Klobouková závěsná kvočna s nucenou cirkulací ohřívaného vzduchu

Číslo patentu: 215187

Dátum: 15.10.1982

Autor: Lomoz František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Klobouková závěsná kvočna s nucenou cirkulací ohřívaného vzduchu, vyznačující se tím, že horní část /1/ klobouku /2/ kvočny tvoří kanál /3/, který vyúsťuje do prostoru /4/ pod kloboukem /2/ kvočny štěrbinami /5/, přitom na kanál /3/ navazuje výtlakový otvor /6/ ventilátoru /7/, jehož sací otvor /8/ je propojen kanálem /9/ s prostorem /10/, v němž je umístěn radiátor /11/ se zdrojem tepla.

Text

Pozerať všetko

64) Kloboukové závěsnâ kvočna s nucenou cirkulecivohřivaného vzduchuKloboukové záväzné kvočny jsou řešeny jako elektrické nebo plynové ínfrazářiče se zâkrytem kloboukpvého tvaru, který ohraničuje vyhřivnný prostor za účelem omezení ztrát tepelné energie. Pro stejný účel se použiveji í kvočny s deskovými topnýmí tělesy s nízkou povrchovou teplotou, u nichž zdrojem tepla je elektrická energie nebo předehřátá voda. Nevýhodou kvočen s infrazěřiči je vyuokâ povrchová teplota zäříčů, které může být příčínou požáru. Nevýhodou je také to, že pro doseženi požadovaných teplot je nutné instalovat relativně velký výkon zářičů. Nevýhoda kvočen 5 deekovými topnýmí tělesy spočíváv nizke účinnosti edílení teple prouděnim v prostoru pod kvočnou vzhledem k tomu, že deekové topné těleso musí být umístěno nad vyhříveným prostorem. Ve všech případech je tedy účinnost ttansportu tepelné energie do vynřívaného prostoru nízká.Uvedené nedostatky odstraňuje klobouková závěsná kvočna s nucenou cirkulaci ohřívaného vzduchu, kde horní část klobouku kvočny tvoří podélný kanál, který vyúsčuje do prostoru pod kloboukem kvočny štěrbinamí směřujícimi převážně dolů. Přítom na podélný kanál navazuje výtlukový otvor ventilátoru, jehož sací otvor je propojen kanálem 3 prcstorem, v uěmž je umíscěn rediátor topení. Při tomto uspořádání zdroje tepelné energie u způsohu transportu do vy~ hříveného prostoru se vystačí a nízkou povrchovou teplotou topného tělesa a ohřátý vzduch na požedovanou teplotu ae dostane právě jen do Vyhřívaného prostoru. Odpadá nebezpečí z vysokých teplot a zvyšuje se energetická účinnost kvočny.Na obr. 1 je kvočna znázotnäna v podélněm řezu, na obr. 2 v příčném řezu. Plnými šípkami lje znáaorněn smer nuceného proudění ohřívauého vzduchu e přerušuvanými šípkami směr proudění vzduchu při přírozeném Větrání.Horní áut 1 klobouku Ě kvočny tvoří podélný kanál 1, který vyúsřuje do prostoru 5 pod klobouken kvočny štěrbinemí Ž, jež směřuji převážně dolů. Na podélný kanál 2 navazuje výtlakový otvor É radiálního ventilátoru 1, Sncí otvor Q téhož ventilátoru je propojen keoálem 9Q prostorem lg, v něnž je umíetěn radiátor ll se zdrojem tepla. Ventilátor a zdroj tepla/není znázorněno/ je podřizen regulátoru, který jejich ovládáním udržuje požadovanou teplotu pod kvočnou. Při činností ventilátoru 1 je nasâván vzduch doproatoru lg přes radiátor ll, kde se ohřeje a pokračuje kanálem 2 sacim otvorem É a výtlakovým otvorem É do kanálu 1. Odtud 4 uniká mezeroulg mezi podlahou lg e ďolním okrajom kvočny do okolního prostoru. Tim je zajištěn pri nedoQ jednak jeho prísun z radiátoru ll a také Větrání tohoto prostoru.otatku tepla v prostoru 4 nastane pfirozené Větrání směrem od mezery 1 k horní části 1Při nadbytku tepla v prostoru kvočny 5 přes štěrbiny lg do okolního prostoru. Jako zdroj tepla v radiáturu ll-je možné u platnit elektrické nebo teplovodní topení.Klobcuková záväzná kvočna s nucenou cirkulací ohřivaného vzduchu, vyznečujicí se tím, žehorní část /1/ klobouku /2/ kvoàny tvoří kanál /3/, ktorý vyúsčuje do prostoru /4/ pod kloboukem /2/ kvočny štěrbinnmi /5/, přitom na kanál /3/ navazuje výtlakový otvor /6/ ventilátoru /7/, jehož sací otvor /8/ je propojen kanálem /9/ s prostorem /10/, v němž je umístěn ra-v

MPK / Značky

Značky: kvočna, vzduchu, ohřívaného, klobouková, cirkulací, závěsná, nucenou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215187-kloboukova-zavesna-kvocna-s-nucenou-cirkulaci-ohrivaneho-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klobouková závěsná kvočna s nucenou cirkulací ohřívaného vzduchu</a>

Podobne patenty