Mozaikový elektromagnetický zobrazovací panel

Číslo patentu: 215198

Dátum: 15.10.1982

Autor: Syrovátka Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je využití elektromagnetických zobrazovacích panelů s měnitelným textem nebo obrazem i v místech, které nejsou v dosahu zdroje elektrického proudu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že panel je složen z elektromagnetických návěstidel mozaikového typu, u kterých návěstní stav zůstává i po odpojení návěstního proudu. Budicí cívky jednotlivých návěstidel zobrazovacího panelu jsou galvanicky propojeny s dotekovými poli panelu ovládacího. Doteková pole slouží k připojení návěstního proudu z externího zdroje elektrického proudu pomocí přívodních hrotů, přičemž rozložení dotekových polí ovládacího panelu je shodné s rozložením návěstidel v panelu zobrazovacím. Vynález je vhodný zejména pro signalizační, reklamní a informační účely.

Text

Pozerať všetko

PD PIS VYNÁL EZ u 215198ÚRAD PRO VYNÄLEZY A v (40) Zveřejněno O 09 BI Aomew (45) Vydáno 15 zo az(SQ Mozaikový elekcromagnetický zobrazovaní panelUčelem vynâlezu je využití élektromagvnetických zobrazovacích pánelů s měnitelným textem nebo obrazem i v místech, které nejsou V dosahu zdroje elektrického proudu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že panel je složen z elektromagnetických návěstídel mozaikového typu, u kterých návěstní stav zůstává i po odpojení návěstního proudu. Budicí cívky jednotlivých návěstídel obtazovaciho panelu jsou galvanicky propojeny s dotekovýmí poli panelu ov 1 äda~ cího. Doteková pole slouží k připojení návěstního proudu z gxterniho zdroje elektrického proudu pomocí přívodnich hrotů, přičemž rozložení dotekových polí ovlĺdsciho panelu je shodné s razloženim návěstídel v panelu zobrazovacim.Vynálaz je vhodný zejména puc šignali začni. reklamní a informační účely.vynález se týká mozaikavého elektromagnetického zobrazoveciho panelu s externim zdrojem elektrického proudu, hodíciho se zejména pro reklamní ainEotmeční účely.Reklamní nebo informační panely, které nejsou v dosahu zdroje elektrického proudu, se zhotovují u neměnným obrezem nebo textem a v případě změny je nutná výměna panelu celého nebo alespoň jeho části. Nepříklad některé dopravní značky je nutno měnit podle ročního období, počasí nebo hustoty provozu.Nedostatky dosavadních zobrazovecích panelñ odstraňuje elektromagnetický panel s externím zdrojem elektrického proudu podle vyndlezu, jehož podstata spočívá V tom, že panel je složen 2 elektromagnetických nävěatidel mozaíkového typu, u kterých návěstní stav zůstává i po odpo jení návěstního proudu.ro tento pdnel se například hodí elektromagnetické návěstidla podle československého autorského osvědčení č. 178 672. Podstata těchto uávěstidel spočívá V tom, že nävěstni element, ktorý tvoří permanencní magnet ve tvaru kuličky nebo válečku, jehož jedna polovina je v odlišné barvě od poloviny druhé, je otočně uložen v průhledněn pouzdro. Na zadní straně pouzdra je pak připevněn ovládací elektromagnet. Změnou polarity návěstního proudu, a tim změnou polarity magnetického toku ovládacího elektromagnetu, se návěstní element otočí o 180 °C. Po odpojení návěstního proudu se návěstní element drží dále svou přitažnou silou jádro elektromaguetu tak dlouho, dokud nepřijde impuls opnčně polerity, a tim se návěstní element otočí opět o 180 °, tj. do původní polohy.Budicí civky jednotlivých návěstidel zobrnzovdcího panelu jsou galvenicky propojeny o do tekovými polí ovládciho panelu, ktorý může být umístěn i ve větší vzdálenosti od zobrazovaciho panelu. Ovládací panel slouží k připojení névěstního ptoudu z externího zdroje elektrického proudu pomocí přivodnich hrotů a je možné jej vyrobit technikou plošných spojñ v mini aturním provedení. Jelikož se buzeni jednotlivých nävěstidel provádí postupně, postačí jako zdroj elektrického proudu malá přenosné baterie dodávající proud potřehný pro vybuzení pouze jednoho návěstidlafNa výkresu je achematicky znázorněn zobrazovací panel v propojení e panelem ovládncim.Zobrazovecí panel 1 je sloíen z návěatidel 3 mozaíkověho provedení, která jsou galvanic» kýmí spojí É propojena s příslušnými dotekovými poli É, jejichž rozložení na ovládscím panelu Ä je ahodné s rozložením návěstídel 3 v panelu zobrazovacím. Do pole Ž je vyveden druhý,epolečný pől návěstidel. iPři změně návěstního stavu na zobrazovacím panelu se postupuje tak, že se nejdříve ete tý nâvěstní stav vymaže. Provede se to připojenim přislušněho pőlu stejnosměrného zdroje Ž dotekem pomocí hrotu 3 na společně dotykové pole 2 a hrotem opačně polarity se přejede před všechna dotekovâ pole 5. Tím jsou všechna návěstidla uvedena do shodněho stavu. Nyní přepôlovéním příslušných návěstidel dostaneme na zobrazovacím panelu potřcbný obraz neho text. Výhodné je psát přes šsblonu 1 z elektroizolačního materiálu, kde pouze přes výře~zy, které tvoří požadovaný obraz, na výkresu jsou znázorněny znaky plus e mínus, ae hrot 2 dotýká polí 5 ovládacího panelu.Mozaikový elektromagnetický zpbrazovací panel složený z elektromagnetických-návěstidel,u kterých návěetní stav zůstává i po odpojení nšvěstního proudu, vyznačujicí se tím, že bu~ dicí civky jednotlivých návěstidel /2/ zohrezovacího panelu /fl jsou galvanicky propojeny s dotekovými polí /4/ ovládacího panelu /3/, které slouží pro připojení návěstniho proudu 2 externího zdroje /8/. přičemž rozložení dotekových polí /4/ ovlâdacího panelu /3/ je shoduě

MPK / Značky

Značky: mozaikový, zobrazovací, panel, elektromagnetický

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215198-mozaikovy-elektromagneticky-zobrazovaci-panel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mozaikový elektromagnetický zobrazovací panel</a>

Podobne patenty