Zverejnene patenty 07.04.2011

Kryštalické formy solí prasugrelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18469

Dátum: 07.04.2011

Autori: Tuksar Mihaela, Biljan Tomislav, Zegarac Miroslav

MPK: A61P 9/10, A61P 7/02, A61K 31/4365...

Značky: prasugrelu, krystalické, solí, formy

Text:

...kryštalické formy hydrobromidu prasugrelu. Taktiež sú tu opísané fyzikálne vlastnosti hydrochloridu prasugrelu, hydrobromidu prasugrelu, fosfátu prasugrelu, hydrogensulfátu prasugrelu a nitrátu prasugrelu v pevnom stave.0009 Podľa jedného uskutočnenia, predkladaný vynález poskytuje kryštalíckú formu I aformu IA hydrobromidu prasugrelu.0010 Taktiež sú tu ďalej opísané kryštalické formy hydrochloridu prasugrelu, hydrobromidu prasugrelu,...

Výkyvná pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12759

Dátum: 07.04.2011

Autor: Regehr Heinrich

MPK: A47C 17/13

Značky: výkyvná, pätka

Text:

...byť dosiahnuté napr. tým,že bod prikĺbenia ovládacieho ramena na opornom ramene sa posúva v podstate v jeho pozdlžnom smere, keď je oporné rameno pohybované ovládacím ramenom.0010 Posuvnosť posuv dovolujúceho kĺbu medzi oporným ramenom a ovládacím ramenom môže byť realizovaná napriklad tým, že jedno z oboch ramien je opatrené podlhovastým otvorom, v ktorom je posuvne uložený na druhom ramene usporiadaný protiprvok kĺbu. Podlhovastý otvor je...

Zariadenie na spúšťanie lavín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20529

Dátum: 07.04.2011

Autori: Berthet-rambaud Philippe, Roux Pascal, Neuville Jean-marc, Farizy Bruno

MPK: F42D 3/00

Značky: zariadenie, lavín, spúšťanie

Text:

...US 2006/0254449 opisuje zariadenie na spúšťanie lavín, obsahujúce stojan, ukotvený do podložia, na ktorom je zaistený trubkový stĺpik nesúci plynové zásobníky zásobujúce zbemúnádrž zmiešavača plynu, kde príde k odpáleniu plynovej zmesi. Cieľom tohto vynálezuje čeliť týmto nevýhodám.Technický problém, na ktorom je založený vynález spočíva v tom, že sa poskytnezariadenie na spúšťanie lavín, ktoré má vlastnosti pevne nainštalovaného...

Spôsoby použitia diacereínu ako podpornej liečby diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20454

Dátum: 07.04.2011

Autori: Lu Wei-shu, Chen Chih-ming, Ku Mannching Sherry, Lin I-yin, Gao Danchen

MPK: A61K 31/155, A61K 31/225, A61K 31/145...

Značky: diacereínu, diabetu, spôsoby, podpornej, liečby, použitia

Text:

...Monoterapia metformínom alebo sulfonylmočovinou má však obmedzené výhody. Iba asi 44 pacientov po tejto liečbe si udržuje HbAlc pod 7 po dobu troch rokov a iba 13 pacientov si udržuje hladinu po deviatich rokoch. Ak je prvá línia liečby nedostačujúca, pacienti prechádzajú k druhej línii kombinovanej liečby, napríklad k metformínu so sulfonylmočovinou. U pacientov, kde zlyhala monoterapia s jednou či druhou samotnou látkou, iba 30...

Kryštalický N-(trans)-4-izopropylcyklohexylkarbonyl)-D-fenylalanín vo forme C a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287644

Dátum: 07.04.2011

Autori: Rajamahendra Shanmughasamy, Ganesh Sambasivam, Puthiaparampil Tom Thomas, Sridharan Madhavan, Aswathanarayanappa Chandrashekar

MPK: A61K 31/198, C07C 233/63

Značky: formě, přípravy, spôsob, krystalický, n-(trans)-4-izopropylcyklohexylkarbonyl)-d-fenylalanín

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalický N-(trans-4-izopropylcyklohexylkarbonyl)-D-fenylalanín, t. j. nateglinid, vo forme C, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom.

