Zverejnene patenty 04.11.2011

Kryštalické formy hydrochloridovej soli (4A-R,9A-S)-1-(1H-benzimidazol-5-karbonyl)-2,3,4,4A,9,9A-hexahydro-1H- indeno[2,1-B]pyridín-6-karbonitrilu a ich použitie ako inhibítorov HSD 1. typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18457

Dátum: 04.11.2011

Autori: Eckhardt Matthias, Martin Hans-juergen, Schuehle Martin, Sick Sandra, Yang Bing-shiou

MPK: A61K 31/435, A61P 3/00, C07D 401/06...

Značky: inhibítorov, formy, použitie, 4a-r,9a-s)-1-(1h-benzimidazol-5-karbonyl)-2,3,4,4a,9,9a-hexahydro-1h, indeno[2,1-b]pyridín-6-karbonitrilu, hydrochloridovej, krystalické

Text:

...podľa vynálezu na prípravu farmaceutickej kompozície, ktorá je vhodná na liečenie aleboprevenciu ochorení alebo stavov, na ktoré môže mať vplyv inhibícia enzýmu 113 hydroxysteroid dehydrogenázy (HSD) 1. typu, ako sú napriklad metabolické poruchy.0012 Ďalšie ciele predloženého vynálezu budú odborníkom v danom odbore zrejmé priamo z vyššie uvedených a aj z nasledujúcich poznatkov.Obr. 1 znázorňuje XRPD obrazec získaný zo vzorky formy I...

Pohyblivé kamerové zariadenie na kontrolu potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5931

Dátum: 04.11.2011

Autor: Sviatko Fedor

MPK: G03B 37/00, G01N 21/954

Značky: potrubia, zariadenie, kontrolu, kamerové, pohyblivé

Text:

...technologických operáciách. Na tento účel sa použije špeciálne vŕtacie zariadenie, bežne používané na Vŕtanie do potrubia pod tlakom, s namontovaným pohyblivým kamerovýrn zariadením na kontrolu potrubia s využitím technologických otvorov potrubia navarených na jeho stene.Pohyblivé kamerové zariadenie na kontrolu potrubia, ktoré je schopné pracovať počas bežnej prevádzky potrubia a prepravy média. Zariadenie je vhodné do nízkeho aj...

Mechanizmus retiazkovej žalúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5930

Dátum: 04.11.2011

Autor: Jacko Blažej

MPK: E06B 9/32

Značky: retiazkovej, žalúzie, mechanizmus

Text:

...do vrchnej časti kladky navíjača spojených tak, že prierez pre stužku na oboch častiach je v jednej rovine a pretočenírn do protipohybu sa dorazom na vnútornej kladke navíjača upevňuje o vonkajšiu kladku navíjača, opatrenú vo svojom vnútri podobnou zarážkou. Stužka a kladka navíjača je tak pripravená pre uloženie do lôžka lietadla, pričom vnútornými pozdlžnyrni otvormi je najprv vedená stužka a následné je do lôžka uložená kladka...

Šestnásťprvková klávesnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5929

Dátum: 04.11.2011

Autor: Šálek Tibor

MPK: G06F 3/02

Značky: klávesnica, šestnásťprvková

Text:

...sa týkajú toho istého písmena, ale malého, teda k-čka, posledný podobrázok sa týka veľkého aj malého písmena. Prvý podobrázok obsahuje obdlžnikový rám, v ktorom je vykreslené to, ako je písmeno nanovo definované, pred dolným úsekom prednej strany tohto rámu je tlačene zobrazené, o ktoré písmeno sa jedná, a nad zadným úsekom homej strany tohto rámu je zobrazený nový spôsob tlačenej formy takéhoto nového písmena. Druhý podobrázok...

Protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5928

Dátum: 04.11.2011

Autor: Klokner Lóránd

MPK: E02B 3/04

Značky: zábrana, protipovodňová

Text:

...a gumovým tesnením. Spojenie je doplnené vsadenými dolnými spínacími prvkami.Z hľadiska funkčného je podstatné, že zo strany vody nie je Vodotesnosť otočných pántov úplná, čo zabezpečuje vyrovnanie tlaku vo vnútri rrmožstva spojených poskladaných konštrukčných prvkov a samotné zaťaženie vtečenou vodou, ktorá sa takto stáva súčasťou protipovodňovej zábrany. Z hľadiska funkčného je tiež vhodné ak vzdialenosť otočných pántov na hrebeni...

