Zverejnene patenty 04.01.2012

Hnetací segment a hnetacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18872

Dátum: 04.01.2012

Autori: Kasai Shigehiro, Funahashi Hideo, Gennai Tatsuo

MPK: B29C 47/00, B29B 7/84, B29B 7/48...

Značky: segment, hnetacie, hnetací, zariadenie

Text:

...negenerujú materiál, vktorom plynutím času nastávadegradácia achemická reakcia, t.j. prímesi, zabránením, aby materiál zostával medziparalelnými hnetacími segmentmi atým bránil, aby sa primesi primiešali do normálne hneteného materiálu atým možno zabrániť zhoršeniu kvality extrúzie (možno udržiavaťPodľa tohto vynálezu vyššie uvedený cieľ sa vyriešil pomocou hnetacieho segmentu, ktorýmá vlastnosti podľa nároku 1.Podľa takejto konfigurácie,...

Nový spôsob syntézy agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18866

Dátum: 04.01.2012

Autori: Zard Samir, Sire Béatrice, Boumediene Mehdi

MPK: C07C 233/31, C07C 233/18, C07C 231/14...

Značky: spôsob, nový, agomelatínu, syntézy

Text:

...s menšími nákladmi.0010 Táto syntetická cesta spočíva v aplikácii menej bežných, ale napriek tomu veľmi účinných radikálových reakcií. Prenesenie týchto reakcií do priemyselného meradla do prietokových reaktorov je sľubné Vtom, že sa stáva ľahším kontrolovať postup reťazovej0011 Tento nový postup okrem toho umožňuje získavať agomelatín reprodukovateľným spôsobom a bez požiadavky prácneho čistenia, pritom s čistotou, ktorá je...

Ručný podbíjací nástroj na podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18500

Dátum: 04.01.2012

Autor: Widlroither Otto

MPK: E01B 27/14, E01B 27/20, E02D 3/074...

Značky: podbíjanie, podbíjací, ručný, nástroj, koľaje

Text:

...celkovej výšky h., nevyváženosti 11 umiestnené pod hornou010 Ako je zrejmé z obr. 3 a 4, sú dolný koniec 14 rúrky 3 hriadeľa, ako aj nevyváženosť 11 vedené až do dolnej polovice 13 resp. až k dolnej hrane 7 podbíjacej lopatky 5. Rovina 15 lopatky (obr. 2) podbíjacej lopatky 5 je umiestnená rovnobežne s pozdĺžnym smerom 12 hriadeľa. Dolný koniec 14 rúrky 3 hriadeľa je vytvorený s hrotom 19, zužujúcim sa v tvare kužeľa k dolnej hrane 7...

Nabíjačka dobíjateľných batérií alebo akumulátorov pomocou chôdze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6013

Dátum: 04.01.2012

Autor: Horváth Dušan

MPK: A43B 7/04, H02J 7/00

Značky: dobíjateľných, nabíjačka, pomocou, batérií, akumulátorov, chôdze

Text:

...podstata využitia technického riešenia spočíva V tom, že tlak pôsobiaci pri chôdzi na elektromechanický alebo elektroakustický prvok generuje elektrické impulzy, ktoré sú následne usmernené v usmerňovacom bloku. Elektromechanických alebo elektroakustických prvkov je treba zapojiť niekoľko (sérioparalelne), aby generovaná energia bola postačujúca na nabitie akumulátora.Výstup z usmerňovacieho bloku je pripojený na kondenzátor, schopný...

Zariadenie na zvedenie elektromagnetického impulzu, vyvolaného bleskom, do dvojpásového koľajového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6012

Dátum: 04.01.2012

Autori: Ukropec Petr, Šesták Milan, Kubela Antonín, Dobiáš Radek, Konarski Jan

MPK: H02H 3/22, B61L 1/20

Značky: elektromagnetického, koľajového, bleskom, zariadenie, dvojpásového, vyvolaného, obvodů, impulzů, zvedenie

Text:

...zariadenia alebo ohrevu výhybiek pri jednosmernej trakcii a oboma pásmi koľajového obvodu. Symetrizačná tlmivka pripojením do koľajového obvodu svoj ou funkciou minimalizuje možné ovplyvnenie koľajového obvodu pripojenýrni zariadeniami. Je konštruovaná pre vonkajšie prostredie do železničnej prevádzky bez požiadaviek na obsluhu a s minimálnymi nárokmi na údržbu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú znázornené...

