Archív za 2010 rok

Strana 45

2-Amidobenzamidazol-5-karboxamidy ako protizápalové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18562

Dátum: 05.03.2010

Autori: Pelcman Benjamin, Arndt Kirsten, Suna Edgars, Lubriks Dimitrijs, Stenkamp Dirk, Klinder Klaus, Doods Henri, Pfau Roland, Roenn Robert, Kuelzer Raimund, Mack Juergen, Priepke Henning

MPK: C07D 401/12, C07D 235/30, C07D 403/12...

Značky: protizápalové, látky, 2-amidobenzamidazol-5-karboxamidy

Text:

...priedušiek a sú teda spájané s patobiológiou astmy. Biologické aktivity CysLT sú sprostredkovane dvomi receptormi, označovanými CysLT a CysLT. Ako alternatíva k steroidom sa na liečbu astmy vyvinuli antagonisty leukotriénového receptora(LTRa). Tieto liečivá sa môžu podávať orálne, avšak neumožňujú dostatočnú kontrolu astmy. V súčasnosti používané LTRa sú vysoko selektívne pre CysL T 1. Dá sa predpokladať, že lepšiu kontrolu astmy, a...

Markíza s kĺbovými ramenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17841

Dátum: 05.03.2010

Autori: Gerling Michael, Kröner Sven, Wessels Bernhard

MPK: E04F 10/06

Značky: kĺbovými, markíza, ramenami

Text:

...výhodné uskutočnenia unášacieho zariadenia, ktorých podrobnosti a výhody budú prezabránenie opakovania uvedené v nasledujúcom opise jednéhopríkladu uskutočnenia podľa pripojených výkresov. Pritom znázorňujúexplozívnom vyobrazení markízu s kĺbovýmí ramenami, obr. 2 až 5 bokorysy markízy s kĺbovýmí ramenami pri pohľade v smere II šípky na obr. 1 v štyroch polohách markízy nasledujúcichza sebou medzi vysunutou polohou a zasunutou polohou, a...

Deriváty naftalén karboxamidu ako inhibítory proteínkinázy a histondeacetylázy, spôsoby prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17139

Dátum: 05.03.2010

Autori: Ning Zhiqiang, Lu Xianping, Li Zhibin, Shan Song, Yu Jindi

MPK: A61K 31/517, A61K 31/438, A61K 31/444...

Značky: spôsoby, inhibitory, deriváty, histondeacetylázy, naftalen, přípravy, karboxamidu, proteínkinázy, použitie

Text:

...je sekretovaný takmer všetkými solidnymi nádormi a nádorom spojeným so strómou v odozve na hypoxiu. Tento rastový faktor je vysoko špecifický pre vaskulárny endotel areguluje ako vaskulárnu proliferáciu, tak permeabilitu. Nadmerná expresiahladín VEGF koreluje so zvýšenou mikrovaskulárnou hustotou, opätovným výskytom rakoviny a zníženým pomerom prežitia (Parikh, A-A., 2004 Hematol. OncoI. Clin. N. Am., 182951-971). Existuje ôrôznych Iigandov...

Kompozície zahrnujúce aP2-špecifickú protilátku alebo jej fragment na použitie na liečenie cukrovky, glukózovej intolerancie alebo obezitou indukovanej inzulínovej rezistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19255

Dátum: 05.03.2010

Autori: Hotamisligil Gokhan, Cao Haiming

MPK: A61P 3/08, A61K 39/00, A61P 3/10...

Značky: zahrnujúce, intolerancie, ap2-špecifickú, použitie, inzulínovej, kompozície, glukózovej, fragment, protilátku, liečenie, indukovanej, cukrovky, obezitou, rezistencie

Text:

...(l/C) a inzulínom (lns).Obrázok 5 c je fotografia elektroforetického gélu znázorňujúca aP 2 v kondicionovanom médiu alebo v celobunkovom Iyzáte tukových explantátov liečených s forskolinom (FSK) alebo lBMX.Obrázok 5 d je stĺpcový graf znázorňujúci sérové hladiny aP 2 u myší, ktorým sa injektoval fyziologický roztok(kontrola) alebo izoproterenol, aby sa indukovala lipolýza, v porovnani s ich počiatočnými hladinami aP 2.Obrázok 5 e je...

