Zverejnene patenty 18.04.2011

Spôsob a zariadenie na výrobu na dĺžku narezaných tyčí v oceliarni

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12059

Dátum: 18.04.2011

Autor: Pong David Teng

MPK: B21B 15/00, B23D 36/00

Značky: výrobu, dĺžku, oceliarni, zariadenie, narezaných, spôsob, tyčí

Text:

...spadať pod minimálnu oblasť, ktorá je špecifikované prostrednictvom normy pre oceľ. US pat č. 6 929 167 B 2 Pong a kol. poskytuje spôsob, ktorý by mal eliminovať účinok takéhoto vytvárania zúženia. Pri aktuálnej činnosti boli meradlá nastavené vo valcovacej linke na sledovanie rozmeru oceľových tyčí a výsledky ukazujú, že tento spôsob je schopný udržať jednotný prierez cez celú dĺžku tyče, a to vrátane spojov zváraných na tupo.0009 S...

Zariadenie na tvorbu mikrometrových a submikrometrových častíc látky, dýzy na zavedenie roztoku látky do nádoby na tvorbu mikrometrových a submikrometrových častíc látky a spôsob tvorby mikrometrových a submikrometrových častíc látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287659

Dátum: 18.04.2011

Autori: Putrignano Matteo, Di Giacomo Gabriele, Di Palma Cesare, Del Re Giovanni

MPK: B01J 2/04, B05B 7/08

Značky: částic, zavedenie, nádoby, látky, tvorby, zariadenie, mikrometrových, submikrometrových, roztoku, spôsob, dýzy, tvorbu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tvorbu mikrometrových a submikrometrových častíc látky s použitím GAS procesu, zahŕňajúce nádobu (22) na tvorbu častíc a prostriedky na zavedenie roztoku látky a nadkritickej tekutiny do nádoby (22) na tvorbu častíc, pričom uvedené prostriedky zahŕňajú dýzu (27) s centrálnym ústím (39), ktoré slúži na vedenie prúdu roztoku, a s viacerými oddelenými vonkajšími ústiami (41), ktoré slúžia na vedenie prúdu čistej nadkritickej tekutiny...

Sklokeramika a sklo z kremičitanu lítneho s obsahom ZrO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19808

Dátum: 18.04.2011

Autori: Ritzberger Christian, Bürke Harald, Dellagiacomo Ricardo, Schweiger Marcel, Rheinberger Volker, Höland Wolfram

MPK: A61K 6/02, A61K 6/027, C03C 10/12...

Značky: obsahom, křemičitanu, sklokeramika, lítneho

Text:

...od 2,5 do 3,5 hmotn. oxidov trojmocných prvkov, pričom tento oxid je zvolený predovšetkým spomedzi AI 203. Y 203, La 2 Oa, Bi 2 O 3 a ich zmesí, a najvýhodnejší je AI 2 O 5.Zvlášť výhodná je sklokeramika, ktorá obsahuje prinajmenšom jednu a výhodnejšie všetky nasledujúce zložkysklokeramika použitá podľa vynálezu okrem toho môže obsahovať ešte dodatočné zložky, ktoré sú zvolené predovšetkým z dalších oxidov štvorrnocných kovov,...

Sklokeramika a sklo z kremičitanu lítneho s obsahom ZrO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19693

Dátum: 18.04.2011

Autori: Rheinberger Volker, Schweiger Marcel, Dellagiacomo Ricardo, Bürke Harald, Höland Wolfram, Ritzberger Christian

MPK: A61K 6/02, C03C 10/12, A61K 6/027...

Značky: lítneho, sklokeramika, křemičitanu, obsahom

Text:

...predovšetkým P 205 ako prostriedok na vytváranie zárodkov lcryštálov zaisťuje vytváranie požadovaných kryštálov dikremičitanu lítneho ana druhej strane vo veľkej miere zamedzuje vytváraniu kryštalických fáz s obsahom ZrO 2, ktoré výrazne zhoršujútranslucenciu. Jeho použítím sa očividne taktiež zamedzí vytvoreniu iných nežiaducich vedľajších kryštalických fáz.sklokeramika použitá podľa vynálezu výhodnejšie obsahuje ďalší oxid alkalického...

Sklokeramika a sklo z kremičitanu lítneho s obsahom ZrO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19692

Dátum: 18.04.2011

Autori: Höland Wolfram, Schweiger Marcel, Dellagiacomo Ricardo, Rheinberger Volker, Ritzberger Christian, Bürke Harald

MPK: A61K 6/027, C03C 10/12, A61K 6/02...

Značky: sklokeramika, obsahom, lítneho, křemičitanu

Text:

...výhodná sklokeramika, ktorá obsahuje od 0,5 do 10,0, výhodne od 2,5 do 7,0 a najvýhodnejšie od 2,5 do 3,5 hmotn. oxidov trojmocných prvkov, pričom tento oxid je zvolený predovšetkým spomedzi AI 203,Y 20 a, La 203, BÍ 203 a ich zmesí, a najvýhodnejši je AI 2 O 3.Zvlášť výhodná je sklokeramika, ktorá obsahuje prinajmenšom jednu a výhodnejšie všetky nasled ujúoe zložkySklokeramika podľa vynálezu okrem toho môže obsahovat ešte dodatočné zložky,...

Heteroarylcyklohexyltetraazabenzo[e]azulény ako antagonisty receptora vazopresínu V1A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19445

Dátum: 18.04.2011

Autori: Dolente Cosimo, Schnider Patrick

MPK: A61K 31/5517, C07D 487/04, A61P 5/24...

Značky: vazopresínu, antagonisty, heteroarylcyklohexyltetraazabenzo[e]azulény, receptora

Text:

...49, 9-20,Abnonnalities in the regulation of vasopressin and conicotropin releasing factor secretion inReceptor V 1 a tiež sprostredkúva kardiovaskuláme účinky vazopresínu v mozgu centrálnou reguláciou krvného tlaku a srdcovej frekvencie v nucleus tractus solítarii (Michelini a Morris(1999), Ann. N. Y. Acad. Sci. 897 198-211, Endogenous vasopressin modulates the cardiovascular responses to exercise). V perifémych tkanivách vyvoláva...