Poistná matica

Číslo patentu: E 16821

Dátum: 03.07.2009

Autor: Flaig Hartmut

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka poistnej matice s telesom, ktoré vykazuje závitový segment s vnútorným závitom a na neho nadväzujúcu vnútornú kruhovú drážku, a s prstencovým kotúčom z kovu, ktorý je pridržiavaný v kruhovej drážke, pričont na vnútornom obvode prstencového kotúča je vyrezaný vnútorný závit zodpovedajúci vnútornému závitu závitového segmentu a vnútorný závit prstencového kotúča je axiálne odsadený voči vnútornému závitu telesa matice. Takéto poistné matice sú známe napríklad z DE 26 38 560 C, DE 43 13 809 C 1 a DE 43 13 845 C 1.0002 Ďalšie podobné poistné matice súm opísané v US 2,318,397 A US 2,410,090 A GB 2287764 A a GB 610355 A.0003 Vynález sa špeciálne týka poistnej matice, ktorá vykazuje kovové teleso s vnútorným závitom a na neho nadväzujúcu predĺženú časť s krčkom (Halsfortsatz), ktorá je vytvarovaná do podoby kruhovej drážky a v ktorej je pridržiavaný V trecom styku kovový poistný prstencový kotúč. Na vnútornej okrajovej hrane poistného prstencového kotúča je vyrezaný závitu matice zodpovedajúci závit, ktorý je voči závitu matice axiálne odsadený o hodnotu menšiu ako je stúpanie závitu matice. Prstencový poistný kotúč vykazuje v axiálnom smere určitú elasticitu, pričom vďaka odsadeniu vnútorného závitu prstencového kotúča možno nastavovať zvieraciu silu poistnej matice a poistná matica si túto svoju zvieraciu silu zachováva pre početné skrutkovania.0004 Táto známa poistná matica má výborne poistné vlastnosti a preto sa aj presadila na trhu. Na zvýšenie elasticity poistného prstencového kotúča, ktorá môže byť žiaduca pri určitých veľkostiach matíc alebo pri extrémnom tepelnom zaťažení,navrhujú vyššie uvedené patenty opatriť prstencové kotúče na ich vonkajšom obvode segmentovitými vybraniami a prípadne aj dodatočnými vrubmi. Tým je možné vyrobiť prstencové kotúčez tvrdého elastického materiálu ako je napríklad pružinová oceľa napriek tomu dosiahnuť požadovanú axiálnu elasticitu, pričom zostane elastická vratná sila prstencového kotúča tak veľká, aby bolo možné docieliť vysoké prídržné sily.Tým, že je prstencový kotúč vyrobený z materiálu, ktorý je minimálne tak tvrdý ako materiál skrutkového čapu, zostanú otáčky závitu prstencového kotúča po početných skrutkovani nepoškodené, čím je možné poistnú maticu viackrát uvoľniť a znovu pritiahnuť bez toho, aby došlo k viditeľnej zmene zvieracej sily v poistnej polohe. Použiť možno materiály,ktoré odolávajú veľmi vysokým teplotám, čo má veľký význam napríklad pre použitie v motorových vozidlách.0005 Uvedené patenty navrhujú použiteľné riešenia pre optimalizáciu elasticity poistných prstencových kotúčov prostredníctvom výrezov na vonkajšom obvode prstencového kotúča. V určitých prípadoch môže byť ale žiaduca ešte väčšia elasticita poistného prstencového kotúča a lepšia nastaviteľnosť zvieracej sily poistnej matice.0006 Z technického hľadiska sú známe aj poistné matice s poistným a tesniacim krúžkom z plastu, ktoré sú prichytené podobne ako poistné matice podobného druhu na predĺženej časti s krčkom telesa matice. Takéto poistné matice sú opísané napríklad v EP O 047 061 Al, DE-A-1 815 585, DE 28 13 994 C 2, DE 36 40 225 C 2, DE 84 24 281 U 1, US-A-4,019,550, US-A-3,275,054, US-A 3,316,338, US-A-2,450,694, US-A-5,454,675. Tieto poistné matice spočívajú ale na inom princípe účinnosti. Časť poistného a tesniaceho krúžku z plastu, ktorá je najprv bez závitu, sa napája priamo na vnútorný závit matice a prečnieva nepatrne cez vnútorný závit. Pri zaskrutkovávaní čapu sa zarezáva do vnútorného obvodu poistného a tesniaceho kotúča. Väčšina uvedených spisov sa zaoberá zachytením vybočujúceho plastového materiálu pri zaskrutkovávaní čapu.0007 Toto technické riešenie je s ohľadom na nastavenie elasticity a prídržnej sily poistného prstencového kotúča okreminého preto neprenosné na poistnú maticu daného druhu, pretožeplatový prstencový kotúč sa vzhľadom na elasticitu správa inak ako kovový prstencový kotúč a že pri tomto technickom riešení sa nepočíta