Elektronická sušička muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5927

Dátum: 04.11.2011

Autori: Garaj Miroslav, Pastorok Tomáš, Trepáč Peter

MPK: E04B 1/70, F26B 7/00

Značky: elektronická, muriva, sušička

Text:

...QL a filtrovaného kondenzátormi Q, Q, (ĺ 3, QA, Qj, Q, C 7, Q§. Stabilizátorom Q je upravené napájanie pre generátor pravouhlých kmitov tvorený odporom E, kondenzátonni Q, m, integrovaným obvodom IO 2, na ktorého vývodoch Q a 7 je zapoj ený trirner í, ktorým je možné nastavovat frekvenciu. Takto upravené napätie je výkonovým tranzistorom 1/1 zapoj eným k vývodu ě integrovaného obvodu LQQ vyvedené cez optočlen Qptol, ktorý je súčasťou...

Spôsob nezávislého ovládania bubnov v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5926

Dátum: 04.11.2011

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/00, B66C 21/00, B66D 1/00...

Značky: nezávislého, ovládania, prekrytom, vozíkov, sústave, spôsob, bubnov, lanových, čase

Text:

...rovnakým smerom ako je smer rotácie obežného lana, čím sa zabezpečí neutrálny chod bubna Q. Spôsob použitia reverzného chodu bubna Q sa realizuje tak,že rozpájateľná lanovníca 9 vo vozíkoch sa poháňa prostredníctvom obežného lana g rovnakým smerom ako je smer rotácie obežného lana i v obežnom lanovom systéme. Vo vozíkoch v sústave lanových vozíkov, kde je potrebný reverzný chod bubna Q sa odaaretuje spojka z, zaaretuje sa spojka resp. brzda M...

Ekologický stavebný materiál a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5925

Dátum: 04.11.2011

Autor: Kočíš Ivan

MPK: C04B 18/00, C04B 14/00, C04B 18/24...

Značky: ekologicky, materiál, spôsob, stavebný, použitia

Text:

...prírodných rastlinných odpadov, ktoré sú dostupné v regiónoch. Zdroje týchto surovín sú obnoviteľné. Ďalšou významnou výhodou je drastické zníženie nákladov na transport, pretože väčšina hlavných operácii môže byť vykonaná priamo na stavbe (penocement obsahuje 80 až 90 vzduchu,časť vody a penotvomej hmoty (asi 3 - 5 objemu).Vďaka obsahu rastlinných odpadov, ktoré sú trvalo zabudované do stavebného materiálu, plní ekologický stavebný...

Stavebnica s ihlanmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5924

Dátum: 04.11.2011

Autor: Stoyanov Tsvetan Georgiev

MPK: A63H 33/04, A63F 9/34, A63F 9/12...

Značky: ihlanmi, stavebnica

Text:

...g sú umiestnené slepé diery Q, čie stredy sú zhodné so stredmí Vpísaných kružníc V týchto stenách, pričom V dnách slepých dier l sú dopredu namontované feromagnetické platničky Q.7. Pravidelný kolmý trojuholníkový ihlan Z - jeho stena podstavy je rovnostranný trojuholník s dĺžkou strán 04 priľahlć bočné steny sú zhodné rovnoramenné trojuholníky, uzatvorené priestorové uhly medzi bočnýrnj hranarni a podstavou sa rovnajú cca 37 ° 23 V...

Zásobník na sušenie a skladovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5923

Dátum: 04.11.2011

Autor: Kluh David

MPK: F26B 25/08, F26B 9/10

Značky: sušenie, dřeva, zásobník, skladovanie

Text:

...spoja na pripojenie posledného segmentu strechy.Zásobník na sušenie a skladovanie dreva podľa prikladu uskutočnenia z obr. 1 pozostáva zo samonosného valcového obvodového plášťa l z drôtenej siete g, ktorý je na homej strane vybavený plechovou strechou g.Polotovarom na zhotovenie obvodového plášťa l je obdĺžniková drôtené sieť ą s rozmemii 2 000 X 6 000 mm, z ocele triedy 10370, s priemerom drôtu 5 mm a s veľkosťou ôk 100 x 100 mm. Táto...

