Zverejnene patenty 04.11.2013

Inteligentné pouličné osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6592

Dátum: 04.11.2013

Autor: Dvořák Zdeněk

MPK: G08G 1/095, G08G 1/07, B60R 21/00...

Značky: pouličné, inteligentné, osvetlenie

Text:

...opísaná skôr umožňuje meniť spôsob osvetlenia priechodu pre chodcov V závislosti od toho,či je priechod práve používaný, alebo je v pokoji. Medzi aktívnym režimom a režimom pokoja môže byť značný rozdiel v spotrebe energie. Dôsledkom prepínania do aktívneho režimu iba v čase prítomnosti chodca bude, najmä na menej frekventovaných miestach, značná energetická úspora v pokojovom režime a zároveň zvýšenie bezpečnosti v aktívnom...

Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6591

Dátum: 04.11.2013

Autori: Jurko Jozef, Marton Michal, Panda Anton

MPK: F04F 7/02, F04F 7/00

Značky: prírodných, napájacieho, nutnosti, spôsob, zdroja, čerpania, tokov

Text:

...je tlak atmosférický. Pre správnu činnosť je potrebné dosiahnuť odvzdušnenie prívodného potrubia. To sa dosiahne tým, že pred spustením čerpadla do prevádzky sa zatlačí piest čerpadla do spodnej polohy a nechá sa v tejto polohe niekoľko minút, aby váha vody vytlačila vzduch cez vstupné hrdlo privádzacieho potrubia. Pri hadici z PVC odvzdušnenie je možné dosiahnut tak, že sa nadvihne vstupné hrdlo do výšky a pomocou vhodnej nádoby zavodnĺme -...

Zariadenie na hygienické dávkovanie a balenie pekárenských výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6590

Dátum: 04.11.2013

Autori: Vicianová Jana, Petrášová Zuzana

MPK: A47F 1/04

Značky: zariadenie, výrobkov, balenie, dávkovanie, pekárenských, hygienické

Text:

...V hornej časti pracovného stola Q, z dávkovača g umiestneného v strednej časti pracovného stola Q, z pohonnej jednotky ą umiestnenej v spodnej uzavretej časti pracovného stola Q, operačný priestor uzatvára baliaca jednotka g. Činnosť dávkovača g pekárenských výrobkov, pohonnej jednotky Q a baliacej jednotky 4 riadi a koordinuje pripojená riadiaca jednotka Q. Zostava uvedených komponentov obsahuje aj napájacie, pripojovacie a...

Nosný systém pre nadzemné elektrické vedenie vysokého napätia s trojuholníkovým usporiadaním vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6589

Dátum: 04.11.2013

Autor: Kadlec František

MPK: H02G 1/02, H02G 7/00

Značky: nosný, napätia, vedenie, nadzemné, vysokého, systém, elektrické, usporiadaním, vodičov, trojuholníkovým

Text:

...pre vtáky, najmä pre veľké dravce. Nosný systém na rozdiel od známych riešení neobsahuje žiadne dlhe šikmé časti, na ktoré vtáky chcú dosadnúť, a po ktorých môžu následne skĺznuť k častiam pod napätím a poraniť sa pri mávaní krídlami, keď chcú pri skĺznutí udržať stabilitu. Nosný systém podľa technického riešenia naopak poskytuje na dosadnutie vtákov izolovanú, širokú a horizontálne dominantnú plochu, ktorá je celkom bezpečná a...

Zapojenie digitálneho televízneho prijímača pre interaktívnu káblovú digitálnu televíziu s internetom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6588

Dátum: 04.11.2013

Autori: Schwartz Ladislav, Hottmar Vladimír

MPK: H04N 7/00

Značky: prijímača, zapojenie, internetom, digitálneho, káblovú, digitálnu, interaktívnu, televíziu, televízneho

Text:

...prijímača pre interaktívnu káblovú digitálnu televíziu s internetom, kde na obr. 1 je zobrazená celková bloková schéma zapojenia podľa tohto technického riešenia a zoznam vzťahových značiek zapojenia podľa tohto technického riešenia.Príkladom konkrétnej realizácie technického riešenia je riešenie podľa obr. l s rozvodom interaktívnej káblovej televízie, rozbočovačom a zlučovačom, systémovou zbernicou, modemom interaktívnej káblovej...

