Aminoindan amidy, majúce vysokú fungicídnu aktivitu a ich fytosanitárne kompozície

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Aminoindan amidy, majúce vysokú fungicídnu aktivitu a ich0001 Súčasný vynález sa týka nových amidov 4-aminoindanov, majúcich vysokú fungicídnu aktivitu, príslušných fytosanitárnych kompozícii aich použitie pri kontrole fytopatogénnych hub.0002 Konkrétnejšie sa vynález týka nových amidov 4 substituovaných pomocouskupín na fenylovej skupine indanu, aminoindanov, ďalej špecifickýchheterocyklylkarboxylovej kyseliny, kondenzovanej s 4 aminoindanmi, sú opísané V patentových aplikáciách JPlO 70479, JP 1117864, JP 1313402, JP 2 l 57266, JP 2249966, JP 307738 l,JP 62096471, EP 199822, EP 256503, EP 276 l 77, EP 280275, EP 5699 l 2,US 5093347, WOZOO 1/53259, WOZOO 4/018438, WOZOO 4/039789, WOZOO 4/072023, WOZOO 4/103975, WO 2005/ 075452.plne dostačujúce z hľadiska úrovne fungicídnej aktivity protiohľadom na poľnohospodárske plodiny, ktoré majú byť chránené.0006 Prihlasovateľom bolo teraz prekvapivo zistené, že nové amidy, získané kondenzáciou heterocyklických kyselín,substituovaných pomocou CE§H skupiny, s 4-aminoindany, obsahujúcimi alkylové skupiny V pozíciách 1 a 3 indanu ajedným alebo viacero substituentmi na fenylovom kruhu, vykazujú s ohľadom na zlúčeniny, opísané vyššie, o Veľa vyššiu fungicídnu aktivitu, širší rozsah pôsobenia, zníženú alebo nulovú fytotoxicitu s ohľadom na najdôležitejšie poľnohospodárske plodiny.Predmet súčasného vynálezu sa týka aminoindan amidov, štruktúrny vzorec (I)-C 5 cykloalkyl skupinu, skupiny R 1 a R 2 môžu tiež byť spojené za vzniku C 3-C 5 cykloalkylskupinu, SH skupinu, C 1-C 4 alkyltio skupinu, C 1-C 4 haloalkyltio skupinu,- n predstavuje celé číslo od 1 až do 3,o A predstavuje nasledujúci heterocyklus A 1 HFgC Nx/ / N H 20008 Preferované zlúčeniny, majúce všeobecný Vzorec (I)0009 Príklady halogénu sú fluór, chlór, bróm, jód.

MPK / Značky

MPK: C07D 231/14, A01N 43/56

Značky: vysokú, kompozície, majúce, aminoindan, amidy, fytosanitárne, aktivitu, fungicídnu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/24-e19339-aminoindan-amidy-majuce-vysoku-fungicidnu-aktivitu-a-ich-fytosanitarne-kompozicie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Aminoindan amidy, majúce vysokú fungicídnu aktivitu a ich fytosanitárne kompozície</a>

Podobne patenty