Zverejnene patenty 24.02.2012

Ihlovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18922

Dátum: 24.02.2012

Autori: Wisson Françis, Hausdorf Heiner, Burckhardt Theodor, Jermann Thomas

MPK: B26F 1/14, B26D 1/00, B26F 1/20...

Značky: zariadenie, ihlovacie

Text:

...nosičov ihiel, pričom montážne ústrojenstva v tvare nožičiek ihlových elementov prechádzajú týmito montážnymi otvormi a rozkladajú sa do dutého priestoru v nosičoch ihiel, tvoreného bočnými dielmi a mostíkovým dielomnosičov ihiel, a pričom ďalej je tento dutý priestor aspoň v oblasti montážnych ústrojenstiev vyplnený Iepiacou hmotou. Tento druh upevnenia ihlových elementovje obzvlášť jednoduchý a účinný a môže sa, napriklad pre každý...

Vzduchová klapka a systém na vykurovanie, ventiláciu a/alebo klimatizáciu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18728

Dátum: 24.02.2012

Autori: Nedellec Florian, Zisko Peter

MPK: B60H 1/00

Značky: vzduchová, klimatizáciu, systém, klapka, vykurovanie, vozidla, ventiláciu

Text:

...otvoru. Je možné, aby vonkajšia vyčnievajúca štruktúra a bočné Vyčnievajúce štruktúry boli oddelené. To ohraničí rôzne oblasti tesniacehomechanizmu, v ktorých vyčnievajúce štruktúry nezávisle vykonávajú svoje tesniace funkcie.0008 Alternatívne možno vonkajšiu vyčnievajúcu štruktúru a bočné vyčnievajúce štruktúry prepojiť. V takomto príklade uskutočnenia sa tesniaca funkcia zdokonalí odstránením medzery medzi vonkajšími a bočnými...

Spôsob výroby obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18356

Dátum: 24.02.2012

Autori: Nawrat Krystian, Macha Aleksander, Shier Michael

MPK: B42F 13/00, B42D 3/02

Značky: výroby, obalov, spôsob

Text:

...dvoch okrajov.0009 Prvý a druhý hárok môžu byt určené na tepelné laminovanie alebo laminovanie za studena.0010 Médium obsahuje výhodne ilustráciu alebo iné informácie.0011 Prvý aj druhý hárok majú výhodne samolepiací povrch, asamolepiace povrchy prvého a druhého hárku sa prilepia na médium.0012 Spôsob podľa tohto vynálezu je popísaný podrobnejšie vpríklade uskutočnenia pomocou obrázkov na výkresoch. pričomObrázok l znázorňuje priklad spôsobu,...

Myši ADAM6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18219

Dátum: 24.02.2012

Autori: Stevens Sean, Murphy Andrew, Macdonald Lynn

MPK: C07K 16/28, A01K 67/027, C07K 16/40...

Značky: adam6, myší

Text:

...protilátkových sekvencii. Stále tu pretrváva tiež potreba vytvorit myši,ktoré sú schopné geneticky rekonfigurovat imunoglobulínové génové segmenty za získania využiteľných rekonfigurovaných imunoglobulinových génov, alebo schopné tvorby proteínov zredukujú alebo eliminujú delečné zmeny, ktoré môžu viest ku0004 V jednom z aspektov sú poskytnuté konštrukty nukleovej kyseliny, bunky, embrya, myši a metódy pre vytvorenie myší,ktoré...

Zlúčeniny triazolopyridínu ako inhibítory pim kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20563

Dátum: 24.02.2012

Autori: De Meese Lisa, Wang Bin, Lyon Michael, Blake James F, Graham James, Wallace Eli, Le Huerou Yvan, Robinson John, Delisle Robert Kirk, Xu Rui

MPK: C07D 401/06, A61P 29/00, A61K 31/4709...

Značky: inhibitory, kinázy, triazolopyridínu, zlúčeniny

Text:

...úplne definovaný, uvádza sa, že fosforylujc množstvo substrátov zapojených do bunkovej proliferácie,diferenciácie a prežitia (Bullock a kol., I. Biol. Chcem., 2005 2804 l 675 Chen a kol., NAS 2002 9922175 Dautry a kol. J. Biel. Chem.t 1998 263 17615).0010 Chronické a akútne zápalové a autoimunitné ochorenia sú spojené. s nadprodukciou prozápalových cytokínov a aktiváciou imunitných buniek proti vlastným tkanivám tela. Avšak, mnoho z týchto...