Zariadenie na určenie parametrov rovnováhy vnútorného prostredia krvi na podávanie alebo dávkovanie medikamentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6587

Dátum: 04.11.2013

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/145, G01N 33/48, A61B 5/1477...

Značky: prostredia, vnútorného, dávkovanie, podávanie, určenie, medikamentu, parametrov, rovnováhy, zariadenie

Text:

...korigovať zdravotný stav pacienta. Nedochádza ku kontaktu s krvou, čim nemôže dôjsť k skresľovaniu výsledkov. Vyšetrenie je rýchle,presné, bez vplyvov zrážania sa kwi alebo hemolýzy.Ďalšie výhody navrhovaného riešenia podľa technického riešenia spočívajú vo vyššej presnosti vyšetrení a v širšom rozsahu medicínskeho uplatnenia napríklad pri riadení medikamentóznej liečby či oxygenoterapie alebo možnosti rádiotelemetrickej analýzy a...

Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie a zariadenie na túto prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6586

Dátum: 04.11.2013

Autor: Kelemeca Vasil

MPK: C05F 11/00

Značky: zariadenie, využiteľnej, substrátů, biologicky, obsahom, kumulovaným, spôsob, túto, přípravu, přípravy, energie, hmoty, rastlinnej

Text:

...mechanickej úpravy pôdneho osivového lôžka úpravoujej obsahu biologicky využiteľnej energie naakumulovanej v pripravenom substráte z hospodársky nevyuží vaných prirodne rastúcich tráv. Technické riešenie zvyšuje využitie energie slnečného žiarenia na produkciu pestovaných plodín a zdokonaľuje energetický tok potravového reťazca v pôdnom a rastlinnom ekosystéme.Prehľad obrázkov na výkresochSpôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s...

Odkvapkávač na riad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6585

Dátum: 04.11.2013

Autori: Smetanová Darja, Vaculík Jiří

MPK: A47J 47/16, A47G 19/08, A47J 47/00...

Značky: odkvapkávač

Text:

...otvoroch kotviacej dosky plastového stojanu obr. 4 - znázorňuje umiestnenie plastových stopiek v otvoroch kotviacej doskyobr. 5 - znázorňuje úložný priestor plastového stojanu.Odkvapkávač m na dojčenský a detský riad je vytvorený z plastovej stopky L , ktorá je na jednej strane vybavená rozšíreným zakončením z a na druhej spodnej strane g je vybavená kotviacim prvkom A. Kotviaci prvok i je tvorený zúženou časťou Q mierne kónického tvaru....

Karoséria automobilu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6584

Dátum: 04.11.2013

Autori: Šooš Ĺubomír, Matúš Miloš, Urban František

MPK: B22D 21/00, B62D 25/00

Značky: spôsob, výroby, karoséria, automobilů

Text:

...pretože pri odlievaní nie je potrebné, aby mala karoséria dlhé prestoje medzi jednotlivými operáciami alebo montážnymi postupmi. V záujme minimalizácie hmotnosti karosérie je vyrábaná z ľahkých a kompozitných materiálov. Je možné ju vyrobiť aj z penového hliníka spevneného uhlíkovými vláknami. Vďaka poréznosti materiálu hmotnosť karosérie môže klesnúť až na polovicu hmotnosti karosérie vyrobenej klasickým spôsobom kombinácie tvámenia a...

Indikačné teliesko refraktometra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6583

Dátum: 04.11.2013

Autori: Reinberk Zdeněk, Reinberk František

MPK: G01N 21/41, G01D 13/02, G01N 33/14...

