Farmaceutický prípravok zahrňujúci (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid

Číslo patentu: E 20903

Dátum: 10.12.2012

Autor: Tseti Ioulia

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka tuhého farmaceutického prípravku zahrňujúceho (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid, konkrétne granúl zahrñujúcich (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid, a ich prípravy.0002 (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid (CAS Registračné číslo 10276728-2), tiež známy ako (-)-(S)-a-etyl-2-oxo-1-pyrolidín acetamid alebo Levetiracetam, je antiepileptické liečivo. Jeho molekulový vzorec je C 3 H 14 N 202 a molekulová hmotnosť je 170,21 g/mol.0003 KEPPRA®, súčasné obchodné meno Levetiracetamu, je dostupný v tabletkách s koncentráciou 500 mg a 1000 mg a v kvapalnom prípravku ako roztok na orálne podávanie, ktorý obsahuje 100 mg (S)-2-(2-oxopyroIidín-1 yl)butánamidu na ml, ktorý používa ako excipient amónium glycyrizzinát, cukor a parabény. Kvôli prítomnosti cukru je prípravok menej vhodný pre diabetických pacientov. Maltitol sa používa ako sladidlo na maskovanie horkej alebo nežiaduce chuti (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamidu, zatiaľ čo maltitol potrebuje prítomnosť parabénov ako antimikrobiologického ochranného činidla. Je však známe, že parabény spôsobujú alergické reakcie (viď napr. Handbook of Pharmaceutical Excipients, 3. vydanie, strana 342 452).0004 US 2011/0021786 A 1 opisuje vodné roztoky derivátov 2-oxo-1 pyrolidínu. Tieto vodné roztoky trpia tým nedostatkom, že sú čiastočne nestabilné kvôli bázickej hydrolýze, kyslej hydrolýze a oxidácii. Množstvo degradovaného materiálu môže byt však znížené udržovaním hodnoty pH roztoku medzi 4,5 a 6,5. Tuhé dávkové formy nie sú opisané.0005 W 0 2010/006929 A 1 opisuje rôzne prípravky zahrňujúce okrem iného levetiracetam. Tento prípravok sa poskytuje ako suchý sirup.tabletkový prípravok. Šumivý tabletkový prípravok vyžaduje prítomnosť farmaceuticky akceptovateľných kyselín a báz tak, aby tabletka pri styku s vodou šumela. Tento dokument teda vyžaduje, aby prípravok obsahoval aspoň jedno kyslé činidlo v rozsahu od 25 do 60 podľa hmotnosti a aspoň jedno bázické činidlo v rozsahu od 10 do 25 podľa hmotnosti. Prítomnosť ako kyslého tak aj bázického činidla má vplyv na stabilitu farmaceutického prípravku. Vo všetkých prípadoch tento vynález obchádza použitie bázických činidiel v množstve potrebnom na zaručenie šumivých vlastností (viď vyššie uvedené limity pre kyslé a bázické činidlá).0007 US 2010/0172979 A 1 sa týka prípravkov s riadeným uvolňovaním,ktoré môžu zahrñovať levetiracetam. Tento vynález sa netýka ani tabliet s riadeným uvolňovaním ani tabliet s predĺženým uvoľňovaním levetíracetamu. V tomto prípade by tabletky zahrňovali ďalšie zložky, ktoré nie sú rozpustné vo vode, ako je karnaubový vosk a stearová kyselina. Tento vynález obchádza použitie komponentov nerozpustných vo vode. Vo všetkých prípadoch granule podľa tohto vynálezu môžu byt použité ako také a nemusia byt kompaktované do tabliet ako trebárs tabletky opisované v súčasnom stave techniky.0008 Je dobre známe, že prípravky rozpustné vo vode vo forme tabliet poskytujú roztok, ktorý môže byť bez ťažkostí užívaný pacientom, a ktorý je pre užívateľa výhodný ľahkým transportom, na rozdiel od ekvivalentného prípravku aktívnej ingrediencie vo forme roztoku na orálne podávanie, obsiahnutému v sklených fľašiach alebo bankách. Je tu teda neustále hľadanie zamerané na nové tuhé farmaceutické prípravky, zahrňujúce (S)-2-(2-oxopyroIidín-1 yl)butánamid, ktoré by prekonávali nevýhody prípravkov zo súčasného stavu techniky.0009 Predmetom tohto vynálezu teda bolo poskytnúť tuhý farmaceutický prípravok, zahrňujúcí (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid, ktorý je bez parabénov.0010 Ďalším predmetom tohto vynálezu bolo poskytnúť tuhý farmaceutický prípravok zahrňujúcí (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid, ktorý je bez cukrov.0011 Ďalším predmetom tohto vynálezu bolo zaistiť tuhý farmaceutický prípravok zahrňujúci (S)-2-(2-oxopyroIidín-1-yI)butánamid, ktorý je rozpustný vo vode a vedie ku vzniku orálneho