Archív za 2013 rok

Strana 3

Indikačné teliesko refraktometra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6583

Dátum: 04.11.2013

Autori: Reinberk Zdeněk, Reinberk František

MPK: G01N 33/14, G01N 21/41, G01D 13/02...

Značky: indikačné, teliesko, refraktometra

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že indikačné teliesko tvorí indikačná platnička s nulovou rovinou, od ktorej je znázornená Československá normalizovaná stupnica, nazývaná ako Československý normalizovaný muštomer alebo °CNM, prípadne °NM.Vo výhodnom uskutočnení je znázomená od nulovej roviny tiež stupnica °KMW, stupnica °Bx a stupnica °Oe. Cukomatosť nameranú na stupnici °KMW alebo °Bx alebo °Oe je tak možné previesť na Československú...

Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6582

Dátum: 04.11.2013

Autori: Jurko Jozef, Zajac Jozef, Panda Anton, Novák-marcinčin Jozef

MPK: G01B 5/12

Značky: otvorov, ložiskových, vnútorných, merania, krúžkov, spôsob, válcovitosti

Text:

...Taktiež manipuláciou a ustavovaním krúžku do druhej meracej polohy na malé čelo sa výrazne znižuje produktivita práce o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvam valcovej plochy vnútomého ložiskového krúžku a otvoru spočíva v zmene systému merania otvoru a kužeľovitostí vnútornej valcovej plochy a v konštrukčnom riešení dielenského meradla. Hlavnými časťami navrhnutého zariadenia...

Systém predpätia automatickej brzdy pri meradle na meranie priemeru kmeňa stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6581

Dátum: 04.11.2013

Autor: Smrž Petr

MPK: G01B 5/06, G01B 7/12, G01B 3/08...

Značky: priemeru, meranie, meradle, systém, predpätia, automatickej, brzdy, kmeňa, stromov

Text:

...dochádza k značnému opotrebovaniu jednotlivých súčasti, strate tuhosti a znehodnoteniu meradla.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhnutá automatická brzda s predpätím, ktorá umožňuje nastaviť konštantnú prítlačnú silu pomocou skrutiek a pružín s následným prenosom prítlaku cez klzný prvok na pohyblivú časť priemerky. Klzný prvok je ukotvený v pohyblivej časti zapustením do dvojdielneho držadla. Tým sa celá konštrukcia zjednoduší, odpadá...

Skúšobné zariadenie s kĺzavým lineárnym vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6580

Dátum: 04.11.2013

Autori: Marton Marián, Kelemen Michal, Zdravecká Eva, Vojs Marián, Veselý Marian

MPK: G01N 19/02, G01N 3/56

Značky: vratným, lineárnym, pohybom, zariadenie, skúšobné, kĺzavým

Text:

...skúšania sa priebežne môže zaznamenať časový priebeh teploty lubrikantu, normálovej sily a počet vykonaných cyklov vratného pohybu. Zariadenie je možné nastaviť tak, aby po určitom počte cyklov automaticky ukončilo skúšku. Priebeh skúšobného procesu je možné diaľkovo ovládať a sledovať.Pred procesom skúšania je možné nastaviť veľkosť nomuílovej sily predpätím skrutky s pružinou a je meraná pomocou snímača sily, ktorý je umiestnený v...

Obal výrobku s reklamou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6579

Dátum: 04.11.2013

Autor: Wagner Boris

MPK: G09F 23/02, G09F 3/04

Značky: reklamou, výrobků

Text:

...svedčí aj fakt, že predajom jedného výrobku na jeho obale participuje reklama od iného výrobcu, ktorý takto propaguje svoje výrobky a pritom v takomto reklamnom systéme medzi oboma výrobcami nedochádza k hospodárskej súťaži, pretože oba výrobky sú alebo môžu byť druhovo odlišné.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie obalu výrobku s reklamou podľa úžitkového vzoru bude bližšie objasnené na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je...

Sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6578

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/00, B62J 1/08

Značky: sedadlo

Text:

...7 je znázornené sedadlo s deleným domcom.Sedadlo je tvorené zo sedacej časti l, ktorá má šípový tvar. Stredom sedacej časti l z vrchnej strany je vedená priehlbina z, ktorá sa smerom od širokého zadného konca ą k zužujúcemu prednému koncu 3 zmenšuje až do stratena. Zo spodnej strany sedacej časti L sú v pozdĺžnej osi sedadla vyhotovené dve pätky Q, v zadnom konci Q jedna a jedna v prednom konci i. Každá pätka Q tvorí jednoliatu časť s kostrou...

Sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6577

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/08, B62J 1/00

Značky: sedadlo

Text:

...titánových zliatin, a/alebo plastu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1, 2 a 3 je znázomené sedadlo v rôznych pohľadoch. Na obrázku 4, 5 a 6 je znázomené sedadlo s rôznymi tvarmi odľahčovacich otvorov v pásovinách. Na obrázku 7 je znázomený približný tvar pätky. Na obrázku 8 je znázornená sedadlo v rozstrele. Príklady uskutočneniaSedadlo je tvorené zo sedacej časti j, ktorá má šípový tvar. Stredom sedacej časti l z vrchnej strany...

Usporiadanie na upevnenie sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6576

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/00, B62J 1/10, B62J 1/08...

Značky: sedadla, upevnenie, usporiadanie

Text:

...priestoru medzi nosnou bočnicou 1 s bočnými osadeníamí lg a plochou prltlačnicou i s perom na vytvorenie pozdĺžneho vedenia pre ploché tyčky sedadla alebo nosná bočnica 1 je vybavená deleným perom Q usporiadaným v priečnom smere s hranolovitým otvorom x, delené pero Q zapadá do drážky ü pritlačnice i, na vytvorenie dvoch pozdlžnych vedení na umiestnenie tyčiek sedadla s kruhovým prierezom s priemerom 7 mm, čo nie je obmedzením alebo oválnym...

Zdravotnícka kanyla s výbrusom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6575

Dátum: 04.11.2013

Autori: Lehotský Zvonimír, Šorf Martin, Lindenau Lothar Josef

MPK: A61M 5/158, A61M 37/00, A61M 5/32...

Značky: kanyla, výbrusom, zdravotnická

Text:

...výbrusom a prudším predným hlavným uhlom al môže javiť ako bolestivejšia.Cieľom technického riešenia je definovať geometriu zdravotníckej kanyly, ktorá poskytuje výhody pri automatizovanej montáži a zároveň vhodnou kombináciou výbrusov zabezpečí zníženie vpichovej sily pri aplikácii (zníženie odporu pri vpichu) a tým zvýši komfort pacienta v porovnaní s troj- alebo inými viacvýbrusovými kanylami.Uvedený ciel sa dosiahne zdravotníckou kanylou...

Stavebný systém, najmä pre obytné budovy a spôsob výstavby budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6574

Dátum: 04.11.2013

Autori: Lukovics Július, Potásch Tomáš, Szabó Ernest, Konczer Jozef

MPK: E04B 1/20, E04B 1/18, E04B 2/28...

Značky: výstavby, obytné, najmä, budov, stavebný, systém, spôsob, budovy

Text:

...z dvoch vrstiev platní. Medzi nimi môže byť vložená fólia na zvýšenie akustického útlmu alebo môžu byť tieto dve vrstvy oddelené medzerou určenou na uloženie elektrických,vodovodných alebo kanalizačných inštalácií. Takéto dutiny potom zjednodušujú ukladanie inštalácií, v princípe je však možné do platní vytvárať aj klasické drážky na uloženie vedení.S rovnakým cieľom môžeme na vonkajšom obvodovom múre zjeho vnútomej strany položiť...

Zariadenie na 3D tlač dielov z kompozitných práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6573

Dátum: 04.11.2013

Autori: Staš Ondrej, Gondár Ernest, Sejč Pavol

MPK: C04B 35/64, B22F 3/105, B29C 67/04...

