Archív za 2014 rok

Strana 12

Svietidlo s reflektorom a bodovými zdrojmi svetla, najmä LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 288159

Dátum: 22.01.2014

Autor: Vrábeľ Milan

MPK: F21S 8/04, F21V 7/00, F21S 4/00...

Značky: bodovými, najmä, světla, svietidlo, reflektorom, zdrojmi

Zhrnutie / Anotácia:

Svietidlo s reflektorom a bodovými zdrojmi svetla, najmä LED, je usporiadané tak, že v smere vyžarovania bodových zdrojov svetla, najmä LED (1), je v reflektore (3) umiestnené aspoň jedno teleso (2) s aspoň jednou odrazovou plochou.

Modulový systém na vytváranie koľajnicového vedenia, najmä pre posuv zastrešenia bazénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20884

Dátum: 18.01.2014

Autor: Zatloukal Radek

MPK: E04H 4/08

Značky: bazénov, najmä, posuv, koľajnicového, systém, zastrešenia, modulový, vedenia, vytváranie

Text:

...je optimálne na nášľapy bosých nôhSnahou predkladaného riešenia je predstavit nové uskutočnenie modulového systému pre kolajnicové vedenie, určené najmä pre pohyb segmentov zastrešenia bazénov, ktoré by odstraňovalo nevýhody známych riešení, zaistovalo bezpečné vedenie podvozkových koliesok modulov zastrešenia, bolo konštrukčne pomerne jednoduché a pritom nevykazovalo nebezpečné výstupky a priehlbiny na pochôdznom povrchu.Stanovený cieľ je...

Palubná jednotka Onboard Unit a spôsob informovania vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20483

Dátum: 14.01.2014

Autori: Povolny Robert, Nagy Olivér

MPK: G08G 1/0962, G08G 1/16

Značky: informovania, spôsob, palubná, vodiča, jednotka, onboard

Text:

...uložené dopamäťovej karty pre každý jazdný pruh úseku cesty, a možno ich opäť prečítať z pamäte vyhodnocovacej a výstupnej jednotky. Uloženie informácie o smere jazdy ku každému jazdnému pruhu do pamäťovej karty umožňuje priame čítanie a okamžitú informáciu na Výstupnú jednotku. Prichádzajúce vyhodnotenia nad rámec samotného vyhľadania informácií o smere jazdy v pamäťovej karte nie sú potrebné, takže časové aj iné nároky na výpočet sú...

Pracka pásu na uvoľniteľné spojenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21046

Dátum: 13.01.2014

Autor: Hörtnagl Andreas

MPK: A44B 11/26, A44B 11/25

Značky: uvolnitelné, spojenie, pračka, pásu

Text:

...príslušné dorazové oblasti. Dorazové oblasti môžu byť ale samozrejme vyhotovené aj v úchytkách zásuvného výstupku samičieho dielu pracky. V podstate existuje množstvo možných uskutočnení, ktoré možno realizovať rovnako vždynavzájom zodpovedajúce na samčom diele pracky resp. samičom diele pracky. Aby sa otáčanie podľa vynálezu medzi neutrálnou polohou a zablokovanou polohou mohlo uskutočniť, je v každom pripade výhodné, ked prinajmenšom v...

Kompozitný železničný podval

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20099

Dátum: 13.01.2014

Autor: De Lisi Giovanni Maria

MPK: E01B 3/44

Značky: železničný, podval, kompozitný

Text:

...stavbu vysokým namáhaniam uvedené zaťaženia, v kombinácii s tuhosťou a hmotnosťou samotných podvalov, a tiež rýchlosťou vlakov,spôsobujú rozdrobovanie kolajového lôžka naspodku, ktoré je redukované na piesok a stáva sa mäkšim a slabým podporným systémom, takže nezaisťuje správne a pôvodné výškové a pozdĺžne znaky trati.0014 Ďalšia zjavná nevýhoda, týkajúca sa tuhosti železničných podvalov,vyrobených z PRC, je konštrukčné oslabenie...