Zapojenie bezdrôtového miestneho informačného systému s využitím zemského digitálneho vysielania DVB-T

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6011

Dátum: 04.01.2012

Autori: Burger Oldřich, Otisk Milan, Otisk Jiří

MPK: H04H 20/59, H04H 20/72, G08B 27/00...

Značky: digitálneho, miestneho, zemského, dvb-t, informačného, zapojenie, systému, vysielania, využitím, bezdrôtového

Text:

...riešenia spočívajú v tom, že multiplex digitálneho zemského DVB-T vysielania môže obslúžiť viac lokalít kvalitným signálom. V porovnani s BOR je navrhované technické riešenie výhodné najmä pre pokrytie väčších miest, kde býva jeho realizácia s ohľadom na malý povolený výkon BOR podľa všeobecného povolenia problémová.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia zapojenia bezdrôtového miestneho informačného systému s využitím...

Mobilný manipulátor píšťal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6010

Dátum: 04.01.2012

Autori: Kluknavský Jaroslav, Siráň Stanislav, Hrčer Slavomír, Jurkovič Viliam, Baričák Milan, Perončík Miroslav

MPK: C21B 7/16, B22C 1/00, B25B 27/14...

Značky: manipulátor, píšťal, mobilný

Text:

...a a nadstavbou f na uchopenie píšťal g, ktoré majú kruhový prierez. Nadstavba f obsahuje základný stojan g, spojený so základovou doskou h, lôžko b a kolísku g. Lôžko lg je cez klbový mechanizmus spojený s kolískou g, pričom tieto sú pripevnené cez základový stojan e na základovú dosku l 1. Základový stojan g je pohyblivo upevnený v základovej doske h, ktorá je pripevnená na vertikálne pohyblivé vidlice pojazdného mechanizmu a. Základová...

Poľovnícky mobilný posed

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6009

Dátum: 04.01.2012

Autori: Augustín Miroslav, Mamis Ján, Čelko Jozef

MPK: B66F 11/04, A01M 31/02, A01M 31/00...

Značky: poľovnícky, posed, mobilný

Text:

...do vodorovnej polohy pomocou týchto nôh. Potom poľovnik môže vojsť do kabíny a pomocou ovládača vnútri kabíny sa zdvíha do požadovanej výšky. vVýhodou tohto technického riešenia je zabezpečenie mobilnosti poľovníckeho posedu. Dalšími výhodami je vyššia bezpečnosť a jednoduchá a rýchla obsluha. Taktiež odpadá nevyhnutnosť použitia nebezpečnýchdrevených rebríkov, t. j. znižuje sa nebezpečenstvo úrazu. Súčasne sa rieši otázka zákazu stavania...

Zberač psích exkrementov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6008

Dátum: 04.01.2012

Autor: Križánek Jozef

MPK: A01K 23/00

Značky: zberač, psích, exkrementov

Text:

...l je po celom obvode 1 pevne prípevnený kužeľový držiak á, ktorý je z vnútomej strany vybavený protišmykovým náterom Q.Na obr. 3 je znázornená papierová lopatka § obdĺžnikového tvaru, na ktorej je tenkým prúžkom 2 nalepená zásterka Q z tenkého papiera, ktorá zakrýva zospodu držiak Q.Obr. 4 nám ukazuje lopatku 5 stočenú do otvoreného kornúta tak, aby bola zásterka m zvonka.Obr. 5 znázorňuje lopatku § zasunutú do držiaka 5 tak, aby zásterka m...

Multifunkčná ergonomická kancelárska stolička na prácu s počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6007

Dátum: 04.01.2012

Autor: Janišová Jolana

MPK: A47C 1/02, A47C 7/62, A47C 1/022...