Značky: materiálov, zariadenie, práškových, tlač, kompozitných, dielov

Text:

...je prášok premiestnený na modelovaciu plochu,kde je zavalcovaný na dosiahnutie požadovanej tuhosti. Spekanie je realizované technologickou hlavicou s reguláciou prietoku plynu a teploty plynu vystupujúceho z dýzy na výstupnom mieste hlavice. Pohyb pri spekaní je vytváraný v šiestich smeroch, štyroch lineámych posuvoch a dvoch rotačných pohyboch. Všetky pohyby sú kinematicky zviazané. Celé zariadenie je riadené z centrálnej riadiacej...

Spôsob diaľkového monitorovania automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6572

Dátum: 04.11.2013

Autori: Fekiač Martin, Hanuska Ivan, Ferletjak Martin

MPK: H04L 29/00, B62D 6/00, G05D 1/02...

Značky: diaľkového, automatický, vedeného, zariadenie, systémové, monitorovania, vozidla, spôsob

Text:

...AGV Monitor, prídavný riadiaci modul AGV Control- otvorená architektúra systém dokáže monitorovať aj automaticky vedené vozidlá od iných výrobcov, jediné, čo na to potrebuje, je znalosť komunikačného protokolu- platformová prenositeľnosť systém môže bežať na rômych operačných systémoch, nie je teda viazaný len najeden konkrétny typ- spoľahlivosť 1 vďaka použitiu protokolov TCP/IP v komunikácii medzijednotlivými modulmi so zaručeným prenosom...

Spôsob automatického diaľkového riadenia automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6571

Dátum: 04.11.2013

Autori: Fekiač Martin, Hanuska Ivan, Ferletjak Martin

MPK: G05D 1/02, B62D 6/00, H04L 29/00...

Značky: zariadenie, vedeného, diaľkového, systémové, automatický, spôsob, automatického, riadenia, vozidla

Text:

...o komunikačné moduly s rozhraniami UDP, sériový port a iné o používateľské moduly riadiaci modul AGV Monitor, prídavný monitorovací modul AGV Control- otvorená architektúra systém dokáže monitorovať aj automaticky vedené vozidlá od iných výrobcov, jediné, čo na to potrebuje, je znalosť komunikačného protokolu- platformová prenositeľnosť systém môže bežať na rôznych operačných systémoch, nie je teda viazaný len na jeden konkrétny typ-...

Spôsob presného zastavovania automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6570

Dátum: 04.11.2013

Autori: Capák Ján, Záhradník Martin

MPK: G05D 1/02, H04L 29/00, B62D 6/00...

Značky: vedeného, spôsob, vozidla, systémové, přesného, automatický, zastavovania, zariadenie

Text:

...vedeného vozidla zlepšujú na úroveň /- 5 mm proti požadovanej polohe.Uvedené nedostatky zo stavu techniky odstraňuje spôsob presného zastavovania automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že automaticky vedené vozidlo je riadené a presne zastavované systémovým zariadením, do ktorého vstupujú informácie z magnetického prípadne indukčného snímača...

Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6569

Dátum: 04.11.2013

Autori: Šebo Juraj, Badida Miroslav, Fedorčáková Monika, Šebo Dušan

MPK: B63B 35/00, C02F 1/461

Značky: zariadenie, uskutočnenie, vodách, sinic, stojatých, spôsob, zneškodňovania

Text:

...prúdu elektrolytom sa zúčastňujú všetky ióny jazemej vody ako elektrolytu, preto prenesú časť elektrického prúdu v širokom okruhu a metóda je preto účinná v priestore aj mimo elektród.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomené v priečnom reze zariadenie na zneškodňovanie siníc. 15 Na obrázku 2 je znázomené v náryse zariadenie na zneškodňovanie siníc.20 Zariadenie na zneškodňovanie siníc v stojatých vodách pozostáva z...

Spôsob výroby dielov z kompozitných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6568

Dátum: 04.11.2013

Autori: Staš Ondrej, Urban František, Gondár Ernest

MPK: B29C 67/04, B22F 3/105, C04B 35/64...

