Filter obsahujúci náhodne orientované vlákna na redukciu prieniku častíc

Číslo patentu: E 12526

Dátum: 22.12.2008

Autori: Maher Michael, Xue Lixin, Ha Shirley, Chang Jing, Yang Szu-sung

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(0001) Cigarety obvykle obsahujú filtračné prvky, ktoré môžu obsahovať adsorpčné materiály, ako je uhlík. Filtračné prvky prispôsobené na vloženie do cigaretového filtra môžu obsahovať napríklad častice alebo granule uhlíka, ako je aktívny uhlík alebo aktívne drevené uhlie, iné adsorpčné materiály alebo ich kombinácie, zahrnuté do kúdele acetátu celulózy aleboV dutinách medzi materiálmi acetátu celulózy. PODSTATA VYNÁLEZU(0002) Predložená je zostava filtra pre fajčiarsky výrobok so zníženým prienikom adsorpčných častíc. Zostava filtra obsahuje absorbent vrátane dymových unášacích adsorpčných častíc vo vnútri filtra a konektor obsahujúci náhodne orientované vlákna. Konektor s náhodne orientovanými vláknami poskytujeznížený prienik adsorpčných častíc.(0003) Vo výhodnom uskutočnení tvorí zostavu filtra filter typu náustok-priestor-konektor. Podľa vynálezu je náustok s náhodne orientovanými vláknami umiestnený za absorbentom. Je výhodné, aby bol náustok s náhodne orientovanými vláknamiumiestnený bezprostredne za absorbentom.(0004) V jednom uskutočnení sa konektor s axiálne orientovanými vláknami nachádza pred absorbentom. Ešte V ďalšom uskutočnení je konektor s axiálne orientovanýmivláknami umiestnený za absorbentom.(0005) Vo výhodnom uskutočnení zostava filtra obsahuje konektor s náhodne orientovanými vláknami s dĺžkou v rozsahu od asi 3 mm do asi 10 mm. Jeden alebo viac konektorovs axiálne orientovanými vláknami je možné použiť na nastaveniedĺžky filtra. Avšak jedno uskutočnenie filtra neobsahuje(0006) Vo výhodnom uskutočnení zostava filtra mechanickyznižuje prienik adsorpčných častíc.(0007) Je tiež poskytnutý fajčiarsky predmet, obsahujúci zostavu filtra, ktorý znižuje alebo eliminuje prienik(0008) Vo výhodnom uskutočnení obsahuje fajčiarsky predmet tabakovú tyčinku a zostavu filtra. S výhodou je zostava filtra filtrom typu konektor-priestor-konektor, pričom priestor je naplnený absorbentom. Vo výhodnom uskutočnení obsahuje tabaková tyčinka tabakový materiál a obal. S výhodou je zostava filtra pripojená jedným koncom k tabakovej tyčinke(0009) Je tiež poskytnutý spôsob vytvorenia zostavy filtra pre fajčiarsky predmet, ktorý poskytuje znížený alebo eliminovanýprienik adsorpčných častíc do tabakového dymu.(0010) Výhodné uskutočnenie obsahuje spôsob plnenie dutiny zostavy filtra typu konektor-priestor-konektor absorbentom,pričom dutina je ohraničená konektorom obsahujúcim náhodne orientované vlákna a konektorom s acetátom celulózy. V inom uskutočnení je konektorom s acetátom celulózy upchávka(0011) Je poskytnutý spôsob vytvorenia filtra, ktorý obsahuje oddelenée umiestenie 2 dovrchných konektorov s axiálne orientovanými vláknami umiestnenie konektorov obsahujúcich náhodne orientované vlákna medzi 2 dovrchnými konektormi umiestnenie absorbentu schopného unášať adsorpčné častice z dymu do dutiniek a rozrezanie každého z uvedených 2 dovrchných konektorov s axiálne orientovanými vláknami Vstrede na vytvorenie 2 dovrchných zostáv filtrov. Spôsob môžeďalej obsahovať pripojenie tabakovej tyčinky