Značky: počítačom, kancelárska, stolička, prácu, ergonomická, multifunkčná

Text:

...v zvesenej polohe podľa technického riešenia a na obr. 5 je znázornený axonometrický pohľad na multifunkčnú ergonomickú kancelársku stoličku prácu s počítačom s klávesnicou v pokojovej polohe podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je znázomený pohľad zo strany na multifunkčnú ergonomickú kancelársku stoličku l na prácu s počítačom. Multifunkčná ergonomická kancelárska stolička 1 na prácu s...

Spôsob výroby a úpravy kovonosnej vstupnej vsádzky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6006

Dátum: 04.01.2012

Autori: Gora Pavel, Moulis Vlastimil, Zátorský Daneš, Adelt Milan, Raclavský Milan, Fedorov Martin

MPK: C22B 7/04, C22B 4/00

Značky: výroby, kovonosnej, zariadenie, spôsob, vstupnej, spôsobu, vykonávanie, tohto, úpravy, vsádzky

Text:

...nádoby indukčnej pece kanálikového typu, ktorá obsahuje kúpeľ uvedeného kovu v kvapalnej forme, tak, že sa aspoň jedna hromada vsádzky vytvára nad kovovým kúpeľom a vsádzka sa zavádza do nádoby takým spôsobom a rýchlosťou, že vytvára spojitú vrstvu vsádzky, ktorá sa rozprestiera na spôsob mosta cez celý kvapalný kúpeľ a všetku trosku, ktorá môže byť prítomná, takže sa vo vsádzke vytvára reakčná zóna, v ktorej sa môže redukovať všetka...

Ručné náradie s vodováhou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6005

Dátum: 04.01.2012

Autor: Abel Miloslav

MPK: B23B 45/00

Značky: náradie, vodováhou, ručné

Text:

...do chrbta rukoväte ručnej vŕtačky. Takto umiestnená vodováha umožňuje kontrolu vedenia pracovného nástroja - vrtáka kolmo na vodorovnú plochu. Kolmé Vŕtanie do zvislej plochy nie je týmto spôsobom kontrolovateľné.Uvedenú nevýhodu odstraňuje úprava podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že s telesom nástroja, prednostne vŕtačky, je pevne spojená vodováha tak, že pri jej vyvážení je pracovný nástroj (vrták)...

Prípravok z liečivých rastlín na pečeň a žlčník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6004

Dátum: 04.01.2012

Autor: Česal Milan

MPK: A61K 9/08, A61K 36/53, A61K 36/28...

Značky: prípravok, pečeň, žlčník, rastlín, liečivých

Text:

...v publikácii Atlas liečivých rastlín a lesných plodov, J. Kresánek m 1., J. Kresánek st.,vydavateľstvo Osveta, 2008. Tieto prípravky sú založené na liečivom účinku konkrétnej jednej rastliny.Technické riešenie poskytuje prípravok z liečivých rastlín v kombinácii, ktorá zvyšuje liečivý účinok pri problémoch s pečeňou a žlčníkom.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že prípravok z liečivých rastlín na pečeň a žlčník obsahuje výluh z...

Mechanizmus na pripojenie ťahaného prostriedku k ťažnému zariadeniu ťažného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6003

Dátum: 04.01.2012

Autor: Novák Martin

MPK: B60D 1/173, B60D 1/06, B60D 1/155...

Značky: tažnému, pripojenie, zariadeniu, prostriedku, vozidla, mechanizmus, ťahaného, tažného

Text:

...koniec tejto teleskopickej tyče Z je vybavený druhým prípravkom na upevnenie teleskopickej tyče 1 k ťažnému oku ťažného vozidla alebo k úchytu vytvorenom na karosérii alebo ráme ťažného vozidla. Ťažné oko ťažného vozidla je pôvodne určené na pripevnenie ťažného lana pri ťahaní druhého vozidla. Úchyt je konštrukciou podobný ťažnému oku, ale nie je direktíwie určený na pripojenie ťažného lana alebo ťažnej tyče. V blízkosti tohto druhého...