Značky: spôsob, kompozitných, dielov, výroby, materiálov

Text:

...Predstavuje surovinu na vznik spojivovej fá 10zy pri príprave kompozitných materiálov, ktorá vznikne plastifikáciou, roztavením prášku. Druhú zložku v kompozite predstavuje výplňový materiál, zabezpečujúcí finálne vlastnosti kompozítu. Spekanie pripravených zmesí sa podľa predkladaného návrhu uskutoční pomocou modifikovanej metódy rapid prototyping. Modifikácia je zameraná na odstránenie nevýhod metódy plastic sintering. Teplonosným...

Prírodné sladidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6567

Dátum: 04.11.2013

Autor: Michalec Tomáš

MPK: A23L 1/00, A23L 1/22, A23L 1/09...

Značky: prírodne, sladidlo

Text:

...probiotický rastlinný produkt získaný extrakciou pomocou teplej vody z koreňov čakanky. Tento biely, sladkastý, celkom rozpustný prášok je veľmi obľúbenou zložkou diétnych kokteilov a zdravej výživy. Konzumácia Inulínu zvyšuje vstrebateľnosť vápnika a má probiotické vlastností (pomáha obnoviť črevnú mikroflóru). Pre človeka sú oligosacharidy obsiahnuté v Inulíne nestráviteľné,ale pre črevné kultúry predstavujú životne dôležitý zdroj...

Pekárske výrobky s predĺženou trvanlivosťou a zlepšenými organoleptickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6566

Dátum: 04.11.2013

Autori: Dodok Ladislav, Mikuš Ľubomír, Kováčová Mária, Šturdík Ernest

MPK: A21D 2/22, A21D 2/00, A21D 2/08...

Značky: výrobky, pekařské, trvanlivosťou, predĺženou, zlepšenými, organoleptickými, vlastnosťami

Text:

...enzýmov, ktoré by dosahovali potrebné vlastností fmálneho výrobku, najmä chleba a bežného pečiva.Nedostatky kvalitatívnych ukazovateľov múky alebo iných vstupných surovín, zlepšenie vlastností cesta a lepšie vlastnosti finálneho pekárskeho výrobku, najmä chleba a bežného pečiva sa dá docieliť prídavkom vhodnej kombinácie zmesi enzýmov s emulgátorom. Pekárske výrobky podľa tohto riešenia obsahujú zmes prídavných látok v kombinácii 0,016 hmotn....

Doplnok stravy na fyziologickú redukciu hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6565

Dátum: 04.11.2013

Autor: Poskočilová Hana

MPK: A23F 5/02, A23F 5/24, A23L 1/00...

Značky: hmotnosti, redukciu, fyziologickú, stravy, doplnok

Text:

...študované a opísané Okuzímom J. 2004.Patentová ochrana pôsobenia fukoxantínu na lipidový metabolizmus je podaná prostredníctvom patentu US Pat. App 12682493. Antiobezitné účinky kombinácie fukoxantínu a troglitazónu opisuje patent US Pat. App 11915297. Pozitívny vplyv doplnku stravy s fukoxantinom na metabolický syndróm je opísaný v US Pat. App 12076831 a US Pat. App 12288679.Komplexné účinky proti doterajšiemu stavu techniky má doplnok...

Pekárske výrobky s obsahom extrudovaného ovsa, celozrnnej pohánky a cereálneho betaglukánového hydrogélu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6564

Dátum: 04.11.2013

Autori: Šturdík Ernest, Brindzová Lucia, Mikušová Lucia

MPK: A21D 2/00, A21D 13/02, A21D 13/04...

Značky: betaglukánového, výrobky, ovsa, hydrogelů, pekařské, celozrnnej, obsahom, extrudovaného, pohánky, cereálneho

Text:

...akceptovateľností finálneho výrobku, ktorého účinok na znižovanie cholesterolu, resp. zvýšenie antioxidačného statusu plazmy konzumentov je otestovaný na základe mesačnej klinickej skúšky.Technické riešenie odstraňuje deficit zdraviu prospešných výrobkov na trhu, ktorých účinnosť na zdravotné parametre by bola zároveň aj testovaná. Ide o špeciálne navrhnutú kombináciu surovín ovsa, upraveného extrúziou (5 hmotn. /kg múky), celozrnnej...