Otočný pluh so zlepšeným otočným mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14394

Dátum: 05.03.2010

Autori: Meurs Wilhelm, Verhülsdonk Mark

MPK: A01B 3/46

Značky: zlepšeným, mechanizmom, otočný, otočným

Text:

...opomého kolesa v piestovej komore. Toto potom zodpovedá rovnakému nastaveniu pracovnej hĺbky ako pred procesom otáčania. Po ukončení procesu otáčania sa ventil venlilovej jednotky opäť uzatvorí, takže nie je umožnená žiadna výmena oleja medzi piestovou komorou, medzikružím atlakovým akumulátorom.Opomé koleso sa potom opätovne nachádza vo vopred nastavenej polohe na ovládaniepracovnej hĺbky otočného pluhu.0007 Úloha bola vyriešené druhým...

Prípravok na olejovom základe, ktorý obsahuje antiprotozoické triazíny a antihelmintické cyklodepsipeptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19068

Dátum: 05.03.2010

Autori: Kanikanti Venkata-rangarao, Harder Achim, Bach Thomas

MPK: A61K 31/53, A61K 38/15, A61K 38/12...

Značky: obsahuje, základě, antiprotozoické, ktorý, cyklodepsipeptidy, olejovom, prípravok, antihelmintické, triazíny

Text:

...obehu. Je pritom dôležité, aby každá zúčinných látok bola k dispozícií v dostatočnom množstve na správnom mieste. Depsipeptid by sa mal dostať do krvného obehu iba v takom množstve, aké s hľadiska vedľajších účinkov nieje pre liečené zviera kritické.Vynález sa týka prípravkov, obsahujúcich tríazín, ktorý je účinný proti parazitickým prvokoma má veľkosť častíc d(90) 5 15 m, a antíhelmintický cyklodepsipeptid v olejovej báze.Triazíny, ktoré sú...

Tvárnenie zasklenia, ktoré obsahuje otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13537

Dátum: 04.03.2010

Autori: Berthe Frédéric, Olivier Thierry, Labrot Michael

MPK: C03B 23/027, C03B 27/044, C03B 23/025...

Značky: otvor, obsahuje, zasklenia, tvárnenie

Text:

...výrazom skeleť. Skelet je tenký pás plechu, ktorého jedna hrana je obrátenánahor, aby mohla podopierať sklo, pričom hrúbka tejto hrany je spravidla 1 až 5 mm, presnejšie 2 až 3.5 mm. Na konci ohýbania je skelet na tejto hrane súvisle v kontakte so sklom (to platl pre krok ohýbania, v ktorom je daný skelet používaný). Skelety sú s výhodou potiahnuté vlákenným materiálom typu plsti alebo plátna zo žiaruvzdorných kovových a/alebo...

Benzofuranylové deriváty použité ako inhibítory glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14893

Dátum: 04.03.2010

Autori: Pfefferkorn Jeffrey Allen, Ling Anthony Lai

MPK: A61K 31/497, A61P 3/04, A61K 31/506...

Značky: použité, inhibitory, benzofuranylové, glukokinázy, deriváty

Text:

...môže viesť kpriberaniu na váhe a môže vyvolať opuchy a anémiu.(E) Inzulín sa používa v najzávažnejších prípadoch, a to buď samotný alebo v kombinácii s vyššie uvedenými látkami.0006 Videálnom prípade by účinná nová liečba NIDDM spĺňala nasledujúce kritériá (a) nemala by výrazné vedľajšie účinky, vrátane vyvolania hypoglykémie(b) nemala by spôsobovať priberanie na váhe (c) mala by aspoň čiastočne nahradiť inzulín tým, že bude pôsobiť...

