Zverejnene patenty 30.06.2011

Spôsob klasifikácie objektov obsiahnutých v šaržách osiva a zodpovedajúceho použitia na výrobu osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18721

Dátum: 30.06.2011

Autor: Wolff Antje

MPK: B07C 5/342

Značky: spôsob, výrobu, obsiahnutých, objektov, osiva, použitia, zodpovedajúceho, šaržách, klasifikácie

Text:

...V zákonne predpísanom skúšaní čistoty osiva obilia a cukrovej repy sa obvykle vezme definované množstvo osiva(napríklad 100 g), ručne sa roztriedi a vyčísli sa podiel prímesí, t.j. cudzích semien (buriny alebo iného osiva), hrudiek zeminy, kúskov lístkov, stoniek, stebiel, úlomkov a podobne. Ajtento spôsob je mimoriadne pracovne nákladný a pri svojichvýsledkoch vo vysokej miere závisí na spoľahlivosti nasadeného0009 Z DD 255 097 Al je...

Papier pre inkjet záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18527

Dátum: 30.06.2011

Autori: Ridgway Catherine Jean, Gane Patrick, Kukkamo Vesa

MPK: B41M 5/50, D21H 19/82

Značky: papier, inkjet, záznam

Text:

...lepšie požiadavky na suroviny, a môže byť vyrobené snižšími nákladmi v porovnaní so súčasnými ínkjet poťahovacími prípravkami.0011 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiarenské médium, ktoré môže byť vyrobené na štandardnom stroji na poťahovanie papiera na výrobu rôznych stupňov ofsetového papiera. Ešte ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiarenské médium, ktoré má vynikajúcu schopnosť prechodu na...

Kvapalné formulácie rupatadín fumarátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13526

Dátum: 30.06.2011

Autori: Suriol Ferrer M Montserrat, Morlesín Capdevila M Silvia

MPK: A61P 11/02, A61K 9/08, A61K 31/4545...

Značky: fumarátu, rupatadín, kvapalné, formulácie

Text:

...Tak, ako sa tu používa tlmivý(é) roztok(y) je ekvivalent jedného alebo viacerých tlmivých roztokov.0025 Tak. ako sa tu používa, výraz sladidlo označuje akúkoľvek prlrodnú alebo umelú substanciu. ktorá je schopná odovzdať sladkú chuť vodným roztokom alebo disperziám.0026 Tak, ako sa tu používa, cukor je uhľovodík vzorce (CHO). pričom n je medzi 5 a 12 (t. j. monosacharid alebo disacharid). Cukry (akými sú napríklad sacharóza a fruktóza,...

Excentrická napínacia kladka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16790

Dátum: 30.06.2011

Autori: Mennerat Thomas, Spörl Susanne

MPK: F16H 7/08, F16H 7/12

Značky: napínacia, kladka, excentrická

Text:

...napínacej kladky. Výhodne sú k radiálnemu nadstavcu upevňovacieho prostriedku priradené dva vzájomne v uhle s presadením usporiadané dorazy, umiestnené na nastavovacom excentri, ktorých poloha súčasne definujenastavovací rozsah napínacej kladky. Ďalší vplyv na nastavovací rozsah napínacej kladky, resp. na jej konečnú polohu, môže mat tvarové vyhotovenie, ako aj hodnota uhla radiálnehoAlternatívne usporiadané ñxačné zariadenie obsahuje...

Filtračné zariadenie na tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17385

Dátum: 30.06.2011

Autori: Arbeithuber Josef, Hackl Manfred, Feichtinger Klaus, Jost Ernst

MPK: B29C 47/68, B01D 29/66, B29C 47/08...

Značky: tekutiny, zariadenie, filtračné

Text:

...tesniacich krúžkov. Týmto spôsobom sa zamedzl úniku taveniny plastov z kanálov prípadne z prechodov z jadrového dielu 1 na nosič 2 filtrov pripadne zo štrbiny medzi nosičom 2 filtrov a skriňou 3.0019 V nosiči 2 ñltrov je vytvorené množstvo filtračných dutín 6. Ako je zrejmé z obrázku 2, je pri tomto uskutočnení v nosiči 2 filtrov usporiadaných osem filtračných dutín 6, ktoré sú zakaždým usporiadané v rovnakých uhlových vzdialenostiach...

