Archív za 2013 rok

Strana 13

Cyklorotačný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6403

Dátum: 01.03.2013

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: F16H 31/00, F16H 29/00

Značky: převod, cyklorotačný

Text:

...Unáša preto (súbežný Výstupný) hriadeľ s pevne nasadeným (malým súbežným) ozubeným kolesom, ktoré cez medzikoleso a výstupné koleso prenáša rotáciu na Výstupný hriadeľ (v smere hodinových ručičiek). Rotácia vstupného a výstupného hriadeľa v rovnobežnej spojkeje opačná, ale vo voľnobežnom smere tejto spojky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, obr. l znázorňuje celkové usporiadanie funkčných...

Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6402

Dátum: 01.03.2013

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/06

Značky: zariadenie, vozidla, motorové, zabezpečovacie

Text:

...a zobáčikom i 31 na pomocný jazdec 5. Pomocný jazdec Q vybavený vybraniami g a tvarovým koncom g pre uzamykací segment j je posuvne uložený v konzole i medzi stenou konzoly i a uzamykacím segmentom i. Z vonkajšej strany steny konzoly l je pripevnená zámková vložka z, výhodne rotačná,na ktorej spodnej časti 2 l zasahuj úcej do vnútomého priestoru konzoly L podľa obr. 2 je pripevnený ozubený segment ž, ktorého zuby 31 sú v zábere s vybraniami...

Murivo s prútovou konštrukciou zo železobetónu, vytvarované z navzájom pospájaných polystyrénových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6401

Dátum: 01.03.2013

Autor: Megyesi László

MPK: E04B 1/04, E04C 2/26

Značky: železobetónu, pospájaných, konštrukciou, murivo, prvkov, polystyrenových, prútovou, navzájom, vytvarované

Text:

...majú na minimálne dvoch protiľahlých užšich stranách g výrez ž. Pod užšími stranami z treba rozumieť ohraničujúce roviny určené hrúbkou dosiek l zhotovených z polystyrénu, ktorých šírka - účelne sa rovná šírke dosiek. Výrez ą môže byť vytvarovaný na celom okraji, t. j. na všetkých užšich stranách dosiek l zhotovených z polystyrénu. Tvar a hlbka výrezu 3 závisí od pozície prvkov. Tak napr. na jednej strane rohových prvkov znázomených na...

Filter s funkciami príslušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6400

Dátum: 01.03.2013

Autori: Mižák Jozef, Piteľ Ján, Židek Kamil, Boržíková Jana

MPK: G06N 7/00, H04B 15/00, H04B 1/00...

Značky: funkciami, filter, príslušnosti

Text:

...v okolí očakávanej hod ll)noty deterrninistického signálu bez rušivých zložiek priradia vyššie váhy a vzdialenejším hodnotám (hodnotám signálu obsahujúcim stochastickú rušivú zložku) priradia nižšie váhy. Tým sa dosiahne to, že ich podielna aritmetickom priemere bude nižší a nepremietne sa vo vyfiltrovanej hodnote ílti). V prípade, že V časo uf vom úseku lt li dôjde k situácii, že hodnoty filtrovaného signálu sa začnú vychyľovať V dôsledku...

Rotačný pružinový akumulátor kinetickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6399

Dátum: 01.03.2013

Autor: Tribula Rastislav

MPK: F16D 61/00

Značky: rotačný, energie, pružinový, akumulátor, kinetickej

Text:

...brzdou pružinového koša.Pružiny sú stlačené a je v nich uschovaná deformačná energia. Vstupno/výstupný hriadeľ sa voľne otáča.V režime odovzdanie energie - rekuperácií je akumulačná brzda neaktívna a rekuperačná brzda je aktívna. Guľôčková skrutkaje zabrzdená brzdou skrutky, ktorá je aktívna. Pružinový kôš je odbrzdený brzdou pružinového koša, ktorá je neaktivna. Pružiny tlačia na guľôčkovú maticu a keďže pružinový kôš je odbrzdený a...

