Prostriedok krémovej náplne, spôsob jeho prípravy a jedlo s jeho obsahom

Číslo patentu: E 4569

Dátum: 30.12.2003

Autor: Landazuri Thomas

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka prostriedku krémovej náplne, spôsobu prípravy tohoto prostriedku krémové náplne a jedla obsahujúcehotento prostriedok krémovej náplne.Prostriedky krémovej náplne pre sendvičové pečivo sa všeobecne skladajú zo sacharózy alebo sacharózy v kombinácii s inými sladidlami, prísadami a olejmi alebo tukmi. Tieto oleje,tuky alebo zmesi olej/tuk (tu ďalej nazývané olejnaté prostriedky) sú veľmi dôležité vo vzťahu k organoleptickým vlastnostiam krému, ale tiež pre textúru a stálosť pri uchovávaní.Na získanie týchto vlastností sa zostavujú tieto olejnaté prostriedky kombinovaním rôznych tukov a olejov, ktoré sú úplne alebo čiastočne hydrogenované. Vo výsledku tak táto olejnatá zložka krémovej náplne obsahuje zvýšené množstvo nasýtených mastných kyselín v kombinácii s mastnými kyselinami konfigurácie trans-. Typické príklady týchto krémových náplní sú opísané V patentoch US 3 244 536, US 4 834 991, US 4 753 812 alebo US 4 865 859.V patente US 3 244 536 je opísaný tučný prostriedok náplne,ktorý sa získa kombináciou zložky A, ktorou je čiastočne hydrogenovaný tuk s vysokým obsahom mastnej kyseliny CM a zložky B, ktorou je rastlinný olej, obsahujúci vysoké percento laurovej kyseliny. Zmes sa potom podrobi vzájomnej esterifikácii. Ako východzí materiál možno pre zložku A použiť akýkoľvek živočišny tuk alebo rastlinný olej, pokiaľ tento obsahuje aspoň 50 kyseliny Cm. Ako zložku B možno použiť akýkoľvek rastlinný olej,ktorý obsahuje laurovú kyselinu. Vyhovujúce sú kokosový olej apalmojadrový olej. Tento prostriedok tučnej náplne vykazuje úzke-2 vymedzenie plasticity, t.j. Široký teplotný rozsah, v ktorom je tento tuk mäkko spracovatelný a pritom je v pevnom stave.V patente US 4 834 991 sa opisuje náplňový krém obsahujúci sójový olej, ktorý má zlepšené uvoľňovacie vlastnosti rezultujúce V rýchlom nábehu vône, keď je spotrebovávaný. Zložky náplňového krému sa zmiešajú, prevzdušnia a súčasne ochladia,aby sa získala merná hmotnosť medzi 0,85 a 1,20. Výsledný náplňový krém sa použije ako náplň pre sendvičové pečivo alebo iné pečene výrobky.V patente US 4 753 812 je opísaný prostriedok sendvičovej krémovej náplne, obsahujúci tukovú matricu pozostávajúcu V podstate z plastického tuku s definovaným SFI profilom a teplotou topenia a tvrdé maslo tiež s definovaným SFI profilom a teplotou topenia. Prostriedok je charakterizovaný ako prostriedok majúci dobré záchovné schopnosti v širokom teplotnom rozsahu 10 až 32 °C a pri teplotách nad 37 °C neznateľný obsah pevných častíc.V patente US 4 865 859 je opísaný náplňový krem na použitie do sendvičového pečiva a iných potravín, ktoré sú mäkké pri laboratórnej teplote a ktoré sú ešte štruktúrne stále počas simulovaných nepriaznivých podmienok transportu. Tento náplňový krém sa získa s olejnatým prostriedkom majúcim ukazovateľ pevného tuku a) 9 až 20 , s výhodou 11 až 15 pri 80 °F, b) 4až 3 0 materiálu pri 100 °F. Zložky sa súčasne prevzdušnia,zmiešajú a ochladia, aby vznikol prostriedok, ktorý má mernú hmotnosť 0,70 až 1,20, s výhodou 0,77 až 1,0, najvýhodnejšie 0,85 až 0,95.Výrobky, ktoré sa vo vyššie uvedených opisoch US patentov používajú ako stužujúca zložka, ako je netučné sušené mlieko alebo sójová bielkovina, sú účinné pri zvyšovaní plastických a výťažkových hodnôt náplňového prostriedku pri vyšších teplotách. Avšak tieto náplňové tukové prostriedky obsahujú nasýtenéPokusy o zníženie obsahu tuku a/alebo kalorického obsahu krémových náplní už boli urobené, ako je ukázané v patentovej literatúre vzťahujúcej sa k tomuto predmetu.Napríklad