Spôsob ovládania elektrického motora, systém na ovládanie elektrického motora a elektrický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287909

Dátum: 24.02.2012

Autori: Schwarz Marcos Guilherme, Andrich Roberto

MPK: H02P 6/18, H02P 6/14, H02P 6/00...

Značky: motora, ovládanie, systém, motor, elektrického, elektricky, ovládania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je systém na ovládanie elektrického motora, digitálny spôsob ovládania elektrického motora a elektrický motor. Systém na ovládanie elektrického motora s N fázami zahŕňa mikroovládač (10), A/D prevodník (30), priradený mikroovládaču (10), súbor volmetrov DN priradených A/D prevodníku (30), súbor spínačov SW2N, pripojených k elektrickému napätiu VBUS a priradených mikroovládaču (10), pričom mikroovládač (10) selektívne napája pomocou...

Spôsob úpravy rastlinných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287907

Dátum: 24.02.2012

Autori: Schmidt Štefan, Cvengroš Ján, Zufarov Oybek

MPK: C11B 3/00, C11B 3/10

Značky: rastlinných, úpravy, olejov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Upravovaný olej sa pri laboratórnej teplote mieša s 0,5 až 5,0 % hmotn. vody, po dostatočnom čase sa z oleja oddelí vylúčený kal odstredením, potom sa k takto pripravenému oleju pridá 0,5 až 5,0 % hmotn. alkanolamínu, opäť sa mieša dostatočný čas, znovu sa pridá 0,5 až 5,0 % hmotn. vody a miešanie pokračuje. Po vhodnom čase miešania sa systém ponechá v pokoji a vylúčené zložky sa z oleja odstránia odstredením. Nakoniec sa olej zmieša s 0,5 až...

Vláknito-živicový kompozitný materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19730

Dátum: 24.02.2012

Autor: Hoppe Ralf

MPK: C08J 5/04, B32B 27/12, B32B 5/24...

Značky: materiál, spôsob, kompozitný, výroby, vláknito-živicový

Text:

...kopolyester, ktorý je tvorený z nasledujúcich zložiek0012 Pritom je súčet molárnych podielov kyseliny tereftalovej a butándiolu maximálne 150 mol., vztiahnuté na celkové množstvo dikyseliny resp. celkové množstvo diolu vždy 100 mol.0013 S výhodou je uvedený štatistický kopolyester vytvorený z nasledujúcich zložiek0014 Pritom je súčet molárnych podie|ov kyseliny tereftalovej a butándiolu maximálne 150 mol., vztiahnuté na celkové množstvo...

Identifikačné označenie originality pre tlakovú plynovú fľašu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19653

Dátum: 24.02.2012

Autor: Kriese Alexander

MPK: F17C 13/06

Značky: plynovú, tlakovú, fľašu, identifikačné, označenie, originality

Text:

...krúžku pri otvorení od seba bezpečne oddelia.Identifikačné označenie originality podľa vynálezu zahŕňa identifikačný krúžok, skonštruovaný z niekoľkých krúžkových segmentov, pričom krúžkové segmenty, pozorované v obvodovom smere sú vdôsledku vytvorenia medzery od seba navzájom odsadené. Susediace segmenty sú pritom navzájom spojené profilovými prvkami, s ktorými je medzera medzi segmentmi preklenutá. Profilové prvky zahŕňajú úsek, označený...

Zariadenie na prerieďovanie kvetov ovocných stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19165

Dátum: 24.02.2012

Autor: Villanou Jean-pierre

MPK: A01G 17/00

Značky: kvetov, prerieďovanie, ovocných, zariadenie, stromov

Text:

...ovocného stromu, ktore šetrí celý strom, a to vetvy, vetvičky, prútiky a piestiky amladé lístky, a ktoré môže byť používané u všetkých odrôd.Také zariadenie zahŕňa valček, vybavený štetinami, ktorých pevnosť umožňuje valčeku,uviesť sa do otáčavého pohybu, keď sa posúva os valčeka, Zatiaľ čo dostatočne pevné štetinyuchopía rastlinu. Toto zariadenie umožní ľahké odstraňovanie kvetov, aj ked šetrí strom.Tieto štetiny tvoria kefu, viac alebo...