Zverejnene patenty 10.05.2011

Obväz na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18731

Dátum: 10.05.2011

Autori: Knill Esther, Brugsisser Regina

MPK: A61F 13/00, A61L 15/00

Značky: obvaz

Text:

...rane. Je teda do značnej miery zabránenéAtraumaticky pôsobiacim povlakom, naneseným V niektorých oblastiach a štruktúrovaným spôsobom na stranu obrátenú smerom krane, sa pomocou oblastí bez povlaku dosahuje neočakávateľným spôsobom lepšia výmena tekutín, pretože priľahlými atraumaticky potiahnutými oblasťami sa zabraňuje plošnej súvislej priľnavosti medzi obalom obväzu na rany a tkanivom rany na základe oddeľovacej funkcie atraumaticky...

Systém a spôsob na kontinuálnu výrobu zobrazovacieho zariadenia s kvapalnými kryštálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13405

Dátum: 10.05.2011

Autori: Hirata Satoshi, Hada Kazuya, Kondo Seiji

MPK: B29C 63/00, G02F 1/1333

Značky: systém, kvapalnými, zariadenia, výrobu, zobrazovacieho, kryštálmi, kontinuálnu, spôsob

Text:

...časové obdobie, v ktorom sa dodržuje vzťah V 1 V 2 počas obdobia od času začiatku lepenia, keď sa začne lepenie kusu filmu až po konečný čas odlepenia kusu filmu, kde V 1 predstavuje rýchlosť, akou sa šablóna filmu zdvíha zdvíhacími prostriedkami a V 2 predstavuje rýchlosť, ako sa kus filmu lepí s pomocou lepiacích prostriedkov. Podľa tejto funkcie sa dajú ľahko dosiahnuť výhodné účinky z tohto vynálezu.0015 V kroku ovládania rýchlosti...

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17527

Dátum: 10.05.2011

Autor: Wendling Rudolf

MPK: B23C 5/10

Značky: frézovací, nástroj

Text:

...stránke spolupôsobí s obrábaným telesom.0017 V ďalšom výhodnom uskutočnení podľa predloženého vynálezu vykazuje frézovací nástroj v oblasti obrábacieho úseku čelnú plochu, ktorá je vytvorená naklonene minimálne po úsekoch oproti rovine, ktorá sa rozprestiera pravouhlo k rotačnej osi. Toto uskutočnenie podľa vynálezu je výhodné,nakoľko čelná plocha je napríklad vybavená jednotlivými alebo viacerými časťami naklonenej roviny, má formu...

Laser – transparentné polyestery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16394

Dátum: 10.05.2011

Autori: Eibeck Peter, Pulbere Marius Sorin, Benten Rebekka Von, Heckmann Walter, Kurikov Jordan

MPK: B23K 26/20, B29C 65/00, B29C 65/16...

Značky: polyestery, laser, transparentné

Text:

...zrkadiel (scanner) vedie veľmi vysokou rýchlosťou 10 m/s a vyššou pozdĺž kontúry zvarového švíka. Vdôsledku tejto vysokej rýchlosti posuvu sa oblasť spoja postupne zohrieva a natavuje. V porovnaní so simultánnym zváraním je možná vysoká flexibilita pri zmenách obrysu zvarového švíka. Maskové zváranie je spôsob, pri ktorom sa lineárny laserový lúč pohybuje priečne k spájaným dielom. Prostredníctvom masky sa žiarenie cielene tieni...

Magnetické dopravníkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17460

Dátum: 10.05.2011

Autor: Neuhäuser Jürgen

MPK: B65G 21/20, B65G 15/32

Značky: dopravníkové, zariadenie, magnetické

Text:

...pohybuje v hodnotách pod 100 kQ.0011 Väčšinou sú dokonca pozorované hodnoty elektrického povrchového odporu pod 50 kQ. Pomocou tohto opatrenia sa elektrostatické náboje účinne odvádzajú, konkrétne prostredníctvom (kovových) magnetických pridržiavacích prvkov, resp. prostredníctvom rámu stroja, na ktorom sú pripevnené magnetické pridržiavacie prvky.0012 Doplnkovo je možné antistatické vybavenie pomocou celoplošného povlaku vylepšiť tak, že...

Cisterna na zhromažďovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20644

Dátum: 10.05.2011

Autori: Magyar Daniel, Magyar Laurent

MPK: B01D 19/02, B01D 19/00, A01J 11/04...

Značky: cisterna, kvapaliny, zhromažďovanie

Text:

...technicky možných vzájomných kombináciách.0014 Telo cisterny svýhodou obsahuje hornú stenu, pričom Venturiho trubica je umiestnená na hornej stene tela cisterny. Venturiho trubica sa tak nachádza v najvyššie vertikálne položenej oblastí tela cisterny, takže leží v dostatočnej vzdialenosti od odplynovača, aby sa do nej nemohla dostat pena.0015 Venturiho trubica je s výhodou spojená s odplynovačom rúrkou, ktorá sa rozprestiera v smere v...

Zakrytý spojovací diel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19467

Dátum: 10.05.2011

Autori: Paschert Clemens, Bernsmann Wolfgang, Niehues Stefan, Oeltjebruns Henning

MPK: E05D 15/52

Značky: spojovací, zakrytý

Text:

...namontuje. Pretože zásuvné spojenie je od sklápacieho uloženia oddelené, môžu byť tým ložisková doska a základná doska pevne spolu spojené. Tým je rohové ložisko podľa vynálezu jednoducho namontovateľné a má0009 Konštrukčná náklady na zásuvné spojenie sa podľavýhodného ďalšieho variantu vynálezu dajú udržať veľmi malé, akje aspoň jeden čap upevnený na ložiskovej doske alebo základnej doske a vždy protiľahlý konštrukčný diel má vybratie na...