Zverejnene patenty 01.03.2013

Systém a spôsob detekcie poruchy ochranného uzemňovacieho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17268

Dátum: 01.03.2013

Autori: Li Kang, Shoshiev Alexander

MPK: H02H 11/00, B60L 3/04, G01R 31/02...

Značky: detekcie, spôsob, ochranného, obvodů, uzemňovacieho, systém, poruchy

Text:

...krerníkovým čipom riadeného usmerňovacieho zariadenia, ku ktorému je paralelne zapojená monitorovacia impedancia. Najmenej jedna impedancia jedného z hviezdicových usporiadani impedancii je uspôsobená na poskytovanie nízkeho monitorovacieho napätia, ktoré cirkuluje prúd cez uzemňovací vodič a monitorovaciu impedanciu. Napätie na druhom uvedenom prvku budi prostriedok namonitorovanie. Kremíkovým čipom riadený usmerňovač je uspôsobený tak,...

Spôsob zabezpečenia krycej vrstvy betónu, armovacia klietka na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6406

Dátum: 01.03.2013

Autor: Tilinger Miroslav

MPK: E04C 5/18, E04C 5/08, E04G 21/12...

Značky: spôsob, spôsobu, armovacia, zabezpečenia, klietka, vrstvy, vykonávanie, krycej, betonů

Text:

...výstužou s pozdĺž vedenými prútmi podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pri odlievaní betónu sa použije aspoňjedna arrnovacia klietka, ktorou sa obopne oceľová výstuž, pričom sa udržuje v ustalenej polohe tým, že armovacia klietka sa časťou svojho povrchu opiera o povrch stožiara. Povrch stožiara bude definovaný formou. Ustálená poloha bude predovšetkým predstavovať stav, kedy je oceľová výstuž vzájomne...

Tepelná izolácia potrubia, spôsob izolovania potrubia, najmä diaľkového potrubia v exteriéri

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6405

Dátum: 01.03.2013

Autori: Potásch Tomáš, Lukovics Július, Konczer Jozef, Szabó Ernest

MPK: F16L 58/14, F16L 59/02

Značky: najmä, exteriéri, potrubia, izolácia, diaľkového, tepelná, izolovania, spôsob

Text:

...plastová platňa môže byť vybavená v podstate ľubovoľnou farebnou potlačou. Vďaka tomu bude mať potrubie výsledne vysokú estetickú hodnotu a zlepšia sa aj mechanické vlastnosti celého izolačného obalu. Napriek kovovému vzhľadu pritom nebude vonkajší obal lákať na krádež a následný predaj do druhotných surovín,keďže bude mať plastový, teda nespeňažiteľný základ.Vonkajší povrch tepelnej izolácie môže byť tiež vybavený antigrafity povlakom,...

Nosné konštrukcie mobilného pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6404

Dátum: 01.03.2013

Autori: Jakubička Ladislav, Štubňa Boris

MPK: E02F 9/00

Značky: stroja, mobilného, konštrukcie, nosné, pracovného

Text:

...pracovného stroja je zváraná zostava, ktorá pozostáva z úplného rámu, ktorý sa skladá z minimálne dvoch častí rozdelených na prvý rám a druhý rám, spojených do jedného celku prostredníctvom rozoberatelných spojov, ku ktorým je pevne s nerozoberateľným pripojením a/alebo voľne s rozoberateľným pripojením vložený minimálne jeden prevodový mechanizmus. K úplnému rámu je pripojené rozoberateľným a/alebo otočným uložením pracovné...

Cyklorotačný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6403

Dátum: 01.03.2013

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: F16H 31/00, F16H 29/00

Značky: převod, cyklorotačný

Text:

...Unáša preto (súbežný Výstupný) hriadeľ s pevne nasadeným (malým súbežným) ozubeným kolesom, ktoré cez medzikoleso a výstupné koleso prenáša rotáciu na Výstupný hriadeľ (v smere hodinových ručičiek). Rotácia vstupného a výstupného hriadeľa v rovnobežnej spojkeje opačná, ale vo voľnobežnom smere tejto spojky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, obr. l znázorňuje celkové usporiadanie funkčných...

Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6402

Dátum: 01.03.2013

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/06

Značky: vozidla, motorové, zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...a zobáčikom i 31 na pomocný jazdec 5. Pomocný jazdec Q vybavený vybraniami g a tvarovým koncom g pre uzamykací segment j je posuvne uložený v konzole i medzi stenou konzoly i a uzamykacím segmentom i. Z vonkajšej strany steny konzoly l je pripevnená zámková vložka z, výhodne rotačná,na ktorej spodnej časti 2 l zasahuj úcej do vnútomého priestoru konzoly L podľa obr. 2 je pripevnený ozubený segment ž, ktorého zuby 31 sú v zábere s vybraniami...