Kombinovaný perorálny prípravok s riadeným uvoľňovaním kyseliny acetylsalicylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6002

Dátum: 04.01.2012

Autori: Sáková Oľga, Vladovičová Beáta, Zoričák Štefan, Kormanová Viera, Kabzanová Anna

MPK: A61K 31/19, A61K 31/60, A61K 31/167...

Značky: kombinovaný, acetylsalicylovej, prípravok, kyseliny, riadeným, perorálny, uvoľňovaním

Text:

...od 5 do 20 hmotn. Táto zmes sa postupne zvlhčuje škrobovou pastou, pričom škrob tvorí v tejto paste 10 až 50 hmotn. Zmes sa krátko mieša do vytvorenia granulátu. Pripravený granulát sa vysuší komorovo, vo vznose, vakuovo, alebo mikrovlnným žiarením, výhodne vo vznose tak, aby konečná vlhkost bola medzi 0,1 až 2,0 hmotn. Teplota produktu pri sušení musí dosiahnuť 35 °C až 45 °C, výhodne 39 °C až 41 °C. Vysušený granulát sa podrobí...

Prípravok z liečivých rastlín na prostatu a močové ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6001

Dátum: 04.01.2012

Autor: Česal Milan

MPK: A61K 36/11, A61K 36/18, A61K 36/12...

Značky: liečivých, prípravok, prostatu, močové, rastlín, ústrojenstvo

Text:

...v publikácii Atlas liečivých rastlín a lesných plodov, J. Kresánek ml.,J. Kresánek st., vydavateľstvo Osveta, 2008. Tieto prípravky sú založené na liečivom účinku konkrétnej jednej rastliny.Technické riešenie poskytuje prípravok z liečivých rastlín s kombináciou liečivých rastlín, ktorá zvyšuje liečivý účinok pri problémoch s prostatou a močovým ústroj enstvomPodstata technického riešenia spočíva v tom, že prípravok z liečivých rastlín na...

Kombinovaný pohon vozidla 4×4 spaľovací motor – elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6000

Dátum: 04.01.2012

Autori: Pandová Iveta, Jurko Jozef, Panda Anton

MPK: B60K 17/356

Značky: pohon, spalovací, motor, elektromotor, kombinovaný, vozidla

Text:

...je potrebný medzinápravový (stredový) diferenciál,- pozdĺž karosérie nie je potrebný stredový tunel, v ktorom je inak umiestňovaný kardanový hriadeľ, príp. aj medzinápravový diferenciál. Zvyšuje sa tým pohodlie cestujúcich, keďže vnútri je viac miesta.- vplyvom nepotrebnosti kardanového hriadeľa a medzinápravového diferenciálu odpadajú pasívne odpory,ktoré by uberali výkon motora a zvyšovali by spotrebu paliva. Znižuje sa tým tiež celková...

Upevňovací systém predokenných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5999

Dátum: 04.01.2012

Autori: Galečka Jiří, Šenk Tomáš

MPK: D06F 57/12, D06F 57/06, E06B 1/70...

Značky: upevňovací, systém, predokenných, predmetov

Text:

...vystupuje z nosného ramena. Na jednej strane, homej, je stabilizačný kotviaci člen, výhodne hák, vybavený uťahovacou hlavou umožňujúcou výškové nastavenie jeho hákovej časti, napríklad matkou na závite alebo pákovou uťahovacou hlavou. Na druhej strane, dolnej, je umiestnený hákový koniec háku a ten je vý 10hodne vybavený podložkou, majúcou tvar a veľkosť umožňujúcu jej opretie zospodu o okenný rám pri montáži predokenného predmetu na okenný...

Polymérne kompozity na báze kolagénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5998

Dátum: 04.01.2012

Autori: Jurkovič Peter, Červinková Danica, Matyašovský Ján

MPK: C08K 5/01, C08L 31/06, C08L 27/00...

