Kompozitné vlákno, postup jeho výroby a výsledná textilná štruktúra

Číslo patentu: E 2579

Dátum: 27.12.2002

Autori: Conesa Isabelle, Pollet Laurence, Berge Philippe

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kompozitné vlákno, postup jeho výroby a výsledná textilnáSúčasný vynález sa týka konpozitného vlákna pre technické alebo priemyslové využitie, ktoré môže byť použité vo všetkých typoch textilných štruktúr, najmä vo vhodných textilných stočkách a je tak vhodné pre všetky aplikácie a zvláštne špecifikácie, napríklad pre výrobu roliet alebo záclon. Presnejšie, vynález sa týka kompozitných vlákien, ktoré jemožné získať pomocou vrstvenej úpravy.Podľa doterajšieho známeho spôsobu, používaného prihlasovateľom pri výrobe a predaji technických kompozitných vlákien, tieto vlákna obsahujú- jadro pozostávajúce zo súvislého vlákna, najmä 2 neorganického materiálu ako je sklo, alebo z materiálu organického, ako je polyester,polyamid, alkohol polyvinyl, a- obal či plášť, pozostávajúci z matrice tvorenej najmenej jedným chlórovým polymérnym materiálom,napríklad polyvinyl chloridom (PVC), nehorľavo upraveným minerálnym plnidlom včleneným a distribuovanýn V uvedenej matrici, a ďalej zoS výhodou, avšak nie výlučne, je toto vlákno získavané pomocou vrstvenej úpravy jednou alebo dvomi vrstvami, pričom je jadro dookola želatínované plastizolom pozostávajúcim z chlórového polymérneho materiálu, napríklad polyvinylchloridu, a zo zmäkčovadla, Technické tkanivá získané s pomocou tohto vlákna a používané V rôznych prostrediach, najmä pri úprave budov či konštrukcií, ich interiéru ako aj ich exteriéru, napríklad V podobe roliet, podliehajú požiadavkám na chovanie materiálu pri horení, definovaným nariadeniami a/alebo národnými čimedzinárodnými procesmi homologácie alebo schvaľovania.Takto nariadenia, aplikovateľné na tieto tkanivá V Spolkovej republike Nemecko, definujú rôzne triedne zariadenia, charakterizované najmä trvanín 1 deštrukcie vzorku ohňom a teplotou splodín Vzniknutých horením, a označované písmenami. B 1 až B 3, pričom B 1 označuje optimálne vlastnosti materiálu pri horení, dosiahnuteľné použitím materiáluRovnako tak nariadenia platné vo Francúzsku definovala rôzne triedne zaradenia podľa norienl NF 1601 a NF P 92503,z časti charakterizované podľa emisií splodín a označované písmenami F 0 až F 5, pričom F 3 predstavuje optimálne vlastnosti dosiahnuteľné použitím materiálu s obsahom halogenového polyméru, z časti potom charakterizované najmä teplotou reziduálneho vzbĺknutia tkaniny a označované písmenami M 0 až M 4, pričom písmeno M 1 označuje optimálne vlastnosti materiálu pri požiari, obecne dosiahnuteľné použitím materiáluBoli podniknuté rôzne pokusy o podstatné zlepšenie chovania týchto kompozitných vlákien pri horení, napríklad pomocou použitia zvláštnych zmäkčovadiel, ako sú organické fosfáty. Použitím týchto zmäkčovadiel došlo k zhoršeniu úžitkových vlastností týchto vlákien (pružnosť, kĺzavá schopnosť, atd.), a to spôsobilo veľa obtiaži pri ichneskoršom tkaní. Inkorporácia týchto zmäkčovadiel ďalejPresnejšie, keď sa jedná c výkony nehorľavých plnidiel,boli V rôznych dokumentoch navrhnuté odlišné zlúčeniny alebo odlišné kompozície spôsobilé pre zlepšenie správania plastických matríc s obsahom nehorľavého plnidla pri horení,hoci by boli upresnené aplikácie alebo tvarovania nehorľavéhoPodľa dokumentu JP-A-58185637 sme tak pripravili pre matricu na báze polyvinyl chloridu nehorľavé plnidlo obsahujúce chlórový polyetylén, ďalej zlúčeninu zvolenú najmä zo skupiny oxidov a/alebo hydroxidov antimónu a hliníka,a nakoniec s výhodou dalšiu zlúčeninu zvolenú medzi určitými soľami zinku, ako je boritán zinku produkty na báze cínu, napríklad cíničitan zinku.V súlade s dokumentom FR-A-2 448 554 sme potom pre tu samú matricu na báze polyvinyl chloridu pomocou inkorporácie ďalších rprísad, totiž stabilizátora, zmäkčovadla tvoreného fosforečným estérom a plnidlom - hydroxidom hliníka pripravili nehorľavé plnidlo obsahujúci oxid antimónu, spojený popripadeŽiadne 2 vyššie opísaných nehorľavých plnidiel neumožňuje zlepšenie požadovaných charakteristík správania vyššie opísaného kompozitného vlákna pri horení tak, aby zároveň nedošlo k zhoršeniu iných jeho vlastností, napríkladNie je ani možné významným spôsobom zvýšiť hmotnostný pomer nehorľavého plnidla hoci by, podobne ako je opísané vyššie, nedošlo k zhoršeniu úžitkových vlastností kompozitnéhoCieľom súčasného vynálezu je kompozitné vlákno s vrstvenou úpravou, vykazujúce vďaka ľahšiemu rozptylu tepla a vďaka významnému obmedzeniu rizikového fenoména šírenia plameňa,podstatné zlepšenie jeho správania pri horeni, primeriavané testy horenia podľa normy NF P 92 503 na akejkoľvek tkaninevyrobenej pomocou kompozitného vlákna podľa tohto vynálezu.Vlastnosti odolnosti voči teplote sú zlepšené vďaka pravidelnému rozloženiu vlákien V polymérnom materiále vrstvenej úpravy, ktoré umožňuje rozptýlenie tepla. Keď sú vlákna takto rozložené, vytvárajú tak žiadúci kanál tepelnéhoprenášania, ktorý uľahčuje šírenie tepla.Cieľom súčasného vynálezu je kompozitné vlákno tvorené súvislým vláknom, získaným pomocou skladania vlákien z organického alebo anorganického materiálu alebo prírodných vlákien. ako je ľan či bavlna a polymérnynt materiálom. Toto kompozitné vlákno je charakteristické tým, že jeho základné vlákna sú rovnomerne rozložené v uvedenom polymérnom materiáletakým spôsobom, že každé z menovaných vlákien je obalenéToto kompozitné vlákno je spôsobilé na priame použitie alebo ako jadro pre výrobu kompozitných vlákien získavanýchdruhou vrstvenou úpravou polymérnym materiálom.Cieľom súčasného vynálezu je rovnako kompozitné vlákno s vrstvenou úpravou spôsobilé pre výrobu pomocou procesu vrstvenej úpravy polymérnym materiálom, charakteristické tým,že obsahuje jadro tvorené vyššie definovaným kompozitnýmvláknom a tym, že polymérny materiál obaľujúci jadroa základný polymérny materiál jadra sú rovnakej povahy.

MPK / Značky

MPK: D02G 3/44

Značky: struktura, postup, výroby, kompozitné, textilná, výsledná, vlákno

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/22-e2579-kompozitne-vlakno-postup-jeho-vyroby-a-vysledna-textilna-struktura.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozitné vlákno, postup jeho výroby a výsledná textilná štruktúra</a>

Podobne patenty