Celosklenená strecha pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19389

Dátum: 04.03.2010

Autori: Schmidt Lothar, Labrot Michael, Tardy Laurent

MPK: B60J 7/02, B62D 25/06, B32B 17/10...

Značky: motorové, střecha, vozidlo, celosklenená

Text:

...uložený druhý tabuľový dielec zo skla, tesneuzatvárajúci výrez a otvárateľný, pričom prvý tabuľový dielec zo skla je vytvorený z vrstveného skla z dvoch jednotlivých tabúľ zo skla vykazujúcich v ich okrajových oblastiach tlakové napätia o veľkosti najmenej 8 MPa a rohy výrezu sú zaoblené s polomerom (R) najmenej 80 mm, a pričom tabuľový dielec zo skla má trojrozmerný ohyb. Výraz trojrozmerný ohyb sa vzťahuje na geometriu odchyľujúcu sa od...

Spôsob a zariadenie na mechanické obrábanie obrobkov a na montáž/demontáž montážnych celkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287219

Dátum: 04.03.2010

Autor: Wiemers Karl-heinz

MPK: B23Q 3/00, B23Q 17/00, B23Q 16/00...

Značky: obrábanie, obrobkov, spôsob, celkov, montážnych, zariadenie, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu mechanického obrábania obrobkov a manipulácie s montovateľnými/demontovateľnými montážnymi celkami, pri ktorom sú obrábané obrobky a montážne celky upevnené na pevných alebo vymeniteľných upevňovacích doskách na obrobky. Upevňovacie dosky (2) sú ako časť upevňovacieho ústrojenstva (1) a/alebo kruhového stola (33) pomocou magnetických síl a/alebo plynných a/alebo kvapalných médií uložené vznášajúc sa, sú prestaviteľné a...

Jednorazové putá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13411

Dátum: 03.03.2010

Autori: Kůpa Vladimír, Koštál Břetislav

MPK: E05B 75/00

Značky: putá, jednorázové

Text:

...telesom a krytom umiestnený prítlačný člen na udržanie ostrého konca výstupku v kontakte s plochou páskou. Prítlačný člen je s výhodou valček z elastického materiálu. Na ďalšie zvýšenie blokovacieho účinku sa dutina zužuje od prvej strany puzdra odklonením odsadenej strany o uhol 2 až 5 stupňov.(0009) Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu Iná puzdro dva centrálne priechody V strednej časti medzi párom priechodov na upevnenie strednej...

Poistná skrutka, skrutkové spojenie a spôsob výroby poistnej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13248

Dátum: 03.03.2010

Autor: Holscher Winfried

MPK: F16B 39/30

Značky: skrutka, poistnej, skrutkové, skrutky, výroby, poistná, spojenie, spôsob

Text:

...aj po väčšompočte postupov skrutkovania. Ďalej spočíva úloha vtom, že sa má vytvoriť príslušne optimalizované poistné skrutkové spojenie, ako ajspôsob a zariadenie na výrobu optimalizovanej poistnej skrutky.Táto úloha je ohľadom poistnej skrutky vyriešená znakmi nároku 1. Ohľadom skrutkového spojenia je táto úloha vyriešená znakmi nároku 9. Ohľadom spôsobu je táto úloha pre vyrobenie poistnej skrutkyvytvorenej podľa koncepcie vynálezu...

Spôsob kódovania audiosignálov, spôsob dekódovania audiosignálov, kódovacie zariadenie, dekódovacie zariadenie, systém na spracovanie audiosignálov, a program na dekódovanie audiosignálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15357

Dátum: 03.03.2010

Autori: Naka Nobuhiko, Tsujino Kosuke, Kikuiri Kei

MPK: G10L 19/22, G10L 19/12

Značky: spôsob, zariadenie, systém, dekódovanie, audiosignálov, dekódovania, program, dekódovacie, spracovanie, kódovacie, kódovania

Text:

...26.290 Funkcia spracovania audio kodeku Kodek s rozšíreným adaptívnym viacrýchlostným širokým kmitočtovým pásmom (AMR-WB) Funkcia0008 Avšak u schémy kódovania hybridného typu, v ktorej sa selektívne používa kódovanie na základe schémy CELP a schémy kódovania, ktorá nepoužíva lineáme prediktívne kódovanie, je obťažné získať budiaci signál z procesu kódovania, uskutočňujúceho pod schémou kódovania, ktorá nepoužíva lineáme prediktívne kódovanie....