Komunikačná infraštruktúra spolupracujúcej korporácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287727

Dátum: 30.06.2011

Autori: Řihák Miroslav, Brodský Jan, Brzek Miroslav, Neumann Libor, Nováček Miroslav

MPK: G06Q 90/00

Značky: spolupracujúcej, infraštruktúra, korporácie, komunikačná

Zhrnutie / Anotácia:

Komunikačná infraštruktúra spolupracujúcej korporácie, hlavne pre používateľov a aplikácie informačných systémov organizácií spolupracujúcej korporácie, najmä z oblasti korporácií, veľkých podnikov, štátnej správy, samosprávy a pod. Na zabezpečenie i vzájomnej neverejnej, riadenej a bezpečnej elektronickej komunikácie, ktorá pozostáva zo sústavy virtuálnych privátnych sietí (25) prenosovej infraštruktúry poskytovateľov a k nim v jednotlivých...

Briketovací alebo peletovací lis s vyššou odolnosťou závitovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287723

Dátum: 30.06.2011

Autor: Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/22

Značky: briketovací, odolnosťou, vyššou, závitovky, peletovací

Zhrnutie / Anotácia:

Briketovací alebo peletovací lis pozostáva zo zrkadlového usporiadania závitoviek (1, 2) v dvoch lisovacích komorách (8, 9), závitovky (1, 2) sú uložené v prvých kúželikových axiálnych ložiskách (6, 7) v telese lisu. Závitovka (1, 2) môže byť skladanej konštrukcie napríklad ako dvojdielna so zadnou časťou, pričom predná časť je vymeniteľná a má dĺžku 1 až 21/2 závitu. Závitovka (1, 2) môže byť aj celistvá.

Kompozícia zahrnujúca šelak a/alebo jeho soľ a sodný glykolát škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19848

Dátum: 30.06.2011

Autori: Giovannone Daniele, De Angelis Carlo

MPK: A61K 9/28, A61K 9/16, A61K 9/48...

Značky: šelak, glykolát, kompozícia, sodný, škrobu, zahrnujúca

Text:

...charakteristiky jadier, ktoré majú byť potiahnuté.0022 Bolo preskúmaných množstvo technológií a formulácií ako možné riešenie problémov spojených spoťahovacími látkami na báze šelaku, ale ani pomocou kombinácie týchto rôznych postupov doteraz nebolo možné vyriešiť existujúce problémy bez vytvárania nových.0023 US 20070071821 opisuje spojenie šelakovej soli a alginátu na formuláciu povlaku s vylepšenými enterálnymi...

Spôsob prípravy bifenyl-2-yl karbámovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19390

Dátum: 30.06.2011

Autor: Colson Pierre-jean

MPK: C07D 211/46

Značky: spôsob, kyseliny, karbámovej, přípravy, bifenyl-2-yl

Text:

...III) je opísaná v US patentovej zverejnenej0006 Je opísaná priprava zlúčeniny vzorca I reakciou zlúčeniny 8 s 4-karboxybenzaldehydomza vzniku aldehydového jadra 10ktoré sa potom izoluje pred spojením s izonipikotamidom v prítomnosti redukčného činídla, za vzniku zlúčeniny vzorca I. Kryštalícký difosfát sa pripraví kontaktom oddelenej a prečístenej zlúčeniny vzorca I s kyselinou fosforečnou. Kryštalická voľná báza (Forma III) sa môže...

Inhibítory kinázy ASK1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19260

Dátum: 30.06.2011

Autori: Notte Gregory, Zablocki Jeff, Corkey Britton

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/427, A61K 31/4196...

Značky: inhibitory, kinázy

Text:

...968511-8515).0004 Fosforylácia ASK 1 proteínu môže viesť l apoptóze alebo dalším bunkovým odpovediam v závislosti na type bunky. oznámilo sa, že aktivácia ASK 1 a jej signálna dráha majú dôležitú funkciu pri širokom rozsahu ochorení vrátane neurodegeneratívnych,kardiovaskulárnych, zápalových, autoimunitných a metabolických porúch. Navyše sa pri ASK 1 preukázalo, že sprostredkuje poškodenie orgánov ako následok ischémie a reperfúzie...