Lékařské kompresní kleště

Číslo patentu: 215197

Dátum: 15.10.1982

Autori: Lukáš Jaroslav, Pilnáček Jan, Hrubý Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu jsou lékařské kompresní kleště pro práci s kompresními dlahami při spojování zlomenin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vodítku je točně suvně uložen šroubovák, přičemž na dolním konci vodítka je upevněn úchyt pro kyvně uloženou dvojzvratnou kompresní páku, zakončenou na funkční straně pracovní ploškou, na horním konci vodítka je na čepu upraven pojistný prvek. Předmětných lékařských kompresních kleští je možno výhodně použít při kompresi zlomenin pomocí kompresních dlah.

Text

Pozerať všetko

gzjąrgtgąrçązg Po PIS VYNÁ LEZ U 215197 K AUTOHSKÉMU osvEnćEuím mÚŘAD PRO VYNÁLEZY (40) Zveřejněno 10 09 81 AOBJEVY (45) Vydáno 15 Io 82Autor vynálezu must IVAN, wuš JAROSLAV, KLADNO, PILNECEK JAN MUDr., PRAHAPředmětem vynálçzu jsou lékařské kampreaní kleště pro práci s kompresními dlahami při spojuvání zlomenin.Podstata vynâlezu spočlvá v tom, že ve vodítka je točně auvněu 1 ožen šroubovék,přičemž na dnlnlm konci vodítka je upevnän úchyt prq kyvnä uloienoą dvojzvratnou kompreani páka, zakončenou na funkční straně pracovni ploškou, nn horntm konci vodítka je na čcpu upravnn pojłstný prvnk.Předmětných lékafských kompreanich kleští je možno výhodné použit při kompresi zlamenin pomoci kompresních dlah.Předmětem vynálezu jsou ěkařské kompresni kleště pro práci s kompresnimí dlahami při spojováni zlomenin.Dosud se pro podobný účel používá kompresorü, tj. přistrojů, které se přišroubují k jed~ né části zlomené kostí. zacimco dlaha se zhruba jednou svou polovinou přišroubuje na druhou část zlomené kostí. Pomoci kloubověho klíče se dále kompresotem vyvodí komprese, potřebné pro přihlíženi obou částí zlomené kosti.Nevýhodou doaavadních způsohů je potřeba velkého operačního řezu, která přináší zvýšení rizika infekce, dále vrtáni jednoho otvoru navíc a řezáni potřebného závitu v tomto otvoru,sloužíciho pro připevnění vlastního kompresotu. Tím se značně prodlužuje operační čas.Uvedené nevýhody jsou zcela odstraněny lékařskými kompresnímí kleštěmi podle vynâlezu,jehož podstata spočíva v tom, že ve voditku je točně suvně uložen šroubovák, přičemž na dolnim konci vodítka je upevněn Čchyt pro kyvně uloženou dvojzvratnou komptesni pâku, zakončenou na funkční straně pracovni ploškou, na hornín konci vodítka je na čepu upraven pojistný prvek.Výhodou lékařských kompresnich kleští podle vynálezu je odstranění veškerých nevýhod dosavaduich způsobů, jejich použitím při operačních výkonoch se zuačně zkráti operační čas.Přikladně provedení lékařských kompreanich klešti je znázorněno na výkresu Lékařské kompresni kleště jsou tvořeny voditkem 1, které je točně apojeno se šrouhovákem Ě. Na jednom z konců vodítka l - s výhodou na dolním - je vytvořen úchyt 3 pro kyvně v něm uloženou dvojzvratnou kompresní páku í. Tato kompreanf páka É je zakončena pracovní ploškou á. Na hornín konci vodítka je na čepu É uptaven pojistný prvek 1.Při práci s předmětným nástrojem se postupuje tak, že operujíci upevni komptesní dlahu 3 na jednu část 1 zlomené kosti. Do druhé částí 2 ąlomeně kosti zavede operační šroub il přes ovâlný otvor lg kompresní dlahy. Tento operační šgoug ll pjně ned°§hne pomoci předmětných lékařských kompresnich klešti vyvine potřebnou kompresi, a to tak, že šroubovák 3 zasune do hlavy operačního šroubu llla pracovni plošku 3 vloží do oscvého otvoru lg v kompres ní dlaze. Stískem dvojzvratné kompresní páky É proti voditku Tšroubováku A vyvodí potřebnou eilu. Pojistný prvek É aretuje postavení. Otâčením rukojetí šroubováku 3 provede dotaženi ~ operačního šroubu ll. Potom následuje zavedení zbývajicich operačních štoubů.Předmětných lěkařských kompresních klešti je možné s výhodou použít při kompresi zlomeninLékařské kompresni kleštš, vyznačené tim, že ve vodítku /1/ je točně suvně uložen šroube vâk /2/, přičemž na dolním konci vodítka /1/ je upevněn úchyt /3/ pro kyvně uloženou dvoj~ zvratnou komptesni páku /4/, zakončenou na funkční straně pracovní ploškou /5/, na hornín konci vodítka /I/ je na čepu /6/ upraven pojistný prvek /7/.

MPK / Značky

Značky: kompresní, kleště, lékařské

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215197-lekarske-kompresni-kleste.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lékařské kompresní kleště</a>

Podobne patenty