Substituované benzimidazoly na ošetrovanie histomoniázy

Číslo patentu: E 6300

Dátum: 29.12.2005

Autori: Froyman Robrecht, Greif Gisela

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

lngZuzanaHörmannovà 1 patentový zástupca Repašského 20, 841 02 Bratislava, SKSUBSTITUOVANÉ BENZIMIDAZOLY NA OŠETROVANIE HISTOMONIÁZY0001 Predložený vynález sa týka použitia substituovaných benzimidazolovna ošetrovanie histomoniázy u hydiny, obzvlášť u moriek.0002 Substituované benzimidazoiy a ich použitie ako insekticídov,fungicídov a herbicidov je už známe (EP-OS 87 375, 152 360, 181 826,239 508, 260 744, 266 984, US-P 3 418 318, 3 472 865, 3 576 818, 3 728 994). Halogénované benzimidazoiy a ich účinok ako antihelmintiká, kokcidiostatiká a pesticídy sú známe (DE-OS 2 047 369, DE-OS 4237617). Substituované benzimidazoiy použité výhodne podľa tohto vynálezu sa opisujú vo WO 00/04022 a vo W 0 00/68225.0003 Zmesi nitrosubstituovaných benzimidazolov a polyéterantibiotiká sú známe ako prostriedky proti kokcidióze (US-P 5 331003). Zmesi substituovaných benzimidazolov spolyéterantibiotikami alebo syntetickými prostriedkami proti kokcidióze ako prostriedky na potláčanie parazitujúcich protozoí sú známe z W 0 96/38140.0004 Hístomoniáza (choroba čiernych hláv, Blackhead Disease) je infekčné ochorenie. Spôsobuje ju Hístomonas spp., obzvlášť Histomonas meleagrídis, ktoré patria k parazitom pokožky. Vdôsledku infekcie dochádza kťažkým zápalom slepého čreva a pečene, pretože pôvodca poškodzuje črevné tkanivo a s krvou sa dostane do pečene, kde vyvoláva tvorbu nekróz. Sprievodným prejavom choroby je často zlyhanie obehu, čo je rozpoznateľné podľa modro-čierneho zafarbenia na hlavách chorých zvierat, ktorému chorobavďačí za svoje meno.0005 Vinñkovaných prevádzkach sa choroba rozširuje veľmi rýchlo na všetky zvieratá a vdôsledku veľmi vysokej miery mortality (v niektorých prevádzkach až do 100 ) vedie k veľkým hospodárskym škodám.0006 Histomonas meIeag/idis patrí na základe jeho štrukturálnych bičíkov kpodkmeňu bíčíkovcov (Mastigophora). Bičíkovité štádia sa rozmnožujú vslepom čreve delením. Ameboidné štádia prechádzajú krvným riečišťom vychádzajúcim zinfikovaného siepého čreva do pečene a tá je ničená veľkoplošnými nekrózami (BonDurant, R.H., Wakenell, PS. (1994) Histomonas meleagridis and Relatives. V Parasitic Protozoa, Volume 9, kapitola 3, strany 189-206, Academic Press).0007 Prenos histomonád priamou cestou, napriklad orálnym príjmom čerstvých výkalov obsahujúcich histomonády, nikdy neuspeje, pretože pôvodcovia mimo hostíteľa sú životaschopní len krátku dobu a pri prechode tráviacim traktom sú usmrteni. Z testov amerických bádateľov (Hu a McDougaId, 2003) vyplynulo, že pri pokusoch na zvieratách môže u moriek k infekcii dôjsť cez kioaku. Pretože kloaka po uvoľneni výkalov produkuje ľahké satie, je infekcia touto cestou pre jeden kŕdeľ za praktických podmienok,napríklad znečisteným sypaním pravdepodobná. Vedecky preukázaný je aj prenos pôvodcov cez prechodných hostiteľov. Ako prenášač (transportný vektor Histomonas meleagndis) je známy červ siepého čreva Heterakis ga/Iinamm,predovšetkým vajce Heterakis alebo v štádiu lariev. Preto sa môžu sliepky a morky už aktívne inñkovať histomonádami a ochorieť, skôr než sa dospelé červy Heterakis objavia v obsahu siepého čreva. Vembryonálnych vajičkach Heterakis môžu histomonády zostať infekčné až 4 roky. Ďalšími prechodnými hostiteľmí môžu byť dažďovky a artropódy, ktoré sú kontaminované vajíčkami Heterakís. Tiež sliepky a ďalšie druhy hydiny predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Sú menej citlivé než morky a často vsebe prenášajú pôvodcov, bez toho aby to bolo klinicky nápadné prispievajú tak k rozšíreniu0008 Morky môžu byt infikované v každom roku