Štetinový rybovod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6398

Dátum: 01.03.2013

Autori: Macková Michaela, Glaus Peter

MPK: E02B 8/08

Značky: rybovod, štetinový

Text:

...llniami s usporiadaním hlavnej štrbiny v zákryte, a pri kratšej dĺžke oddychovej komoryjedna línia s usporiadaním hlavných štrbín na striedavo.Osadením štetinových úsekov podľa navrhovaného umiestnenia a sklonu sa zaistia požadované priestorové parametre (min. šírka štrbiny, hlbka vody nad/pod priehradkou, dlžka oddychových komôr) a požadované hydraulické parametre (max. rýchlosť na štrbine).Riečny materiál - kamenný štrkopiesok frakcie 0,4...

Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6397

Dátum: 01.03.2013

Autor: Bednár Peter

MPK: B44C 1/18, G09F 7/14, B44C 5/04...

Značky: tabulka, kreáciou, variabilnou, reliéfnou

Text:

...úplne. Variabilné reliéfne kreácie g sú z transparentného plastu pokrytého nánosom vrstvy farby.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu L na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupinovou konštrukciou s hrúbkou 0,03 mm, vystupujúcu nad rovinu plochy L, plocha L na umiestnenie infonnácie je podkladom pre variabilnú reliéfhu kreáciu g. Časť variabílnej reliéfnej...

Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6396

Dátum: 01.03.2013

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F23L 9/06, F24B 1/19...

Značky: kúrenisko, teplovodného, kotla, splynovacieho

Text:

...tvarovky vybavené doplnkovými otvormi ďalšej fázy,umiestnenými nad prvou kaskádovou plochou.Primámy vzduch je vháňaný základnými otvormi prvej fázy spravidla umiestnenými pod kaskádovou plochou s rebrami a výhodne je primámy vzduch tiež vháňaný aj doplnkovými otvormi ďalšej fázy spravidla umiestnenými nad kaskádovou plochou s rebrami.l. Kaskádový profil privedie primámy vzduch bližšie k dýze.2. Dochádza k posúvaniu paliva hlavne v stredovej...

Svetielkujúce materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6395

Dátum: 01.03.2013

Autor: Kozmér Ladislav

MPK: C09K 11/08

Značky: materiály, svetielkujúce

Text:

...pigment je sulfid zinočnatý a med alebo hlinitan strontnatý.Nasledovné príklady uskutočnenia slúžia na ilustráciu uskutočnenia technického riešenia a neobmedzujú rozsah použitia.Zmieša sa 75 hmotnostných škárovacej cementovej hmoty Ceresit, napr. pri obkladaní stien, podláh a pod. s 25 hmotnostnými fosforeskuj úceho pigmentu - sulñd zinočnatý a meď.Zmieša sa 50 hmotnostných sadry s 50 hmotnostnými fosforeskujúceho pigmentu - hlinitanu...

Spôsob prípravy farebných nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6394

Dátum: 01.03.2013

Autor: Porubský Ivan

MPK: B65D 1/04, B01F 3/08, A23L 2/00...

Značky: spôsob, farebných, přípravy, nápojov

Text:

...najmä detského, psychologicky zaujímavá a atraktívna. Podnecuje záujem o fyzikálno-chemický princíp pozorovanej zmeny farby výsledného nápoja. Ponuka nápojov s meniacou sa farbou aj chuťou obohatí sortiment nápoj ov.Podstata technického riešenia spočíva v spôsobe prípravy farebných nápojov, ktorý sa vyznačuje tým, že obsah dvoch alebo viacerých východiskových nápojov odlišných alebo zhodných farieb, umiestnených v oddelených priestoroch...

Mobilné zariadenie na suchú anaeróbnu fermentáciu – bioreaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6393

Dátum: 01.03.2013

Autor: Fuska Štefan

MPK: A01C 3/02, C12M 1/00, C02F 11/04...

Značky: fermentáciu, anaeróbnu, zariadenie, suchú, bioreaktor, mobilné

Text:

...mobilné zariadenie na suchú anaeróbnu fermentácíu. Obrázok 3 znázorňuje bočný pohľad - prierez fermentačnou komorou bioreaktora.Mobilne zariadenie na suchú anaeróbnu fermentáciu - bioreaktor, vo forme kvádra, ktoré obsahuje jednu fermentačnú komoru g, na uloženie a spracovanie biomasy l, uzatvárateľnú plynotesnými dverami Q a oddelený technologický priestor g. Toto zariadenie ďalej obsahuje izolačný plášť 5 vybavený otvorom Q na odvod...

