Filter na čistenie vzduchu vytvoreného pri biologických rozkladných procesoch

Číslo patentu: E 7597

Dátum: 21.12.2004

Autori: Hakemann Fritz, Rakers Stefan

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Filter na čistenie vzduchu vytvoreného pri biologických rozkladnýchVynález sa týka filtra na čistenie odpadného vzduchu vytvoreného pribiologických rozkladných procesoch podľa predvýznakovej častiTradičné filtre na čistenie odpadného vzduchu vytvoreného pri biologických rozkladných procesoch, aké sa vyskytujú najmä V poľnohospodárstve, pozostávajú všeobecne z materiálov biologického pôvodu, ako je napríklad drevo, slama, rašelina aleboV spise WO 01/19498 A 1 je zverejnený filter na čistenie odpadného vzduchu, ktorý pozostáva z prvej vrstvy zo slamy a z druhej vrstvyDokument DE 36 41 178 C 2 opisuje filter na čistenie odpadných plynov, ktoré obsahujú organické nečistoty, snosnou vrstvou zo zmesi rašeliny, uhličitanu vápenatého, rastlinných odpadov,kompostu alebo stromovej kôry, pričom nosná vrstva je osídlenáĎalej je v spise DE 38 07 033 Al zverejnaný filter na čistenie odpadných plynov sorganickýmí zlúčeninami, ktoré sú prerastanéZo spisu DE 298 ll 063 Ul je známy filter, ktorý používa zmeskompostu a/alebo humusu vo vrstve z rozdrveného dreva.V spise DE 101 10 519 Al je opisovaný filter na čistenie vzduchu z Chlievov pre zvieratá s prvou nosnou vrstvou z drevených odrezkov a s vrstvou, nadväzujúcou po smere prúdenia, zjemného drevenéhomateriálu bez kyslej reakcie.Spis DE 42 35 591 Al opisuje biologický filter na čistenie organicky zaťaženého odpadného vzduchu, ktorý ako nosný materiál pre biologicky aktívne mikroorganizmy, požierajúce organické zaťaženie odpadného vzduchu, obsahuje vodorovný filtračný substrát priepustný pre vzduch, ktorým odpadný vzduch preteká. Filtračný substrát je tvorený z rozvoľnenej suroviny s rnäkkými jemnými časticami, ako sú drevené útržky, piliny, korkový alebo penový granulát, vlákna apodobne a je vystužený priedušnou podložkou. Nad filtračným substrátom je umiestnené zavlažovacie zariadenie na zvlhčovaniemikroorganizmov vo filtračnom substráte.Filtre tohto druhu, ktoré sú založené na biologických materiáloch, sú nevýhodné vtom, že biologický materiál podlieha rozkladným procesom. Vďaka tomuto rozkladu dochádza časom na zníženie účinnosti filtra, takže po určitých časových intervaloch je nutnáÚlohou vynálezu je preto pripraviť filter, ktorý je vystavený len malým alebo skoro žiadnym rozkladným procesom, pričom má byťpoužitý podľa možnosti cenovo priaznivý filtračný materiál. Táto úloha je vyriešená filtrom podľa nároku l.Podstatnou myšlienkou je preto použitie plastov, ktoré sú relatívne inertne a po dlhšom čase vo vlhkom, chemicky agresívnom prostredí tiež nepodliehajú rozkladu. Plasty sú ďalej pomerne cenovo výhodnez hľadiska výroby, pričom vlastnosti materiálu, ako veľkost častíc, pórovitosť, hustota, vlastnosti styčnej plochy a podobne môžu byttakmer ľubovoľne menené a prispôsobované aktuálnym požiadavkám.Zvlhčovacie zariadenie zaisťuje konštantný obsah vlhkosti voPlasty sú prednostné recyklované. Recyklované plasty sú výhodné najmä so zreteľom na aspekty ochrany životného prostredia, na základe svojej ekologickej výroby. Výrobné náklady sú ďalej nižšie v porovnaní s novou výrobou, čo v spojení s dlhou životnosťou vediek cenovo priaznivému spôsobu prevádzky filtra.V prednostnej forme uskutočnenia filtra podľa vynálezu sú týmitoplastami rúnové netkané textílie.Rúnové netkané textílie sú veľmi inertné plasty, ktoré sa v chemicky mimoriadne agresívnom prostredí samy nerozkladajú. Filtre tak môžu byt prevádzkované počas dlhé časové obdobie a je zaistená cenovo priaznivá údržba, pretože odpadá časovo a finančne nákladná výmenaVýhodné je, keď sú rúnovými netkanými textíliami recyklované netkané textílie. Recyklované rúnové netkané textílie sú výhodnénajmä z ekologického hľadiska a pre nízke výrobné náklady.Recyklované rúnové netkané textílie môžu byt účelným spôsobom získavané recykláciou použitých dielov zpriemyselných aplikácií,predovšetkým zautomobilového priemyslu alebo zlistov rotorov veterných elektrární. V týchto oblastiach sa vyskytujú veľké množstvá rúnových netkaných textílií, ktoré umožňujú nízku cenuRúnové netkané textílie pozostávajú prednostné zmatričnéhoAko materiály matrice môžu byt prednostné používané termoplasty,ako je napríklad polyetylén alebo polypropylén a termosety, ako napríklad polyester, epoxid alebo polyuretán. Tieto materiály sa vyrábajú vo veľkej miere a sú tak k dispozícii v cenovo výhodných reláciách. Ďalej sa tieto triedy materiálu vyznačujú vysokouodolnosťou voči chemickým a mechanickým vplyvom.Výhodné tiež je, pokiaľ je rúnová netkaná textília zvolená zo skupiny pozostávajúcej zo sklenených vlákien, uhlikových vlákien,aramidových vlákien, textilných vlákien a prírodních vlákien alebo podobne. Tieto druhy vlákien zvyšujú stabilitu použitej rúnovej netkanej textílie, vytvárajú vláknitý povrch a zvyšujú tým životnosťV prednostnej forme uskutočnenia filtra podľa vynálezu je filtračnýPritom je výhodné, keď sa vrstvy z hľadiska hrúbky, priemernejštruktúry alebo veľkosti častíc a/alebo zloženia odlišujú.V priebehu filtračného procesu sa menia chemické a fyzikálne vlastnosti odpadného vzduchu, takže na umožnenie efektívneho čistenia je nutné zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť danýmvlastnostiam odpadného vzduchu tiež vlastnosti materiálu filtra.Výhodné skladby je možné dosiahnuť, ked majú vrstvy odspodu hore zmenšujúcu sa priemernú veľkost štruktúry alebo častíc. Týmto spôsobom môžu vrstvy s väčšími časticami, ktoré ležia naspodu, slúžiť pre nad nimi ležiace vrstvy s menšími časticami ako nosný

MPK / Značky

MPK: B01D 53/84

Značky: procesoch, vzduchu, rozkladných, vytvoreného, biologických, čistenie, filter

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/24-e7597-filter-na-cistenie-vzduchu-vytvoreneho-pri-biologickych-rozkladnych-procesoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filter na čistenie vzduchu vytvoreného pri biologických rozkladných procesoch</a>

Podobne patenty