života, najčastejšie však dochádza k ochoreniu medzi 3. a 12. týždňom života. Doba medzi infekciou a vypuknutim choroby predstavuje väčšinou 7 - 12 dní. úmrtnosť môže predstavovať až 100 a maximum dosahuje 17. deň po infekcii. Od 8. dňamožno nájsť zápaly v slepom čreve, od 10. dňa v pečení.0009 infikované zvieratá sú malátne a vyčerpané, zvesujú krídla a hlavy a nejavia záujem o príjem potravy. Typické je vylučovanie sírovo žltých výkalov, EP 1 835 912 B 1 33 ZOS/Hhnačka a neskôr tiež primiešanie krvi. Poruchy krvného obehu spojené schorobou spôsobujú výrazné modro-čierne zafarbenie hlavy, odtiaľ názov0010 Priebeh ochorenia sa v prvom rade stanoví podľa veku moriek a podľa črevnej flóry moriek. Dodatočné bakteriálne infekcie spôsobené E. co/i,Clostrídium pe/fringens alebo kokcidiou sťažujú priebeh (McDougald, L. R., Hu,J. (2001) Blackhead Disease (Histomonas meleagridis) aggravated in broiler chickens by concurrent infection with cecal coccidiosis (Eimeria tenella), Avian Diseases 45 307 - 312).0011 Diagnostika ochorenia sa môže uskutočňovať cez prirodzené preparáty zo slepého čreva a zpečene pomocou roztoku kuchynskej soli. Ameboidné pohyblivé štádia sú viditeľné vo fázovom kontrastnom mikroskope. Histologicky sa používa vyfarbenie PAS.0012 Do roku 1950 boli jedinými účinnými zlúčeninami proti histomoniáze zlúčeniny arzénu (napriklad Nitarson, Carbarson, Roxarson). Je však známe,že zlúčeniny arzénu všeobecne nie sú dostatočne silné, aby boli schopné ošetriť už etablovanú infekciu. Ďalšou nevýhodou je ich extrémne nízky bezpečnostný index už dvoje podanie Roxarsonu vedie k poruche motorických0013 Od roku 1960 sa intenzívne používali vkrmivách a/alebo vo vode nitroimidazoly a nitrofurány, avšak od polovice 90-tych rokov bolo s postupným nárastom v EU a USA použitie pre úžitkové zvieratá a ako prísada do krmív zakázané Dimetridazol bol v roku 1997 stiahnutý ztrhu v USA a v roku 2001 bolo zakázané používanie ako prísady do krmív v EU. Od dátumu 31.03.2003 sa nesmie naďalej používat ani Nifursol, jediný produkt ešte povolený v EU. Tým teda vsúčasnej dobe, ani v budúcnosti nie sú k dispozícii ani lieky na terapiu, ani preparáty na profylaktickú ochranu pred chorobou čiernych hláv.0014 Helminticky účinné látky (Albendazol a Fenbendazol) sú in vitro proti histomoniáze nedostatočne účinné, avšak in vivo sú účinné profylakticky, kedsa nimi ošetruje počas 14 dní od nakazenia infekciou. Pritom účinnosťnesmeruje proti H. meIeag/idís ale proti Heterakis gal/inarum, transpoitnémuvektoru Histomonas me/eagridís (Hu, J., McDougald, L.R., (2003) Direct Iateral transmission of Histomonas meleagridis in turkeys. Avian Diseases 47 (489 492).0015 Vsúčasnej dobe jediná existujúca stratégia zabraňujúca ochoreniu pozostáva zopatreni v smere k hygiene, optimalizácii hustoty chovu a zásobovaniu krmivami a tiež zabráneniu zavlečenia pôvodcov. Tieto opatreniasú nedostatočné a nemôžu zabrániť infekcii a ochoreniu.0016 Očkovanie proti Histomonas me/eagridís nie je biologicky možné,pretože sa po infekcii nemôže získat prirodzená imunita. Raz infikované zvieratá môžu znovu ochorieť. Pokusy pomocou atenuovaných živýchočkovacích látok na imunizáciu neboli úspešné.0017 Preto existuje naďalej potreba prostriedkov na ošetrovaniehistomoniázy. 0018 Vynález sa týka použitia benzimidazolov vzorca (l)kde R znamená fluóralkyl. R 2 znamená vodík alebo alkyl, R 3 znamená zvyšok vzorca

MPK / Značky

MPK: A61P 33/00, A61K 31/4164

Značky: benzimidazoly, histomoniázy, ošetrovanie, substituované

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/23-e6300-substituovane-benzimidazoly-na-osetrovanie-histomoniazy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substituované benzimidazoly na ošetrovanie histomoniázy</a>

Podobne patenty