Spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien

Číslo patentu: E 18492

Dátum: 28.12.2012

Autori: Nishie Satoshi, Seko Tsuyoshi

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien0001 Tento vynález sa týka spôsobu na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien pomocou tvarovania, do plátu, sekaných sklenených vlákien získanýchrezaním skleneného vlákna (vaty).0002 Podložka zo sekaných sklenených vlákien sa zvyčajne využíva ako výstužový prvok v lisovaných produktoch z plastických materiálov vystužených sklenenými vláknami (GFRP), takých ako vaňa alebo septik. Podložka zo sekaných sklenených vlákien sa taktiež využíva ako výstužový základ v Iisovanom materiáli, z ktorého je vytváraný strop automobilu. Bol vyvinutý Iisovaný materiál, z ktorého je vytváraný strop automobilu, v ktorom je podložka zo sekaných sklenených vlákien pripevnená k prednej a zadnej strane plátu z polyuretánovej peny.0003 Podložka zo sekaných sklenených vlákien je vyrábaná nasledovným spôsobom. Na začiatku je sklená vata nasekaná na kúsky s vopred určenou dĺžkou za použitia viacerých rezačiek umiestnených pri stropnej časti komory, za účelom získania sekaných sklenených vlákien. Ďalej sa sekané sklenené vlákna nechajú spadnúť do komory tak, že sú sekané sklenené vlákna distribuované a usadené na dopravný pás za účelom sformovania plátu. Sekané sklenené vlákna sú počas ich prepravy na dopravnom páse vystavené viacerým krokom. Kroky napríklad zahŕňajú striekanie spojiva na sekané sklenené vlákna, zahrievanie sekaných sklenených vlákien, ku ktorým sa viaže spojivo a chladenie a stláčanie sekaných sklenených vlákien po zahriatí, a podobne. Podložka zo sekaných sklenených vlákien vyrobená pomocou týchto krokov je pred odoslaním zvinutá okolo cievky do valca pomocou navíjacieho stroja alebo podobného stroja.0004 Sekané sklenené vlákna padajúce do komory nemusia byť na dopravný pás usadené jednotne kvôli vplyvu prúdiaceho vzduchu, vzťažnej pozícii medzirezačkami, a podobne. Ak existuje konkrétne miesto, v ktorom je menšie aleboväčšie množstvo sekaných sklenených vlákien usadené na dopravný pás, výsledná podložka zo sekaných sklenených vlákien nemusí mat jednotnú hrúbku. Tenšia oblasť podložky zo sekaných sklenených vlákien môže mať menšiu pevnosť v ťahu,hrubšia oblasť môže mať menšiu ohybnosť. Z toho dôvodu, za účelom stabilnej výroby vysokokvalitnej podložky zo sekaných sklenených vlákien, je dôležité ukladať sekané sklenené vlákna na dopravný pás v rovnakej hrúbke.0005 Konvenčne sa používa známy spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien, pri ktorej je distribúcia hmoty meraná kontinuálne skrz podložku zo sekaných sklenených vlákien ktorá bola vyrábaná, za použitia hmotnostného detektora, a ak je detekovaná časť podložky zo sekaných sklenených vlákien, ktorá má distribúciu hmoty menšiu než je predom deñnovaná referenčná hodnota, sekané sklenené vlákna sú dodatočne dodané do tejto časti (viď, napríklad, Patentový dokument 1). Patentový dokument 1 opisuje, ako môže byť získaná podložka zo sekaných sklenených vlákien s jednotnou distribúciou hmoty.0006 Existuje aj známy spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien, pri ktorom je poskytnutá pravouhlá komora pod viacerými rezačkami na rezanie sklenenej vaty, a deliaca podložka je umiestnená do komory v smere šírky pre každú rezačku (viď, napríklad, Patentový dokument 2). Patentový dokument 2 opisuje, ako môže byť získaná podložka zo sekaných sklenených vlákien s menšími odchýlkami hustoty, najmä v smere šírky.0007 Dokument 3 zverejňuje zariadenie na rezanie a sprejovanie sklenených vlákien, majúce mnoho komôr rozdelených priehradkami a vzduchovú dýzu smerujúcu prúd vzduchu smerom nadol do vnútra čela stien, ktorý zabraňuje priľnutiu sekaných vlákien na horných častiach a stenách priehradiek.ZOZNAM CITÁCIÍ PATENTOVÉ DOKUMENTYPatentový dokument 1 Japonská neoverená publikácia patentovej prihlášky s číslom H 07-138861Patentový dokument 2 Japonská neoverená publikácia patentovej prihlášky s číslom H 07-016836 Patentový dokument 3 US-A-4204644.PROBLÉM, KTORÝ MÁ BYŤ VYRIEŠENÝ WNÁLEZOM0009 Pri spôsobe výroby podložky zo sekaných sklenených vlákien z Patentového dokumentu 1, ak je v predtým vyrobenej podložke zo sekaných sklenených vlákien detekovaná časť, ktorá má nižšiu distribúciu