Spôsob vytvorenia svetelného kužeľa v otočnom osvetľovacom reflektore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6392

Dátum: 01.03.2013

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: F21V 7/09, F21V 14/04

Značky: kužeľa, osvetľovacom, reflektore, otočnom, vytvorenia, spôsob, světelného

Text:

...energie na svetlo (až 25 ), vysoká životnosť zdroja svetla (viac ako 20 000 hodín) a plynulé miešanie farieb V prípade použitia farebného lasera.Prehľad obrázkov na výkresochSpôsob doplnenia funkcie otočných osvetľovacích reflektorov o laserový zdroj svetla bude bližšie vysvetlený pomocou priložených obrázkov na výkresoch.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. laje laser 1 umiestnený na mieste...

Malokalibrový adaptér pre automatické alebo samonabíjacie strelné zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6391

Dátum: 01.03.2013

Autori: Novák Libor, Hájíček David

MPK: F41A 3/12, F41A 21/04, F41A 11/02...

Značky: adaptér, samonabíjacie, zbraně, střelné, malokalibrový, automatické

Text:

...detaile. Na obr. 6 je zobrazené puzdro záveru, na obr. 7 je znázomený zápalník s vyťahovačom (záver), na obr. 8 je zápalník s vyťahovačom (záver) znázomený v detaile. Na obr. 9 je znázomený doraz záveru s pružinou, na obr. 10 je doraz záveru s pružinou znázomený v detaile. Na obr. l l je znázomený spôsob vloženia záveru do puzdra záveru, na obr. 12 je mázomený doraz záveru s pmžinou V kryte záveru. Na obr. 13 je znázornený spôsob vybratia...

Spôsob merania odberu sudových nápojov pod tlakom a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6390

Dátum: 01.03.2013

Autori: Fedák Ján, Šipikal Augustín

MPK: B67D 1/00, G01F 17/00

Značky: tlakom, sudových, nápojov, merania, spôsob, zariadenie, vykonávanie, odběru

Text:

...inštalované (oddelené prevedenie) a prepojené prepojovacím káblom (obr. 5, 7). Na zadnú redukciu 2 potrubia je napojená rozvodová hadica Lg sudového nápoja. Rozvodovou hadicou l 5 je sudový nápoj privedený do výčapného stojana Q. Odvzdušňovanie a napĺňanie zariadenia Q je prevádzané výlučne cez výčapné zariadenie l 8. Pri výpadku elektrickej energie je zriadenie u napájane zo záložného zdroja Q, aby ďalej plynule prebiehal výdaj a hlavne...

Univerzálne zariadenie na meranie účinkov krútenia nosníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6389

Dátum: 01.03.2013

Autori: Kalaš Andrej, Sedlár Tibor, Murín Justín, Královič Viktor

MPK: G01L 3/18, G01N 3/26

Značky: účinkov, zariadenie, univerzálne, nosníkov, krútenia, meranie

Text:

...podľa obr. č. l, obr. č. 2, obr. č. 3, obr. č. 4, obr. č. 5, obr. č. 6 pracuje tak, že na vodorovne uloženej vodiacej tyčí štvorcového prierezu l, skrutkami g je zaistené, poloha ľavej stojiny i, ku ktorej je skrutkami á upevnená nastavovacia maska 5 s otvorom Q, v ktorom sú čeľuste so zaoblenými hrotmi 1, ktorých poloha je určená nastavovacími skrutkami § prechádzajúcimi nastavovacou maskou j, s tým, že čeľuste so zaoblenými hrotmi 1 sa...

Aktuátor s umelými svalmi – V.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6388

Dátum: 01.03.2013

Autori: Vagaská Alena, Tóthová Mária, Piteľ Ján, Balara Milan

MPK: B25J 17/00, B25J 13/06

Značky: aktuátor, umelými, svalmi

Text:

...poloha ramena je nastavená naplnenim obidvoch umelých svalov na určitý (maximálny) tlak plynného média (vzduchu). Svaly v dôsledku rovnakej kontrakcie vymedzia polohu ramena aktuátora do referenčnej (počiatočnej) polohy (rovnobežne s pozdĺžnou osou aktuátora). Vypúšťanim plynu z jedného umelého svalu dochádza kjeho predlžovaniu a súčasne ku kontrakcii druhého umelého svalu, ktorý je naďalej pod počiatočným tlakom. Uvedený dej spôsobi...

