Modré 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Číslo patentu: 215760

Dátum: 30.11.1981

Autori: Hanousek Vítězslav, Pavlíková Jarmila

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

1:2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o modrý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu PAVLÍKOVÄ JARMILA ing., HANOUSEK vÍTÉzsLAv ing. , Úsmi NAD LABEM g.12 Chromitý komplex naftolového o,ő-vdihydroxyazobarvztva, asymetricky substituovaného jednou xaulfoskwąpinou (viz vzor-eo), rozřiřuje pulotu barviv pro barvani vlny a poIyamidIz o modrý odstín, vynikající výbornou vyítažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.vynález se týká nového 12 chromokomplexního azoberviva pro barvení vlny a polyemidu.Pro barvení vlny a polyąmidu za slabé kyselé až neutrálni lázně se používaji, vyžedtbje-li se, aby vybervení měla. vysoké suché i mokré stáloati, tzv. 12 metelokomplexní ezobarvive Jsou to koordineční komplexy jednoho atomu kovu s koordinačním číslem 6 (nejčáetěji ohromu nebo kobaltu) s dvěma stejnými nebo mmm mő-dihydroxyą o-hydroxy-ő-ker boxy- nebo o-hymroq-ő-eminoazobervivm Vodorozpuetnoet těchto 12 kovokomplexníoh barviv- pokud neneeou žádné lyofilni eubstituenty - je velmi nízká a k praktické aplikaci ne. textilní materiál z vodného prostředí je nutno převěst je předem do jemné formy diepere ním mletím. Jinou cestou jejich úpravy pro použití v praktiokém barvířetví je zvýšení rozpustnoa ti vhodnou eubstrltuoi. známá jeou 12 kovokomplemi barviva eolubilleovaná neinogenními,hydrofilnost zvyišujíoimi subetltuenty, jako na příkled skupinami eulfamoylovými nebo methansulfonylovými. Výroba. těchto bąrviv je však poměrně nákladná. stejné kvality vybervení a v dosahování eytých odetínů dokonce lepších výsledků se podařilo doeíoí v některých případech pomocí bazrviv eolubilieovenýoh eulfoskupixmmi. Vpravení sulfoekupin do molekuly n 12 kovokomplexrrího barviva není ovšem bez problémů. Zatím oo neinogenně substituovaně12 komplexy jsou v podstatě eolemi jednoytnýoh kyselín, zvyšuje substituce eulfoekupinami záporný náboj barevnâho eniontu a. tím poohopitelně může nepříznivě ovlivnit jeho barviřeko vląetnoetzl, jmenovitě egalitu vybarvení, jekož i vytažlivost. Bervířeké chování je ovlivňováno nejen elektrickým nábojem, ale i eubstituční topografií a proatorovým uspořá dáním molekuly burevného komplexu. Nyní bylo objeveno, že vlnu e. polyamid vybarvuje modrým odstínem 12 chromokomplexníBez-vivo podle vynález ee vyznačuje vysokou rozpustnotí a barvířekou silou. Má velmi dobré migračnaĺ vlastnosti, což ee prejavuje výbornou plošnou egálnoatí vybarvení. Dá se dobře kombinovat s jnxými bervivy etejného nebo i jiných kovokomplexníoh sortimentu, popřipedě i e běžná-mi kyaelými barvivy.50,7 g (0,1 mol) chromitěho 11 komplexu monoazobarvive. 1-diezo-2-nnftol-4-eu 1 fokyseline. ) a-naftol ve formě pasty ee vneee do 7 D °C teplá eodově alkalické kopulaöní sue 2 215 760penze monoazobaíviva 4-oh 1 or-2 Š-ammofono 1-9 Z-naftol. Po několika hodinách zahřívání na. 85 až 90 °c vznikne aytě modrý roztok sušeného 12 chromitého komplexu červanavě modře. Odpařením se získá 110 g silného berviva, ktoré barva. vlnu a SPAD červenavě modrým odsti nom.Vytiskly Moravské tiskařské závody, C e n a Ag K Č s provoz 12, Leninovn 21, Olomouc ~

MPK / Značky

Značky: azobarvivo, modré, chromokomplexní

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215760-modre-12-chromokomplexni-azobarvivo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modré 1:2 chromokomplexní azobarvivo</a>

Podobne patenty