Zverejnene patenty 24.01.2011

Búdka na hniezdenie pre čmeliakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18498

Dátum: 24.01.2011

Autori: Aoki Takayuki, Keppens Willem Steven Paul, Bollens Tim, Yokoi Hidetoshi, Wäckers Felix Leopold, Yoneda Masahiro

MPK: A01K 67/033, A01K 47/06

Značky: budka, hniezdenie, čmeliakov

Text:

...s tradičnou búdkou na hniezdenie, ktorá je napríklad opísaná v US patente 5,509,846 a patentovej publikácii PCT WO 2009/135990,ventilačný panel predlžuje búdku nad vnútornou schránkou (3) pozostávajúcou z úla (2),a poskytuje dodatočné prostriedky ventilácie (13) v porovnaní s ventilačným otvorom(mi) (11, 7 A) prítomnými vo vnútri a na úrovni vnútornej schránky.0012 Vjednom vyhotovení pozostáva ventilačný panel z bočných panelov...

Spôsoby intracelulárnej konverzie jednoreťazcových proteínov na ich dvojreťazcové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16662

Dátum: 24.01.2011

Autori: Le Linh, Steward Lance, Liu Yi, Ghanshani Sanjiv

MPK: C12N 15/70, C07K 14/33, C12N 15/62...

Značky: spôsoby, konverzie, intracelulárnej, dvojreťazcové, formy, proteínov, jednoreťazcových

Text:

...proteázou (Obr. l). K tomuto štiepeniu dochádza v oddelenejoblasti dvojreťazcovej slučky vytvorenej medzi dvomi cysteínovýmí zvyškami, ktoré tvoriadisulfidický most. Týmto post-translačným spracovaním vzniká dvojreťazcová molekula zahmujúca ľahký reťazec (LC) s molekulovou hmotnosťou približne 50 kDa, zahrnujúca enzymatickú doménu, a ťažký reťazec (HC) s molekulovou hmotnosťou približne 100 kDa,zahmujúci translokačnú doménu a...

Svietivý zasklievací dielec pre vozidlo alebo dopravný prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15993

Dátum: 24.01.2011

Autori: Richard Alexandre, Verrat-debailleul Adele, Kleo Christophe, Grandgirard Bastien

MPK: F21V 8/00, G02B 6/00, B60Q 3/02...

Značky: zasklievací, výroby, vozidlo, prostriedok, spôsob, dielec, dopravný, svietivý

Text:

...alebo aj ustupujúcou oblasťou)- pričom na vytváranie najmenej jednej svietivej oblasti obsahuje- extrakčné prostriedky na extrakciu vedeného svetla prostredníctvom prvej a/alebo druhej hlavnej lícnej plochy, ktoré sú rozptylnýmiprostriedkami na rozptyl v ploche prvej a/alebo druhej hlavnej Iicnejplochy alebo rozptylnými prostriedkami na rozptyl v objeme v prvej tabuli, a/alebo keď je injektované svetlo ultrafialové svetlo (UV...

Svietivý zasklievací diel na vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20802

Dátum: 24.01.2011

Autori: Kleo Christophe, Richard Alexandre, Verrat-debailleul Adele, Grandgirard Bastien

MPK: B60Q 3/02

Značky: svietivý, zasklievací, vozidlo

Text:

...pre konverziu UV svetla na viditeľné svetlo prostredníctvom prvej a/alebo druhej hlavnej lícnej plochy, ktoré sú Iuminofórmi najmä na prvej a/alebo druhej hlavnej lícnej ploche (teda extrakčnej ploche), eventuálny prisadený (teda rozdielny od prvej tabule) obvodový funkčný prvok, pripojený k prvej tabuli (najmä vnútornou plochou a prvkom majúcim najmä voľnú vonkajšiu plochu), ktorý je nepriepustný voči tekutine alebo tekutinám, najmä...

Spôsob výroby uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19321

Dátum: 24.01.2011

Autor: Rideg Mihály

MPK: B65D 43/02, B65D 51/26

Značky: výroby, uzávěru, spôsob

Text:

...doby - typicky mnoho rokov - bez ohľadu na opotrebenie materiálu uzáveru, alebo počtu odstránení a opätovných nasadení uzáveru. Aby sa zabezpečili vyššie uvedené charakteristiky, uzáver obsahuje napínaciu vložku a tesniaci povrch podopretý zodpovedajúce pokračujúcou valcovou bočnou časťou napínacej vložky,ktorá má na sebe výčnelok. Napínacia vložka ďalej obsahuje viečko. Zavedením napínacej vložky do otvoru, vytvorenom na uzávere, sa...

Pyrazolové zlúčeniny ako CRTH2 antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19316

Dátum: 24.01.2011

Autori: Martyres Domnic, Seither Peter, Hoenke Christoph, Hamprecht Dieter Wolfgang, Anderskewitz Ralf, Oost Thorsten, Rist Wolfgang

MPK: A61K 31/415, A61P 29/00, A61P 37/00...

Značky: crth2, pyrazolové, zlúčeniny, antagonisty

Text:

...exprimovaný na Th 2 bunkách) (tiež nazývaný ako DP 2 receptor) (N agata akol., J. Immunol.,1999, 16221278-86).CRTH 2 je exprimovaný na Th 2 bunkách, eozinofiloch, bazoñloch a mastocytoch (Nagata akol., FEBS Lett, 1999, 459195-199 Nagata akol., J Immunol, 1999, 162 1278-1286 Cosmi akol., Eur J Immunol, 2000, 3022972-2979 Boehme akol., Int Immunol, 2009, 21 621-32). Použitím selektívnych CRTH 2 agonistov takých ako 13,14...

Terapeutická kombinácia obsahujúca dolutegravir, abakavir a lamivudín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19309

Dátum: 24.01.2011

Autor: Underwood Mark Richard

MPK: A61K 31/52, A61K 31/4985, A61K 31/513...

Značky: kombinácia, terapeutická, obsahujúca, abakavir, lamivudín, dolutegravir

Text:

...opis sa týka spôsobov liečenia HIV infekcie, AIDS a stavov, ktoré sú príbuzné AIDS, podávanim zlúčeniny vzorca (l), (II) alebo (lll) subjektu a jednej alebo viacerých terapeutických látok vybratých zo skupiny pozostávajúcej z nukleotidových inhibítorov reverznej transkriptázy,nukleozidových inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTIs), nenukleozidových inhibltorov reverznej transkriptázy (NNRTIs), inhibítorov proteázy, antagonistov CCR...