Liečba pirfenidónom s vylúčením fluvoxamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10771

Dátum: 03.03.2010

Autori: Szwarcberg Javier, Bradford Williamson Ziegler

MPK: A61K 31/4412, A61P 11/00

Značky: vylúčením, fluvoxamínu, liečba, pirfenidónom

Text:

...podávaný s potravou. Denná dávka 2400 mg alebo 2403 mg pirfenidónu denne môže byt podávaná napríklad takto 801 mg užívané trikrát denne, s potravou.0007 V niektorých aspektoch vynález poskytuje prostriedky na podávanieliečby pirfenidónom pacientovi, ktorý potrebuje liečbu pirfenidónom (napr.pacient s IPF), zahrňujúce podávanie terapeuticky účinného množstva0008 V ďalších aspektoch vynález poskytuje prostriedky na podávanie liečby pirfenidónom...

Liečba pirfenidónom a induktory cytochrómu P450

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10323

Dátum: 03.03.2010

Autori: Szwarcberg Javier, Bradford Williamson Ziegler

MPK: A61K 31/4412, A61P 11/00

Značky: liečba, induktory, pirfenidónom, cytochromu

Text:

...Vniektorých aspektoch vynález poskytuje prostriedky na podávanieliečby pirfenidónom pacientovi, ktorý potrebuje liečbu pirfenidónom (napr.upacientslPF), zahŕňajúca podávanie terapeuticky účinného množstvapirfenidónu pacientovi a vylúčenie užívania alebo podávania silného induktora cytochrómu P 450 (CYP), ktorý metabolizuje pirfenidón (induktor CYP), ako je uvedené vpatentových nárokoch. Vniektorých prípadoch je užívanie alebo podávanie...

Pyrazolové fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20554

Dátum: 03.03.2010

Autori: Long Jeffrey Keith, Taggi Andrew Edmund, Hong Wonpyo

MPK: C07D 231/20, A01N 25/00, C07D 231/12...

Značky: fungicídy, pyrazolové

Text:

...z atómov uhlíka a až 4 heteroatómov nezávisle vybraných z až 2 O, až 2 S a až 4 N atómov, kde až 3 uhlíkové členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(O) a C(S) a sírne členy kruhu sú nezávisle vybrané z S(O)u(NR 14)V, každý kruh alebo systém kruhov je prípadne substituovaný až 5 substituentmi, ktoré sú nezávisle vybrané z R 3 na uhlikových členoch kruhu, a sú vybrané z kyano, Cl-Ce alkylu,Cz-Ce alkenylu, Cz-Cs alkinylu, C 3-C 6 cykloalkylu, C...

Spôsob prípravy amidov karboxylových kyselín uplatniteľných v liečbe svalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14907

Dátum: 03.03.2010

Autor: Selwood David

MPK: C07C 231/12, C07C 233/68, C07C 231/02...

Značky: uplatniteľných, spôsob, amidov, karboxylových, přípravy, liečbe, ochorení, kyselin, svalových

Text:

...of Pharmacology, 2007, 1-14). Flexibilita tejto metódy dovoľuje syntézu velkého počtu rôznych zlúčenin použitím radu alkinov pre Sonogashirovu reakciu alebo počiatočným použitím rôznych amlnov pre vznik amidov v prvom kroku. Avšak hlavnou nevýhodou tejto syntézy je, že Lindlar katalytická redukcia medziproduktu (S 4) vedie k tvorbe zmesi E- a Z-izomérov výsledných alkenylových zlúčenín, separáciou reverznej fázy HPLC. Táto technika je jednak...

