Cereálne tyčinky a spôsob ich výroby

Číslo patentu: E 5663

Dátum: 30.12.2003

Autori: Coleman Edward, Brander Rita, Birney Sharon

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka výroby cereálnej tyčinky. Hlavne sa-vynález týka výroby cereálnej tyčinky obsahujúcej zmesobsahujúcu (i) cereálnu zmes obsahujúcu na jedlo pripravené Cereálne kúsky a prvé spojivo, (ii) náplň obsahujúcu. množstvo oddelených zhlukov, kde zhluky jednotlivo obsahujú množstvo častí obsahujúcich výrobok mliečnej bielkoviny spojený spolu druhým spojivom kde prvé spojivo viaže spolu Cereálne kúsky a zhluky. Cereálne tyčinky predloženého vynálezu poskytujú výživovú hodnotu bez obetovania chuti a vône rovnako tak ako udržanie primeranej doby skladovania počas ktorej štruktúra zostáva žuvacia, pričom nie je lepkavá, tvrdá alebo mäkkodrobivá. Spolu s viacerými zvláštnymi výhodami a prednosťamihydratácia sú zásadne viazané na malé jednotlivé zhluky v celej tyčinke obsahujúce častice výrobku mliečnej bielkoviny a ich spojivá. Toto hľadisko vynálezu poskytuje a zachováva viac0002 Cereálne tyčinky do vrecka sú dobre známe V technike. Tieto prenosné potraviny sú konzumované ako náhrada jedla alebo desiaty. Tieto Cereálne tyčinky by v ideálnom prípade poskytli výživovú hodnotu bez obetovania chuti a vône, rovnako tak ako udržanie primeranej doby skladovania počas ktorej štruktúra zostáva žuvacia, pričom nie je lepkavá, tvrdá alebo mäkká drobivá. Avšak dosiahnutie všetkých týchto cieľov bolo pri predchádzajúcich cereálnych tyčinkách problematické.0003 Napriklad, zdroj bielkovín je obyčajne obsiahnutý v cereálnej tyčinke kvôli výživovej hodnote. Avšak používanie veľkého množstva sójových bielkovín V cereálnych tyčinkách másklon prinášať nežiaduci cudzí pach. Výrobky mliečnych bielkovínsú všeobecne viac prijateľné pre postihnuté orgány, keď nie sú pridávané užívané arómy. Na druhej strane množstvo užitočných výrobkov mliečnych bielkovín je vodorozpustných. Pohlcovanie vody alebo rozpustenie vo vode u mliečnych proteínov počas dlhšej doby pred konzumáciou môže viesť k vlhkostnej migrácii,problémom bielkovinovej hydratácie a časom k tvrdosti. Doterajší stav techniky nenavrhol uspokojivo ako včleniť výrobky mliečnych bielkovín do cereálnych tyčiniek0004 Sú známe Cereálne tyčinky, ktoré môžu obsahovať mliečnu bielkovinu V spojivovom systéme použitom ako základná hmota na formovanie tyčinky. Napríklad U.S patent číslo 3 431 112 pre Durst opisuje potravinovú tyčinku používajúcu spojivo poskytujúce základnú hmotu pre jednotlivé požívateľné častice opísané ako cereálne častice, V ktorých spojivo je získavané ako vodorozpustná disperzia zahŕňajúca povlak tvoriaci zložku opísanú ako netučná mliečna sušina( napr. kazeinát sodný, medzi inými), ktorá je rozpustená vo vodnej spojivovej disperzii,ktorá je použitá V tej forme alebo vo forme vysušenej rozprašovaním, v ktorej je spojivo zmiešané s cereálnymi vločkami, z ktorých sú potravinové tyčinky tvorené.0005 U.S. patent číslo 4 055 669 pre Kelly a kolektív opisuje vysoko bielkovinovú tuk pohlcujúcu. potravinovú zmes používanú ako spojivo na spojenie cereálnych častíc V potravinových alebo tyčinkových výrobkoch určených na raňajky. Spojivová zmes obsahuje bielkovinové, tukové a sacharidové zložky, v ktorej bielkovinová zložka je výhodne buď mliečna bielkovina(napr. netučná mliečna sušina alebo kazeinát sodný) alebo výrobok rastlinnej bielkoviny. Spojivová zmes je pripravovaná spočiatku prípravou suchej zmesi sacharidu a bielkoviny, ktorá je zmiešaná s tekutým tukom pri zvýšenej teplote a miešaní, a výsledná Spojivová zmes je potom zmiešaná s cereálnymi časticami pri zmesovej teplote nad kryštalizačnou teplotou tuku V rozpätí 100 až 140 °F ( 37,8 až 60,0 °C), a výsledná Cereálne-Spojivová zmesje formovaná do tvaru tyčinky. Vo výhodnom uskutočnení, výslednásurová zmes tekutého tuku a suchej zmesi sacharidu a bielkoviny je zomletá s účelom zníženia veľkosti bielkovinových a sacharidových častíc, zomletá spojivová zmes je potom znovu