Systém pohonu pre eskalátory a pohyblivé chodníky

Číslo patentu: E 15612

Dátum: 27.12.2010

Autori: Gonzalez Alemany Miguel Angel, Pello Garcia Alberto

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka systému pohonu pre eskalátory pohyblivé chodníky a podrobnejšie eskalátorov a pohyblivých chodníkov, používaných na prepravu ľudí a tovaru, a ktoré sú tvorené nekonečným pásom stupienkov alebo dosiek,ktoré sa pohybujú na prlečnych vodiacich členoch.0002 Tradičné eskalátory a pohyblivé chodníky na vyššie uvedený účel obsahujú sadu stupienkov alebo dosiek, ktoré sa pohybujú na vodiacich členoch, ktoré sú upevnené a vstavané na konštrukciu, nesúcu hmotnost komponentov a uživateľov. Tiež, eskalátory a pohyblivé chodníky majú krištálovú alebo matnú balustrádu, ktorá je tiež pripevnená k nosnej konštrukcii,a na ktorej sa pohybuje držadlo rovnakou rýchlosťou ako dosky.0003 U eskalátorov a pohyblivých chodníkov uvedeného typu sú stupienky alebo dosky tradične poháňané reťazou, integrálnou s doskami, ktorá prechádza celým chodníkom a je zachytená do ozubenej osi, poháňanej elektrickým prevodovým motorom. Uvedený motor je ďalej poháňaný vulkanizovanou remenicou, tvoriacou trakciu držadla. Tieto mechanizmy sú umiestnené na jednom zkoncov pohyblivého chodníka. Ďalšie mechanizmy,nevyhnutné na napinanie reťaze a držadla a budú umiestnené na ďalšom konci. Preklápanie dosiek alebo stupienkov nastáva v týchto koncových oblastiach a,pričom uvedené dosky alebo stupienky prechádzajú po celej dĺžke pohyblivého chodníka alebo eskalátora v dolnej časti a tým dokončujú návratovú cestu.eskalátor poháňaný pomocou ozubených kolies pripevnených kjednémuvhodne poháňanému priečnemu hriadeľu, ktorý je umiestnený na hornom konci naklonenej roviny, ďaleko od oblasti, kde nastáva preklápanie dosiek alebo stupienkov. Podobne, jedno alebo viac napínacích kolies reťaze je pripevnené na priečnych hriadeľoch, umiestnených vo vhodných intervaloch na naklonenej rovine pre znižovanie zaťaženia ozubených kolies. Ako ozubené kolesá, tak napínacie kolesá reťaze, sú vybavené antifrikčnými valcami pre zachytávanie článkov pripevnených k stupienkom. Pre zaistenie malej fluktuácie rýchlosti a pre minimalizáciu polygonického účinku tohto eskalátora sa vyžaduje velký počet valcov a to vedie kväčšiemu priemeru ozubených kolies a napínacích0005 V posledných niekoľkých rokoch vznikol rad nových návrhov, ktoré,najmä v prípade pohyblivých chodníkov, majú za ciel znížiť maximálnu výšku stroja, čo je dôvodom toho, prečo je potrebné modifikovať bežný systém pohonu.0006 Existuje niekolko riešení, ktoré boli zvolené podľa konceptu použitého pohyblivého chodníka. Jedno ztýchto riešení je podrobne opísané v medzinárodnom patente WO 05042392 spoločnosti Kone, podľa ktorého je systém pohonu umiestnený, aspoň čiastočne, vnútri balustrády, čo je možné použitím plochého motora. Potom nastáva poháňanie prostredníctvom radu pásov alebo reťazí, ktoré nakoniec poháňajú reťaz dosiek, ktorá má krátky stupienok, aby sa bol schopný obracať v malom dostupnom priestore, inak však funguje ako bežná reťaz pohyblivého chodníka.0007 US patent US 7,341,139, tiež od spoločnosti Kone, popisuje pohon držadla a jeho pripojenie k systému motora a k pohonu dosiek. US patent US 7,353,932, od spoločnosti Kone, popisuje usporiadanie pásu dosiek a možné súbežné používanie dvoch hnacích motorov.kompaktný chodník založený na koncepte pásu, tvoreného doskami s kratšímstupienkom, ako sú bežné. Tento chodník obsahuje systém pohonu, ktorý posúva dosky pohyblivého chodníka prostredníctvom ťažných reťazí, ktoré sú priamo zachytené do zadnej časti trakčných článkových reťazí. Ťažná reťaz oddelíla ťažné valce, ktoré sú vyrobené zdeformovateíných a pružných