Valcový zámok s plochým kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5922

Dátum: 04.11.2011

Autor: Holda Jiří

MPK: E05B 15/00, E05B 31/00

Značky: válcový, zámok, plochým, kľúčom

Text:

...výseku. Ktorých vonkaj šie oblúkovité strany (na väčšom priemere) dosadajú na stenu valcovej dutiny skrine l a aspoň časť vnútomej oblúkovítej strany (na menšom priemere) je vedená dnom oblúkovítej drážky a. Vo vonkajších oblúkovitých stranách kosákovitých lamiel 3 sú vytvorenć vačkove zahlbenia 4 l s tvarovaným dnom, majúcim plytkejšiu úroveň m a hlbšiu úroveň i dna.Jadro g je ďalej vybavené pozdlžnou bočnou drážkou á, pretínajúcou kolmo...

Separátny kanalizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5921

Dátum: 04.11.2011

Autor: Grofčík Gelmar

MPK: E03C 1/12

Značky: systém, separátny, kanalizačný

Text:

...potrubie bolo po stáročia postačujúce, dokiaľ neboli saponáty, chemikálie. V súčasnosti, kedy sa v enorrnnom množstve V domácnostiach a vôbec všade používajú pracie prášky, čistiace prostriedky, nie je vhodné ich miešať dokopy s biologickým odpadom V jednom kanalizačnom potrubí.Podstata technického riešenia tohto separátneho kanalizačného systému je v tom, že namiesto jedného kanalizačného potrubia sú dve. Jedno kanalizačné potrubie...

Pánt, hlavne na dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5920

Dátum: 04.11.2011

Autori: Wala Ireneusz, Jendrusik Adrian

MPK: E05D 7/04, E05D 5/04

Značky: hlavne, dveře, pánt

Text:

...z vonkajšej strany cez regulačný otvor 18, a v homej časti čapu 2 sa nachádza po obvode Výrez Q pre záklopkové spojenie s horným ochranným zaslepením 20. Homé zaslepenie Q má v zásade oválny tvar a na dolnej strane má sformovanú necelistvú mnohosegmentovú prírubu Ä, ktorého vnútorná stena má tvaru oblúka odpovedajúci stýkajúcemu sa povrchu čapu 2 ukončeného výpustkou gl zaklopujúcou sa v jeho výreze 12, naproti tomu tvar vonkajšej steny...

Zariadenie na riadený bezpečný prístup k aplikáciám a dátam dvojfaktorovou autentifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5919

Dátum: 04.11.2011

Autori: Valíček Štefan, Balážová Slávka

MPK: H04L 9/00, H04L 9/32

Značky: bezpečný, autentifikáciou, dvojfaktorovou, zariadenie, přístup, dátam, aplikáciám, riadený

Text:

...hodinami E, vnútornýrni hodinami g riadeného zariadenia, impulznýrn filtrom ll signálov, kódovačrni Q, 7, dekodérom § a vyhodnocovacírni členmi 2, Q. Riadiace užívateľské rozhranie Q je cez ovládač 22 kódovač a íntegrátor s spätne prepojené, pričom na integrátor i sú cez riadiaci hodinový kódovač 24 napojené riadiace intemé hodiny Q. Autonómne vzdialené riadené užívateľské rozhranie l.2 je spätne prepojené cez derivátor j, vstupný...

Optika ceruzkového optického vstupného periferného ovládača počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5918

Dátum: 04.11.2011

Autori: Labudík Miroslav, Labudíková Darina

MPK: G06F 3/033, G06F 3/03

Značky: ovládača, ceruzkového, optického, vstupného, počítača, optika, periférneho

Text:

...optického vstupného perifémeho ovládača počítača podľa technického riešenia, tvorená pozdĺžnym ceruzkovým telesom so vstupným otvorom, snimacím senzorom a zdrojom svetla. Podstata technického riešenia je, že vo vstupnom otvore pozdĺžneho ceruzkového telesa je šikmo k osi pozdĺžneho ceruzkového telesa a odvrátene od zdroja svetla osadený snímací senzor, pričom pri vstupnom otvore je súosovo v zahĺbenom otvore pozdĺžneho ceruzkového telesa...