Murivo s prútovou konštrukciou zo železobetónu, vytvarované z navzájom pospájaných polystyrénových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6401

Dátum: 01.03.2013

Autor: Megyesi László

MPK: E04B 1/04, E04C 2/26

Značky: vytvarované, navzájom, prvkov, prútovou, pospájaných, konštrukciou, murivo, polystyrenových, železobetónu

Text:

...majú na minimálne dvoch protiľahlých užšich stranách g výrez ž. Pod užšími stranami z treba rozumieť ohraničujúce roviny určené hrúbkou dosiek l zhotovených z polystyrénu, ktorých šírka - účelne sa rovná šírke dosiek. Výrez ą môže byť vytvarovaný na celom okraji, t. j. na všetkých užšich stranách dosiek l zhotovených z polystyrénu. Tvar a hlbka výrezu 3 závisí od pozície prvkov. Tak napr. na jednej strane rohových prvkov znázomených na...

Filter s funkciami príslušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6400

Dátum: 01.03.2013

Autori: Boržíková Jana, Mižák Jozef, Piteľ Ján, Židek Kamil

MPK: H04B 15/00, G06N 7/00, H04B 1/00...

Značky: príslušnosti, filter, funkciami

Text:

...v okolí očakávanej hod ll)noty deterrninistického signálu bez rušivých zložiek priradia vyššie váhy a vzdialenejším hodnotám (hodnotám signálu obsahujúcim stochastickú rušivú zložku) priradia nižšie váhy. Tým sa dosiahne to, že ich podielna aritmetickom priemere bude nižší a nepremietne sa vo vyfiltrovanej hodnote ílti). V prípade, že V časo uf vom úseku lt li dôjde k situácii, že hodnoty filtrovaného signálu sa začnú vychyľovať V dôsledku...

Rotačný pružinový akumulátor kinetickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6399

Dátum: 01.03.2013

Autor: Tribula Rastislav

MPK: F16D 61/00

Značky: akumulátor, energie, kinetickej, pružinový, rotačný

Text:

...brzdou pružinového koša.Pružiny sú stlačené a je v nich uschovaná deformačná energia. Vstupno/výstupný hriadeľ sa voľne otáča.V režime odovzdanie energie - rekuperácií je akumulačná brzda neaktívna a rekuperačná brzda je aktívna. Guľôčková skrutkaje zabrzdená brzdou skrutky, ktorá je aktívna. Pružinový kôš je odbrzdený brzdou pružinového koša, ktorá je neaktivna. Pružiny tlačia na guľôčkovú maticu a keďže pružinový kôš je odbrzdený a...

Štetinový rybovod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6398

Dátum: 01.03.2013

Autori: Macková Michaela, Glaus Peter

MPK: E02B 8/08

Značky: rybovod, štetinový

Text:

...llniami s usporiadaním hlavnej štrbiny v zákryte, a pri kratšej dĺžke oddychovej komoryjedna línia s usporiadaním hlavných štrbín na striedavo.Osadením štetinových úsekov podľa navrhovaného umiestnenia a sklonu sa zaistia požadované priestorové parametre (min. šírka štrbiny, hlbka vody nad/pod priehradkou, dlžka oddychových komôr) a požadované hydraulické parametre (max. rýchlosť na štrbine).Riečny materiál - kamenný štrkopiesok frakcie 0,4...

Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6397

Dátum: 01.03.2013

Autor: Bednár Peter

MPK: G09F 7/14, B44C 1/18, B44C 5/04...

Značky: reliéfnou, tabulka, variabilnou, kreáciou

Text:

...úplne. Variabilné reliéfne kreácie g sú z transparentného plastu pokrytého nánosom vrstvy farby.Tabuľka s variabilnou reliéfnou kreáciou g z plastu obsahuje plochu L na umiestnenie informácie a variabilnú reliéfnu kreáciu g z tvarovanej pružnej fólie so škrupinovou konštrukciou s hrúbkou 0,03 mm, vystupujúcu nad rovinu plochy L, plocha L na umiestnenie infonnácie je podkladom pre variabilnú reliéfhu kreáciu g. Časť variabílnej reliéfnej...

Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6396

Dátum: 01.03.2013

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23L 9/06, F24B 1/19, F23B 10/00...