Spôsob a zariadenie na zmenu smeru pohybu pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287230

Dátum: 03.03.2010

Autori: Bünten Rolf, Richert Withold

MPK: B65H 23/04

Značky: spôsob, zariadenie, pohybu, změnu, směru, pásov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu obracania a zmeny smeru pohybu pásov (1), osobitne tenkého horúceho pásu. Pás možno v ľubovoľnom uhle odchyľovať pomocou aspoň jedného odchyľovacieho bubna s valčekovými traťami (5) umiestnenými na obvode odchyľovacieho bubna a tvorenými väčším počtom jednotlivých valčekov. Plastickým a elastickým deformáciám sa zabraňuje tým, že šírka jednotlivých valčekov (4, resp. R1 až R6) je od jednej valčekovej trate (5) k ďalšej...

Farmaceutické prípravky obsahujúce zolmitriptan

Načítavanie...

Číslo patentu: 287228

Dátum: 03.03.2010

Autori: Dearn Alan Roy, Williamson Sarah Louise, Summers Simon John, Coomber Trevor John

MPK: A61K 9/00, A61P 25/00, A61K 31/403...

Značky: zolmitriptan, přípravky, farmaceutické, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok 5HT1-agonistu, zolmitriptánu, ktorý má hodnotu pH nižšiu ako 6, na použitie pri nazálnom podávaní.

Spôsob výroby vredových terapeutík

Načítavanie...

Číslo patentu: 287227

Dátum: 03.03.2010

Autori: Caster Karl-heinz, Löbermann Hartmut

MPK: C07D 235/00

Značky: terapeutík, vredových, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby derivátov benzimidazolu všeobecného vzorca (I), vhodných ako vredové terapeutiká, obzvlášť omeprazolu alebo pantoprazolu, reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s kyselinou m-chlórperoxybenzoovou v rozpúšťadle, pričom ako rozpúšťadlo sa používa acetón alebo zmes acetónu a vody.

Súprava na pokladanie strešných škridiel, hrebenáčov a iných podobných strešných krytinových dielcov na latách strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287226

Dátum: 03.03.2010

Autor: Kaemper Jan

MPK: E04D 1/34

Značky: latách, škridiel, pokladanie, strešných, střechy, dielcov, hrebenáčov, súprava, podobných, krytinových, iných

Zhrnutie / Anotácia:

Strešný krytinový dielec (1) je na svojej dolnej strane, privrátenej k latám (2), vybavený tvarovaním spolupôsobiacim s pružinovou príchytkou (3), upevniteľnou na late, ktoré je vytvorené ako drážkovité vybranie (7), ústiace na dolnú stranu strešného krytinového dielca (1), a pružinová príchytka (3) obsahuje najmenej jedno ramienko (4), ohnuté v koncovej oblasti do koncovej časti (5) pri vymedzovaní ohybovej vzpernej hrany (5a) na prechode...

Zariadenie a spôsob na odstraňovanie usadenín z nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 287225

Dátum: 03.03.2010

Autori: Witing Holger, Rieck Ronald, Christ Bernhard

MPK: B08B 9/08

Značky: spôsob, odstraňovanie, zariadenie, usadenín, nádrže

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia a spôsobu na odstraňovanie usadenín z nádrže (28), v ktorej nad usadeninami je zhromaždená kvapalina (62), pričom nádrž je prístupná cez uzatvárateľný otvor (36) usporiadaný v stropnej stene (34), zahrnujúci cez otvor do nádrže zavediteľné a v nádrži pohybovateľné vozidlo (44) aspoň s jednou dýzou na vypúšťanie kvapaliny, odsávacím zariadením na odsávanie kvapaliny a častíc usadenín z nádrže a s týmto spojeným...