Optika ceruzkového optického vstupného periferného ovládača počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5917

Dátum: 04.11.2011

Autori: Mihál Marek, Valíček Štefan, Mihál Alexandr

MPK: G06F 3/03, G06F 3/033

Značky: ceruzkového, optického, počítača, vstupného, optika, periférneho, ovládača

Text:

...otvore telesa osadený zdroj svetla, ktorého os zviera s osou vstupného otvoru tubusu ostrý uhol.le pritom výhodné, ak je pred snimacim senzorom v tubuse šikmo od osi pozdĺžneho ceruzkového telesa osadený Výstupný svetloodrážajúci člen.Ďalej je výhodné, ak vstupný svetloodrážajúci člen a/alebo Výstupný svetloodrážajúci člen tvorí rovinné zrkadlo alebo svetloodrážajúci hranol.Taktiež je výhodné, ak pred vstupným otvorom tubusu a/alebo za...

Optika ceruzkového optického vstupného periférneho ovládača počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5916

Dátum: 04.11.2011

Autor: Valíček Štefan

MPK: G06F 3/00

Značky: periférneho, optika, ovládača, vstupného, optického, ceruzkového, počítača

Text:

...konštrukciouvoči doterajšiemu stavu techniky väčšiu citlivosť na snirnacej plochu, t. j., sú citlivejšie na pohyb po referenčnej látke s malou štruktúrou.Prehľad obrázkov na výkreseNiektoré konkrétne príklady uskutočnenia technického riešenia sú schematicky znázomené na pripojených výkresoch, kde je schematicky zobrazený na obr. l základný príklad uskutočnenia mechanickej konštrukcie optiky s vývodom svetla v boku pri hrote pozdĺžneho...

Bočnica parapetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5915

Dátum: 04.11.2011

Autor: Skala Luděk

MPK: E06B 1/70

Značky: parapetu, bočnica

Text:

...vo vzájomnom kontakte s tvarovým vybraním 2 vytvoreným na zadnom čele j plochého nosníka g bočnice l.Ďalej je výhodné, ked na plochom nosníku g bočnice l je pred prechodom do steny Q umiestnený aspoň jeden prelis Q. Výhodné je tiež ak na leme 5 plochého nosníka g bočnice l je vytvorený najmenej jeden prelis Q. Výhodné je tiež, keď prelis je umiestnený v pozdlžnej osi lemu g plochého nosníka g bočnice l. Ďalej je vhodné, ak prepojenie...

Kanyla a kanylové zariadenie na implantáciu implantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5914

Dátum: 04.11.2011

Autori: Winter Robert, Kaufmann Michael, Spilgies Heiko, Vermeulen Nicoline, Müller Andreas

MPK: A61M 37/00, A61M 31/00

Značky: kanylové, kanyla, zariadenie, implantátů, implantáciu

Text:

...v kanyle.Technické riešenie ďalej zalnnuje kanylové zariadenie s kanylou, ako bola táto opisaná vyššie, a držiak kanyly, ktorý je sílovým, tvarovým alebo materiálovým stykom spojený s kanylou.Prehľad obrázkov na výkresochV nasledujúcom sa výhodné príklady uskutočnenia daného technického riešenia bližšie objasňujú na zá klade pripojených obrázkov.Obr. l ukazuje schematické znázornenie pozdĺžneho rezu kanylou s držiakom kanylyobr. 2 ukazuje...

Zapojenie hlavného a núdzového osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5913

Dátum: 04.11.2011

Autor: Vrábeľ Milan

MPK: H02J 9/00, H05B 33/08, H02J 9/06...

Značky: zapojenie, osvetlenia, hlavného, núdzového

Text:

...vstupe chráneného objektu je najčastejšie striedavé napätie 230 V, ale sieťovým napätím môže byť trojfázové sieťové napätie alebo aj jednosmerné napätie a napokon aj akékoľvek iné napätie.Výhody technického riešenia zapojenia Združeného hlavného a núdzového osvetlenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä v tom, že navrhované konštrukčné riešenie v plnej miere v sebe...

Zariadenie na zvýšenie spoľahlivosti (MTBF) elektrotechnických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5912

Dátum: 04.11.2011

Autori: Buday Jozef, Jurnečka Peter, Jurnečka Alexander

MPK: G01R 13/28

Značky: mtbf, výrobkov, elektrotechnických, spoľahlivosti, zariadenie, zvýšenie

Text:

...na novom zariadení prebieha súčasne aj za pôsobenia meniacich sa teplôt od minimálnych až po maximálne ako i vibrácií v stanovenom rozsahu. Výsledkom takéhoto zahorovania je, že skryté chyby alebo nespoľahlivé miesta, ktoré by boli zdrojom porúch u zákazníka sa prejavia u výrobcu ešte pred expedíciou zákazníkovi a po výmene nedostatočne spoľahlivých súčiastok sa podstatne zvýši spoľahlivosť výrobkov.Prehľad obrázkov na výkreseNa...