Značky: kúrenisko, kotla, teplovodného, splynovacieho

Text:

...tvarovky vybavené doplnkovými otvormi ďalšej fázy,umiestnenými nad prvou kaskádovou plochou.Primámy vzduch je vháňaný základnými otvormi prvej fázy spravidla umiestnenými pod kaskádovou plochou s rebrami a výhodne je primámy vzduch tiež vháňaný aj doplnkovými otvormi ďalšej fázy spravidla umiestnenými nad kaskádovou plochou s rebrami.l. Kaskádový profil privedie primámy vzduch bližšie k dýze.2. Dochádza k posúvaniu paliva hlavne v stredovej...

Svetielkujúce materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6395

Dátum: 01.03.2013

Autor: Kozmér Ladislav

MPK: C09K 11/08

Značky: materiály, svetielkujúce

Text:

...pigment je sulfid zinočnatý a med alebo hlinitan strontnatý.Nasledovné príklady uskutočnenia slúžia na ilustráciu uskutočnenia technického riešenia a neobmedzujú rozsah použitia.Zmieša sa 75 hmotnostných škárovacej cementovej hmoty Ceresit, napr. pri obkladaní stien, podláh a pod. s 25 hmotnostnými fosforeskuj úceho pigmentu - sulñd zinočnatý a meď.Zmieša sa 50 hmotnostných sadry s 50 hmotnostnými fosforeskujúceho pigmentu - hlinitanu...

Spôsob prípravy farebných nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6394

Dátum: 01.03.2013

Autor: Porubský Ivan

MPK: B01F 3/08, A23L 2/00, B65D 1/04...

Značky: spôsob, nápojov, farebných, přípravy

Text:

...najmä detského, psychologicky zaujímavá a atraktívna. Podnecuje záujem o fyzikálno-chemický princíp pozorovanej zmeny farby výsledného nápoja. Ponuka nápojov s meniacou sa farbou aj chuťou obohatí sortiment nápoj ov.Podstata technického riešenia spočíva v spôsobe prípravy farebných nápojov, ktorý sa vyznačuje tým, že obsah dvoch alebo viacerých východiskových nápojov odlišných alebo zhodných farieb, umiestnených v oddelených priestoroch...

Mobilné zariadenie na suchú anaeróbnu fermentáciu – bioreaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6393

Dátum: 01.03.2013

Autor: Fuska Štefan

MPK: C12M 1/00, C02F 11/04, A01C 3/02...

Značky: suchú, mobilné, zariadenie, anaeróbnu, fermentáciu, bioreaktor

Text:

...mobilné zariadenie na suchú anaeróbnu fermentácíu. Obrázok 3 znázorňuje bočný pohľad - prierez fermentačnou komorou bioreaktora.Mobilne zariadenie na suchú anaeróbnu fermentáciu - bioreaktor, vo forme kvádra, ktoré obsahuje jednu fermentačnú komoru g, na uloženie a spracovanie biomasy l, uzatvárateľnú plynotesnými dverami Q a oddelený technologický priestor g. Toto zariadenie ďalej obsahuje izolačný plášť 5 vybavený otvorom Q na odvod...

Spôsob vytvorenia svetelného kužeľa v otočnom osvetľovacom reflektore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6392

Dátum: 01.03.2013

Autori: Dubec Viktor, Kubošek Pavol

MPK: F21V 7/09, F21V 14/04

Značky: spôsob, kužeľa, osvetľovacom, světelného, vytvorenia, otočnom, reflektore

Text:

...energie na svetlo (až 25 ), vysoká životnosť zdroja svetla (viac ako 20 000 hodín) a plynulé miešanie farieb V prípade použitia farebného lasera.Prehľad obrázkov na výkresochSpôsob doplnenia funkcie otočných osvetľovacích reflektorov o laserový zdroj svetla bude bližšie vysvetlený pomocou priložených obrázkov na výkresoch.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. laje laser 1 umiestnený na mieste...

Malokalibrový adaptér pre automatické alebo samonabíjacie strelné zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6391

Dátum: 01.03.2013

Autori: Hájíček David, Novák Libor

MPK: F41A 11/02, F41A 21/04, F41A 3/12...

Značky: zbraně, malokalibrový, adaptér, automatické, samonabíjacie, střelné

Text:

...detaile. Na obr. 6 je zobrazené puzdro záveru, na obr. 7 je znázomený zápalník s vyťahovačom (záver), na obr. 8 je zápalník s vyťahovačom (záver) znázomený v detaile. Na obr. 9 je znázomený doraz záveru s pružinou, na obr. 10 je doraz záveru s pružinou znázomený v detaile. Na obr. l l je znázomený spôsob vloženia záveru do puzdra záveru, na obr. 12 je mázomený doraz záveru s pmžinou V kryte záveru. Na obr. 13 je znázornený spôsob vybratia...

