Ventil vibračních kompresorů

Číslo patentu: 215189

Dátum: 15.10.1982

Autori: Mašita Milan, Janda František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ventil vibračních kompresorů, sací nebo výfukový, vyznačující se tím, že je tvořen kruhovou komorou /2/ v tělese /1/ vibračního kompresoru, omezenou z jedné strany sedlem /8/ a z druhé strany pevným děrovaným čelem /4/, mezi něž je vložen s axiální vůlí elastický kruh /3/ pro umožnění otevření ventilu.

Text

Pozerať všetko

US Aułorvynálezu MAŠITAMILAN ing., JANDA FRANTIŠEK, 21 mmVynález se týká konstrukce sacího a výfukověho ventílu víbračních kompresorů vhodných pro provzdušňování akvárií, pohon akvarijnich Eíltrů či zařízení s podobnou spotřebou vzduchu.V současné době používané ventily u vibrečních kompresorů jsou různé konstrukce nejčastěji spočívající V tůzném upevnění pružněho jazýčku, který uzavírá nebo odkrývá sací nebo vý~ fukový otvor, a to v závislostí na oríentaci ventilu a směru pohybu membráuy vibračního kompresoru. Jazýček bývá vytvořen vystřiženim části mezikruží z kruhu vyrobeného 2 elastickěho materiálu, kruh je potom upevněn po obvodu. Dále se používají destičkové ventily z pevného nebo ptužného materiálu, přídtžovaně V uzsvřeném stavu různými pružnými elementy. V poslední době použivají někteří výrobci elastické ventily kruhovitého tvaru opatřené na protilehlých místech úchyty nebo ventily kruhověho tvaru opatřené jedním úchytom ve středu veutilu. Společnou nevýhodou dosud používaných konstrukcí ventilů je výrazně zmenšení průtočného průřezu. in tím zvýšených ztrát. Ventily přidtžovaně pružnými elementy jsou navíc velmi citlivé na optimální seřízení přítločné sily.Výše uvedené nedostatky známého stavu techniky do značné míry odstraňuje ventil vibračj nich kompresorů sací nebo výfukový sedle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořen kruhovou komorou v tělese víhtačního komptesoru, omezenou z jedné strany sedlom a z druhé strany pevným děrovaným čelem, mezi něž je vložen s axíální vůlí elastický kruh pro umožnění otevření ventílu.ventil vibračních komprosorů, sací nebo výfukový, podle vynálezu, se vyznačuje jednoduchosti tvaru, snadnou výrobou, jednoznačnosti funkce bez nároku na jakékoliv seřízovéni při montáži, vysokým uzavírscím i otevíracím účinkem a dlouhou životnosti.Konstrukce i orientece sacího e výfukového ventilu v tělese vibtačního kompresoru podle vynáleeu je schematicky znázotněna na výkresu.A V tělese I vibračního kompresoru jsou vytvořeny kruhové komory 3, ve kterých je volněuložen elastický kruh 1. Elestický kruh 3 je v komcrách 3 uzavřen děrovaným čelem 5. Pohybu 215189je-li se membrâna Ž směrem k ventilům, uzavře se sací ventil 1 výfukový so otevře. Při opačném smêru pchvbu membrány i se uzavře výfukový ventil u sací se otevře. Výfukový vonti 1 je2 čelui strany těsně uaavřan kruhovou uzaviraci destiĚkou É. Mezi kruhovou uzavíraciwdeltičkou 2 a děrdvaným čelem ivýEukověho ventilu je v tělese 1 vibrnčůiho kompresořu boční otvor1, kterým je odváděn vzduch 2 vibračního kompresoru. sací i výfukový ventil je ahoduý, jenVentil víbračnich komprekorů, sací nebo výfukový, vyznačující se tím, že je tvořen kruhovou komarou /2/ v tělese /1/ vihračniho kompresoru, onezenou z jedné strany sedlom /8/ a z druhé strany pevným dětuvaným čelem /A/, mezi něž je vložeu s axiàlní vůli elastický kruh/3/ pro umožnění otevření ventilu.

MPK / Značky

Značky: vibračních, ventil, kompresoru

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215189-ventil-vibracnich-kompresoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ventil vibračních kompresorů</a>

Podobne patenty