Značky: polymérne, kolagenu, báze, kompozity

Text:

...jeho kompaundácia s vhodnými typmi polymérov, ktoré by vyvážili uvedené nedostatky. Toto je dosiahnuteľné kombináciou vhodných syntetických polymérov a biopolymérov, čim je možne regulovať spracovateľské a fyzikálne-mechanické vlastnosti výsledného produktu. Takáto kombinácia skladby pripravených kompozitov súčasne zabezpečuje dosiahnutie čiastočnej, prípadne úplnej biodegradability polymérneho systému v závislosti od zloženia zmesi....

Prípravky na zníženie strát semenných plodín a na zvýšenie účinnosti foliárne aplikovaných agrochemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5997

Dátum: 04.01.2012

Autor: Teren Ján

MPK: A01P 21/00, A01N 27/00, A01N 25/02...

Značky: semenných, přípravky, foliárne, účinnosti, plodin, zníženie, strát, aplikovaných, agrochemikálií, zvýšenie

Text:

...reakcie a predovšetkým od dosiahnutého stupňa polymerizácie používaných monomérov. Polyméme terpény môžu mať až charakter vysoko viskóznych až polotuhých - amorñiých živíc. Sú to termoplastieké živice, ktoré sa obvykle vyrábajú polymerizáciou vhodných terpénových uhľovodíkov, obvykle v prostredí organických rozpúšťadiel a v prítomnosti vhodných katalyzátorov. Produkty týchto polymerizačných reakcií sú obvykle polyterpénové polyméry -...

Prípravky na zníženie strát semenných plodín a na zvýšenie účinnosti agrochemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5996

Dátum: 04.01.2012

Autor: Teren Ján

MPK: A01P 21/00, A01N 27/00, A01N 25/02...

Značky: plodin, zníženie, přípravky, strát, zvýšenie, semenných, agrochemikálií, účinnosti

Text:

...určovaná predovšetkým množstvom používanej polyterpenickej zložky, je takto možné dosiahnuť významne zníženie surovinových nákladov na jeho pripravu a to pri zachovaní a v niektorých prípadoch i zlepšení úžitkových vlastností ñnálnych prípravkov - pomocných prostriedkov na ochranu rastlín.Z polymérnych terpénov - polyterpénov sa ako obzvlášť vhodný ukázal byť poly-l-p-mentén, pre ktorého priemernú mólovú hmotnosť platí 275 SM. h,...

Nôž na melón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5995

Dátum: 04.01.2012

Autori: Březík David, Vaculík Jiří

MPK: B26B 9/02

Značky: nôž, melón

Text:

...pre oddeľovanie dužiny od tvrdej šupky.Vyššie uvedené nevýhody známych nožov na melón alebo ovocie do značnej miery odstraňuje nôž na melón podľa technického riešenia obsahujúci rukoväť s priradenou prehnutou pružnou čepeľou zakončenou na jednej strane ostrím. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že prehnutá pružná čepeľ a rukoväť sú vytvorené ako výlisok z odolného plastu alebo ako odliatok z kovu, pričom prehnutá pružná...

Univerzálna zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5994

Dátum: 04.01.2012

Autori: Tesák Petr, Vaculík Jiří

MPK: E03C 1/00, A47K 1/14

Značky: univerzálna, zátka

Text:

...ďalšieho výhodného uskutočnenia je prísavný prvok vytvorený s kužeľovou prisávacou stranou.Výhodou univerzálnej zátky podľa technického riešenia je výborné Vodotesné uzavretie výlevky drezu,vane alebo umývadla a to až do priemeru výlevky 9 cm. Umožňuje uchytenie na bočnú stranu drezu. Ako pružný materiál môže byť použitý silikón odolávaj úci vriacej vode.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených...