Mechanizmus zamknutia klanice vzhľadom na hnacie vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6387

Dátum: 01.03.2013

Autor: Slebodník Vladimír

MPK: B60P 7/12, B61D 45/00

Značky: vřeteno, klanice, vzhľadom, hnacie, mechanizmus, zamknutia

Text:

...je zabezpečené ovládacimi pákami. Podstatou je, že automatické uzamknutie unášača na vreteno, ktoré obopne polovičná matica a puzdro so závitom, zabezpečuje pružina. Odomknutiu unášača od vretena zabraňuje blokovanie, ktoré sa dá nastaviť pomocou dorazovej skrutky a matice.Po odomknutí unášača od vretena musí byť mechanizmus pozdĺžne vedený. Podstatou mechanizmu je, že je v uzamknutej polohe vedený vodíacou lištou pomocou vodiacich...

Mechanizmus zamknutia unášača klanice vzhľadom na hnacie vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6386

Dátum: 01.03.2013

Autori: Hlinka Jiří, Slebodník Vladimír

MPK: B61D 45/00, B60P 7/12

Značky: zamknutia, hnacie, vzhľadom, vřeteno, mechanizmus, unášača, klanice

Text:

...páka preklopí späť, unášač sa uzamkne a klanicuje možné presúvať pomocou pneumatického, resp. elektrického uťahováka. Pri absencii zdroja stlačeného vzduchu, resp. elektrického napätia je možné presúvanie klaníc pomocou ručného kolesa.Podstatou mechanizmu zamknutia unášača klanice proti hnaciemu vretenu je unášač s rýchloupínacou maticou, vloženou do uloženia matice, obopínajúceho hnacie vreteno, pričom uloženie matice sa opiera o...

Zástrčkovo-zásuvkový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6385

Dátum: 01.03.2013

Autor: Holko Ján

MPK: H01R 13/70

Značky: zástrčkovo-zásuvkový, vypinač

Text:

...do jedného celku s tromi verziami - kolmou, šikmou a natáčacou. Zástrčka, vypínač a zásuvka sú spojené masivnym izolačným bakelitovým telesom a pri natáčacej verzii je medzi zástrčku a zásuvku namontovaný otočný kĺb.Po zasunutí zástrčky do zásuvky-zástrčkovo zásuvkového vypínača, nie je potrebné vyťahovať a vtláčať opakovane zástrčku zo zásuvky a do zásuvky, ani používať vypínače na šnúre, kábli alebo spotrebiči, pretože zapínanie a...

Eliminátor geopatogénnych zón a elektrosmogu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6384

Dátum: 01.03.2013

Autor: Maras Dušan

MPK: A61N 1/16

Značky: eliminátor, elektrosmogu, geopatogénnych

Text:

...- nasávania geopatogénnych zón a elektrosmogu do celej časti tvarovanej špirály a tým sa eliminátor dostane do činnosti-zaktívuje sa a hned si vytvorí do okolia ochranné pole vyššieho kmitočtu, než je kmitočet ľudského biopoľa - aury. Eliminátor geopatogénnych zón a elektrosmogu je vyhotovený a znázomený z dvoch variant. Eliminátor geopatogénnych zón a elektrosmogu pozostáva z tvarovanej špirály zhotovenej z oceľovo - pozínkovaného,...

Spôsob vzájomnej separácie epotilónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288058

Dátum: 01.03.2013

Autori: Küsters Ernst, Mahnke Marion, Petersen Frank, Schupp Thomas, Memmert Klaus, Mutz Michael, Hofmann Hans

MPK: C12P 17/18, C12N 1/21, C07D 493/04...

Značky: epotilónov, vzájomnej, spôsob, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje spôsob vzájomnej separácie epotilónov, najmä epotilónov A a B, chromatografiou na kolóne s reverznou fázou s elučným činidlom obsahujúcim nižší alkylkyanid. Ako náplň kolóny sa použije materiál s uhľovodíkovými reťazcami obsahujúcimi 18 atómov uhlíka a ako elučné činidlo sa použije zmes vody a acetonitrilu.