Priechodná strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19684

Dátum: 10.01.2014

Autori: Willen Dirk, Günther Sven, Lindner Falk, Celebi Yücel

MPK: E04D 13/147, E04D 1/30

Značky: priechodná, strešná, škridla

Text:

...s nasadenou kupolou,obrázok 2 rez pozdĺž línie II-Il na obrázku 1, obrázok 3 formu na hlboké ťahanie na zhotovenie strešnej škridly podľa vynálezu, obrázok 4 formu na hlboké ťahanie podľa obrázku 3 s vkladaným dielom 10 vloženým doobrázok 5 zobrazenie nadväzuj úce na obrázok 4 po hlbokom ťahaní základového telesa a obrázok 6 priechodnú škridlu po finálnom vybraní z formy.Priechodná škridla pozostáva zo základového telesa l, ktoré bolo...

Spôsob úpravy drevenej hmoty na zvýšenie jej energetickej hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 288158

Dátum: 09.01.2014

Autor: Demko Jaroslav

MPK: A01G 7/06

Značky: zvýšenie, spôsob, energetickej, hodnoty, drevenej, hmoty, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy drevenej hmoty na zvýšenie jej energetickej hodnoty je založený na tom, že do kmeňa dreviny sa vyrobia otvory a cez vyrobené otvory sa aplikuje stimulátor na dosiahnutie zvýšeného obsahu makroergických látok v drevine.

Prvok na filtráciu plynu na metalurgické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20523

Dátum: 09.01.2014

Autori: Kneis Leopold, Trummer Bernd, Kulp Roman, Klikovich Michael

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00

Značky: použitie, prvok, filtráciu, metalurgické, plynů

Text:

...prívodu, ale aj k vedeniu a upevneniu plynového prívodu.- To umožňuje vytvoriť po určitú axiálnu dĺžku vedenie medzi prvkom naprvku na filtráciu plynu k protiľahlému, horúcemu konci). To súčasne umožňuje spojiť oba diely bez nákladných mechanizmov. Pripojenie prívodu plynu môže byť do zahĺbenia napríklad naskrutkovaný. Je možné aj ďalšie upevnenie plynového prívodu, avšak nie je to nutné. Odpadajú komplikované výkyvné mechanizmy, apod....

Multifunkčné zariadenie na povrchovú úpravu kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6662

Dátum: 08.01.2014

Autor: Orsag Marian

MPK: C23C 22/00, C23C 22/77, C23C 22/07...

Značky: multifunkčné, zariadenie, kovov, úpravu, povrchovú

Text:

...plnenie bubnov výrobkami určenými na fosfátovanie. Za vstupným úsekom L je inštalovaný zdvíhací stojan g s váhami, za ním nasleduje štvorpozičný odkládací stojan 4 a trojpozičný odkládací stojan j. Za nimi je potom zaradená vaňa Q na odmastenie a čistenie výrobkov od konzervácie, vaňa z na odmastenie a vaňa § na odmastenie a odfosfátovanie. Potom za sebou nasledujú prvá vaňa 2 na dvojstupňový studený oplach, prvá vaňa Q na morenie, dmhá vaňa ...

Linka na výrobu ľahkého kameniva z alkalických kremičitanov termickou expanziou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6661

Dátum: 08.01.2014

Autori: Dobrocký Juraj, Kováčik Štefan

MPK: C04B 20/06, C04B 16/00

Značky: termickou, expanziou, kameniva, kremičitanov, ľahkého, výrobu, linka, alkalických

Text:

...reguláciou. Odchádzajúci vzduch preteká cez nirkový rekuperátor 3 umiestnený nad sušiarňou 2. Do rekuperátora 3 je nasávaný čistý vzduch z priestoru, ktorý sa ďalej využíva v technologickom procese. Hrubšie prachové častice sa zachytávajú v cyklónoch 5 a jemné prachové častice sa zachytávajú v špeciálnom tiltri. Materiál, ktorý sa takto zachytí,sa mieša do hotového produktu.Na výrobu l m 3 hotového produktu sa spotrebuje cca 6 Nma...

Vetvičkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6660

Dátum: 08.01.2014

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vianočný, vetvičkový, stromček

Text:

...v prednej homej časti, pod týmto rezom je na obr. l zobrazený rez F-G časťou komplexu, ktorej náprotivná časť je na obr. 2 zakreslená v zadnej homej časti. Pod týmito rezmi je na obr. l zobrazená homá predná časť doplnku a v zadnej časti zvyšná časť doplnku označená tiež čiarkou a ďalšie väčšie časti zobrazené len schematicky obdĺžnikmi. Obr. l a rezy na ďalších obrázkoch sú zakreslené spredu, ine časti ďalších obrázkov sú pohľady zhora....

Konferenčný stolík so sedením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6659

Dátum: 08.01.2014

Autor: Kravec Ľuboš

MPK: A47B 11/00

Značky: sedením, konferenčný, stolík

Text:

...priestor, takisto taburetky, ktoré sa dajú využiť ako podnožka alebo altematĺva sedenia pri návšteve.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 zobrazuje nárys konferenčného stolíka so sedením. Obr. 2 zobrazuje pôdorys konferenčného stolíka so sedením.Konferenčný stolík l so sedením tvorí kmhová podstava lQ, ktorá je postavená na troch podstavcoch 8 valcového tvaru. V strede kruhovej podstavy m je pripevnená pomocou konñrmátov tyč ą, ktorá je...

Sanitárna vložka do toaletných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6658

Dátum: 08.01.2014

Autor: Bölcskei Ferenc

MPK: A47K 13/14, A47K 17/00

Značky: sanitárna, zariadení, toaletných, vložka

Text:

...cm x 30 cm.Prehľad obrázkov na výkresochÚžitkový vzor je detailnejšie opísaný pomocou nákresu. Priložené obrázky Obrázok 1. znázorňuje umiestnenie v toaletných zariadeniach a uskladnenie vložiek. Obrázok 2. znázorňuje vložku zhora.Obrázok 3. mázorňuje vložku umiestnenú do toaletného zariadenia zhora.Obrázok l znázorňuje perspektívny pohľad na toaletné zariadenie 2 s jeho príslušenstvom, vložku l umiestnenú do toaletného zariadenia 2 a...

Nádoba na ohrev tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6657

Dátum: 08.01.2014

Autor: Sabo Stanislav

MPK: A47J 27/02, A47J 27/00, A47J 36/16...

Značky: ohrev, tekutin, nádoba

Text:

...zo žiaruvzdomého materiálu, ktorý je pri 100 stupňoch Celzia z vnútomej strany aj z vonkajšej strany príjemný na dotyk. Dno g a Skladateľný obal gje na spodnej strane vybavený magnetmi 1 na pripevnenie dna g. Steny obalu g sú vybavené ryhovaním alebo zoslabením alebo perforovaním na preddefmované ohnutie stien pri zloženom stave obalu g. Skladateľný obal g je vyhotovený z jedného kusa alebo z viacerých kusov, pričom Skladateľný obal g...

Vesta, najmä na bojové účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6656

Dátum: 08.01.2014

Autor: Hanuš Martin

MPK: A41D 13/05, A41D 13/015, A41D 13/00...

Značky: vesta, účely, bojové, najmä

Text:

...polohe, obrázok číslo 8 znázorňuje vestu V druhom variante, ked je už popruh zapnutý v homej sponke, a obrázok číslo 9 znázorňuje variantné uskutočnenie vesty v zapnutej polohe.V príkladnom uskutočnení pozostáva vesta na bojové účely zo zadného dielu l, ku ktorému prilieha bočný diel z. Obidva zmienené diely, teda zadný a bočný diel l, z, môžu byt spojené do jediného dielu. Kjednému z týchto dielov j, z je pripojený jazyk g, ktorý je V...