Ochranný uholník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5993

Dátum: 04.01.2012

Autor: Tokarčík Tomáš

MPK: B65D 59/00

Značky: ochranný, uholník

Text:

...na uholník. Na obr. 5 je znázornený koncový prvok, kde prvá časť je v tvare zrezaného trojuholníka. Na obr. 6 a obr. 7 je znázornený koncový prvok s oslabeným prierezom na odvesnách. Na obr. 8 a obr. 8 a je znázornený prírez koncového prvku. Na obr. 9 a obr. 10 je znázornený koncový prvok ako prírez a V zloženom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV jednom alternatívnom vyhotovení ochranný uholník l je aspoň na jednom konci...

Aktuátor s umelými svalmi – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5992

Dátum: 04.01.2012

Autori: Balara Alexander, Hošovský Alexander, Piteľ Ján, Boržíková Jana, Balara Milan

MPK: B25J 13/06, G01D 13/04, G05B 17/02...

Značky: aktuátor, umelými, svalmi

Text:

...navrhované technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že vychádza z koncepcie využívať rozsah rozpätia kontrakcie umelých svalov iba čiastočne, a tým aj využívať umelé svaly iba v počiatočnej časti nelineámej charakteristiky, kde má približne lineámy priebeh. Znamená to súčasnc aj zmenšenie uhla maximálneho pootočenía hriadeľa, čo je vykompenzované zavedením vhodného prevodu medzi umelým svalom a kladkou hriadeľa. Navrhované...

Zložiteľný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5991

Dátum: 04.01.2012

Autor: Schramko Július

MPK: B65D 90/02, B65D 88/52

Značky: kontajner, zložiteľný

Text:

...2 na zaparkovanie.Vchodová zárubňa 3 podľa obr. 2 je priemyselne tvarovaný dutý rohový profil s drážkou 4 na vertikálne vedenie brány 4 a drážkou 35, v ktorej je zaskočená strelka E zabezpečovacieho zariadenia Q. Vchodová zárubňa 3 je v zložiteľnej dotykovej rovine 26 delená a zároveň točne spojená integrovaným stredovým klbom 33 a stredovým nosníkom 32 znázomený rezom. Hore a dole sú lcrajné nosníky 3 l s integrovaným krajným kĺbom g...

Spôsob a zariadenie na splyňovanie organických látok a čistenie syntézneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5989

Dátum: 04.01.2012

Autori: Laluha Ján, Michálek Tomáš, Lackovič Aleš, Peterka Miroslav

MPK: C10K 1/16, C10K 1/08, C10B 47/00...

Značky: zariadenie, syntézneho, čistenie, látok, spôsob, organických, plynů, splynovanie

Text:

...viazané na vstupujúce médium FAME 39 (Fatty Acid Methyl Esters - metylestery vyšších mastných kyselín, C 11 až C 23), pričom ľahké dechty sú z F AME vystripované vstupujúcim ohriatym vzduchom lg, ktorý sa v adsorbčnom zariadeni g predohreje a spätne vychádza ako ohriaty stiipovací vzduch 31 a vracia sa k využítiu ako spaľovací vzduch 24 do spaľovacej časti reaktora 35, a ťažké dechty sa saturujú vo vsnipujúcom médiu FAME 20.Prebytok...

Systém dynamického vyhodnocovania poistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5988

Dátum: 04.01.2012

Autori: Novotný Ondřej, Boldiš Miroslav

MPK: G06Q 40/00, G06Q 10/00

Značky: poistenia, systém, dynamického, vyhodnocovania

Text:

...fyzické a/alebo virtuálne vstupy jednotlivých funkčných blokov znázomených na priložených obrázkoch.Vstupné parametre C 1 až cn sú voliteľné použiteľné parametre, ich hodnoty sú po dobu časovej platnosti poistnej zmluvy medzi klientom a poisťovňou meniteľné a ich vzájomnou reláciou upravujú výstupné koeficienty kej až kc, ktoré nadobúdajú hodnôt v intervaloch celých a/alebo prirodzených čísel. Parametre cl až en môžu byť súčasne...

Kontajnerový fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5987

Dátum: 04.01.2012

Autori: Benčič Mário, Rusin Jan

MPK: C02F 11/00, C02F 11/04, C12M 1/107...

