Zverejnene patenty 09.07.2012

Farmaceutický prostriedok obsahujúci 2-acetoxypyridínový derivát a aspirín, kit obsahujúci tieto zložky a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287972

Dátum: 09.07.2012

Autori: Asai Fumitoshi, Ogawa Taketoshi, Sugidachi Atsuhiro, Inoue Teruhiko

MPK: A61P 7/02, A61K 31/616, A61K 31/4365...

Značky: použitie, zložky, tieto, obsahujúci, derivát, 2-acetoxypyridínový, farmaceutický, prostriedok, aspirín

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané farmaceutické prostriedky obsahujúce 2-acetoxy-5-(alfa-cyklopropylkarbonyl-2--fluórbenzyl)-4,5,6,7- tetrahydrotieno-[3,2-c]pyridín alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a aspirín ako aktívne zložky majú inhibičnú aktivitu proti agregácii krvných doštičiek a trombogénov a sú vhodné na prevenciu alebo liečbu chorôb, ktoré sú spôsobené trombom alebo embolom.

Spôsob kultivácie circovírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287969

Dátum: 09.07.2012

Autori: Tikoo Suresh, Willson Philip, Babiuk Lorne, Liu Qiang

MPK: C12N 15/09, A61K 39/12, C07K 14/075...

Značky: circovírusu, kultivácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kultivácie circovírusu a najmä prasacieho circovírusu. Predkladaný vynález poskytuje kompozície a spôsoby kultivácie prasacieho circovírusu v bunkách cicavcov, ktoré exprimujú E1-funkciu adenovírusu cicavca.

Spôsob dehydratácie etanolu na etylén charakterizovaný nízkou spotrebou energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20291

Dátum: 09.07.2012

Autori: De Smedt Philip, Vermeiren Walter, Fleurier Stéphanie, Adam Cindy, Touchais Natacha, Coupard Vincent, Minoux Delphine, Gonzalez Penas Helena

MPK: C07C 11/04, C07C 7/04, C07C 1/24...

Značky: dehydratácie, nízkou, energie, charakterizovaný, etylén, spotřebou, spôsob, etanolu

Text:

...je vsádzka zavádzaná do kroku a) odparenie vsádzky pri tlaku nižšom, ako je tlak efluentu na výstupe zposledného reaktora tak, aby sa dosiahla maximálna tepelná výmena medzi vsádzkou a efluentom z posledného reaktora, to znamená výmena celejentalpie odparenia vsádzky a entalpie kondenzácie uvedeného efluentu.Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob dehydratácie etanolu na etylén so zvýšenoučistotou, pričom uvedený spôsob umožňuje zvýšiť...