Použitie komplexu kyseliny hyalurónovej a zinku pri liečení artritického ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287223

Dátum: 03.03.2010

Autori: Serizawa Isao, Neszmeli Erzsebet, Illés János, Maekawa Keisei

MPK: A61K 31/00, A61K 31/715, A61K 31/726...

Značky: ochorenia, zinku, artritického, kyseliny, liečení, hyaluronovej, použitie, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie komplexu kyseliny hyalurónovej a zinku na výrobu prostriedku na liečbu artritických ochorení, ako je reumatoidná artritídy. Komplex synergicky inhibuje proliferáciu synoviálnych buniek a potláča matricovú metaloproteinázu MMP-9, ktorá je produkovaná synoviálnymi bunkami, v porovnaní so svojimi zložkami, kyselinou hyalurónovou a zinkom, samotnými.

Článok pojazdového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287222

Dátum: 03.03.2010

Autori: Oertgen Ekkehard, Spies Klaus

MPK: B62D 55/18

Značky: pásu, pojazdového, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Pri vysoko pohyblivých vozidlách prichádza často následkom preťaženia pojazdovej pätky (3) článku pojazdového pásu k natrhnutiu základového plechu (14), ktoré vzniká spravidla následkom zárezu jazyka. Vysoká trvanlivosť pojazdovej pätky (3) so základovým plechom (14) sa dosiahne tým, že základový plech (4) je v oblasti zachytenia (10) vytvorený bez zárezu.

Rotačný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287220

Dátum: 03.03.2010

Autor: Perič Radoslav

MPK: F02B 53/00

Značky: spalovací, motor, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný spaľovací motor s ventilmi a fixnou osou rotácie pozostáva zo statora, v ktorého hornej časti je umiestnená spaľovacia komora s dvomi prepúšťacími ventilmi a zapaľovacou sviečkou a v spodnej časti statora je umiestnený nasávací kanál a výfukový kanál, spojený s expanznou a výfukovou komorou, pričom konštrukčné riešenie statora vytvára expanznú a výfukovú komoru, ako aj nasávaciu a kompresnú komoru, a z rotačného piesta - rotora...

Tlakovo vyvážená zostava tesnenia hriadeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14278

Dátum: 03.03.2010

Autori: Hoelhe Neil, Orlowski David

MPK: F16J 15/44, F16J 15/40, F16J 15/447...

Značky: tesnenia, hriadeľa, tlakovo, vyvážená, zostava

Text:

...anti-rotačných drážok prispôsobených danému Iabyrintovému tesneniu. Vnútri týchto anti-rotačných drážok môže byt umiestnený rad zodpovedajúcich anti-rotačných čapov. Môžu existovať v rámci časti daného plávajúceho statora v blízkosti daných antirotačných drážok daného labyrintového tesnenia.-3 0012 V danom pevnom statore môže existovať rad axiálne orientovaných anti-rotačných drážok. V týchto anti-rotačných drážkach môže byť umiestnený rad...

Riluzolové vodné suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13461

Dátum: 02.03.2010

Autori: Artico Roberta, Moscoso Jaime, Barbareschi Daniele, Oldoni Tiziano, Mascagni Paolo, Adami Marco

MPK: A61K 47/34, A61K 31/428, A61K 47/20...

Značky: vodné, riluzolové, suspenzie

Text:

...pri takých nízkych koncentráciách riluzolu ako 0,5 hmotn./obj. Je to prekvapujúce, pretože stabilné suspenzie s koncentráciami aktívnej látky nižšími ako 1,0 hmotn./obj. sa zvyčajne ťažko získavajú dokonca aj pri použití iných aktívnych látok ako je riluzol.0033 Výhodné uskutočnenie podľa vynálezu sa teda týka stabilných suspenzií riluzolu, zahrnujúcich najmenej jednu povrchovo aktívnu látku, vybranú z etoxylovaných mastných alkoholov, a...

