Zverejnene patenty 01.02.2013

Kontaktná šošovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16018

Dátum: 01.02.2013

Autori: Görne Martin, Kordick Thomas

MPK: B29D 11/00, G02B 1/04

Značky: šošovka, kontaktná

Text:

...identiñkovali, v tejto zóne by nemala byt vytvorená ani príliš ostrá hrana, ktorá by mohla prerušiť film zo slznej tekutiny nachádzajúci sa na rohovke alebo sa dokonca zarezat do rohovky ani by okrajová zóna nemala mať silno zakrivenú, smerom von vyčnievajúcu hranu(projil špičiek lyží 9, ktorá by očné víečko kĺžuce zvonkajšej strany pri žmurkaní mohla podráždiť. Skôr je pomocou kruhových zón (pozri obrázok 2), ktore majú prebiehať podľa...

Kompozitná vláknitá doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20601

Dátum: 01.02.2013

Autori: Sebenik Gorazd, Kese Miha, Luznik Tomaz, Sumi Jure

MPK: B32B 15/08, C08J 9/00, B32B 21/08...

Značky: doska, kompozitná, vláknitá

Text:

...by mohli vzniknúť v miestach styku oddelených, avšak spojených dosiek. Doska môže byt v podstate obdĺžniková môže byť vybavená vopred vytvorenými zárezmi a/alebo výrezmi na uľahčenie jej montáže do dutiny dverí. Doska môže byt navrhnutá ako jednovrstvová alebo viacvrstvová, napríklad z dvoch alebo viacerých superponovaných dosiek.0013 Rozmery kompozitnej vláknitej dosky môžu byť0014 Kompozitná vláknitá doska je zvlášť vhodná na použitie vo...

Priehľadná samolepiaca etiketa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19406

Dátum: 01.02.2013

Autor: Tudela Davy

MPK: G09F 3/00, G09F 3/10, G09F 3/02...

Značky: priehľadná, etiketa, samolepiaca

Text:

...lepiacu vrstvu etikety na protiľahlej strane k strane terrnotlače, slúžiacej na vytvorenie prostriedku na znepriehľadnenie zóny určenejnapríklad na umiestnenie identifikačného kódu, chráni pred poškodením hornú tennocitlivúvrstvu termofólie slúžiac ako samolepka s nanesením priamej tennotlače. Tieto prostriedky na znepriehľadnenie zóny plochy priehľadnej fólie nevyžadujú žiaden doplnkový materiál k materiálu už použítému v rámci priehľadnej...