Značky: teliesko, indikačné, refraktometra

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že indikačné teliesko tvorí indikačná platnička s nulovou rovinou, od ktorej je znázornená Československá normalizovaná stupnica, nazývaná ako Československý normalizovaný muštomer alebo °CNM, prípadne °NM.Vo výhodnom uskutočnení je znázomená od nulovej roviny tiež stupnica °KMW, stupnica °Bx a stupnica °Oe. Cukomatosť nameranú na stupnici °KMW alebo °Bx alebo °Oe je tak možné previesť na Československú...

Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6582

Dátum: 04.11.2013

Autori: Zajac Jozef, Novák-marcinčin Jozef, Panda Anton, Jurko Jozef

MPK: G01B 5/12

Značky: válcovitosti, vnútorných, spôsob, ložiskových, otvorov, merania, krúžkov

Text:

...Taktiež manipuláciou a ustavovaním krúžku do druhej meracej polohy na malé čelo sa výrazne znižuje produktivita práce o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvam valcovej plochy vnútomého ložiskového krúžku a otvoru spočíva v zmene systému merania otvoru a kužeľovitostí vnútornej valcovej plochy a v konštrukčnom riešení dielenského meradla. Hlavnými časťami navrhnutého zariadenia...

Systém predpätia automatickej brzdy pri meradle na meranie priemeru kmeňa stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6581

Dátum: 04.11.2013

Autor: Smrž Petr

MPK: G01B 3/08, G01B 7/12, G01B 5/06...

Značky: systém, stromov, automatickej, meranie, brzdy, kmeňa, meradle, predpätia, priemeru

Text:

...dochádza k značnému opotrebovaniu jednotlivých súčasti, strate tuhosti a znehodnoteniu meradla.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhnutá automatická brzda s predpätím, ktorá umožňuje nastaviť konštantnú prítlačnú silu pomocou skrutiek a pružín s následným prenosom prítlaku cez klzný prvok na pohyblivú časť priemerky. Klzný prvok je ukotvený v pohyblivej časti zapustením do dvojdielneho držadla. Tým sa celá konštrukcia zjednoduší, odpadá...

Skúšobné zariadenie s kĺzavým lineárnym vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6580

Dátum: 04.11.2013

Autori: Vojs Marián, Marton Marián, Veselý Marian, Kelemen Michal, Zdravecká Eva

MPK: G01N 3/56, G01N 19/02

Značky: pohybom, zariadenie, skúšobné, kĺzavým, lineárnym, vratným

Text:

...skúšania sa priebežne môže zaznamenať časový priebeh teploty lubrikantu, normálovej sily a počet vykonaných cyklov vratného pohybu. Zariadenie je možné nastaviť tak, aby po určitom počte cyklov automaticky ukončilo skúšku. Priebeh skúšobného procesu je možné diaľkovo ovládať a sledovať.Pred procesom skúšania je možné nastaviť veľkosť nomuílovej sily predpätím skrutky s pružinou a je meraná pomocou snímača sily, ktorý je umiestnený v...

Obal výrobku s reklamou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6579

Dátum: 04.11.2013

Autor: Wagner Boris

MPK: G09F 23/02, G09F 3/04

Značky: výrobků, reklamou

Text:

...svedčí aj fakt, že predajom jedného výrobku na jeho obale participuje reklama od iného výrobcu, ktorý takto propaguje svoje výrobky a pritom v takomto reklamnom systéme medzi oboma výrobcami nedochádza k hospodárskej súťaži, pretože oba výrobky sú alebo môžu byť druhovo odlišné.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie obalu výrobku s reklamou podľa úžitkového vzoru bude bližšie objasnené na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je...

Sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6578

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/08, B62J 1/00

Značky: sedadlo

Text:

...7 je znázornené sedadlo s deleným domcom.Sedadlo je tvorené zo sedacej časti l, ktorá má šípový tvar. Stredom sedacej časti l z vrchnej strany je vedená priehlbina z, ktorá sa smerom od širokého zadného konca ą k zužujúcemu prednému koncu 3 zmenšuje až do stratena. Zo spodnej strany sedacej časti L sú v pozdĺžnej osi sedadla vyhotovené dve pätky Q, v zadnom konci Q jedna a jedna v prednom konci i. Každá pätka Q tvorí jednoliatu časť s kostrou...

Sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6577

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/00, B62J 1/08

Značky: sedadlo

Text:

...titánových zliatin, a/alebo plastu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1, 2 a 3 je znázomené sedadlo v rôznych pohľadoch. Na obrázku 4, 5 a 6 je znázomené sedadlo s rôznymi tvarmi odľahčovacich otvorov v pásovinách. Na obrázku 7 je znázomený približný tvar pätky. Na obrázku 8 je znázornená sedadlo v rozstrele. Príklady uskutočneniaSedadlo je tvorené zo sedacej časti j, ktorá má šípový tvar. Stredom sedacej časti l z vrchnej strany...

Usporiadanie na upevnenie sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6576

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/08, B62J 1/10, B62J 1/00...

Značky: usporiadanie, upevnenie, sedadla

Text:

...priestoru medzi nosnou bočnicou 1 s bočnými osadeníamí lg a plochou prltlačnicou i s perom na vytvorenie pozdĺžneho vedenia pre ploché tyčky sedadla alebo nosná bočnica 1 je vybavená deleným perom Q usporiadaným v priečnom smere s hranolovitým otvorom x, delené pero Q zapadá do drážky ü pritlačnice i, na vytvorenie dvoch pozdlžnych vedení na umiestnenie tyčiek sedadla s kruhovým prierezom s priemerom 7 mm, čo nie je obmedzením alebo oválnym...

Zdravotnícka kanyla s výbrusom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6575

Dátum: 04.11.2013

Autori: Šorf Martin, Lindenau Lothar Josef, Lehotský Zvonimír

MPK: A61M 5/158, A61M 5/32, A61M 37/00...

Značky: kanyla, zdravotnická, výbrusom

Text:

...výbrusom a prudším predným hlavným uhlom al môže javiť ako bolestivejšia.Cieľom technického riešenia je definovať geometriu zdravotníckej kanyly, ktorá poskytuje výhody pri automatizovanej montáži a zároveň vhodnou kombináciou výbrusov zabezpečí zníženie vpichovej sily pri aplikácii (zníženie odporu pri vpichu) a tým zvýši komfort pacienta v porovnaní s troj- alebo inými viacvýbrusovými kanylami.Uvedený ciel sa dosiahne zdravotníckou kanylou...

Stavebný systém, najmä pre obytné budovy a spôsob výstavby budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6574

Dátum: 04.11.2013

Autori: Konczer Jozef, Lukovics Július, Szabó Ernest, Potásch Tomáš

MPK: E04B 1/20, E04B 2/28, E04B 1/18...

Značky: systém, výstavby, budovy, budov, stavebný, obytné, spôsob, najmä

Text:

...z dvoch vrstiev platní. Medzi nimi môže byť vložená fólia na zvýšenie akustického útlmu alebo môžu byť tieto dve vrstvy oddelené medzerou určenou na uloženie elektrických,vodovodných alebo kanalizačných inštalácií. Takéto dutiny potom zjednodušujú ukladanie inštalácií, v princípe je však možné do platní vytvárať aj klasické drážky na uloženie vedení.S rovnakým cieľom môžeme na vonkajšom obvodovom múre zjeho vnútomej strany položiť...

Zariadenie na 3D tlač dielov z kompozitných práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6573

Dátum: 04.11.2013

Autori: Gondár Ernest, Sejč Pavol, Staš Ondrej

MPK: C04B 35/64, B29C 67/04, B22F 3/105...

Značky: dielov, zariadenie, materiálov, kompozitných, práškových, tlač

Text:

...je prášok premiestnený na modelovaciu plochu,kde je zavalcovaný na dosiahnutie požadovanej tuhosti. Spekanie je realizované technologickou hlavicou s reguláciou prietoku plynu a teploty plynu vystupujúceho z dýzy na výstupnom mieste hlavice. Pohyb pri spekaní je vytváraný v šiestich smeroch, štyroch lineámych posuvoch a dvoch rotačných pohyboch. Všetky pohyby sú kinematicky zviazané. Celé zariadenie je riadené z centrálnej riadiacej...

