Zverejnene patenty 07.01.2011

Obežný kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17259

Dátum: 07.01.2011

Autori: Wendelin Gerhard, Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B02C 18/08, B29B 17/04

Značky: kotúč, oběžný

Text:

...bočných plôch ľahko opätovne uvoľnené a prepravované preč smerom von.0015 Týmto spôsobom zostáva kritická oblast v podstate trvale volná bez takýchto častíc,Týmto je umožnené efektívne a homogénne spracovanie polymérneho materiálu nachádzajúceho sa v zásobníku. Okrem toho sa zamedzl potrebe časov na údržbu a opravy, ktoré vznikajú pri vzpriečeníkotúča. Taktiež kvalita spracovávaného materiálu je lepšia, pretože sa zamedzí lokálnemu...

Kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19981

Dátum: 07.01.2011

Autor: Cope Andy

MPK: B65D 21/06

Značky: kontajner

Text:

...s vonkajším okrajom stohovacieho prvku, a najvzdialenejší zvislýpovrch jednej steny prvých dvojíc protiľahlých stien, čo pri zapadaní každého konca jednej steny z prvej dvoje protiľahlých stien do prvých vybraní umožňuje vytlačiť obidve steny druhej dvojice protiľahlých stien von z predchádzajúcej zvislej polohy.0008 Prvá dvojica protiľahlých stien môže tvorit koncové steny kontajnera a druhá dvojica protiľahlých stien môže tvorit...

Obežný kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14879

Dátum: 07.01.2011

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred, Wendelin Gerhard

MPK: B02C 18/12, B01F 7/00, B01F 13/10...

Značky: kotúč, oběžný

Text:

...ukázalo, že na umožnenie ešte efektívnejšieho transportu smerom von je výhodné, ak sú podávacie rebrá konkávne zakrivené v smere chodu kotúča, čim sa ešte dalej zvýši účinok vyfukovania. Tento znak synergicky podporuje účinok redukovanej hrúbky a prekvapujúco tento efekt ešte dodatočne zosilňuje. V prípade, že sa predsa len dostanú časticeďalej do kritickej oblasti, napríklad v prípade neočakávaného prerušenia spracovania a potrebného vypnutia...

Unášací kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14425

Dátum: 07.01.2011

Autori: Hackl Manfred, Wendelin Gerhard, Feichtinger Klaus

MPK: B02C 18/12, B01F 7/00, B01F 13/10...

Značky: kotúč, unášací

Text:

...Takto sa dá dosiahnut vysoký tichý chod a efektívna doprava olymérnych častíc z kritickej oblasti.0028 alej je výhodné, keď sa predpokladá, že hrúbka telesa kotúča je vo vnútornej oblasti konštantná a zužuje sa až od určitej oblasti od stredu unášacieho kotúča, výhodne od vzdialenosti zodpovedajúcej 60 polomeru, zvlášť výhodne od 60 do 70 . Rovnakým spôsobom je výhodné,keď výška dopravných rebier vo vnútornej oblasti je konštantná...