Usporiadanie predajných pultov, predovšetkým usporiadanie chladiacich pultov

Číslo patentu: E 14496

Dátum: 30.12.2010

Autor: Hakemann Fritz

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka usporiadania predajných pultov,predovšetkým usporiadania chladiacich pultov podľa úvodnejVynález je s výhodou usporiadaný pre pomerne veľké predajné alebo chladiace pulty, ktoré môžu byť použité v cukrárňach alebo mäsiarskych obchodoch, ale taktiežUsporiadania predajných alebo chladiacich pultov vykazujú spravidla niekoľko lineárnych alebo priamych pultových modulov, ktoré vedľa seba alebo taktiež v zahnutom usporiadaní slúžia na prezentáciu a predaj tovaru. U zahnutého usporiadania sú lineárne pultovê moduly kombinované s rohovýmiU tovaru sa jedná o ľahko kaziace sa potraviny, ako pekárenské a cukrárske tovary, údeniny, morské plody, šaláty, a tak ďalej, ktoré musia byť chladené. Z W 0 O 0/51472 je známy predajný pult s okrúhlym prierezom. Z DE 299 10 539 U 1 je známy predajný pult s pultovýmizolácie tepelne izolovaná voči pultovému korpusu a v ktorejje usporiadaná Výkladná doska pre tovar. Výkladná doska pre tovar je sklopne prestaviteľná okolo bočného otočného kĺbu. Prúd obiehajúceho vzduchu je vedený okolo sklopne prestaviteľnej výkladnej dosky pre tovar a cez na nej usporiadaný tovar. Chladiace zariadenia, napriklad výparník,ako aj Ventilátory a oddeľovacie clony sú upevnené na spodnej strane výkladnej dosky pre tovar. Na zákazníckej strane predajného pultu zatieňuje priestor tovaru sklenený nástavec,zatiaľ čo z obslužnej strany je zaručený prístup k tovaru a ksklopne prestaviteľnej výkladnej doske pre tovar.Za nevýhodu musia byť považované náklady na čistenie pultovej vane a predovšetkým spodnej strany výkladnej dosky pre tovar a výparníka. Pre potrebné starostlivé čistenie je potrebné pomerne časovo nákladné vymontovanie výkladnej doskypre tovar, aby bol prístupný výparník.Z DE 82 01 379 U 1 je známy chladiaci pult, u ktorého je výparník na výkladnej doske pre tovar upevnený kĺbovo prostredníctvom vloženého člena na spodnej strane výkladnej dosky pre tovar. Výkladná doska pre tovar môže byť vyklopená nahor, bez toho aby sa spolu s tým pohyboval výparník, čím má byť čistenie uľahčené. Čelné sklo na zákazníckej strane musí byť pre čistenie výparnika a spodnej strany vyklopenej výkladnej dosky pre tovar vytočené nahor a V tejto poloheV DE 196 39 108 C 1 je opísaný pult, predovšetkým chladiaci pult, ktorého Výkladná doska pre tovar je s pomocou najmenej jedného ovládača výškovo prestaviteľná. Plynulá výšková prestaviteľnosť má kompenzovať ubúdajúcu výšku stohu tovaru počas jedného predajného dňa, a má byť uľahčené vyberanie odľahlo usporiadaného tovaru obslužným personálom. Okrem tohomá spustenie výkladnej dosky pre tovar do izolovanej pultovejvane, predovšetkým cez noc alebo počas predajovo slabších denných časov, umožniť lepšie chladenie. Vypratanie tovaru a ukladanie do samostatného chladiaceho priestoru cez noc ako aj upratanie by malo odpadnúť. Sklenené odtienenie na zákazníckej strane je na horných koncoch otočne upevnené nosičmi, ktorévyčnievajú na obslužnej strane.Výšková prestaviteľnosť výkladnej dosky pre tovar, ktorá je s výhodou rozdelená na prednú a zadnú výkladnú dosku,vyžaduje uloženia, ktoré sú prostredníctvom natáčavých ramien pevne spojené s natáčavým hriadeľom rozkladajúcim sa v pozdĺžnom smere predajného pultu. Výšková prestaviteľnosť je tak konštrukčne pomerne nákladná, a taktiež pravidelne uskutočňované čistenie výkladnej dosky pre tovar taktiež naspodnej strane je pracovne a časovo nákladné.Vynález si kladie za úlohu navrhnúť usporiadanie predajných pultov, predovšetkým usporiadanie chladiacich pultov, s lineárnymi pultovými modulmi, ktorého konštrukčné vytvorenie by zaručovalo príslušnú prezentáciu tovaru a optimálne obslužný predaj tovaru ako aj potrebný chladiaci výkon a čistenie spojené s obzvlášť malými časovými aTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi nároku 1.Účelnê a výhodné uskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch.základnú myšlienku vynálezu je možné vidieť v tom, opatriť lineárny pultový modul V oblasti pultovej vane výkladnou doskou pre tovar, ktorá môže byť v oboch smeroch otáčania, to znamená, v zmysle hodinových ručičiek a proti zmyslubyť Výkladná doska pre tovar rotačne prestavená okolo stredu otáčania, ktorý je tvorený pozdĺžnou osou výkladnej dosky pre tovar, sú možné viaceré výkladné polohy pre prezentáciu tovaru. Predovšetkým. je možná zvislá poloha, ktorá umožňuje mimoriadne výhodnú prístupnosť k spodnej strane výkladnej dosky pre tovar a 1( tu upevnenému výparníku, špeciálne prePodľa vynálezu vykazuje lineárny pultový modul okrúhly prierez. Pultová vaňa so svojou tepelne izolovanou stenou je vytvorená takmer polkruhovo a zaujíma spodný polkruh okrúhleho pultového modulu. Na zákazníckej strane nadväzuje na polkruhovú pultovú vaňu čelné sklo v tvare kruhového oblúka,ktoré zaberá približne štvrťkruh a podľa vynálezu môže byť rovnako rotačne prestavené. Pri tomto rotačnom prestavení opisuje čelné sklo horný polkruh okrúhle vytvoreného,lineárneho pultového modulu. Rotačné prestavenie čelného skla prebieha rovnako okolo stredu otáčania tvoreného pozdĺžnouosou výkladnej dosky pre tovar. .Čelné sklo, ktoré môže byť z krycej polohy na zákazníckej strane rotačne prestavené do otvorenej polohy s polohovaním na obslužnej strane, spôsobuje obzvlášť dobrú prístupnosť k priestoru tovaru nad výkladnou doskou pre tovar a vo zvislej čistiacej polohe výkladnej dosky pre tovar k spodnej strane výkladnej dosky pre tovar, a k výparníku a vnútornej steneÚčelne je každý lineárny, v priereze okrúhle vytvorený pultový modul najmenej V oblasti čelných strán, u dlhších pultových modulov prídavné ešte v odstupoch medzi čelnými stenami, opatrený kruhovým T-profilom. Výkladná doska pre tovar a čelné sklo môžu byť pri svojich rotačnýchprestaveniach na kruhových T-profiloch vedené a držané. Pritom

MPK / Značky

MPK: A47F 3/04

Značky: pultov, usporiadanie, chladiacich, predovšetkým, predajných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/29-e14496-usporiadanie-predajnych-pultov-predovsetkym-usporiadanie-chladiacich-pultov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie predajných pultov, predovšetkým usporiadanie chladiacich pultov</a>

Podobne patenty