Výživový doplnok s obsahom extraktu z kôry borovice prímorskej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6563

Dátum: 04.11.2013

Autor: Leškovský Peter

MPK: A61K 36/15, A61K 8/97

Značky: výživový, obsahom, borovice, doplnok, extraktu, kôry, prímorskej

Text:

...fyziologických funkcií organizmu.Podstata technického riešenia podľa predloženého úžitkového vzoru predstavuje zakomponovanie extrktu z kôry borovice prímorskej (lat. Pinus pinaster) s ďalšími pomocnými látkami do vytvorenej okrúhlej tabletovej liekovej formy výživovćho doplnku. Výživový doplnok s extraktom z kôry borovice prímorskej je komplex viacero vo vode rozpustných antioxidačných látok s vysokou biologickou dostupnosťou a...

Prostriedok zvyšujúci účinnosť dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6562

Dátum: 04.11.2013

Autori: Teren Ján, Rokos Michal

MPK: C05C 9/00

Značky: účinnost, prostriedok, dusíka, zvyšujúci

Text:

...koncentrátu určeného na inhibíciu amidíckého dusíka, opisuje rozpúšťadlovú sústavu NBPT s použitím alifatických polyolov a ich esterov, pričom v záujme zvýšenia fázovej stability uvedenej sústavy z pôvodných cca 15 °C na cca 0 °C táto naviac obsahuje ešte cca 10 hmotn. N-metylpyrolidónu(l-metyl-Z-pyrolidon). Koncentrácia účinnej zložky vo vyrábanom kvapalnom koncentráte v zmysle už citovaného patentu je 25 hmotn. NBPT. Napriek tomu,...

Sanačná suchá omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6561

Dátum: 04.11.2013

Autori: Sadlek Petr, Čech Pavel

MPK: C04B 14/02, C04B 28/18

Značky: sucha, sanačná, omietková

Text:

...nie je ideálne z hľadiska protipožiamej odolnosti a navyše pri miešaní môže dochádzať k rozmiešavaniu zmesi. Doteraz používané pripravky na hydrofobizáciu, ako je stearan vápenatý, ktorých zloženie je opísané napríklad v spise CZ 10765 Ul alebo kovové mydlo, opísané v spise DD-PS 123 187, alebo oleát sodný, opísaný v spise FR-PS 396 694 a 446 375, neumožňujú optimálne hydrofobizovať hmotu maltovej zmesi a tak relatívne presne ovplyvňovať...

Puzdro na uloženie čistiacej textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6560

Dátum: 04.11.2013

Autor: Synek Rastislav

MPK: A45C 11/06, B65D 85/67, G02C 13/00...

Značky: čistiacej, puzdro, textilie, uloženie

Text:

...jednosmemého ozubenia na kotúči a tieto jednosmemé ozubenia spolu zaberajú. Koncový diel je na svojej vonkajšej ploche výhodne vybavený zaisťovacím prvkom, uškom na prevlečenie šnúrky alebo karabínky, alebo inými voliteľnými súčasťami. Zo strany odvrátenej od osky je vybavený otvorom,do ktorého sa zasúva tlačidlo. Na strane koncového dielu privrátenej k oske sú umiestnené minimálne dva Výrezy, ktoré majú rovnaký tvar a rozmer ako...

Doskový nadstavec na rebrík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6559

Dátum: 04.11.2013

Autor: Petrovka Peter

MPK: E06C 7/48, E06C 1/04

Značky: nadstavec, doskový, rebrík

Text:

...úpravy, čo zabezpečí nízku hmotnosť a súčasne dostatočnú tuhosť. Predná časť roznášacej dosky Q má hladký povrch slúžiaci na pripevnenie ochrannej dosky Q. Na zadnej strane roznášacej dosky Q sú po stranách umiestnené dva úchyty Ä, ktoré sú k roznášacej doske pripevnené nitmí Q alebo zvarom. Do príchytov 2 l sa vsuníe tyčová os Q,čo umožní otáčanie roznášacej dosky Q okolo jej osi.Tyčová os Q má valcovitý tvar s priemerom 12 mm a dĺžkou S 50...