Značky: fermentor, kontajnerový

Text:

...od spôsobu vkladania kóje do kontajnerového fermentora.Uvedená konštrukcia kóje umožňuje prenikanie perkolám do biomasy a zároveň aj unikanie bíoplynu celým povrchom.Výhodou kontajnerového fermentora podľa predloženého technického riešenia je, že je mobilný a umožňuje produkciu bíoplynu a sfermentovaného substrátu spracovaním biomasy v anaeróbnom prostredí. Dalej,že umožňuje jednoduchú a rýchlu manipuláciu s biomasou pri nakladaní a...

Variabilná hracia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5986

Dátum: 04.01.2012

Autor: Lukovics Ladislav

MPK: A63H 33/06, A63F 9/06, A63H 33/00...

Značky: zostava, variabilná, hracia

Text:

...a skladaním vytvárajú nespočetné množstvo obrazcov plošných i priestorových, vhodných na rozvíjanie tvorivého myslenia a logiky, pri výučbe alebo pre hracie účely.Variabilná hracia zostava podľa tohto riešenia pozostáva z prvkov v tvare kociek a hranolov, pričom dĺžka kratších strán hranolov je polovicou dĺžky strán kociek, kocky a hranoly majú strany hladké, farebné, s potlačou, ryhované, hĺbkovo povrchovo upravené alebo s otvormi a...

Potravinový doplnok na báze bielkovin pre zvieratá alebo hydinu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5985

Dátum: 04.01.2012

Autor: Čuboň Ladislav

MPK: A23K 1/165, A23K 1/00, A23K 1/16...

Značky: hydinu, zvieratá, doplnok, bielkovín, potravinový, báze

Text:

...chovaných zvierat u spotrebiteľov. Technologicky sú pritom náročné a nákladné na priemyselnú výrobu a nevhodné na častejšiu výrobu v malých množstvách, napr. u malo podnikateľov a drobnochovateľov, pričom takéto krmivá neumožňujú chovatcľovi alebo podnikateľovi používanie vlastného krmiva, čím mu chov predražuje.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje potravinový doplnok na báze bielkovín pre zvieratá a/alebo hydinu podľa...

Doplnok stravy zvyšujúci ochranu epitelu dolných močových ciest pred opakovanými infekciami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5984

Dátum: 04.01.2012

Autori: Šimánek Vilím, Ulrichová Jitka, Reichenbach Richard

MPK: A23L 1/303, A61K 31/593, A61K 31/592...

Značky: epitelu, ochranu, opakovanými, infekciami, ciest, doplnok, dolných, stravy, močových, zvyšujúci

Text:

...A, B, C, D a E a sú ponúkané vo forme džúsov, ovocných želé alebo žuvačiek, ako je opísané napríklad V spisoch RU 2242145, CN 101590093, EA 200801042 alebo US 7056541. Obsah aktívnych látok plodov Vaccinium macrocarpon a vitamínu D v týchto výrobkoch zodpovedá kategórii potravinárskemu výrobku, nie však doplnku stravy. Deklarovaný obsah vitamínu D v navrhovanom zložení doplnku stravy, vedľa zamčeného účinku, dopĺňa deficit tohto...

Glukánové pivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5983

Dátum: 04.01.2012

Autori: Glončáková Brigita, Ondrejovič Miroslav, Maliar Tibor, Šilhár Stanislav

MPK: C12C 12/00, C12C 5/02

Značky: spôsob, výroby, glukánové

Text:

...tohto technického riešenia spočíva vtom, že v doteraz známom a bežne používanom procese výroby piva sa do piva aplikuje sterilizovaný B-glukánový gél a to po odležaní piva, ktoré prebieha 30 - 100 dní v závislosti od stupňovitosti nápoja. Po odležaní piva sa pretlakovým dávkovacom aplikuje sterilizovaný B-glukánový gél priamo do pivom plnených fliaš v množstve 0,2 až 3,03 objemových vztiahnuté na objem piva. B-glukánový gél je pripravený...