V patente GB 1 458 568 sú opísané krémové náplne obsahujúce 22 vody, 45 cukru a 33 plniaceho prostriedku. Tento plniaci prostriedok obsahuje emulgátorový systém dovoľujúci prípravu stálej krémové náplne obsahujúcej významné množstvo vody.Krémový náplňový prostriedok opísaný v patente EP 827 693 má V podstate neemulgovanú formu a skladá sa z 10 až 20 vody, 30 až 60 tukov, mliečnej bielkoviny a cukru. Tuková časť je tak charakterizovaná obsahom pevnej zložky 2 8 pri 30 °C.Avšak prítomnosť prílišného množstva vody V pečivovej krémovej náplni môže spôsobiť, že sa pečivo stáva kašovitým a stráca chrumkavosť.V patente DD 285 469 je opisaná. krémová. náplň so zníženým obsahom tuku, pozostávajúca z vodnej zmesi cukru a zahusťovadla V kombinácii s tukovou zložkou.V patente US 5 939 127 je opisaná nízkotučná krémová náplň,kde je tuková zložka nahradená prostriedkom pre náhradu tuku, a to v kombinácii s glycerolom. Touto náhradou tuku je vodná zmes emulgátora a inulínu.V patente US 5 626 903 je zníženie tukov realizované prostredníctvom použitia emulgátorového systému, čím sa zníži obsah tuku pod aspoň 16 .Bezvodý prostriedok náplne so zníženým obsahom tuku je opísaný V patente US 5 612 078, kde sa časť tukovt nahradila polyolom (glycerolom) a určitým emulgátorom.Vo všetkých citovaných dokumentoch sú súčastí prípravkov nasýtené a/alebo čiastočne hydrogenované olejnaté prostriedky.Preto by bolo vysoko žiadúce, aby sa V podstate všetky nasýtené a/alebo čiastočne hydrogenované tuky nahradili nenasýtenými alebo poly-nenasýtenými tukmi alebo olejmi. Navyše riešenia predchádzajúcich diel v odbore majú všetky jeden aleboviac nedostatkov vo vzťahu k nutričným, organoleptickým, 4Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť prostriedky krémovej náplne V podstate bez nasýtených tukov a bez čiastočne hydrogenovaných tukov, ktoré obsahujú takmer iba prírodné rastlinné oleje majúce vysoké obsahy nenasýtených a/alebo poly-nenasýtených mastných kyselín, ale V ktorých by si krémové náplne pri laboratórnej teplote udržali konzistenciu a mali dobré organoleptické vlastnosti, keď sú konzumované,náplne musia mať dobré šľahacie a krémové vlastnosti tak, aby dodali náplňovému krému ľahkú a konzistentnú textúru pri Šľahaní a prevzdušňovani,aby prostriedok krémové náplne mal dobré skladovacie vlastnosti.Termín V podstate bez nasýtených tukov a bez čiastočne hydrogenovaných tukov označuje frakciu nasýteného tuku tvoriacu O až 5 hmotn. z celkovej lipidovej frakcie a frakciu čiastočne hydrogenovaného tuku tvoriacu O až 1 hmotn. 2 celkovej lipidovej frakcie.Termín prírodné rastlinné oleje označuje rastlinné oleje,ktoré neboli podrobené čiastočnej hydrogenácii a ktoré tak majú SFI (index obsahu pevného tuku) rovný O (nule) pri laboratórnej teplote (25 °C).Cieľ tohoto vynálezu je dosiahnutý získaním prostriedku krémovej náplne, ktorý obsahuje lipidovú frakciu pozostávajúcu z rastlinného oleja s SFI rovným O pri laboratórnej teplote, frakcia nasýteného tuku tvori O až 5 hmotn. celkovej lipidovej frakcie a čiastočne hydrogenovaná tuková frakcia tvorí O až , hmotn. z celkovej lipidovej frakcie.Termín prírodné rastlinné oleje označuje oleje, ktoré neboli podrobené čiastočnej hydrogenácii a ktoré tak Inajú SFI (index obsahu pevného tuku) rovný O (nule) pri laboratórnej teplote (25 OC).

MPK / Značky

MPK: A23D 9/007, A21D 13/00, A23G 3/00, A23L 1/19

Značky: jedlo, krémovej, obsahom, přípravy, spôsob, prostriedok, náplne

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/22-e4569-prostriedok-kremovej-naplne-sposob-jeho-pripravy-a-jedlo-s-jeho-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok krémovej náplne, spôsob jeho prípravy a jedlo s jeho obsahom</a>

Podobne patenty