Regálový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13017

Dátum: 02.03.2010

Autori: Kemperdick Arthur, Gassner Okten

MPK: B65G 1/02

Značky: systém, regálový

Text:

...regálu na čisto priebežný regál pre kusový tovar tým, že sa medzi pozdĺžne traverzy vkladajú vkladacie segmenty, a to tak, že nie je nutné demontovať operné rámy a/alebo pozdĺžne traverzy.0014 Uskutočnenia vynálezu sú zvlášť výhodné, pretože čisto paletový regál sa môže prestavovať na regál, ktorý má ako oblasť paletového regálu, tak aj oblasť priebežného regálu pre kusový tovar. Ktomu sa vkladajú vkladacie segmenty medzi protilahlé pozdĺžne...

Usporiadanie pre skladovanie a ukladací stroj, najmä pre takéto usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16614

Dátum: 02.03.2010

Autor: Zombori Antal

MPK: B65G 1/04

Značky: stroj, takéto, skladovanie, najmä, ukládací, usporiadanie

Text:

...v programovaných alebo diaľkovo riadených pohyblivých zariadeniach a sú samy o sebe známe, a ktoré môžu byť navrhnuté profesionálmi a prispôsobené vynálezu na základe tohto objasnenia.0011 Aktívne zdvíhacie zariadenie kombinované so skladiskovým regálom je Ianový bubon. V súlade s tým pasívne zdvíhacie zariadenie manipulačného stroja, ktoré môže byť uvedené do funkčného spojenia s vyššie uvedeným aktívnym zdvíhacím zariadením, je lano....

Postup výroby skleného alebo keramického izolátora vysokého napätia utesnením jeho kovových častí tmeliacou maltou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12135

Dátum: 02.03.2010

Autor: Prat Sandrine

MPK: H01B 3/14

Značky: kovových, výroby, utesnením, skleného, tmeliacou, částí, napätia, keramického, postup, vysokého, izolátora, maltou

Text:

...v normeiizovanej miešačke (napriklad podľa normy NF EN 196-1) počas doby trvania od 1 minúty do 10 minút. Vtejto suchej zmesi cement predstavuje približne medzi 50 36 a B 0 36 celkového množstva zmesi piesku a cementu, piesok predstavuje približne medzi 20 S a 50 56 celkového množstva zmesi piesku a cementu a množstvo mikrosiliky predstavuje približne 2 96 až 10 36 množstve cementu samotného, najlepšie však približne 6 96. Najlepšie...

Nádorovo selektívny adenovírus E1A a E1B mutanty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20243

Dátum: 02.03.2010

Autori: Reid Tony, Kumar Shantanu, Hedjran Farah

MPK: C12N 15/12, C12N 5/10, C12N 15/861...

Značky: nádorovo, selektívny, adenovírus, mutanty

Text:

...R. et al., Clin Cancer Res 9(2)555-561 (2003) Reid, T. et al., Cancer Res 62(21)6070-6079 (2002) Vasey, P. A. et al., J Clin Oncol 20(6)1562-1569 (2002) Reid, T. et al., Gene Ther 8(2 l)l 6 l 8-l 626(2001. Objektívne klinické reakcie po podaní ONYX-015 však neboli časté,čo vyvoláva obavy, že hoci je tento vírus dobre znášaný pri intratumorálnom,intravenóznom a dokonca aj pri intraarteriálnom podaní, nemal dostatočnú silu na to, aby mohol byť...

Spôsoby prípravy plazminogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19823

Dátum: 02.03.2010

Autori: Stokes Kenya, Zimmerman Thomas, Rebbeor James, Lindsay Myles, Koepf Edward, Hunt Jennifer, Silverstein Rebecca, Caronna Anthony, Miller Charles

MPK: C07K 1/18, C12N 15/57, C12N 9/50...

Značky: plazminogénu, spôsoby, přípravy

Text:

...pre expresiu, ktoré sú dostatočné na vytvorenie inklúzneho telieska(b) uvedenie inklúzneho telieska rekombinantného plazminogénu do kontaktu so solubilizačnýrn tlmivým roztokom za solubilizačných podmienok dostatočných na získanie solubilizovaného inklúzneho telieska rekombinantného plazminogénu(c) uvedenie solubilizovaného inklúzneho telieska rekombinantného plazminogénu do 5 kontaktu s roztokom na opätovne Skladanie (refolding) za...

