Zverejnene patenty 14.02.2014

Spôsob prípravy a použitia poly(2-hydroxy propyl metakrylátovej) chromatografickej fázy viazanej na silikagéli

Načítavanie...

Číslo patentu: 288165

Dátum: 14.02.2014

Autori: Berek Dušan, Wang Chong, Wei Yun

MPK: B01J 20/286

Značky: metakrylátovej, poly(2-hydroxy, propyl, použitia, fázy, viazanej, silikagéli, spôsob, chromatografickej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu prípravy poly(2-hydroxypropyl akrylátovej) HPLC fázy sieťovanej divinylbenzénom viazanej na aktivovanom silikagéli, na ktorý sa reakciou s dietoxymetylvinylsilánom v toluéne nadviažu vinylové skupiny a v ktorom sa následnou reakciou s trimetylchlórsilánom zablokujú reaktívne voľné silanoly, pričom sa na takto upravený silikagél pôsobí zmesou 2-hydroxypropyl metakrylátu a divinylbenzénu za prítomnosti iniciátora...

1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl) 1-[4-(5-kyanoindol-3-yI)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín hydrochlorid anhydrát v kryštalickej forme IV, spôsob jeho prípravy a použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288162

Dátum: 14.02.2014

Autori: Rudolph Susanne, Bathe Andreas, Bartels Matthias, Böttcher Henning, Kniel Heike, Neuenfeld Steffen, Helfert Bernd

MPK: C07D 405/12, A61K 31/495

Značky: farmaceutická, hydrochlorid, formě, 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl, kryštalickej, spôsob, kompozícia, obsahom, 1-[4-(5-kyanoindol-3-yi)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín, přípravy, anhydrát, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín hydrochlorid anhydrát v kryštalickej forme IV a spôsob jej prípravy. Farmaceutická kompozícia obsahujúca túto zlúčeninu, prípadne spolu s kryštalickou formou V príslušnej zlúčeniny a jednu, alebo viac pomocných látok a/alebo nosičov. Táto zlúčenina alebo farmaceutická kompozícia na použitie na liečenie alebo prevenciu depresívnych porúch, úzkostlivosti, bipolárnych porúch,...