Ľudská monoklonálna protilátka viažuca sa na CTLA-4, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, bunková línia produkujúca protilátku, nukleová kyselina a spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288057

Dátum: 01.03.2013

Autori: Mueller Eileen Elliott, Davis Geoffrey, Corvalan Jose Ramon, Hanke Jeffrey Herbert, Neveu Mark Joseph, Hanson Douglas Charles, Gilman Steven Christopher

MPK: A61K 31/395, A61P 29/00, A61P 35/00...

Značky: viažuca, produkujúca, protilátku, nukleová, kompozícia, ľudská, ludskej, protilátky, protilátka, bunková, obsahom, línia, monoklonálna, spôsob, farmaceutická, přípravy, ctla-4, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na CTLA-4 alebo jej fragment viažuci antigén, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, nukleovákyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén a použitie...

Ventily pre parný motor s rotujúcim piestom a ich pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 288056

Dátum: 01.03.2013

Autori: Tuna Ján, Vavruš Vladimír

MPK: F01C 1/10, F01L 7/02

Značky: ventily, piestom, rotujúcim, parný, pohon, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Ventily (1) pre parný motor s rotujúcim piestom a ich pohon, v ktorých puzdre (2) je uložené valcové rotačné teleso (3) s dutinou (31). Rotačné teleso (3) obsahuje po svojom obvode minimálne jeden telesový otvor (32) a puzdro (2) obsahuje minimálne jeden potrubný otvor (24) a minimálne jeden motorový otvor (25) na zabezpečenie prechodu pohonného média medzi potrubím (6) a motorom. Na zadnom hriadeli (4) je upevnené ventilové koleso (8) zapojené...

Pridržiavací postroj so zariadením na zber moču, zariadenie na zber moču a hlavový diel pre zariadenie na zber moču

Načítavanie...

Číslo patentu: 288055

Dátum: 01.03.2013

Autor: Frink Martin

MPK: A01K 23/00

Značky: postroj, hlavový, zariadením, zariadenie, moču, pridržiavací

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na zber moču pre kone, vhodné na umiestnenie na špeciálnom pridržiavacom postroji koňa, ktorého podstatnou súčasťou je hlavový diel (10).Zariadenie pozostáva zo stredného obopínacieho dielu (9) na moč, hlavového dielu (10) a zberného vrecka (8). Hlavový diel (10) a stredný diel (9) sú spojené prvkom (15).Pridržiavací postroj so zariadením na zber moču poskytuje vysokú flexibilitu a komfort nosenia pre koňa, jeho pohybová...

Elektronický palubný systém vozidla a spôsob jeho kontroly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18862

Dátum: 28.02.2013

Autori: Nagy Olivér, Tijink Jasja, Kersten Jan

MPK: G05B 19/042, G01M 17/00, G05B 19/418...

Značky: palubný, vozidla, kontroly, systém, spôsob, elektronický

Text:

...aspoň jeden z oboch obslužných modulov tým, že odpovede adresujú jednému a tomuistému obslužnému modulu, ktorý palubný systém vozidla sa vyznačuje tým, že dalej obsahuje záznamový modul, ktorý je na to vytvorený, aby zaznamenával od prvého aplikačného modulu počas prevádzky vozidla služobnému modulu adresované požiadavky a od neho počas prevádzky vozidla späť posielané odpovede a vždy ich opatroval aktuálnou časovou pečiatkou V pamäti od...

Tlakovo nezávislé riadiace a vyrovnávacie ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20699

Dátum: 28.02.2013

Autori: Lah Slavko, Bozic Gregor, Volovec Peter

MPK: G05D 7/01

Značky: ventily, riadiace, nezávisle, vyrovnávacie, tlakovo

Text:

...ktoré adresuje jeden alebo viac z problémovprezentovaných usporiadaniami podľa doterajšieho stavu techniky.0010 Predložený vynález používa axiálne usporiadanie, v ktorom zátka riadiaceho ventilu vychádza z tela zabudovaného vnútri toku kvapaliny cez zariadenie a regulačný piest je uzatváraný proti opačnému koncu rovnakého zabudovaného telesa. Toto pozorovateľne vytvára kompaktné zariadenie s dodatočnými technickými výhodami, ako bude...

Spôsob prípravy Dan Shen piluliek na liečenie chronickej stabilnej angíny pectoris, Dan Shen pilulky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288060

Dátum: 28.02.2013

Autori: Guo Zhixin, Yan Xijun, Ye Zhengliang, Liu Yan, Wu Naifeng

MPK: A61K 31/704, A61K 36/00, A61K 36/258...