Spôsob merania odberu sudových nápojov pod tlakom a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6390

Dátum: 01.03.2013

Autori: Fedák Ján, Šipikal Augustín

MPK: B67D 1/00, G01F 17/00

Značky: spôsob, odběru, tlakom, merania, sudových, nápojov, vykonávanie, zariadenie

Text:

...inštalované (oddelené prevedenie) a prepojené prepojovacím káblom (obr. 5, 7). Na zadnú redukciu 2 potrubia je napojená rozvodová hadica Lg sudového nápoja. Rozvodovou hadicou l 5 je sudový nápoj privedený do výčapného stojana Q. Odvzdušňovanie a napĺňanie zariadenia Q je prevádzané výlučne cez výčapné zariadenie l 8. Pri výpadku elektrickej energie je zriadenie u napájane zo záložného zdroja Q, aby ďalej plynule prebiehal výdaj a hlavne...

Univerzálne zariadenie na meranie účinkov krútenia nosníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6389

Dátum: 01.03.2013

Autori: Královič Viktor, Murín Justín, Sedlár Tibor, Kalaš Andrej

MPK: G01L 3/18, G01N 3/26

Značky: nosníkov, meranie, krútenia, zariadenie, účinkov, univerzálne

Text:

...podľa obr. č. l, obr. č. 2, obr. č. 3, obr. č. 4, obr. č. 5, obr. č. 6 pracuje tak, že na vodorovne uloženej vodiacej tyčí štvorcového prierezu l, skrutkami g je zaistené, poloha ľavej stojiny i, ku ktorej je skrutkami á upevnená nastavovacia maska 5 s otvorom Q, v ktorom sú čeľuste so zaoblenými hrotmi 1, ktorých poloha je určená nastavovacími skrutkami § prechádzajúcimi nastavovacou maskou j, s tým, že čeľuste so zaoblenými hrotmi 1 sa...

Aktuátor s umelými svalmi – V.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6388

Dátum: 01.03.2013

Autori: Tóthová Mária, Balara Milan, Piteľ Ján, Vagaská Alena

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00

Značky: umelými, aktuátor, svalmi

Text:

...poloha ramena je nastavená naplnenim obidvoch umelých svalov na určitý (maximálny) tlak plynného média (vzduchu). Svaly v dôsledku rovnakej kontrakcie vymedzia polohu ramena aktuátora do referenčnej (počiatočnej) polohy (rovnobežne s pozdĺžnou osou aktuátora). Vypúšťanim plynu z jedného umelého svalu dochádza kjeho predlžovaniu a súčasne ku kontrakcii druhého umelého svalu, ktorý je naďalej pod počiatočným tlakom. Uvedený dej spôsobi...

Mechanizmus zamknutia klanice vzhľadom na hnacie vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6387

Dátum: 01.03.2013

Autor: Slebodník Vladimír

MPK: B61D 45/00, B60P 7/12

Značky: mechanizmus, hnacie, vzhľadom, vřeteno, zamknutia, klanice

Text:

...je zabezpečené ovládacimi pákami. Podstatou je, že automatické uzamknutie unášača na vreteno, ktoré obopne polovičná matica a puzdro so závitom, zabezpečuje pružina. Odomknutiu unášača od vretena zabraňuje blokovanie, ktoré sa dá nastaviť pomocou dorazovej skrutky a matice.Po odomknutí unášača od vretena musí byť mechanizmus pozdĺžne vedený. Podstatou mechanizmu je, že je v uzamknutej polohe vedený vodíacou lištou pomocou vodiacich...

Mechanizmus zamknutia unášača klanice vzhľadom na hnacie vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6386

Dátum: 01.03.2013

Autori: Hlinka Jiří, Slebodník Vladimír

MPK: B61D 45/00, B60P 7/12

Značky: mechanizmus, klanice, zamknutia, vzhľadom, hnacie, unášača, vřeteno

Text:

...páka preklopí späť, unášač sa uzamkne a klanicuje možné presúvať pomocou pneumatického, resp. elektrického uťahováka. Pri absencii zdroja stlačeného vzduchu, resp. elektrického napätia je možné presúvanie klaníc pomocou ručného kolesa.Podstatou mechanizmu zamknutia unášača klanice proti hnaciemu vretenu je unášač s rýchloupínacou maticou, vloženou do uloženia matice, obopínajúceho hnacie vreteno, pričom uloženie matice sa opiera o...

