Zverejnene patenty 26.03.2012

Balenie vína do hliníkových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17186

Dátum: 26.03.2012

Autori: Barics Steven John Anthony, Stokes Gregory John Charles

MPK: B67C 3/02, B65D 17/00, B65D 1/02...

Značky: vína, hliníkových, nádob, balenie

Text:

...situácii, kedy sa vínu otvárajú globálne trhy, si vinári želajú dodať svoje produkty globálnemu spotrebiteľovi v rovnakom stave, v akom bolo víno vyrobené. Na globálnom trhu sjeho premenlivými poveternostnými podmienkami,teplotnými výkyvmi, kvalitou a možnosťami logistických systémov udržiavať integritu vína, kým dorazí k spotrebiteľovi, je toto nesmierne ťažkou úlohou. Z toho plynie požiadavka na produkt, ktorý dodáva presný rovnovážny stav,...

Víno balené v hliníkových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17589

Dátum: 26.03.2012

Autori: Barics Steven John Anthony, Stokes Gregory John Charles

MPK: B65D 17/00, B67C 3/02, C12G 1/00...

Značky: hliníkových, víno, nádobách, balené

Text:

...sulfátových aniónov, naplnenie telesa nádoby vínom a utesnenie nádoby hliníkovým uzáverom tak, že manometrický tlak vo vnútri súdka je aspoň 170 kPa,pričom vnútorné povrchy hliníkovej nádoby sú potiahnuté povlakom odolným voči korózii a kde zloženie priestoru nad kvapalinou v rovnovážnom stave po balení má zloženie Dusík 95 m/m, oxid uhličitý menej 5 m/m, kyslík menej ako 2 m/m,pričom teplota vína v čase plnenia telesa súdka je aspoň 10...

Čerpacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287921

Dátum: 26.03.2012

Autor: Stenger Jozef

MPK: F04B 17/03, F04B 39/16, F04B 47/02...

Značky: zariadenie, čerpacie

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpacie zariadenie, ktoré je predmetom ochrany, predstavuje štruktúru dielcov utesnených v spájajúcich miestach, ktorú tvorí čerpací mechanizmus (1) umožňujúci prietok kvapaliny, pozostávajúci z komorového dielca (11) obsahujúceho komoru (111) na vytváranie podtlaku, ktorá je na strane nasávania vybavená nasávacou prietokovou úpravou (112) z nízkonapäťového čerpacieho systému (113) uloženého a upevneného v komore (111). Nízkonapäťový čerpací...

Usporiadanie nákusnej dlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19924

Dátum: 26.03.2012

Autor: Hofmann Konrad

MPK: A61F 5/56

Značky: usporiadanie, nákusnej, dlahy

Text:

...na maxilámom oblúku zubov, ako aj mandibulárnu plastovú minidlahu na mandibulámom oblúku zubov. Pri použití môže byt maxilárna plastová minidlaha usporiadaná proti mandibulámej plastovej minidlahe. Za účelom úpravy vzájomnej polohy plastových minidláh má maxilárna plastová minidlaha najmenej jeden maxilárny polohovací prostriedok a mandibulárna plastová minidlaha tiež mandibulárny polohovací prostriedok. Pritom nie je druh, uskutočnenie a...