Značky: piluliek, chronickej, pilulky, spôsob, použitie, přípravy, stabilnej, angíny, liečenie, pectoris

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje spôsob prípravy Dan Shen piluliek na liečenie chronickej stabilnej angíny pectoris, ktorý zahŕňa kroky: a) oddelenej extrakcie Radix Salviae Miltorrhizae, Panax Notoginseng refluxom v horúcej vode a oddelenej filtrácie b) oddelenej koncentrácie filtrátov c) oddeleného prečistenia koncentrátov s použitím živicových kolón a koncentrácie, a získania prečisteného vo vode rozpustného extraktu Radix Salviae Miltorrhizae a prečisteného...

Bezbielkovinné a bezsérové médium na kultiváciu cicavčích buniek, jeho použitie, spôsob kultivácie cicavčích buniek, spôsob produkcie proteínu, bunková kultúra a spôsob produkcie média pre bunkovú kultúru

Načítavanie...

Číslo patentu: 288059

Dátum: 28.02.2013

Autori: Mundt Wolfgang, Dorner Friedrich, Mitterer Artur, Grillberger Leopold, Reiter Manfred

MPK: C12N 5/02, C12N 5/10, C12N 5/00...

Značky: produkcie, kultiváciu, spôsob, kultúru, buniek, cicavčích, bezsérové, použitie, kultúra, bunková, kultivácie, bunkovú, media, médium, bezbielkovinné, proteínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané médium na bezproteínovú a bezsérovú kultiváciu buniek, špeciálne buniek cicavcov, pričom médium obsahuje podiel sójového hydrolyzátu získaného ultrafiltráciou, pričom aspoň 40 % tohto sójového hydrolyzátu má molekulovú hmotnosť </= 500 daltonov.

Dilatačná škára

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18966

Dátum: 27.02.2013

Autori: Klingeleers Albert Charles, Meuwissen Dirk

MPK: E01C 11/14, E01C 11/08

Značky: dilatačná, škára

Text:

...škáry podľa nároku 1, v ktorom dilatačná škára sama osebe štrukturálne realizuje prenos záťaže. Dilatačná škára podľa predmetného vynálezu má hornú a dolnú časť, pričom dolnú časť tvorí prvý a druhý vertikálne orientovaný vlnitý plech a vyrovnávací plech, ktorýzapadá medzi vlnité plechy.Odborníkovi bude jasné, že spodná časť tvorená dvoma vlnitými plechmi prináša určité výhody, ak sa použije pri zhotovení podlahových členov zahŕňajúcich...

Protilátka proti IL-1beta, molekula viažuca IL-1beta, jej použitie a spôsob prípravy, prvý DNA konštrukt, expresný vektor a farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288054

Dátum: 25.02.2013

Autori: Di Padova Franco, Gram Hermann

MPK: A61P 11/06, A61K 39/395, A61P 11/00...

Značky: vektor, farmaceutická, spôsob, použitie, prvý, přípravy, kompozícia, il-1beta, proti, viažuca, konštrukt, molekula, protilátka, expresný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná molekula viažuca IL-1beta, protilátka proti humánnemu IL-1beta, najmä humánna protilátka proti humánnemu IL-1beta, v ktorej úseky CDR ťažkého a ľahkého reťazca majú aminokyselinovú sekvenciu definovanú v opise vynálezu. Táto molekula je vhodná na použitie na liečenie ochorení a porúch sprostredkovaných IL-1, ako je napr. osteoartritída, osteoporóza a ďalšie zápalové artritídy.

Cementový slinok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288051

Dátum: 25.02.2013

Autori: Sulovský Petr, Staněk Theodor

MPK: C04B 7/00, C04B 22/00

Značky: slinok, cementový, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cementového slinku vypaľovaním v cementárskej rotačnej peci, pri ktorom sa do materiálov na vstupe pridávajú druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného, spočíva v tom, že sa druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného pridávajú v takom množstve, aby sa obsah P2O5 v slinku udržoval v rozmedzí od 0,5 do 3,5 % hmotn., pričom obsah zložky Fe2O3 vo výhodnej surovine sa udržuje v medziach do 0,5 % hmotn.

