Zverejnene patenty 25.10.2012

Elektricky prevádzkovaný systém generujúci aerosól, ktorý má reguláciu produkcie aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21028

Dátum: 25.10.2012

Autor: Flick Jean-marc

MPK: A61M 15/06, A24F 47/00

Značky: ktorý, aerosolů, systém, generujúci, elektricky, reguláciu, prevádzkovaný, produkcie, aerosol

Text:

...závisí od rýchlosti a od kolísania prietoku vzduchu počasvymedzeného obdobia. Pri zariadení riadenom inhaláciou užívateľa majú rôzni užívateliarozdielne inhalačné správanie a jeden uživateľ môže mat rozdielne inhalačné správanie V rôznych časoch. J e teda žiaduce mať spôsob regulovania, ktorý vyrovnáva rozdielne správania užívateľa alebo medzi nimi normalizuje. Nastavená prahová hodnota prietokovej rýchlosti na regulovanie produkcie...

Spôsob prípravy 1,2-benzizotiazolin-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20787

Dátum: 25.10.2012

Autori: Houlle-mare Didier, Berg Carsten, Singh Sangita

MPK: C07D 275/04

Značky: přípravy, spôsob, 1,2-benzizotiazolin-3-ónu

Text:

...prípadne s určitým množstvom N-metyl-Z-pyrolidónu. Typické teploty zahrievania sú v rozsahu teploty varu vody a teploty varu N-metyl-2-pyrolidónu, pri tlaku, pri ktorom dôjde k transformácii. Pri tlaku okolia toto znamená teplotu v rozsahu približne 100 až približne 200 °C, výhodná teplota je približne 150, 160 alebo 170 do približne 190 alebo 200 °C. Postup nie je obmedzený na okolitý tlak a môžu sa použiť iné tlaky, bud vyššie, alebo...

Zariadenie na ohýbanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19716

Dátum: 25.10.2012

Autor: Hamberger Martin

MPK: B21D 5/02, B21D 5/00

Značky: zariadenie, plechov, ohýbanie

Text:

...uzavreté.0007 Kontrola svetelných bodov odrazených laserových lúčov na trianguláciu sa môže výhodne uskutočniť pomocou dvoch na obe strany radu vysielačov pre laserové lúče umiestnených riadkových kamier, čo obzvlášť v oblasti matrice so sebou prináša dobré podmienky kontroly pre svetelné body.Je však tiež možné, že meracie zariadenie má len jednu riadkovú kameru v strede radu vysielačov pre laserové lúče. Také umiestnenie kamery je...