s žiadnym axiálnym odsadením vnútorného závitu prstencového závitu a telesa matice. Prídržná sila tejto poistnej matice spočíva na inom princípe účinnosti. GB 2 287 764 A opisuje poistnú maticu s kovovou poistným prstencovým kotúčom s prierezom v tvare L, ktorý sa cez príslušný výstupok nasúva na čelný koniec poistnej matice. Do telesa matice a poistný prstencový kotúč sa vyreže vnútorný závit s rovnakým. stúpaním a rovnakou hĺbkou tak, že možno zaskrutkovať čap bez toho, aby sa muselo počítať so vzájomným prestavením závitov. Poistný prstencový kotúč je riešený s konvexným vyklenutím a pri zaskrutkovaní čapu sa vtláča do telesa matice tak, že po zaskrutkovaní čapu prilieha plocho na čelnú stranu telesa matice. Aj v tomto zaskrutkovanom stave sa nepredpokladá odsadenie vnútorného závitu poistnej matice a prstencového kotúča . Aj táto poistná matica spočíva teda na inom princípe účinnosti ako úvodom spomínané druhy poistných matic.0008 Vychádzajúc s poistných matíc príslušného druhu je úlohou vynálezu ďalej optimalizovať a umožniť nastavovať elasticitu poistného prstencového kotúča ako aj prídržnú silu poistnej0009 Táto úloha je vo vynáleze riešená poistnou maticou podľa patentoveho nároku 1.0010 Vynález predpokladá poistnú maticu s telesom, ktoré vykazuje závitový segment s vnútorným závitom -nazývaný závit matice a na neho nadväzujúcu vnútornú kruhovú drážku. Kovový prstencový kotúč musí byť V kruhovej drážke. Na vnútornom obvode prstencového kotúča je vyrezaný vnútorný závit zodpovedajúci závitu matice, a vnútorný závit prstencového kotúča je axiálne posunutý voči závitu matice o dráhu, ktorá je menšia ako stúpanie závitu matice. Podľa vynálezu je hrúbka prstencového kotúča na jeho vnútornom priemere väčšia ako hrúbka prstencovéhokotúča na jeho vonkajšom priemere. V uprednostňovanom vyhotovenívynálezu je hrúbka prstencového kotúča na jeho vonkajšom priemere rovná alebo menšia ako približne jedno stúpanie maticového závitu a hrúbka prstencového kotúča na jeho vnútornom priemere sa pohybuje približne na úrovni jedného stúpania až po približne 2,5 stúpaní závitu. V osobitne uprednostňovanom vyhotovení sa hrúbka prstencového kotúča na jeho vonkajšom priemere rovná približne 0,75 stúpania maticového závitu a hrúbka prstencového kotúča na jeho vnútornom priemere sa rovná približne jeden a pol stúpaniam závitu matice.0011 Tým, že sa hrúbka prstencového kotúča zvyšuje od jeho vonkajšieho priemeru k vnútornému priemeru, je možné optimalizovať elasticitu prstencového kotúča a súčasne podľa potreby nastavovať prídržnú silu poistnej matice. Elasticita prstencového kotúča je určovaná predovšetkým, aj keď nie výlučne, absolútnou hrúbkou prstencového kotúča ako aj pomerom jeho hrúbky na vonkajšom priemere k hrúbke na vnútornom priemere. Prídržná sila poistnej matice je určená predovšetkým absolútnou hrúbkou prstencového kotúča ako aj veľkosťou odsadenia vnútorného závitu prstencového kotúča relatívne k závitu matice. Okrem toho platí, že čím je väčší počet stúpení závitov na vnútornom priemere prstencového kotúča, o to väčší je vytváraný brzdový moment, pričom podľa skúseností pri hrúbke väčšej ako 2 alebo 2,5 stúpení závitov vznikajú v praxi príliš silné brzdové momenty. Na druhej strane umožňuje väčšia hrúbka prstencového kotúča na jeho vnútornom priemere, napríklad V rozsahu 1,5 až 2 stúpania závitov, absorbovať väčšie sily zaskrutkovania, pretože vzniká väčší tlak na plochu. Pretože sa sily rozdeľujú na väčšiu plochu, možno sa vyhnúť pri zaskrutkovávani čapu s veľmi vysokými silami problému zadierania, čiže lokálneho privarenia za studena. Kým pri súčasných technických riešeniach tohto druhu sa uvádza, že konštantná hrúbka poistného prstencového kotúča má zodpovedať približne jednému stúpaniu závitu, V zmysle vynálezu možnoelasticitu» prstencového kotúča meniť tak, že sa zmenší jeho

MPK / Značky

MPK: F16B 39/38, F16B 39/34

Značky: poistná, matica

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/22-e16821-poistna-matica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poistná matica</a>

Podobne patenty