Spôsob prípravy farmaceutickej kompozície obsahujúcej modafinyl, kompozícia získaná týmto spôsobom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19975

Dátum: 25.02.2013

Autori: Leboeuf Fabrice, Jung Jennifer, Suplie Pascal, Lebon Christophe, Deschamps Frantz

MPK: A61K 31/165, A61K 9/16, A61K 9/20...

Značky: týmto, získaná, kompozície, kompozícia, spôsob, spôsobom, farmaceutickej, obsahujúcej, použitie, přípravy, modafinyl

Text:

...horečnatý.Táto kompozícia používa modafinil v jeho racemickej fonne a odpovedá komerčnejText US č RE 37516 uvádza farmaceutické kompozície za použitia častice s dobre definovanou veľkosťou zrna, a najmä kompozície u ktorých 95 častíc, má veľkosť menšiu ako 200 mikrónov. V tomto dokumente, získaný farmakologický účinok priamo súvisí s a závisí na konečnej veľkosti častíc aktívnej zložky je teda popísané, že častice s definovanou veľkosťou...

Kombinácia obsahujúca 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión a submaximálne množstvo sulfonylmočoviny, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288053

Dátum: 22.02.2013

Autori: Buckingham Robin Edwin, Smith Stephen Alistair

MPK: A61K 31/64, A61K 31/4439, A61P 3/10...

Značky: sulfonylmočoviny, farmaceutický, kombinácia, množstvo, použitie, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión, submaximálne, obsahujúca, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia, ktorá obsahuje 2 až 8 mg 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu (rosiglitazón) alebo jeho tautomérnu formu, alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo solvát, a submaximálne množstvo sulfonylmočoviny, ktorá je vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčenín glibenklamid, glipizid, gliklazid, tolazamid, tolbutamid, acetohexamid, karbutamid, chlórpropamid, glibornurid, glikvidón, glisentid, glizolamid,...

Zariadenie na zastrešenie s posuvnými krycími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20386

Dátum: 22.02.2013

Autor: Castel Jean-louis

MPK: E04F 10/08, E04F 10/10, E04B 7/16...

Značky: zariadenie, prvkami, krycími, zastrešenie, posuvnými

Text:

...vzdialené vdôsledkuposuvu jedného voči druhému opačným smerom (C 1, C 2) (C 3, C 4). a po dĺžke (Ll 1, Ll 2) alebo šírke0027 S cieľom v maximálnej možnej miere zmenšiť kryciu plochu 12 v prípade, ked sa krycie prvky(E 1, E 2, E 3), (E 4, E 5, E 6), každého stredového rámu (l 1, I 2,) navzájom prekrývajú, stredové rámy(l 1, I 2,) môžu byť namontované aj na nosný rám 14 tak, že sa budú môct posúvat vrovinách nad sebou, ako aj v oboch opačných...

Nová povrchová úprava bielych minerálnych materiálov na použitie v plastoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19912

Dátum: 22.02.2013

Autori: Buri Matthias, Rentsch Samuel, Gane Patrick Arthur Charles

MPK: C08K 5/49

Značky: plastoch, úprava, bielych, nová, materiálov, minerálnych, povrchová, použitie

Text:

...v kombinácii s mastnou kyselinou (v hmotnostnom pomere 11), ktorá sa používa na úpravu0007 W 0 03/082966 sa týka zosieťovateľnej a/alebo zosieťovanej nanočasticovej plnivovej kompozície, ktorá v 0 voliteľných uskutočneniach môže navyše obsahovať plnivá,ktoré môžu alebo nemusia byť potiahnuté kyselinou steárovou, stearátom, silánom, siloxánom a/alebo titaničitanom. Tieto nanočasticové plnivové kompozície sa používajú na zvýšenie bariérových...

Polymorf 1 bilastínu, spôsob jeho prípravy, jeho antihistaminické a antialergické použitie a farmaceutický prípravok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288052

Dátum: 20.02.2013

Autori: Lucero De Pablo María Luisa, Mosquera Pestana Ramón, Rubio Royo Víctor, Blanco Fuente Haydée, Orjales Venero Aurelio, Canal Mori Gonzalo, Bordell Martín Maravillas

MPK: A61P 37/00, A61K 31/445, A61K 31/454...