Brzdová čeľusť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6655

Dátum: 08.01.2014

Autori: Řehák Otakar, Matús Eduard

MPK: F16D 65/06

Značky: čeľusť, brzdová

Text:

...rôznych povetemostných podmienok. Trecí element je na stykovej trecej ploche vybavený rýchlo sa opotrebovávajúcou zábehovou vrstvou na zabránenie nadmemého opotrebenia alebo poškodenia jazdnej plochy kolesa, a to najmä po výmene opotrebovanej brzdovej čeľuste za novú. Celkové konštrukčné riešenie brzdovej čeľuste umožňuje eliminovať škodlivý vysokofrekvenčný hluk vznikajúci v okolí kotvíacej oblasti, pričom celý kotviaci skelet musi spĺňať...

Trvanlivé a jemné pečivo a koreninová zmes do trvanlivého a jemného pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6654

Dátum: 08.01.2014

Autori: Ciesarová Zuzana, Marková Lucie, Kukurová Kristína

MPK: A21D 13/00, A21D 2/36, A23L 1/221...

Značky: trvanlivého, jemné, koreninová, jemného, pečivo, pečiva, trvanlivé

Text:

...Simko, P. Injluence of various spices on acrjzlamide content in buc/cwheat ginger cakes. Chemical Paper s, 66, 2012Pôvodcovia tohto technického riešenia zistili, že niektoré z korenín majú okrem svojho účinku na tvorbu aromatického profilu výrobku aj vplyv na obsah akrylamidu v hotovom trvanlivom a jemnom pečive. Úlohou tohto technického riešenia bolo identifikovať koreniny, ktoré majú potenciál zabrániť tvorbe akrylamidu počas pečenia, a...

Spôsob pripevňovania znakov na plochu, pomôcka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6653

Dátum: 08.01.2014

Autor: Višnovský Andrej

MPK: B41J 3/00, B44C 5/04, E04H 13/00...

Značky: pomôcka, spôsob, spôsobu, pripevňovania, plochu, tohto, vykonávanie, znakov

Text:

...a tým sa rýchlo znaky pripravia na pripevnenie.Postup podľa tohto technického riešenia mbezpečuje nielen presné a rovné pripevnenie znakov, ale aj vysokú produktivitu, keď je postupné pripevňovanie znakov nahradené hromadným prípevnením skupiny znakov v šablóne. Strhávanie jednotlivých pásikov dočasnej krycej vrstvy je pritom rýchle a pohodlné. Postup je použiteľný pri pripevňovaní na kamennú tabuľu vo vodorovnej polohe v dielni, ale aj...

Termobarický náboj a termobarický reaktívny granát pre ručné granátomety typu RPG a ich modifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6652

Dátum: 08.01.2014

Autori: Vanek Dušan, Drda Martin

MPK: F42B 12/20, C06B 45/14, F42B 12/02...

Značky: reaktívny, modifikácie, granát, granátomety, ručné, termobarický, náboj

Text:

...technického riešenia vrátane raketového motora a nábojky.Tennobarický reaktívny náboj pre ručné granátomety, typu RPG-7, RPG-7 V a RPG-75 a ich modifikácie,obsahuje duté telo L, ktoré je naplnené terrnobaríckou trhavinou g. Telo l je výhodne zhodné s telom jestvujúceho kumulatívneho náboja PG-7 V a PG-7 VM. Termobaríckou trhavinou z je napr. zmes Hx, TNT, Al a spoj iva, ktoráje homogénna a po temperácii sa lisuje pod hydraulickým lisom.Na...

Rehabilitačná chodúľka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6651

Dátum: 08.01.2014

Autori: Hampl Petr, Petele Jaroslav

MPK: A61H 3/04

Značky: rehabilitačná, chodúľka

Text:

...výšky pacienta.Pokiaľ je držadlo vybavené aspoň troma príchytmi na upevnenie postroja určeného na postavenie pacienta v chodúľke, kde jeden prichyt je umiestnený v čele držadla a dva príchyty po jeho stranách, potom svojou stabilitou dáva pacientovi pocit istoty pri nácviku chôdze.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázomená rehabilitačná chodúľka s upevneným postrojom v celkovom axonometrickom pohľade.Rehabilitačná chodúľka...

Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na určenie veľkostného radu modulárnych štruktúr mobilných pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6650

Dátum: 08.01.2014

Autori: Gulan Ladislav, Schmidtová Carmen, Bukoveczky Juraj

MPK: G06F 17/50, G06F 17/30, B25J 9/08...

Značky: virtuálnych, strojov, zapojenie, prostriedkov, elektronických, modulárnych, struktur, pracovných, mobilných, veľkostného, určenie

Text:

...stavebných dielov. Takéto konštrukcie majú viacero výhod a nespome priamivo ovplyvňujú logistický výrobný reťazec podniku. Konštrukcie majúce takúto skladbu skracujú čas potrebný na konštrukčnú a technologickú pripravu výroby, znižujú výrobné náklady, zjednodušujú samotný výrobný proces a zlepšujú tiež konkurencieschopnosť výrobku na trhu. Predpokladom efektívnej integrácie novej konštrukcie do existujúceho výrobného reťazca podniku je...

Hybridný chladiaci okruh, najmä energetického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6649

Dátum: 08.01.2014

Autor: Gyurik Adolf Rodriquez

MPK: F25B 29/00, F25B 27/02, F01P 3/00...

Značky: hybridný, energetického, zariadenia, okruh, chladiaci, najmä

Text:

...Výhodami otvoreného systému chladenia v umelom jazere v porovnaní s inými technológiami uzavretého chladenia, akými sú napr. chladiace veže, sú neporovnateľne nižšie nadobúdacie náklady,akými sú kúpa hotovej technológie verzus výstavba otvorenej umelej nádrže, ako aj prevádzkové náklady spojené s prečerpávaním chladiacej vody pri vodnom chladení, alebo s energiou potrebnou na pohon ventilá 10torov, pri vzduchovom chladení. Ďalšími výhodami...

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6648

Dátum: 08.01.2014

Autori: Dekýš Vladimír, Sága Milan, Sapietová Alžbeta, Sapieta Milan

MPK: B65G 19/14

Značky: stroja, dávkovacieho, hydraulický, pohon

Text:

...sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácii. Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch podľa tohto úžitkového vzoru sú zhotovené z materiálov známych odbomíkom zo stavu techniky.Odbomíci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako...

Fľaše spájajúce sa do zostavy 3D

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6647

Dátum: 08.01.2014

Autor: Litvík Ľuboš

MPK: B65D 21/02

Značky: spájajúce, fľaše, zostavy

Text:

...zostava môže slúžiť ako zábava na vode, na snehu, na ľade.Spoj je rozoberateľn , takže umožňuje robiť opakované zostavy.Takto technicky upravené fľaše - Fľaše spájajúce sa do priestoru 3 D - treba ponúkať ako praktický a zábavný materiál na ďalšie použitie a nie ich chápať po prvom použití ako odpad, zaťažujúci životné prostredie.Fľaše spájané do priestoru 3 D majú praktické využitie a aj využitie na zábavu.Prehľad obrázkov na...

Masážna pomôcka na hĺbkovú masáž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6646

Dátum: 08.01.2014

Autor: Zakuťanský Štefan

MPK: A61H 15/00, A61H 39/04, A61H 23/06...

Značky: pomôcka, hĺbkovú, masážna, masáž

Text:

...opísaného v tomto úžitkovom vzore masážna pomôcka pozostáva z pevného nosníka, po ktorom sa pohybuje bežec, na ktorom je závitovým spojom upevnená vymeníteľná masážna Stopka. Masážna stopka má na jednom konci pevne upevnenú krídlovú maticu, otáčaním ktorej je bežec pritláčaný k nosníku v takej výške, v akej potrebujeme masírovať na tele boľavé miesto. Na druhej strane masážne stopky je polguľová masážna hlavica alebo kužeľová masážna hlavica....