Konštrukčné prvky z gumobetónu pre protihlukové aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5982

Dátum: 04.01.2012

Autori: Mátel František, Ochocová Renáta, Lumnitzer Ervin, Badida Miroslav

MPK: E01F 8/00, E04B 1/82

Značky: protihlukové, konštrukčné, aplikácie, prvky, gumobetónu

Text:

...priestoroch, v prevádzkach s rizikom vzniku požiaru. Navyše tieto tvárnice nie sú samonosne a musia sa upevňovať do vhodného nosného rámu.Nevýhody doteraj šíeho riešenia najmä horľavosť odstraňuje predmet úžitkového vzoru. Gumová drvina,napr. z recyklovaných autoplášťov, sa piimieša do betónovej zmesi, kde nahradí časť používaného štrku,resp. piesku. Po vytvrdení zmesi betónu a gumovej drviny v príslušnej forme sa môže výrobok - konštrukčný...

Okenná alebo dverná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5981

Dátum: 04.01.2012

Autor: Václav Peter

MPK: E06B 3/263, E06B 7/10, E06B 3/54...

Značky: okenná, dverná, konštrukcia

Text:

...s tepelnou izoláciou, ktorá je súčasťou tepelnej izolácie objektu na ktorom je okenná alebo dvemá konštrukcia inštalovaná, prekrývajúcou vonkajší okenný alebo dverný rám,rám okenného alebo dverného otváracieho krídla a izolačné sklo, v reze obr. 3 - okenná alebo dvemá konštrukcia s tepelnou izoláciou, kde časť tepelnej izolácie je súčasťou tepelnej izolácie objektu na ktorom je okenná alebo dvemá konštrukcia inštalovaná, alebo je na...

Termo-akustický, protipožiarny obkladový panel s povrchovou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5980

Dátum: 04.01.2012

Autor: Blaško Stanislav

MPK: E04B 1/90, E04F 13/072

Značky: protipožiarny, povrchovou, obkladový, panel, úpravou, termo-akustický

Text:

...povrchovú úpravu a súčasne pôsobí ako nosná vrstva pre izolačnú zmes.Podstatou je aj vytvorenie zmesi na báze perlitu, vhodnej na tento účel. Zmes, ktorá sa použije na spojenie s nosnou doskou je zložená z minerálnych komponentov - perlit, cement, vápno, resp. sadra. Má súčiniteľ tepelnej vodivosti W/rrLK 0,09-0,l 2, súčiniteľ difúzie vodnej pary 0,017 - 0,028 x 109/(S), difúzny odpor 5,8 x 10 ° až 4,2 X 10 čo umožňuje dobré dýchanie...

Zariadenie na určenie bezpečnej vzdialenosti od zadnej nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5979

Dátum: 04.01.2012

Autor: Vagovic Jozef

MPK: B60W 30/16

Značky: nápravy, zadnej, vzdialenosti, bezpečnej, zariadenie, vozidla, určenie

Text:

...bezpečnej vzdialenosti.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa tohto riešenia používa radar g, senzory g alebo kamery z na monitorovanie dopravnej situácie za vozidlom, Použitím týchto prvkov systém vyhodnotí podmienky za vozidlom ako možné riziko,potom tretie brzdové svetlo ě alebo brzdové svetlá i prepojené na logickú jednotku 1 začnú svietiť, aby vizuálne upozornili vodiča zadného vozidla, že je príliš blízko k prednému...

Nákupný rámový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5978

Dátum: 04.01.2012

Autor: Rafaj Peter

MPK: B62B 3/14

Značky: nákupný, vozík, rámový

Text:

...kódu ho vkladá do košíka umiestneného v priestore opätovného plnenia košíkov. b) Tovar z košíkov vyberá zákazník a po načítaní (naskenovaní) čiarového kódu ho tiež vkladá do košíka urniestneného v priestore opätovného plnenia košíkov - podobne ako pri samoobslužných pokladniach, ktoré v súčasnosti testujú niektoré obchodné reťazce.Obr. 7 - Príklad upraveného pultu pokladne s automatickým skenovacím a vážiacim zariadením (vo vývoji). Tovar...