Zverejnene patenty 10.02.2011

Perorálne aplikovateľná farmaceutická peleta epidermálneho rastového faktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18994

Dátum: 10.02.2011

Autori: Aguilera Barreto Ana, Ubieta Gómez Raimundo, Martinez Diaz Eduardo, Sereno Guerra Antonio, Páez Meireles Rolando

MPK: A61K 38/18, A61K 9/00, A61K 9/16...

Značky: peleta, perorálne, farmaceutická, aplikovateľná, faktora, epidermálneho, rastového

Text:

...bol EGF použitý na liečenie UC len pri administrácli pomocou klystíru. Táto cesta sa ukázala byt účinná na liečenie UC vo vzostupnej častitraktu hrubého čreva. Okrem toho bolo ukázané, že subkutánne podávanieEGF samotného alebo v kombinácii s trefoil faktorom je účinné pri hojení0009 EGF môže vďaka svojmu peptidovému charakteru spontánne modifikovať svoju štruktúru v priebehu dlhodobého zbaľovania alebo pri kontakte s biologickými...

Debna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18912

Dátum: 10.02.2011

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: debna

Text:

...bočných stenách 12 a 18. Prezablokovanie a Odblokovanie je zodpovedajúci prvok krátkych bočných stien 12 a 14 vyrobený pohyblivo, a síce pohyblivo medzi zablokovanou pozíciou,v ktorej prvok zasahuje do prvkov dlhých bočných stien a odblokovanou pozíciou, v ktorej nedochádza k zasahovaniu prvkov, aby sa krátke bočné stenydali sklápať v smere vnútornej oblasti debny.0007 Aby sa umožnil pohyb pohybových prvkov krátkych stien 12 a 14,obsahuje...

Záklop pre trámové stropné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13712

Dátum: 10.02.2011

Autor: Defer Jean-noël

MPK: E04B 5/26

Značky: stropné, konštrukcie, záklop, trámové

Text:

...jeden. z koncov záklopu, ktorý odpovedá jednému z bočných okrajov, je zakrytý uzáverom, ktorý je jeho súčasťou záklopu a s telom tvorí jedenkus, uvedený uzáver má výhodne väčšiu výšku než je Výška telazáklopu a má základňu pod pozdĺžnymi okrajmi, určenú na opretie o nosný prvok stropnej konštrukcie.0009 Telo má prednostné oblúkovitý prierez tvaru klenby definovaný zjavne elipsou a má hrúbku takmer konštantnú v jeho dĺžke a v jeho šírke, pomer...

Dávkovač účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13515

Dátum: 10.02.2011

Autor: Bomsdorf Andreas Rex

MPK: B65D 83/00

Značky: účinnej, dávkovač, látky

Text:

...dvojice oproti sebe usporiadaných opíerok pre prsty.Celkovo môžu by základné teleso a vlastne aj všetky časti dávkovača z priehľadného alalebo priesvitného materiálu, čo umožňuje vizuálnu kontrolu obsahu účinnej látky základného telesa a kontrolu funkčnosti dávkovača.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata vynálezu je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú oplsané na priložených výkresoch. ktoré znázorňujúObr. 1 základné...

Stolička na špirálovej pružine s obmedzovačom pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16877

Dátum: 10.02.2011

Autor: Ham Tomaž

MPK: A47C 3/025

Značky: pohybu, obmedzovačom, špirálovej, pružině, stolička

Text:

...bud tuhá, alebo mierne pružná. Dĺžka tyče je menšia než vzdialenosť medzi vrcholom podpery 2 a dnom plošiny 5, keď je pružina 1 nezaťažená. Kratšia dĺžka tyče než je vzdialenosť medzi vrcholom podpery 2 a dnom plošiny 5, keď je pružina 1 nezaťažená, je potrebná na to, aby sa plošina 5 nedotýkala vrcholu tyče 6, keď je pružina stlačená. Zátaž predstavuje hmotnosť sediacej osoby. Tvrdosť a pružnosť pružiny 1 sú dimenzované v súlade so...

Zliatina hliníka a medi na odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17683

Dátum: 10.02.2011

Autori: Stott William, Forde John

MPK: C22C 1/10, C22C 21/12

Značky: zliatina, hliníka, odlievanie

Text:

...častíc môže byť v rozsahu 0,5 až 10 alebo 1,5 až 9 ,alebo 3 až 9 , alebo 4 až 9 .0007 Nerozpustné častice môžu mat veľkosť, ktorá je minimálne o jeden rád menšia než rozmedzie výbežkov dendritov/veľkosti zŕn v tuhej zliatine, a nachádzajú sa v interdendritických/medzikryštalických oblastiach zliatiny.0008 Častice obsahujú častice diboridu titánu.0009 Zliatina môže obsahovať 0,5 - 10 častíc diboridu titánu.0010 Zliatina môže...

Izolačné zariadenie pre trámový strop

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15362

Dátum: 10.02.2011

Autor: Defer Jean-noël

MPK: E04B 5/26

Značky: trámový, strop, zariadenie, izolačné

Text:

...týka izolačného zariadenia definovaného V predvýznakovej časti, ktoré sa vyznačuje tým, že uvedená izolačná stena má na zóne bočného prekrytia aspoň jednu horizontálnu drážku upravenú na prijatie pozdĺžneho okrajaoddeliteľnej koncovej zóny formou vzájomného zaklesnutia, keď jeoddelená od zvyšku izolačnej steny tak, aby oddeliteľná koncovázóna buď ostala V predĺžení uvedenej zóny bočného prekrytia, keďnosným prvkom je stena, alebo bola...

Nové inhibitory S-nitrózoglutatión reduktázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20952

Dátum: 10.02.2011

Autori: Qiu Jian, Sun Xicheng

MPK: A61K 31/352, A01N 43/16, A61K 31/381...

Značky: inhibitory, nové, reduktázy, s-nitrózoglutatión

Text:

...epitelu. Táto dysfunkcia epitelovej bariéry s následným vstupom mikroorganizmov z Iumenu acelkové zníženie protizápalových schopnosti v prítomnosti zníženého NO a GSNO sú kľúčovými udalosťami pri progresii lBD, ktoré môžu byt potenciálne ovplyvnené zameraním sa na GSNOR.0010 V súčasnej dobe je v tejto oblasti veľmi potrebná diagnostika, profylaxie, zlepšenia a liečenia medicínskych stavov týkajúcich sa zvýšenia syntézy N 0 a/alebo...

Prepravná a prezentačná prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19341

Dátum: 10.02.2011

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 1/24, B65D 25/00, B65D 21/02...

Značky: prezentačná, přepravka, prepravná

Text:

...bočných stenách uložené otočne.0010 Podľa príkladov vyhotovenia vynálezu sa na uzatváracom prvku nachádza pohyblivý prvok a obsahuje zástrčku, ktorá je predpätá v prvej polohe, pričom pohyblivý prvok je nakonfigurovaný tak, aby sa zástrčka po stlačení presunula z prvej polohy do druhej, pričom v každej protilahlej stene sa nachádza výrez, do ktorého zapadne zástrčka v jej prvej polohe, takže uzatvárací prvok je uzamknutý s protiľahlými...