Spôsob diaľkového monitorovania automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6572

Dátum: 04.11.2013

Autori: Ferletjak Martin, Fekiač Martin, Hanuska Ivan

MPK: H04L 29/00, G05D 1/02, B62D 6/00...

Značky: zariadenie, systémové, vozidla, vedeného, diaľkového, spôsob, monitorovania, automatický

Text:

...AGV Monitor, prídavný riadiaci modul AGV Control- otvorená architektúra systém dokáže monitorovať aj automaticky vedené vozidlá od iných výrobcov, jediné, čo na to potrebuje, je znalosť komunikačného protokolu- platformová prenositeľnosť systém môže bežať na rômych operačných systémoch, nie je teda viazaný len najeden konkrétny typ- spoľahlivosť 1 vďaka použitiu protokolov TCP/IP v komunikácii medzijednotlivými modulmi so zaručeným prenosom...

Spôsob automatického diaľkového riadenia automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6571

Dátum: 04.11.2013

Autori: Hanuska Ivan, Ferletjak Martin, Fekiač Martin

MPK: H04L 29/00, B62D 6/00, G05D 1/02...

Značky: zariadenie, automatický, vedeného, vozidla, systémové, automatického, diaľkového, spôsob, riadenia

Text:

...o komunikačné moduly s rozhraniami UDP, sériový port a iné o používateľské moduly riadiaci modul AGV Monitor, prídavný monitorovací modul AGV Control- otvorená architektúra systém dokáže monitorovať aj automaticky vedené vozidlá od iných výrobcov, jediné, čo na to potrebuje, je znalosť komunikačného protokolu- platformová prenositeľnosť systém môže bežať na rôznych operačných systémoch, nie je teda viazaný len na jeden konkrétny typ-...

Spôsob presného zastavovania automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6570

Dátum: 04.11.2013

Autori: Capák Ján, Záhradník Martin

MPK: B62D 6/00, G05D 1/02, H04L 29/00...

Značky: automatický, zastavovania, zariadenie, vedeného, vozidla, spôsob, systémové, přesného

Text:

...vedeného vozidla zlepšujú na úroveň /- 5 mm proti požadovanej polohe.Uvedené nedostatky zo stavu techniky odstraňuje spôsob presného zastavovania automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že automaticky vedené vozidlo je riadené a presne zastavované systémovým zariadením, do ktorého vstupujú informácie z magnetického prípadne indukčného snímača...

Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6569

Dátum: 04.11.2013

Autori: Fedorčáková Monika, Badida Miroslav, Šebo Juraj, Šebo Dušan

MPK: B63B 35/00, C02F 1/461

Značky: uskutočnenie, sinic, vodách, zariadenie, zneškodňovania, stojatých, spôsob

Text:

...prúdu elektrolytom sa zúčastňujú všetky ióny jazemej vody ako elektrolytu, preto prenesú časť elektrického prúdu v širokom okruhu a metóda je preto účinná v priestore aj mimo elektród.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomené v priečnom reze zariadenie na zneškodňovanie siníc. 15 Na obrázku 2 je znázomené v náryse zariadenie na zneškodňovanie siníc.20 Zariadenie na zneškodňovanie siníc v stojatých vodách pozostáva z...

Spôsob výroby dielov z kompozitných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6568

Dátum: 04.11.2013

Autori: Urban František, Staš Ondrej, Gondár Ernest

MPK: C04B 35/64, B22F 3/105, B29C 67/04...

Značky: spôsob, výroby, dielov, materiálov, kompozitných

Text:

...Predstavuje surovinu na vznik spojivovej fá 10zy pri príprave kompozitných materiálov, ktorá vznikne plastifikáciou, roztavením prášku. Druhú zložku v kompozite predstavuje výplňový materiál, zabezpečujúcí finálne vlastnosti kompozítu. Spekanie pripravených zmesí sa podľa predkladaného návrhu uskutoční pomocou modifikovanej metódy rapid prototyping. Modifikácia je zameraná na odstránenie nevýhod metódy plastic sintering. Teplonosným...