Rám pre palety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20764

Dátum: 31.10.2013

Autor: Wright David

MPK: B65D 19/38

Značky: palety

Text:

...pohľad na nosný rám skladateľnej palety v súlade s uskutočnením podľa tohto vynálezu Obrázok 2 je rozložený pohľad na nosný rám z Obrázku lObrázok 3 je detailný perspektívny pohľad na prvky nosného rámu z Obrázku lObrázok 4 je detailný perspektívny pohľad na nosné popruhy nosnéhoObrázky 5 až 9 zahmujú perspektívny pohľad na nosný rám z Obrázku lObrázok 10 je čelný pohľad na rám palety z Obrázku l aObrázok 11 je perspektívny pohľad na nosný...

Otočné delo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19874

Dátum: 30.10.2013

Autori: Grelat Philippe, Remangeon Bertrand, De Souza Jérémy

MPK: F41A 27/22, F41A 23/28

Značky: otočné

Text:

...a obsahuje otočný veniec 10 b, ktorý vyčnieva voči homej ploche 10 a. V stredovej časti dosky 10 otáčania sa nachádza driek rúrkového tvaru 10 c, ktorým je vymedzený valcový otvor. Horná plocha 10 a, otočný veniec 10 b a driek rúrkového tvaru 10 c majú totožnú os otáčania 9, ktorá je približne zvislá 9.0016 Doska 10 otáčania má pohonný prostriedok 11 pozostávajúci z hydraulického motora 11 a,ktorý poháňa pastorok 11 b prostrednictvom uhlového...

Tavná poistka nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288143

Dátum: 28.10.2013

Autori: Fojtík Vincent, Veselka František

MPK: H01H 85/00

Značky: poistka, nízkého, tavná, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tavnej poistky nízkeho napätia pozostávajúcej z puzdra (2), ktoré je najmenej na 5 percentách svojho povrchu priehľadné a je zaplnené zhášacím prostredím (3) v podobe kvapaliny s merným teplom blízkym hodnote H2O. V puzdre (2) je umiestnený tavný vodič (1) z elektricky vodivého materiálu vybaveného najmenej jedným skratovým mostíkom, obklopený zhášacím prostredím, pričom tavný vodič (1) je vyhotovený v podobe zvinovacej pružiny,...

Rotorový prvok na mechanické odstraňovanie mín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288133

Dátum: 28.10.2013

Autor: Willibald Arthur

MPK: F41H 11/16

Značky: mechanické, odstraňovanie, prvok, rotorový

Zhrnutie / Anotácia:

Rotorový prvok (R) na mechanické odstraňovanie mín pozostáva z hnacieho prvku (1), ku ktorému je s odstupom priradená množina nástrojov (8). Okolo hnacieho prvku (1) je radiálne so vzájomnými odstupmi usporiadaná množina nosných prvkov (3) na uloženie alebo pripevnenie nástrojov (8) a/alebo ich držiakov (4.1 a/alebo 4.2).

Prepravná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19977

Dátum: 26.10.2013

Autor: Gruza Antoni

MPK: B62D 53/00

Značky: prepravná, súprava

Text:

...mechanizmu, pričom zároveň sa udržiava dobrá trakcia a predpovedateľná stopa.Cieľom vynálezu je taktiež umožniť individuálne nakladanie a vykladaníe prepravných vozíkov zo základných vozíkov bez ohľadu na ich počet vo vlaku a umožniť prepravu pozdĺžrámp bez straty stability súpravy.Cieľ vynálezu sa dosiahol zabezpečením prepravnej plošiny alebo základného vozíka, a prepravného vozíka s význakmi podľa nároku l. Podľa cieľa tohto...

Kompozícia na vulkanizáciu živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 288142

Dátum: 23.10.2013

Autor: Andriolo Patrizio

MPK: C08L 95/00, C08K 9/08, C08K 5/39...