Značky: použitie, farmaceutický, prípravok, antialergické, antihistaminické, bilastínu, spôsob, přípravy, polymorf, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Polymorf 1 bilastínu vzorca (I), ktorého röntgenová kryštalografická analýza má nasledujúce kryštalické parametre: kryštalografická sústava: jednoklonná priestorová grupa: P2 (1)/c veľkosť kryštálu: 0,56 x 0,45 x 0,24 mm veľkosť bunky: a = 2,338 (5) nm alfa = 90°, b = 0,8829 (17) nm beta = 90°, c = 1,259 (2) nm gama = 90° objem 2,6 nm3, Z, vypočítaná hustota 4, 1,184 mg/m3. Spôsob prípravy tohto polymorfu, ktorý zahŕňa krok, v ktorom sa surový...

Deriváty oktahydro-6,10-dioxo-6H-pyridazino[1,2-a] [1,2] diazepín-1-karboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu a ich použitie pri príprave terapeuticky aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288050

Dátum: 20.02.2013

Autori: Larkin John Patrick, Colladant Colette, Roussel Patrick, Crocq Véronique

MPK: C07K 5/06, C07D 487/04, C07K 5/078...

Značky: použitie, zlúčenín, medziprodukty, diazepín-1-karboxylovej, deriváty, 1,2, přípravě, přípravu, kyseliny, terapeuticky, spôsob, přípravy, aktívnych, oktahydro-6,10-dioxo-6h-pyridazino[1,2-a

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty oktahydro-6,10-dioxo-6H-pyridazino-[1,2-a][1,2]diazepín-1-karboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu. Uvedené zlúčeniny je možné použiť na prípravu aktívnych zložiek liečiv.

Spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17785

Dátum: 19.02.2013

Autori: Ko Woosuk, Moon Sangchul

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: vysielanie, signálov, prijímanie, vysielacích, prístroj, spôsob

Text:

...zodpovedá všeobecnému vysielaciemu systému, ktorý používa jednu vysielaciu anténu a jednu prijímaciu anténu. SIMO schéma zodpovedá vysielaciemu systému, ktorý využíva jednu vysielaciu anténu a množstvo prijímacích antén.MIMO schéma zodpovedá vysielaciemu systému, ktorý využíva množstvo vysielacích antén a jednu prijímaciu anténu na zabezpečenie diverzity vysielania. Príklad MlSO schémy je Alamoutiho schéma. V MlSO schéme je možné prijímať...

Spôsob pristrihovania konštrukčného dielu pneumatiky z elastoméru s hrúbkou materiálu, ktorá je na stranách tenká a zbieha sa do špice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17348

Dátum: 19.02.2013

Autor: Hanke Andreas

MPK: B26D 3/00, B29D 30/46

Značky: pristrihovania, dielů, ktorá, hrúbkou, pneumatiky, elastomerů, tenká, spôsob, konštrukčného, zbieha, špice, stranách, materiálů

Text:

...umiestnene magnety, pričom magnety zosilňujú pri kroku c)fixačný účinok a utesňovací účinok kolíkov vo vákuových dutinách. Týmto sa jednoduchýmspôsobom zosilní tesniaci účinok v otvoroch vákuových dutín.V inom výhodnom ďalšom stvárnení vynálezu je navrhované, aby konce kolíkov vykazovalí gumové zátky na zosilnenie tesniaceho účinku. Gumové zátky uzatvárajú otvoryvo vákuových dutinách s vysokou vzduchotesnosťou.V inom výhodnom ďalšom...

Uvoľňovacie zariadenie určené na ovládanie zavádzacieho katétra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20565

Dátum: 19.02.2013

Autori: Preiser Jürgen, Roth Michael

MPK: A61F 2/95

Značky: zariadenie, uvoľňovacie, katétra, zavádzacieho, ovládanie, určené

Text:

...t.j. dĺžke stentuumiesteného vzavádzacom katétri. Dĺžkou vedenia je totiž určená dráha posuvu ovládacieho prvku a tým taktiež dĺžka posuvu vonkajšieho plášťa. 0011 Na nastavitelnom diele je svýhodou vytvorené upevňovacie uloženie. Základný diel môže na opačnom konci, než kde sa nachádza upevňovacie uloženie, obsahovať vodiacu objímku pre vonkajší plášť zavádzacieho katétra. Vzásade to však môže byť aj naopak, t.j. upevňovacie uloženie...