zahriata a vystavená ďalšiemu miešaníu na zlepšenie tekutosti zmesi, predtým je to zmiešané s cereálnymi kúskami pri zmesovej teplote nad kryštalizačnou teplotou tuku.0006 U.S. patent číslo 4 689 238 pre Hitchner opisuje zmesový potravinový Výrobok obsahujúci dvojzložkové spojivo s nízkou vodnou aktivitou, majúcou V sebe rozptýlenú aspoň jednu potravinovú ochucujúcu látku, a obsahujúcu dve spojivové látky. Boli použité krehká spojivová látka obsahujúca šľahanú bielkovinovú penu a stabilizátor bielkovinovej peny a žuvacia spojivová látka obsahujúca gélový roztok želatíny V glycerole. Krehká spojivová látka je šľahaný vodný roztok obsahujúci kazeinát sodný, extrakt sójovej bielkoviny, želatínu alebo ďalšie bielkoviny, ktoré môžu byť spenené z vodného roztoku. 0007 U.S. patent číslo 3 903 308 pre Ode opisuje potravinovú tyčinku vyrobenú rozptýlením osladeného mliečneho výrobku s nízkou vlhkosťou ako spojivo cez cereálnu vrstvu opečených granola cereálií. Mliečny produkt je opísaný ako kondenzované mlieko. U.S. patent číslo 3 582 336 pre Rasmussen Aopísuje Cereálne častice obalené v zmesi oleja, mlieka a cukru, z ktorých vhodná zložka povrchovej úpravy môže byť použitá na sformovanie výrobku do pevného tyčínkového tvaru.0008 O cereálnych a mliečnych tyčinkách je tiež známe, že obsahujú mliečny prášok ako zdroj bielkovín V cereálnej vrstve alebo vo vrstve náplne. Napríklad, U.S.patent číslo 3 917 861 pre Viera a kolektív opisuje Vrstvenú, viacfázovú potravinovú tyčinku obsahujúcu zmes cereálneho spojiva tvoriacu cereálnu vrstvu na aspoň jednej strane náplňovej vrstvy. Zmes cereálneho spojiva má Cereálne častice spojené spolu spojivovým systémom na báze tuku, pozostávajúce V podstate zo základnej hmoty triglyceridového cukru a koloidných častíc kysličníkakremičítého použitého ako tuk kryštalizujúce činidlo. Cereálnavrstva je vrstvená na jednu alebo obe strany náplňovej vrstvy,ktorá obsahuje hydrogenovaný triglyceridový rastlinný olej,koloidné častice kysličníka kremičitého a cukor. Zdroj bielkovín, ako napríklad izolát alebo extrakt sójovej bielkoviny a vaječný bielok, môže byť obsiahnutý V cereálnej a/alebo náplňovej vrstve pre výživovú rovnováhu. Patent 3 917 861 opisuje tyčinku obsahujúcu 5 a 20 váhových dielov suchej mliečnej sušiny, kazeinátu sodného a/alebo extrakt sójového bôbu.0009 W 0 0122835 Al pre Froseth a kolektív opisuje cereálnu tyčinku, ktorá obsahuje dve vonkajšie cereálne vrstvy a jednu mliečnu. náplňovú vrstvu obsahujúcu, mliečny prášok ako plnivo. Bielkovinové hrudky sú rozptýlené RTE cereálnymi kúskami V cereálnej vrstve. Hrudky sú opísané ako vysokobielkovinové ryžové kúsky a tvarovaná rastlinná bielkovina vyrobená zo sójových bôbov.0010 U.S. patent číslo 4 543 262 pre Michnowski opisuje vysokobielkovinovú, nízko alebo bezlaktózovú desiatovú tyčinku majúcu stred zložený z kukuričného sirupu, povlak z cukrárskeho materiálu, ktorý je normálne pri izbovej teplote pevný, namáčaci prostriedok, vitamínový a minerálny premix, aspoň jeden zdroj obsahu vysokých sacharidov a aspoň jeden vysokobielkovinový zdroj ako napríklad kazeinát, sójová bielkovina a ďalšie. Čokoládové povrchové pokrytie a zrnitý topping je potom použitý. 0011 Cereálny tyčinky sú tiež známe, že sú vyrábané bez mliečnych výrobkov. Napríklad U.S. patent číslo 3 821 443 pre Halladay a kolektív opisuje cereálnu. tyčinku obsahujúcu aspoň jednu náplňovou vrstvu zloženú z oleja normálne tekutého pri teplote tela, cukor a súčinnú kombináciu bielkovinového zdroja ako napríklad sójový proteín alebo pevný vaječný bielok.0012 U.S. patent číslo 4 451 488 pre Cook a kolektív opisuje potravinovú tyčinku zlučujúcu aspoň dva rozdielne viacmocnéalkoholy V premenných pomeroch obsahujúce cukrový alkohol a buď

MPK / Značky

MPK: A23G 3/00, A23L 1/164

Značky: spôsob, výroby, tyčinky, cereálne

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/22-e5663-cerealne-tycinky-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cereálne tyčinky a spôsob ich výroby</a>

Podobne patenty