Horák na tuhé palivo a spôsob spaľovania horákom na tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 287642

Dátum: 07.04.2011

Autori: Okazaki Hirofumi, Kuramashi Kouji, Kiyama Kenji, Takahashi Yoshitaka, Tsumura Toshikazu, Morita Shigeki, Shimogori Miki, Kikuchi Hitoshi, Kobayashi Hironobu, Taniguchi Masayuki, Sakai Kazuhito

MPK: F23K 3/02, F23D 1/00

Značky: palivo, horákom, spaľovania, horák, spôsob, tuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Horák (42) na tuhé palivo obsahuje palivovú dýzu (11) na vstrekovanie palivovej zmesi obsahujúcej tuhé palivo a nosný plyn, ďalej kondenzátor (33) pozostávajúci z časti, ktorá má postupne vzrastajúci priečny prierez, a časti, ktorá má postupne sa zmenšujúci priečny prierez v smere od ústia horáka (42) k jeho zadnej časti. Ďalej obsahuje člen (32) na zúženie priechodu pre prechodné zúženie priečneho prierezu palivovej dýzy (11) v smere od ústia...

Farmaceutický prípravok na parenterálne podávanie so stabilizovaným pH a ampula s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287641

Dátum: 07.04.2011

Autori: Fox Lloys, Colombo Giuseppe, Martini Alessandro

MPK: A61K 9/10, A61K 47/18

Značky: ampula, parenterálně, prípravok, farmaceutický, obsahom, stabilizovaným, podávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický vodný suspenzovaný prípravok na parenterálne podávanie, ktorý má pH v rozsahu 3,0 až 8,0 a obsahuje (i) biologicky aktívnu steroidnú zlúčeninu vybranú z exemestánu, acetátu medroxyprogesterónu, cypionátu estradiolu a zmesi acetátu medroxyprogesterónu a cypionátu estradiolu, (ii) L-metionín v koncentrácii od 0,005 % hmotn./obj. do 5 % hmotn./obj. a (iii) pufer. Tiež je opísaná ampula s jeho obsahom s horným priestorom prekrytým...

Predmet odolný proti prerezaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19197

Dátum: 07.04.2011

Autori: Henssen Giovanni Joseph Ida, Verdaasdonk Peto

MPK: A41D 19/00

Značky: předmět, proti, odolný, prerezaniu

Text:

...poťahom. Je výhodné, keď je poťah odolný proti prerezaniu umiestnenýna aspoň tom povrchu, ktorý má najvyššiu pravdepodobnosť, že bude vystavený rezacímsilám, pôsobeníu alebo procesom. Napríklad, keď je predmetom rukavica, je výhodným povrchom rukavica, ktorá sa má potiahnuť, aspoň ten povrch, ktorý pokrýva dlaň ruky nositeľa, ktorá je obvykle väčšinou vystavené rezacím pôsobeniam. Altematívne môže byť uvedená rukavica potiahnuté iba na...

Samočinné čerpacie ložisko s olejovým filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19105

Dátum: 07.04.2011

Autori: Wojtkowski Thomas, Osgood Peter

MPK: F16C 33/10, F16C 13/02, B21B 31/07...

Značky: ložisko, filmom, olejovým, čerpacie, samočinně

Text:

...vypudzovaný, môžu byť využívané menšie odvádzacie potrubia pre manipuláciu s výstupným prúdenim oleja, bez toho aby bolo nutné udržovať roztečie potrubia, nezvyšné pre zaistenie0006 Tieto a ďalšie znaky a ivýhody tohto vynálezu budú teraz opísané podrobne s odkazom na priložené výkresy, kdePrehľad obrázkov na výkresochobr. 1 znázorňuje pohľad V reze na ložisko s olejovým filmom pre valcovaciu stolicu, stelesňujúcu systémyobr. 2 znázorňuje...