Zapojenie systému na zvýšenie účinnosti plazmových a/alebo pyrolýznych zariadení a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6645

Dátum: 08.01.2014

Autor: Silvestri Jaroslav

MPK: H05H 1/26, B09B 3/00

Značky: zvýšenie, plazmových, spôsob, zariadení, systému, činnosti, účinnosti, zapojenie, pyrolýznych

Text:

...otvorom je pripevnené odvodové potrubie, pričom na vonkajší plášť je pripevnený najmenej jeden dĺžkový kompenzátor a na bočné strany vonkajšieho plášťa je pripevnené uzatváracie veko s rúrou, na ktorú je z vonkajšej časti pripevnená plynová špirála, a vo vnútornej časti rúry je pohyblivo uložený závitovkový dopravník s odpadovým materiálom, ktorý je prepojený na plazmové zariadenie a/alebo na pyrolýzne zariadenie.Uvedené nedostatky do...

Sekací nôž na výrobu drevnej štiepky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6644

Dátum: 08.01.2014

Autor: Krilek Jozef

MPK: B27L 11/02

Značky: nôž, sekací, drevnej, štiepky, výrobu

Text:

...vysokokvalitnú štiepku, ktorú môžeme využiť ako palivo pre veľmi jednoduché spaľovacie kotly,alebo kotly určené na spaľovanie peliet.Podstata technického riešenia Uvedené nedostatky veľkosti a kvality štíepky do značnej miery odstraňuje navrhnuté konštrukčné rieše nie reznej hrany sekacieho noža. Podstata spočíva v tvare remej hrany - tzn. že na čelnej strane sekacieho noža sú dráäcy, ktoré menia tvar a veľkosť štíepky. Drážky sú...

Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6643

Dátum: 08.01.2014

Autori: Molnár Vieroslav, Michalík Peter, Hatala Michal, Fedorko Gabriel, Zajac Jozef

MPK: G01N 3/04, B65G 15/00

Značky: metrotomografoch, vzoriek, gumotextilných, pásov, analýzu, priemyselných, dopravných, prípravok

Text:

...gumotextilných dopravných pásov je v Slovenskej republike svojou konštrukciou jedinečný a bol navrhnutý a skonštruovaný na výskumné účely TU Košice, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na sledovanie defonnácií v jednotlivých prierezoch v jednej osi X pre dopravné pásy hadicových alebo korýtkových dopravníkov.Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov má v svojej konštrukcii navrhnuté napínacie zariadenie,...

Kvapalné hnojivo obsahujúce síru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6642

Dátum: 08.01.2014

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 11/00, C05D 9/00

Značky: hnojivo, síru, kvapalné, obsahujúce

Text:

...a slabá reakcia na pridávaný dusík.Veľmi vysoké nároky na síru má lucema siata. Odborná literatúra uvádza, že hnojením sírou sa dosiahlo zvýšenie úrody o 500 až 1000 , pričom zvýšenie úrod lucemy o 50 až 500 v dôsledku aplikácie vhodného sírneho hnoj iva býva obvyklé.V súčasnosti sa u nás ako zdroje rastlinami asimilovateľnej síry používajú rôzne najmä sírany, predovšetkým síran amónny, draselný, horečnatý, vápenatý a...

Luminiscenčné osvetlenie kamenného koberca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6641

Dátum: 08.01.2014

Autor: Šoka Ondrej

MPK: C04B 22/00, C04B 26/02

Značky: luminiscenčné, osvetlenie, kamenného, koberca

Text:

...epoxidového laku a druhá vrstva je z číreho epoxidového laku s obsahom luminiscenčného pigmentu na báze fosforu v množstve 10 - 40 hmotn. vzhľadom na množstvo epoxidového laku.Luminiscenčne podsvietený sklený koberec je zhotovený vo forme samostatných prefabrikovaných kusov alebo je luminiscenčne podsvietený sklený koberec priamo súčasťou kamenného koberca.Luminiscenčná vrstva je tvorená čírym epoxidovým lakom s prímesou luminiscenčného...

Spôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6640

Dátum: 08.01.2014

Autor: Kelemeca Vasil

MPK: G01N 33/24

Značky: energie, spôsob, pôde, biologicky, využiteľnej, obsahu, zisťovania

Text:

...v pôdnom substráte alebo v rastlinnej hmote pomocou respiračného zariadenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa určí biologicky využiteľná energia pôdy V MJ/mz respiráciou hodnotenej vzorky pôdy v množstve 100 g na ploche 0,015 m 2 z nameranej hodnoty váhového množstva respirovaného kyslíka pri konštantnej vegetačnej teplote 25 °C počas 96 hodín, zo známej chemickej väzby vodíka H ako nosiča biologicky využiteľnej energie v hodnote 120...

Transportný a manipulačný trojplášťový dvojventilový obalový systém na ukladanie vyhoreného jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6639

Dátum: 08.01.2014

Autori: Bartoš Pavel, Haladová Petra

MPK: G21F 5/005, B65D 85/82

Značky: paliva, trojplášťový, systém, manipulačný, transportný, jadrového, vyhoreného, ukladanie, dvojventilový, obalový

Text:

...plochách vybavený ochrannou antiko 10róznou vrstvou 22 žiarovým nanášaním kovu alebo povlakovaním, prípadne vrstvou iného vhodného materiálu, napríklad kremičitým povlakom, pričom je vnútomá plocha Q vonkajšieho prebalu zl, vonkajšia plocha ä vonkajšieho plášťa u, vnútomá plocha 3 vonkajšieho plášťa Ľ a vonkajšia plocha Q vonkajšieho plášťa u vybavená žiarovým nástrekom kovu alebo povlakovaním alebo vrstvou iného vhodného...

Usporiadanie na opravu netesnosti potrubia a spôsob aplikácie usporiadania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6638

Dátum: 08.01.2014

Autor: Vytřísal Jan

MPK: F16L 55/168, F16L 55/17, F16L 47/30...

Značky: usporiadania, usporiadanie, potrubia, spôsob, aplikácie, opravu, netěsnosti

Text:

...tri konce sú pripevnená k podkladovým pásikom § upevneným k potrubiu A a odbočke g. Priestor medzi delenými oceľovými objímkami 2, L 9 a potrubírn i s odbočkou z je vyplnený plniacim materiálom. Spôsob aplikácie resp. montáže usporiadania na opravu netesnosti je charakterizovaný tým, že bez potreby odstávky potrubia i sa otvor 3 V zvare L odbočky 2 a potrubia í, tesne prekryje vystuženou gumovou tesniacou manžetou á s gtunenou hadicou 1 na...

Systém a spôsob sledovania stavu a/alebo polohy výrobkov alebo nosičov výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6637

Dátum: 08.01.2014

Autori: Ravas Stanislav, Jendroľ Vladimír, Tomlain Ján, Tomlain Juraj

MPK: G05B 19/418, G06Q 50/28

Značky: spôsob, sledovania, výrobkov, polohy, stavu, systém, nosičov

Text:

...zo skôr spomínaných technológií, a to aj rôznych výrobcov snímačov a skenerov.Univerzálna čítačka má konvertor, ktorý plní úlohu prekladača jednotlivých jazykov a protokolov použi 10tých v rôznych snímačoch do univerzálneho jazyka, na ktorom je založený systém podľa tohto technického riešenia. Univerzálna čítačka môže mať rozhrania všetkých potrebných špeciíikácií, napr. RS 232, RS 485,Ethemet, LonWorks, PCl 04, a je schopná pracovať s...

Systém automatickej identifikácie nástrojov a nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6636

Dátum: 08.01.2014

Autori: Šebo Juraj, Ondruš Peter

MPK: B30B 15/26, B30B 15/08, G05B 19/00...

Značky: automatickej, identifikácie, systém, nástrojov, nástroj

Text:

...lis zatlači na nástroje a tie vyseknú z kože alebo látky tvary podľa nástrojov. Paralelne s procesom vysekávania softvér identifikuje kódy na nástrojoch a spracuje ich.Snímačom môže byť kamera a tá po aktivácii vyhotoví snímku s vysokým rozlíšení pre dokonalú identifikácíu grafických kódov. Softvér paralelne s procesom vysekávania stiahne fotku s vysokým rozlíšením do počítača, kde prebehne jej analýza a rozpoznanie grafických kódov na...