roztoku, ked je rozpustený vo vode.0012 Ďalším predmetom tohto vynálezu bolo poskytnúť tuhý farmaceutický prípravok, zahrňujúci (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid, ktorý nevyžaduje stlačenie do tabliet.0013 Ďalším predmetom tohto vynálezu bolo poskytnúť tuhý farmaceutický prípravok, zahrňujúci (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid, ktorý vykazuje zvýšenú stabilitu v porovnaní s orálnymi roztokmi obsahujúcimi (S)-2-(2 oxopyrolidín-1-yl)butánamid.0014 Ďalším predmetom tohto vynálezu bolo poskytnúť spôsob prípravy tuhého farmaceutického prípravku, zahrňujúceho (S)-2-(2-oxopyrolidín-1 yI)butánamid.0015 Podľa jedného aspektu sa tento vynález vzťahuje k tuhému farmaceutickému prípravku zahrňujúcemu nešumivé a vo vode rozpustné granule, ktorý zahrňuje (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yI)butánamid a aspoň jednu farmaceuticky akceptovatelnú kyselinu.0016 Podľa ďalšieho aspektu tohto vynálezu sú tu poskytnuté granule,zahrňujúce (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid na použitie na liečenie,konkrétne na použitie na liečenie epilepsie.0017 Podľa ďalšieho aspektu tohto vynálezu sú tu poskytnuté granule,zahrňujúce (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid na použitie ako antiepileptické liečivo.0018 Ešte v ďalšom aspekte tohto vynálezu je tu poskytnutý spôsob výroby granúl zahrňujúcich (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yI)butánamid, ktorý zahrňuje kombínovanie komponentov granúl.Tento vynález predstavuje zlepšenie v porovnaní s tuhými farmaceutickými prípravkami zo súčasného stavu techniky, zahrňujúci (S)-2-(2-oxopyrolidín-1 yl)butánamid. Konkrétne je tu poskytnutý tuhý farmaceutický prípravokzahrňujúci (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yI)butánamid vo forme granúl rozpustných vo vode, ktoré sú bez cukrov a parabénov a dovoľujú vznik ľahko použiteľného orálneho roztoku zahrňujúceho účinné množstvo (S)-2-(2-oxopyro|idín-1 yI)butánamidu po rozpustení granúl vo vhodnom množstve vody.0019 Okrem toho granule zahrňujú schopnosť prekonať problémy so stabilitou. Konkrétne môžu byt granule sk|adované pod ínertným plynom po ich príprave, čím sa vyhneme ich degradácii. Okrem toho, pretože (S)-2-(2 oxopyrolidín-1-yl)butánamid môže byť podávaný ihneď po rozpustení granúl,nie je potrebné stabilizovať roztok použitím parabénov.0020 Ďalšou výhodou môže byť, že granule môžu byť pripravené jednoduchým kombinovaním komponentov, čo vedie k ekonomickejšiemu procesu. Nie je nutné stláčanie tabliet. Okrem toho chuť roztoku po rozpustení granúl vo vode je príjemná, bez potreby použitia cukrov.0021 Termíny granule a granule (mn. č.) používané v tomto vynáleze,by mali byt chápané rovnako ako v súčasnom stave techniky. Konkrétne granule sú častice pospájané spoločne do väčších stabilných agregátov, v ktorých môžu byť stále ešte identifikované pôvodné častice. Termín granulácia sa odvoláva na akt alebo proces, v ktorom sa pôvodne práškové častice pozlepujú pri vzniku väčších multičasticových entít nazvaných granule. Granule podľa tu uvedenej definície reprezentujú farmaceutický prípravok,obzvlášť tuhý farmaceutický prípravok.0022 Termíny tabletka a tablety, používané v tomto vynáleze, by sa mali chápať rovnako ako v súčasnom stave techniky. Konkrétne tablety sú tuhá dávková forma. Tablety zahrňujú zmes komponentov, obvykle v práškovej forme, stlačené, alebo kompaktované z prášku alebo granúl do tuhej dávky. 0023 Termíny lubrikant a Iubrikanty, používané v tomto vynáleze, by mali byť chápané ako v súčasnom stave techniky. Konkrétne sa Iubrikanty pridávajú ku zníženiu trenia a kvôli zabráneniu tomu, aby sa komponenty Iepili ksebe a k výrobnému zariadeniu počas výroby farmaceutického prípravku.

MPK / Značky

MPK: A61P 25/08, A61K 9/16, A61K 31/4015

Značky: prípravok, s)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid, farmaceutický, zahrnujúci

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/28-e20903-farmaceuticky-pripravok-zahrnujuci-s-2-2-oxopyrolidin-1-ylbutanamid.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický prípravok zahrňujúci (S)-2-(2-oxopyrolidín-1-yl)butánamid</a>

Podobne patenty