ku každému koncu z uvedených 2 dovrchných zostáv filtrov a rozrezanie uvedených2 dovrchných zostáv filtrov v strede na vytvorenie kompletnýchObrázok l ilustruje doteraz známy filter typu konektor priestor-konektor pre fajčiarsky predmetObrázok 2 ilustruje uskutočnenie filtra typu konektorpriestor-konektor obsahujúci upchávku s náhodne orientovanýmiObrázok 3 ilustruje druhé uskutočnenie filtra typov konektor priestor-konektor obsahujúci upchávku s náhodne orientovanýmiObrázok 4 ilustruje tretie uskutočnenie filtra typov konektorpriestor-konektor obsahujúci upchávku s náhodne orientovanýmiObrázok 5 ilustruje čiastočne zabalený fajčiarsky predmet obsahujúci filter typu konektor-priestor-konektor s upchávkou(0013) Je zverejnený filter prispôsobený na vloženie do fajčiarskeho predmetu, ako je cigareta s filtrom. Filter obsahuje filtračný materiál obsahujúci náhodne orientované vlákna. Pokiaľ adsorpčné častice alebo úlomky adsorpčných častíc sú pravdepodobne unášané hlavným dymovým prúdom a prenikajú do náustka cigarety, náhodne orientované vlákna mechanicky zachytia adsorpčné častice unášané hlavným dymovým(0014) V použitej terminológii znamenajú častice unášané prúdom zrnká, granule, prach, jemné čističe, púdre a podobne s veľkosťou od asi 0,1 mikrónu do 10 mikrónov, ktoré môžu byťunášané hlavným dymovým prúdom.(0015) Termín náhodne orientované vlákna, upchávka s náhodne orientovanými vláknami a náhodne orientovaný znamená tkané alebo netkané vlákna zahrňujúce zvitok nekonečných vlákien, orientovaných do rôznych smerov, ktoré V podstate nie sú paralelné s tokom hlavného prúdu dymu, ktorý prechádza cez fajčiarsky predmet. Na rozdiel od toho axiálne orientované vlákna V upchávke filtra prebiehajú v podstateparalelne s prietokom hlavného dymového prúdu a tvoria súvisloťahaný pás, prebiehajúci osovo s minimálnym zamotaním. Náhodne orientované vlákna, upchávka s náhodne orientovanými vláknami a náhodne orientovaný opisujúrovnako netkané materiály, ktoré môžu byť vytvorené pomocou procesov suchého a mokrého kladenia vrátane bodového viazania,točivého viazania, vo forme plsti, dierkovania, suspenzie vo vode, atď. Podrobný opis výroby filtračnej tyčinky majúcej náhodne orientované vlákna je k dispozícii v US patentoch č.(0016) S výhodou je filter prispôsobený na začlenenie do cigarety s filtrom. Cigaretové filtre sú vyrábané V rôznych uskutočneniach. Cigaretové filtre obvykle obsahujú štyri hlavné komponenty filtračnú kúdeľ, ako je zvitok vlákienacetátu celulózy alebo papiera, ktorý tvorí prevažnú časťfiltra plastifikátor (t.j. zmäkčovacie činidlo pridané k viazaniu filtračných vlákien do súvislej filtračnej tyčinky) obal konektora (t.j. baliaci papier použitýna zadržanie filtračného materiálu) a adhezívum použiténa zaistenie obalu konektora do súvislej filtračnej tyčinky.(0017) Tyćinky filtra na vytvorenie cigarety s filtrom, ktorý

MPK / Značky

MPK: A24D 3/04, A24D 3/02

Značky: obsahujúci, redukciu, orientované, částic, náhodné, filter, vlákna, prieniku

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/21-e12526-filter-obsahujuci-nahodne-orientovane-vlakna-na-redukciu-prieniku-castic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filter obsahujúci náhodne orientované vlákna na redukciu prieniku častíc</a>

Podobne patenty