Prírodné sladidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6567

Dátum: 04.11.2013

Autor: Michalec Tomáš

MPK: A23L 1/00, A23L 1/22, A23L 1/09...

Značky: sladidlo, prírodne

Text:

...probiotický rastlinný produkt získaný extrakciou pomocou teplej vody z koreňov čakanky. Tento biely, sladkastý, celkom rozpustný prášok je veľmi obľúbenou zložkou diétnych kokteilov a zdravej výživy. Konzumácia Inulínu zvyšuje vstrebateľnosť vápnika a má probiotické vlastností (pomáha obnoviť črevnú mikroflóru). Pre človeka sú oligosacharidy obsiahnuté v Inulíne nestráviteľné,ale pre črevné kultúry predstavujú životne dôležitý zdroj...

Pekárske výrobky s predĺženou trvanlivosťou a zlepšenými organoleptickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6566

Dátum: 04.11.2013

Autori: Šturdík Ernest, Mikuš Ľubomír, Kováčová Mária, Dodok Ladislav

MPK: A21D 2/00, A21D 2/08, A21D 2/22...

Značky: predĺženou, zlepšenými, vlastnosťami, výrobky, organoleptickými, trvanlivosťou, pekařské

Text:

...enzýmov, ktoré by dosahovali potrebné vlastností fmálneho výrobku, najmä chleba a bežného pečiva.Nedostatky kvalitatívnych ukazovateľov múky alebo iných vstupných surovín, zlepšenie vlastností cesta a lepšie vlastnosti finálneho pekárskeho výrobku, najmä chleba a bežného pečiva sa dá docieliť prídavkom vhodnej kombinácie zmesi enzýmov s emulgátorom. Pekárske výrobky podľa tohto riešenia obsahujú zmes prídavných látok v kombinácii 0,016 hmotn....

Doplnok stravy na fyziologickú redukciu hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6565

Dátum: 04.11.2013

Autor: Poskočilová Hana

MPK: A23L 1/00, A23F 5/24, A23F 5/02...

Značky: stravy, doplnok, hmotnosti, redukciu, fyziologickú

Text:

...študované a opísané Okuzímom J. 2004.Patentová ochrana pôsobenia fukoxantínu na lipidový metabolizmus je podaná prostredníctvom patentu US Pat. App 12682493. Antiobezitné účinky kombinácie fukoxantínu a troglitazónu opisuje patent US Pat. App 11915297. Pozitívny vplyv doplnku stravy s fukoxantinom na metabolický syndróm je opísaný v US Pat. App 12076831 a US Pat. App 12288679.Komplexné účinky proti doterajšiemu stavu techniky má doplnok...

Pekárske výrobky s obsahom extrudovaného ovsa, celozrnnej pohánky a cereálneho betaglukánového hydrogélu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6564

Dátum: 04.11.2013

Autori: Šturdík Ernest, Mikušová Lucia, Brindzová Lucia

MPK: A21D 13/04, A21D 2/00, A21D 13/02...

Značky: ovsa, cereálneho, výrobky, celozrnnej, pekařské, pohánky, obsahom, extrudovaného, hydrogelů, betaglukánového

Text:

...akceptovateľností finálneho výrobku, ktorého účinok na znižovanie cholesterolu, resp. zvýšenie antioxidačného statusu plazmy konzumentov je otestovaný na základe mesačnej klinickej skúšky.Technické riešenie odstraňuje deficit zdraviu prospešných výrobkov na trhu, ktorých účinnosť na zdravotné parametre by bola zároveň aj testovaná. Ide o špeciálne navrhnutú kombináciu surovín ovsa, upraveného extrúziou (5 hmotn. /kg múky), celozrnnej...