Hasiaca munícia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5911

Dátum: 04.11.2011

Autor: Valach Stanislav

MPK: A62C 35/08, A62C 99/00, A62C 19/00...

Značky: hasiaca, munícia

Text:

...tu ku priamemu ohrozeniu človeka a hasíacej techniky pri likvidáciách požiaru. Zároveň sa zabráni ďalšiemu šíreniu plameňa a vytvorí sa dostatočný priestor a čas na sekundárne dohasenie účinkov požiaru. Takto predložené technické riešenie prípravy hasíacej rnunície umožňuje jej bezpečnú a rýchlu dopravu a nasadenie i do vzdialenej ších alebo ťažko prístupných miest, kde sa požiar vyskytuje, prípadne umožňuje prednostné lokálne uhasiť...

Tekutá kompozícia cetirizínu bez konzervačných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5910

Dátum: 04.11.2011

Autori: Linek Jan, Medunová Jana

MPK: A61K 31/495, A61K 9/12, A61K 9/08...

Značky: kompozícia, tekutá, látok, cetirizínu, konzervačných

Text:

...rozpúšťadlami sú o. i. fyziologický roztok, pufrovaný fyziologický roztok, dextróza, voda, glycerol, propylénglykol alebo etanol.Na stabilizáciu celého systému sa pridávajú ďalšie pomocné látky, a to hlavne látky zvyšujúce viskozitu(napr. kyselina algínová, guarová guma, arabská guma, agar-agar, škroby, želatína, koloidný oxid kremičitý),uľahčujúci rozpúšťanie, dispergovanie alebo suspendovanie (v prípade, že systém nie je roztok, ale...

Liečivý výrobok na detoxikáciu pečene a močovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5909

Dátum: 04.11.2011

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61K 36/18, A61K 36/00, A61K 36/11...

Značky: močovej, výrobok, detoxikáciu, pečené, sústavy, liečivý

Text:

...toxíny z pečeňového, močového ako aj z pohybového ústrojenstva. Vyplývajúc z opísaných vlastností je zrejmé, že užívanie liečivého výrobku priaznivo pôsobí aj na metabolizmus a celkovú imunitu. Liečivý výrobok pozostáva z nasledovných usušených ôsmych hlavných (kardinálnych) liečivých rastlín a z troch zmes posilňujúcich (adjuvansných) potravinových zložiek vňate lomikameňa zmitého, koreňa bedrovníka lomíkameňového, koreňa ruže šípovej, plodu...

Podvalová kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5908

Dátum: 04.11.2011

Autor: Černica Milan

MPK: E01B 3/00, E01B 13/00

Značky: kotva, podvalová

Text:

...upevňovacej časti - kulise sú na oboch stranách navarenć upevňovacie skrutky, na ktorých je rnaticou upevnená pásová objimka.Podvalové kotvy sa vyrábajú z ocele S 235 JRGl (ll 373), ktorá sa povrchovo upravuje vhodným ochranným protikoróznym náterom. Pre lepšiu manipuláciu pri priváraní skrutiek ku kulise, môže byť zvislá kotvica časť podvalovej kotvy - lopatka opatrená vo svojej vrchnej časti, priliehajúcej ku kulise, po oboch stranách na...

Upevňovací systém predokenných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5907

Dátum: 04.11.2011

Autori: Galečka Jiří, Šenk Tomáš

MPK: D06F 57/12, E06B 7/28, A47G 7/00...

Značky: systém, upevňovací, predmetov, predokenných

Text:

...obsahuje prídavné koncové stabilizačné úchytky, vhodné na stabilizáciu polohy predokenného predmetu na mieste použitia. Tieto stabilizačné úchytky sa nachádzajú na koncoch nosných ramien,ako výškovo nastaviteľné koncovky nosných rarnien s háčkom, umožňujúcim zaháčkovanie pod okrajom okenného rámu.Stabilizačné úchytky, každý z nich, sú výhodne vytvorené ako jedno dielna úchytka z jedného kusu materiálu, s čelnou stenou, háčkom a plochýrn...

