Zverejnene patenty 01.08.2011

Čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17185

Dátum: 01.08.2011

Autori: Spear Simon, Herrmann Thomas, Schmid Gunther Erich, Davies Philip Owain Lloyd

MPK: F04B 43/00, F04B 35/04, F04B 39/14...

Značky: čerpadlo

Text:

...prostriedok na jehoĎalšie výhodné uskutočnenia vynálezu sú opísané vo vedľajších nárokoch.Upevňovacie zariadenie môže byť výhodne ovládané aspoň jedným ovládacím zariadením, ktoré je namontované ovládateľne, výhodne otočne, na čerpadlovej skrini, pričom toto aspoň jedno ovládacie zariadenie obsahuje aspoň jeden ovládací prostriedok na jeho ovládanie. Takéto uskutočnenie vynálezu umožňuje jednoduché ovládanie upevňovacieho zariadenia...

Maska na kontrolu zvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20611

Dátum: 01.08.2011

Autori: Barassin Eric, Picard Guy, Zoubkova Tatiana

MPK: B23K 31/12, B62D 65/00

Značky: maska, zvárov, kontrolu

Text:

...po jej umiestnení na kontrolovaný montážny celok umožňuje pracovníkovi rýchlo zistiť predovšetkým polohy koncov zvarov vzhladom na optické kontrolné značky,ktoré sú preto rozmiestnené v bezprostrednej blízkosti týchto zvarov, aby umožnili objektívne stanoviť správnosť tohto montážneho celku.0012 Kontrolná maska podľa tohto vynálezu môže navyše obsahovaťjednu alebo niekoľko nasledujúcich vlastností, ktoré možno navzájom kombinovať0013...