materiálov. Články trakčných reťazí sú ksebe spojené spojovacími osami a majú zuby a háky v dolnej časti pre zachytenie s ťažnou reťazou a valcami.0009 Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch systém pohonu obsahuje ťažné reťaze, ktoré spôsobujú rad problémov, ako napríklad ich predlžovanie kvôli používaniu, potrebu premazávania, zlyhanie vonku, ťažkú údržbu, atď.0010 Čo sa týka eskalátorov, väčšina trakčných systémov je stále ešte založená na tradičnom spôsobe záberu medzi ozubeným kolesom a valčekovou reťazou pripevnenou ku stupienkom.0011 vynález sa týka systému pohonu pre eskalátory a pohyblivé chodníky typu, ktorý je opísaný vyššie, ktorý zahŕňa modiñkáciu vkoncepte pohonu eskalátorov a pohyblivých chodníkov.0012 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť nový systém pohonu pre eskalátory a pohyblivé chodníky, ktorý nemá reťaze, ktoré umožnia mat vybavenie, ktoré je čistejšie, sdlhšou životnosťou, s ľahšou údržbou a odolnejšie voči vonkajším podmienkam, oproti tradičným systémom pohonu,alebo ktoré modiñkuje existujúci systém reťazí, ktorý môže predstavovať rôzne výhody, ako napriklad zamedzenie potreby používať valce vo všetkých článkoch alebo zníženie zaťaženia reťazi počas obracania, s predĺžením jeho0013 Systém pohonu podľa tohto vynálezu sa vyznačuje tým, že obsahujesadu kolies, nesúcich voľne sa otáčajúce valce, s osami rovnobežnými s osamikolies, ktorých kolesá sú integrálne voči hriadelom kolmým na smer pohybu pásu stupienkov alebo dosiek. valcové kolesá a hriadele, v ktorých sú namontované, sú usporiadané medzi dopredu sa pohybujúci oddiel a návratový oddiel pásu stupienkov alebo dosiek a zapadajú priamo na uvedené stupienky alebo dosky prostrednictvom zachytávajúcich útvarov stupienkov alebo dosiek na ich vnútornom povrchu, alebo do podobných útvarov v reťazi, integrálnych spásom dosiek alebo stupienkov. Hriadele, na ktorých sú valcové kolesá namontované majú vzťah z hnacej zostavy, prostredníctvom prevodového0014 Zostava hriadelov a kolesá nesúce valce sú výhodne umiestnené medzi cestou pohybu vpred a návratovou cestou pásu stupienkov alebo dosiek v hornej hlave, pričom všetky z nich sú poháňané pomocným systémom, takže ich rýchlosť je rovnaká a nevyhnutná rýchlosť, takže priemerná rýchlosť pásu stupienkov alebo dosiek je tá, ktorá je požadovaná pre eskalátor a pohyblivý chodník. Množstvo osi sa môže líšiť podľa potrieb eskalátora a pohyblivého chodníka s ohľadom na priestor, výkon a ďalšie faktory, počet osi je v rozmedzí0015 Kolesá, nesúce valce, sa otáčajú integrálne voči jednej z týchto osi,majúc ich neurčitý počet na os, takže zapadajú do zachytávajúcich útvarov stupienkov alebo dosiek na ich vnútornom povrchu alebo odvrátenej strane,alebo do podobných útvarov vreťazi, integrálnych spásom dosiek alebo stupienkov. Každý článok pásu, stupienku alebo dosky bude mat na svojom vnútornom povrchu a pozdĺž neho zachytávajúce útvary vpočte a pozícii súhlasiacej s kolesami valcov pripevneným ku každému hriadelu.0016 Kolesá nesú pevný počet valcov, zapadajúcich do zachytávajúcich útvarov stupienkov alebo dosiek alebo reťazí. Valce musia byť schopné sa voľne otáčať voči kolesu, ktoré ich poháňa. napríklad prostredníctvom ich pripevnenia s Iožiskami, priechodkami a čapmi, atď. Veľkosť týchto prvkov bude závisieť od veľkosti zachytávajúcich útvarov a výšky, dostupnej pre systém, EP 2 341 028 34 539 m

MPK / Značky

MPK: B66B 23/12, B66B 23/02

Značky: pohyblivé, chodníky, eskalátory, pohonů, systém

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/24-e15612-system-pohonu-pre-eskalatory-a-pohyblive-chodniky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém pohonu pre eskalátory a pohyblivé chodníky</a>

Podobne patenty