Značky: živice, kompozícia, vulkanizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vulkanizačné činidlo na vulkanizáciu bitúmenov, ktoré obsahuje sírne činidlo a spojivo a je vo forme peliet. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy povrchovej kompozície, ktorý zahŕňa kontaktovanie živice s elastomérom a opisovaným vulkanizačným činidlom.

Palubná jednotka a prevodný server pre systém mýtnych poplatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20786

Dátum: 23.10.2013

Autor: Eberstaller Bernd

MPK: G07B 15/06, G01C 21/00

Značky: poplatkov, palubná, jednotka, server, mýtnych, systém, prevodný

Text:

...do druhého prevádzkového režimu, a pričom táto palubná jednotka na redukciu údajov obsahuje jednu- ukazovateľ strednej hodnoty, ktorý z viacerých stálych polôh sprostredkuje hlásenie polôh- kalkulant, ktorý aproximuje viaceré stále polohy prostredníctvom polygónového ťahu alebo krivky a z toho- rýchlostný filter, ktorý so zväčšujúcou sa rýchlosťou uskutočňuje zväčšujúcu sa redukciu dát- filter stavu nečinnosti, ktorý pri detekcii stavu...

Koncovka na výfuk systémov centrálneho vysávania a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288141

Dátum: 18.10.2013

Autori: Solčiansky Ján, Zachar Peter

MPK: A47L 9/08, H01R 13/02, H01R 13/502...

Značky: vysávania, postup, výfuk, centrálneho, systémov, výroby, koncovka

Zhrnutie / Anotácia:

Koncovka (1) na výfuk systémov centrálneho vysávania pozostáva zo stredného dielu (3), predného dielu (2) a zadného dielu (4), ku ktorým je otočne prichytený minimálne jeden kryt (6) pomocou minimálne jednej osky (7). Obidva konce osky (7) sú umiestnené v otvoroch (32) na strednom diele a sú z prednej strany zaistené dielom (2) a zo zadnej strany otvárateľnými jazýčkami (42) zadného dielu (4). Všetky diely koncovky (1) sú vyrobené z kovu alebo...

Potrubný systém vedúci z reaktora do separátora a spôsob regulácie toku v rámci procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19289

Dátum: 18.10.2013

Autori: Pepin Patrick, Pschorn Thomas, Stromberg Bertil, Rawls Joseph

MPK: D21B 1/36, D21C 1/02

Značky: vedúci, procesu, potrubný, systém, spôsob, rámci, separátora, reaktora, regulácie

Text:

...vedenie môže mať iný priemer než zvyšné jednotlivé výpustné vedenia. V rámci iných vyhotovení môžu mať dve alebo viaceré výpustné vedenia v podstate rovnaký priemer. Každé jednotlivé výpustné vedenie tiež môže mať na vstupnom konci ventil. Tieto ventily môžu slúžiť na reguláciu prietoku materiálu biomasy a pary do každého z týchto jednotlivých výpustných vedení. Pomocou týchto ventilov a výpustných vedení s rozdielnymi priemermi môžu...

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288140

Dátum: 17.10.2013

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G05B 23/00, G01P 3/68, G01H 1/00...

Značky: spôsob, vykonávanie, elektrárnách, lopatiek, parnej, monitorovania, spôsobu, jednotlivých, turbin, turbiny, najmä, tohto, systém, bezkontaktného, plynovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä statických a dynamických parametrov jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, kde turbína zahŕňa jedno alebo viac lopatkových kolies, upevnených na spoločnom hriadeli. Pri prevádzke turbíny sa bezkontaktne snímajú polohy jednotlivých otáčajúcich sa lopatiek počas ich prechodu v blízkosti aspoň jedného snímača (2, 3, 4), situovaného v statickej časti turbíny zvonka...