Výživový doplnok s extraktom z pagaštanu konského

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6635

Dátum: 08.01.2014

Autor: Leškovský Peter

MPK: A61K 31/704, A23L 1/29, A61K 31/7048...

Značky: výživový, pagaštanu, extraktom, doplnok, konského

Text:

...ich pozitívny účinok na mikrocírkuláciu, čo vedie k norrnalizácii priepustnosti kapilár a V konečnom efekte potom ku zmiemeniu alebo odstránenia edémov. Obe zložky blokujú hromadenie krvi v žilách dolných končatín a zvyšujú tiež lymfatický odtok. Extrakt z pagaštanu konského Aescín získaný z plodov pagaštanu konského napomáha obdobne. V humánnej medicíne je používaný pre svoje silné protizápalové a protiedematózne účinky. Sú to práve...

Systém na laserové zobrazovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6634

Dátum: 08.01.2014

Autor: Láska Pavel

MPK: H04L 12/28, G09F 19/18, H04W 8/18...

Značky: systém, zobrazovanie, laserové

Text:

...sa so svojím zariadením pripojí na intemetový portál a na svojej zobrazovacej jednotke napr. monitore sa objaví okno na zadanie vlastnej požiadavky na projekciu. Koncový používateľ priamo vytvorí a zadá alebo vyberie z databázy obrazec alebo animáciu, ktorá má byť premietaná, zadá dátum, čas a dĺžku projekcie, svoju emailovú adresu a odošle to poskytovateľovi do jeho zariadenia. Poskytovateľ pošle naspäť používateľovi faktúru za...

Mandľový výživný krém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6633

Dátum: 08.01.2014

Autor: Micháliková Darina

MPK: A61K 8/67, A61K 8/34, A61K 8/00...

Značky: mandľový, krém, výživný

Text:

...receptúry z tohto úžitkového vzoru je zj avná z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Určený je na denné resp. nočné (večemé) ošetrenie suchého a citlivého typu pleti so sklonom k tvorbe vrások. Účinné látky regulujú funkcie hydroñlno-lipidového charakteru. Prírodný mandľový olej bohatý na komplex vitamínov rozpustných v tuku, hlavne vitamínu A - retinol, zjemňuje a zvláč 10ňuje pokožku, dostatočne ju premasťuje, vyživuje a pomocou...

Stolová futbalová hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6632

Dátum: 08.01.2014

Autor: Benovič Eva

MPK: A63F 7/06, A63F 3/00

Značky: futbalová, stolová

Text:

...aj tabuľka pre tumaj viacerých tímov. Po obvode hracej plochy sú umiestnené menšie obrazovky, na ktorých je premietaná iba reklama.Stolová futbalová hra podľa tohto riešenia pozostáva z futbalového stola v tvare hracej dosky alebo v tvare futbalového štadióna, na ktorom sa pohybujú vyfrézované postavičky futbalistov, zhotovené z dreva, plastu alebo kovu pomocou tyčí upevnených na dlhších bočných stranách stola otočné okolo zvislej osi v...

Dermatologický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6631

Dátum: 08.01.2014

Autori: Cihlář Kamil, Kucko Ján

MPK: A61K 8/19, A61K 33/00, A61K 33/38...

Značky: prípravok, dermatologický

Text:

...kvapalný glej. K podstate patrí, že navyše obsahuje imunomodulačnú molekulu. Podstatou je, že imunomodulačná molekula je alkylpeptid, ktorého peptidová sekvencia je biomimetikom koncového úseku ľudského melanotropinu a alkylová časť je lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec obsahujúci 5 až 22 atómov uhlíka. Podstatou je, že kombinácia inhibitorov mikrobiálnej proliferácie je prítomná v množstve 0,25 až 30 hmotnostných prostriedku,...