Výživový doplnok s obsahom extraktu z kôry borovice prímorskej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6563

Dátum: 04.11.2013

Autor: Leškovský Peter

MPK: A61K 36/15, A61K 8/97

Značky: borovice, kôry, obsahom, prímorskej, doplnok, extraktu, výživový

Text:

...fyziologických funkcií organizmu.Podstata technického riešenia podľa predloženého úžitkového vzoru predstavuje zakomponovanie extrktu z kôry borovice prímorskej (lat. Pinus pinaster) s ďalšími pomocnými látkami do vytvorenej okrúhlej tabletovej liekovej formy výživovćho doplnku. Výživový doplnok s extraktom z kôry borovice prímorskej je komplex viacero vo vode rozpustných antioxidačných látok s vysokou biologickou dostupnosťou a...

Prostriedok zvyšujúci účinnosť dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6562

Dátum: 04.11.2013

Autori: Teren Ján, Rokos Michal

MPK: C05C 9/00

Značky: zvyšujúci, dusíka, prostriedok, účinnost

Text:

...koncentrátu určeného na inhibíciu amidíckého dusíka, opisuje rozpúšťadlovú sústavu NBPT s použitím alifatických polyolov a ich esterov, pričom v záujme zvýšenia fázovej stability uvedenej sústavy z pôvodných cca 15 °C na cca 0 °C táto naviac obsahuje ešte cca 10 hmotn. N-metylpyrolidónu(l-metyl-Z-pyrolidon). Koncentrácia účinnej zložky vo vyrábanom kvapalnom koncentráte v zmysle už citovaného patentu je 25 hmotn. NBPT. Napriek tomu,...

Sanačná suchá omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6561

Dátum: 04.11.2013

Autori: Sadlek Petr, Čech Pavel

MPK: C04B 14/02, C04B 28/18

Značky: omietková, sucha, sanačná

Text:

...nie je ideálne z hľadiska protipožiamej odolnosti a navyše pri miešaní môže dochádzať k rozmiešavaniu zmesi. Doteraz používané pripravky na hydrofobizáciu, ako je stearan vápenatý, ktorých zloženie je opísané napríklad v spise CZ 10765 Ul alebo kovové mydlo, opísané v spise DD-PS 123 187, alebo oleát sodný, opísaný v spise FR-PS 396 694 a 446 375, neumožňujú optimálne hydrofobizovať hmotu maltovej zmesi a tak relatívne presne ovplyvňovať...

Puzdro na uloženie čistiacej textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6560

Dátum: 04.11.2013

Autor: Synek Rastislav

MPK: B65D 85/67, A45C 11/06, G02C 13/00...

Značky: textilie, puzdro, čistiacej, uloženie

Text:

...jednosmemého ozubenia na kotúči a tieto jednosmemé ozubenia spolu zaberajú. Koncový diel je na svojej vonkajšej ploche výhodne vybavený zaisťovacím prvkom, uškom na prevlečenie šnúrky alebo karabínky, alebo inými voliteľnými súčasťami. Zo strany odvrátenej od osky je vybavený otvorom,do ktorého sa zasúva tlačidlo. Na strane koncového dielu privrátenej k oske sú umiestnené minimálne dva Výrezy, ktoré majú rovnaký tvar a rozmer ako...

Doskový nadstavec na rebrík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6559

Dátum: 04.11.2013

Autor: Petrovka Peter

MPK: E06C 1/04, E06C 7/48

Značky: rebrík, nadstavec, doskový

Text:

...úpravy, čo zabezpečí nízku hmotnosť a súčasne dostatočnú tuhosť. Predná časť roznášacej dosky Q má hladký povrch slúžiaci na pripevnenie ochrannej dosky Q. Na zadnej strane roznášacej dosky Q sú po stranách umiestnené dva úchyty Ä, ktoré sú k roznášacej doske pripevnené nitmí Q alebo zvarom. Do príchytov 2 l sa vsuníe tyčová os Q,čo umožní otáčanie roznášacej dosky Q okolo jej osi.Tyčová os Q má valcovitý tvar s priemerom 12 mm a dĺžkou S 50...