hmoty než je referenčná hodnota,predpokladá sa, že sa takáto časť vyskytne v podložke zo sekaných sklenených vlákien, ktorá bude následne vyrobená. Avšak existuje časový posun medzi predtým vyrobenou podložkou zo sekaných sklenených vlákien a v súčasnosti vyrábanou podložkou zo sekaných sklenených vlákien, a z toho dôvodu nie je predpoklad vytvorený hmotnostným detektorom vždy správny. Taktiež neboli prijaté konkrétne opatrenia na vytvorenie jednotnej hrúbky v hrubej oblasti podložky zo sekaných sklenených vlákien. Z toho dôvodu môže spôsob z Patentového dokumentu 1 zlyhať pri výrobe podložky zo sekaných sklenených vlákien, ktorá má jednotnú hrúbku. Všimnite si, že predtým vyrobená podložka zo sekaných sklenených vlákien je vyradená, pretože nebol vytvorený predpoklad z hmotnostného detektora. Z toho dôvodu vznikne odpadová podložka zo sekaných sklenených vlákien, ktorá nebude ñnálnym produktom.0010 Pri spôsobe výroby podložky zo sekaných sklenených vlákien z Patentového dokumentu 2, je poskytnutá deliaca podložka na vykonanie opatrení voči zlepovaniu sekaných sklenených vlákien získaných susediacimi rezačkami, rušenie v smere padania sekaných sklenených vlákien do komory kvôli prúdeniu vzduchu, a podobne. Avšak, ak príde sekané sklenené vlákno do kontaktu s deliacou podložkou, sekané sklenené vlákno prilne na deliacu podložku a nespadne. Ak tento stav pokračuje, viac a viac sekaných sklenených vlákien prilne na deliacu podložku,takže množstvo sekaných sklenených vlákien padajúcich na dopravný pás sa znižuje. Vo výsledku sa vyskytne konkrétna oblasť, v ktorej je usadené menšie množstvo sekaných sklenených vlákien. Ak sa vyrába podložka zo sekaných sklenených vlákien s nízkou hmotnosťou (ako sa používa v tomto dokumente, pojem hmotnosť vzťahujúci sa na podložku zo sekaných sklenených vlákien, sa vzťahujena hmotnost na jednotku plochy) pre ktorú existoval stúpajúci dopyt, redukcia množstva padajúcich sekaných sklenených vlákien môže viesť k diere, trhline, a podobne, v dokončenej podložke zo sekaných sklenených vlákien (podložka zo sekaných sklenených vlákien s nízkou hmotnosťou je tiež označovaná ako podložka zo sekaných sklenených vlákien s nízkou hmotnosťou).0011 Preto ešte doteraz nebola vyvinutá technika ukladania sekaných sklenených vlákien v rovnakej hrúbke na dopravný pás. Tento vynález bol vykonaný vo svetle vyššie uvedených problémov. Predmetom tohto vynálezu je vyvinúť techniku pre vysokokvalitnú podložku zo sekaných sklenených vlákien (konkrétne, podložku zo sekaných sklenených vlákien s nízkou hmotnosťou), ktorá je použitelná pre lisovaný materiál stropu pre súčasné automobily, ktoré majú vynikajúci dizajn a zníženú0012 Na dosiahnutie predmetu , spôsob výroby podložky zo sekaných sklenených vlákien podľa tohto vynálezu je spôsob podľa patentového nároku 1.0013 Ako bolo opisané vo vyššie uvedenej časti PROBLÉM, KTORÝ MÁ BYŤ VYRIEŠENÝ WNÁLEZOM, tradičným spôsobom, je pravdepodobný výskyt odchýlok v hrúbke sekaných sklenených vlákien usadených na dopravný pás. Toto nastáva pretože stav padajúcich sekaných sklenených vlákien a ukladanie sekaných sklenených vlákien na dopravný pás nie sú zvlášť brané do úvahy.0014 V tomto ohľade, spôsob výroby podložky zo sekaných sklenených vlákien tejto konfigurácie zahŕňa krok distribuovania a ukladania distribúcie a ukladania sekaných sklenených vlákien, pričom necháva sekané sklenené vlákna padať do komory, a nastavovací krok na nastavenie stavu padajúcich sekaných sklenených vlákien. Komora zahŕňa viacero dodávacích jednotiek na dodávanie sekaných sklenených vlákien, a deliaci člen na oddelenie viacerých dodávacích jednotiek navzájom. Nastavovací krok je vykonaný tak, že sekané sklenené vlákna sa nedotýkajú deliaceho člena počas padania sekaných sklenených vlákien. Výsledkom je, že sekaným skleneným vláknam možno zabrániť v dotýkaní sa a prilepovaniu sa k deliacemu členu počas toho ako sekané sklenené vlákna padajú do komory. Z toho dôvodu možno zabrániť zníženiu a odchýlkam v množstve

MPK / Značky

MPK: D04H 1/4226, D04H 1/736, D04H 1/732, D04H 1/4218

Značky: podložky, výrobu, sekaných, spôsob, sklenených, vlákien

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/26-e18492-sposob-na-vyrobu-podlozky-zo-sekanych-sklenenych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien</a>

Podobne patenty