Rotačný pohybový modul na stavbu modulárnych strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288139

Dátum: 17.10.2013

Autori: Svetlík Jozef, Demeč Peter

MPK: B25J 9/08

Značky: modul, stavbu, pohybový, rotačný, modulárnych, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný pohybový modul pozostáva z telesa (1), medzičlena (2) a upínacej platne (3), ktorá je vybavená rotačnou pohybovou väzbou (8). Servomotor (4), reduktor (5) a batérie (6) sú pevne uložené v telese (1). Elektrická energia potrebná pre servomotor (4) a batérie (6) sa prenáša bezkontaktným indukčným spôsobom pomocou elektromagnetického vinutia (7).

Dávkovacie zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21008

Dátum: 16.10.2013

Autor: Matrangolo Enrico

MPK: A01C 7/10

Značky: materiálů, dávkovacie, dávkovanie, zariadenie, sypkého

Text:

...predloženého vynálezu je možné dávkovacíe zariadenie vyriešiť konštrukčnejednoducho tak, že sa tlakové kompenzačné prostriedky vyhotovia s pasívnym účinkom. Inakpovedané tlakové kompenzačné prostriedky sú skonštruované pre samočínnú prácu a spúšťajú sa pomocou V dopravnom kanáli panujúceho určitého tlakového rozdielu oproti okolitému0014 Podľa jednej ďalšej výhodnej formy uskutočnenia je použité usporiadanie, kedy sa tlakové kompenzačné...

Dávkovacie zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21007

Dátum: 16.10.2013

Autor: Matrangolo Enrico

MPK: A01C 15/04, A01C 7/08

Značky: dávkovacie, dávkovanie, sypkého, zariadenie, materiálů

Text:

...znamená, že medzi dopravným kanálem a okolitým prostredím nedochádza ku kompenzácíi tlakov, pričom sú tlakové kompenzačné prostriedky a najmädopravný kanál vytvorené s utesnením voči okolitému prostrediu.0012 Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu je vdopravnom kanáli medzi prívodom a tlakovými kompenzačnými prostriedkami usporiadaný zvonka dopravného kanála ovládateľný, najmä voči tlakovým kompenzačným prostriedkom utesnený klapkový...

Pyrolobenzodiazepíny a ich konjugáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18201

Dátum: 11.10.2013

Autor: Howard Philip Wilson

MPK: A61K 47/48, C07D 487/04, A61P 35/00...

Značky: konjugáty, pyrolobenzodiazepíny

Text:

...Linkery sú stabilné zvonku cieľovej bunky a můžu sa štiepit pri určitej účinnej rýchlosti vo vnútri bunky. Účinný linker bude (i) udržiavať špeciñcké vazbové vlastnosti protilátky (ii) umožňovať vnútrobunkove doručenie konjugátu alebo liekovej skupiny (iii) stabilný a intaktný, t.j. neštíepený, až pokial sa Konjugát nedoručl alebo netransportuje na jeho cieľové miesto a (iv) udržiavať cytotoxický, bunky zabijajúci účinok alebo...

Nový spôsob syntézy 3-(2-bróm-4,5-dimetoxyfenyl)propánnitrilu, použitie pri syntéze ivabradínu a jeho adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20570

Dátum: 11.10.2013

Autori: Carranza Maria Del Pilar, Gonzalez José Lorenzo, Garcia Aranda Maria Isabel, Sanchez Frédéric

MPK: C07D 223/14, C07C 253/30, C07C 255/37...

Značky: kyselinou, solí, ivabradínu, nový, adičných, farmaceutický, syntézy, použitie, syntéze, spôsob, prijateľnou, 3-(2-bróm-4,5-dimetoxyfenyl)propánnitrilu

Text:

...patent opisuje prípravu ivabradínu z 3,4-dimetoxybicyk 1 o 4.2.0 okta-1,3,5-trién MeO M 20 3 N ktorý sa prevedie na zlúčeninu vzorca (IV)ktorá sa opticky štepí za vzniku zlúčeniny vzorca (V)ktorá sa uvedie do reakcie so zlúčeninou vzorca (VI)za vzniku zlúčeniny vzorca (VH)ktorej katalytická hydrogenácia vedie kivabradínu, ktorý sa potom prevedie na svoj0007 Príprava zlúčeniny vzorca (HI) vychádzajúc zo zlúčeniny (I) je opísaná v...