Zástrčkovo-zásuvkový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6385

Dátum: 01.03.2013

Autor: Holko Ján

MPK: H01R 13/70

Značky: zástrčkovo-zásuvkový, vypinač

Text:

...do jedného celku s tromi verziami - kolmou, šikmou a natáčacou. Zástrčka, vypínač a zásuvka sú spojené masivnym izolačným bakelitovým telesom a pri natáčacej verzii je medzi zástrčku a zásuvku namontovaný otočný kĺb.Po zasunutí zástrčky do zásuvky-zástrčkovo zásuvkového vypínača, nie je potrebné vyťahovať a vtláčať opakovane zástrčku zo zásuvky a do zásuvky, ani používať vypínače na šnúre, kábli alebo spotrebiči, pretože zapínanie a...

Eliminátor geopatogénnych zón a elektrosmogu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6384

Dátum: 01.03.2013

Autor: Maras Dušan

MPK: A61N 1/16

Značky: geopatogénnych, elektrosmogu, eliminátor

Text:

...- nasávania geopatogénnych zón a elektrosmogu do celej časti tvarovanej špirály a tým sa eliminátor dostane do činnosti-zaktívuje sa a hned si vytvorí do okolia ochranné pole vyššieho kmitočtu, než je kmitočet ľudského biopoľa - aury. Eliminátor geopatogénnych zón a elektrosmogu je vyhotovený a znázomený z dvoch variant. Eliminátor geopatogénnych zón a elektrosmogu pozostáva z tvarovanej špirály zhotovenej z oceľovo - pozínkovaného,...

Spôsob vzájomnej separácie epotilónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288058

Dátum: 01.03.2013

Autori: Hofmann Hans, Schupp Thomas, Mutz Michael, Memmert Klaus, Petersen Frank, Küsters Ernst, Mahnke Marion

MPK: C12P 17/18, C12N 1/21, C07D 493/04...

Značky: spôsob, vzájomnej, epotilónov, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje spôsob vzájomnej separácie epotilónov, najmä epotilónov A a B, chromatografiou na kolóne s reverznou fázou s elučným činidlom obsahujúcim nižší alkylkyanid. Ako náplň kolóny sa použije materiál s uhľovodíkovými reťazcami obsahujúcimi 18 atómov uhlíka a ako elučné činidlo sa použije zmes vody a acetonitrilu.

Ľudská monoklonálna protilátka viažuca sa na CTLA-4, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, bunková línia produkujúca protilátku, nukleová kyselina a spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288057

Dátum: 01.03.2013

Autori: Hanke Jeffrey Herbert, Mueller Eileen Elliott, Davis Geoffrey, Hanson Douglas Charles, Corvalan Jose Ramon, Neveu Mark Joseph, Gilman Steven Christopher

MPK: A61P 29/00, A61P 35/00, A61K 31/395...

Značky: protilátku, ludskej, nukleová, kyselina, ctla-4, spôsob, farmaceutická, protilátka, obsahom, viažuca, monoklonálna, přípravy, bunková, protilátky, ľudská, línia, produkujúca, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na CTLA-4 alebo jej fragment viažuci antigén, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, nukleovákyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén a použitie...

Ventily pre parný motor s rotujúcim piestom a ich pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 288056

Dátum: 01.03.2013

Autori: Vavruš Vladimír, Tuna Ján

MPK: F01L 7/02, F01C 1/10

Značky: piestom, parný, ventily, rotujúcim, pohon, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Ventily (1) pre parný motor s rotujúcim piestom a ich pohon, v ktorých puzdre (2) je uložené valcové rotačné teleso (3) s dutinou (31). Rotačné teleso (3) obsahuje po svojom obvode minimálne jeden telesový otvor (32) a puzdro (2) obsahuje minimálne jeden potrubný otvor (24) a minimálne jeden motorový otvor (25) na zabezpečenie prechodu pohonného média medzi potrubím (6) a motorom. Na zadnom hriadeli (4) je upevnené ventilové koleso (8) zapojené...

Pridržiavací postroj so zariadením na zber moču, zariadenie na zber moču a hlavový diel pre zariadenie na zber moču

Načítavanie...

Číslo patentu: 288055

Dátum: 01.03.2013

Autor: Frink Martin

MPK: A01K 23/00

Značky: hlavový, zariadenie, zariadením, moču, pridržiavací, postroj

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na zber moču pre kone, vhodné na umiestnenie na špeciálnom pridržiavacom postroji koňa, ktorého podstatnou súčasťou je hlavový diel (10).Zariadenie pozostáva zo stredného obopínacieho dielu (9) na moč, hlavového dielu (10) a zberného vrecka (8). Hlavový diel (10) a stredný diel (9) sú spojené prvkom (15).Pridržiavací postroj so zariadením na zber moču poskytuje vysokú flexibilitu a komfort nosenia pre koňa, jeho pohybová...