Kozubová vložka a kozubové kachle s vonkajším konvenčným plášťom so zariadením na odvetranie naddverového priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5906

Dátum: 04.11.2011

Autori: Goovaerts Bart Jean Marie, Sulovec Anton

MPK: F24B 1/189

Značky: vonkajším, odvetranie, kozubové, naddverového, priestoru, vložka, zariadením, plastom, kozubová, kachle, konvenčným

Text:

...že odvetrávacia klapka je prepojené s dverami prostredníctvom prevodu, pričom pohyb dverí z polohy zatvorenej do polohy otvorenej zabezpečuje pohyb odvetrávacej klapky z polohy otvorenej do polohy zatvorenej a pohyb dverí z polohy otvorenej do polohy zatvorenej zabezpečuje pohyb odvetrávacej klapky z polohy zatvorenej do polohy otvorenej.Výhodou tohto technického riešenia je umožnenie odvetrania naddverového priestoru a zároveň je zamedzená...

Protipovodňové hradenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5905

Dátum: 04.11.2011

Autor: Polák Jaromír

MPK: E02B 3/04, E02B 3/10

Značky: protipovodňové, hradenie

Text:

...teleso kotvy s listom skrutkovice je výhodne upravené ako rnnohosten v tvare ihlanu alebo kužeľa s najmenej dvomi segmentmi, medzi ktorými sú vytvorené otvory (pozri CZ UV č. 20041). List skrutkovice je ukončený na valcovej ploche telesa kotvy. Ďalšou podstatou je, že stĺpiky môžu byť ñxované šikmými vzperarrti, ktoré sú v zemi ukotvené prostrednictvom zemných kotiev so skrutkovicou, ku ktorej sú upevnené. Podstatou ďalej je, že proñlové...

Dielec protihlukovej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5904

Dátum: 04.11.2011

Autor: Doleží Milan

MPK: E01F 8/00

Značky: stěny, protihlukovej, dielec

Text:

...je na obr. 1 nakreslené možné usporiadanie dvoch susedných dielcov uložených na nosných stĺpoch, pričom z dielca na ľavej strane je znázomená iba základňa a na obr. 2 je priečny rez časťou dielca zhotoveného z dreva.Ako je uvedené na výkresoch, predrnetný dielec protihlukovej steny je vybavený plochou základňou l nesúcou ďalšie časti dielca. Základňa l, obvykle s obdlžnikovým alebo štvorcovým obrysom, môže byť zhotovená ako jednoliaty celok,...

Podkopová lyžica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5903

Dátum: 04.11.2011

Autor: Baniari Vladislav

MPK: E02F 3/40

Značky: lyžica, podkopová

Text:

...čistiaci mechanizmus lyžice.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bližšie opisujú obrázky 1 až 6 a sú vyobrazené v náryse a bokoryse. Obr. l predstavuje nárys podkopovej lyžice a obr. 2 jej bokorys.Na obr. 3 až 5 sú znázornené altematívy upevnenia britov, brucha, klapky a zarážok. Na obr. 6 je znázornená podkopová lyžica s hladkým britom a britom so zubami.Podkopová lyžica znázornená na obr. 1 a 2 má bočnice l, ktoré sú upevnené...

Systém na prekrytie bazéna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5902

Dátum: 04.11.2011

Autori: Uhrík Martin, Apfel Stanislav

MPK: E04H 4/08

Značky: prekrytie, systém, bazéna

Text:

...alebo za pomoci motora.Výhodou systému na prekrytie bazénu podľa tohto technického riešenia je skutočnosť, že spája izolačné,ochrarmé a pochôdzne kvality do jednej konštrukcie s minimálnou hrúbkou, umožňuje jednoduché odsúvanie po koľajniciach upevnených na štandardnú skladbu podlahy okolia bazéna bez potreby jej špeciálnej úpravy a spevnenia jej základu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou...

Modulárne systémové zapojenie pre účastníkov on-line hudobnej siete a spôsob jej prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5901

Dátum: 04.11.2011

Autor: Dobrodenka Martin

MPK: G06F 15/16, G06Q 50/00

Značky: systémové, hudobnej, prevádzkovania, on-line, zapojenie, spôsob, siete, účastníkov, modulárne

Text:

...uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam úžitkového vzoru, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavom techniky...

Lyža

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5900

Dátum: 04.11.2011

Autor: Peterka Dušan

MPK: A63C 5/07, A63C 5/06, A63C 5/00...

Značky: lyža

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5894

Dátum: 04.11.2011

Autor: Vilmányi Lászlo

MPK: B23C 5/08, B23C 5/10

Značky: frézovací, nástroj