Spôsob prípravy ajoénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14579

Dátum: 02.03.2010

Autori: Evans Gareth James Street, Saunders Robert Alun, Williams David Michael

MPK: C07C 323/65, C07C 319/22, C12P 11/00...

Značky: přípravy, ajoénu, spôsob

Text:

...nebola špecifická ohľadom aktívneho činidla, ktoré sa typicky označuje ako cesnakový extrakt alebo cesnakový olej.0008 Tak existuje potreba zlepšeného spôsobu získania ajoénu vo vysokomvýťažku, vo veľkých objemoch a za rozumnú cenu. Tiež existuje potrebazlepšeného spôsobu získania alicínu, prekurzoru ajoénu, vo vysokom výťažku, vo veľkých objemoch a za rozumnú cenu.0009 Podľa prvého aspektu je predkladaný vynález smerovaný na spôsob prípravy...

Zariadenie a spôsob výroby snehu z oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14001

Dátum: 01.03.2010

Autor: Frére Émilien

MPK: C01B 31/22

Značky: spôsob, sněhu, výroby, oxidů, uhličitého, zariadenie

Text:

...sú vždy odlišné, je možné pomocou počítačovej jednotky spoľahlivo určiť zo zmeranej dielektrickej konštanty podielkvapalného, resp. plynného oxidu uhličitého. Na rozdiel od optického detektora je meraniedielektrickej funkcie menej náchylné na rušivé vplyvy, spôsobené vlhkosťou vzduchu alebočasticami, prilepenými na stenách prívodného potrubia.Detektor obsahuje napríklad kondenzátor, usporiadaný v okruhu striedavého prúdu, pomocou ktorého sa...

Mikrokapsulované formulácie chlórpyrifosu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18076

Dátum: 01.03.2010

Autori: Boucher Raymond, Wilson Stephen

MPK: A01N 57/16, A01N 25/28, A01P 7/00...

Značky: mikrokapsulované, formulácie, chlórpyrifosu

Text:

...začiatočnu kontrolu sivkavca stavikrvového (Beet Army Worms) (LAPHEG) nižšiu ako okolo 400 ppm chlórpyrifosu.0008 Iným aspektom je spôsob syntezy mikrokapsuly s insekticídnymi vlastnosťami, zahŕňajúci kroky poskytnutia organofosforečnanoveho insekticidu a aspoň jedného monoméru zmiešania organofosforečnanového insekticídu a aspoň jedného monomeru a vytvorenia mikrokapsuly, pričom monomér vytvorí polymér, polymer vytvorí stenu, pričom stena...

Zlepšený spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16967

Dátum: 01.03.2010

Autori: Shukla Vinay Kumar, Bhandari Shreyas Shrikant, Gore Vinayak Govind, Hasbe Suresh

MPK: A61K 31/45, C07D 401/04

Značky: spôsob, zlepšený

Text:

...v rôznych kryštalických formách alebopolymorfoch. Tieto formy môžu vykazovať rôzne fyzikálne, chemické aspektroskopické vlastnosti. Napríklad určité polymorfy zlúčeniny môžu byťľahšie rozpustné v konkrétnych rozpúšťadlách, môžu lepšie tiecť alebo sa môžu ľahšie stláčať než iné (pozri napr. P. DiMartino a kol., J. Thermal Analysis, sv. 48, strany 447-458, 1997). Vprípade liekov môžu byť určité pevné formy biologicky dostupnejšie než iné,...

N-(Hetero)aryl,2-(hetero)aryl-substituované acetamidy na použitie ako modulátory wnt signalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15808

Dátum: 01.03.2010

Autori: Cheng Dai, Pan Shifeng, Zhang Guobao, Gao Wenqi, Han Dong

MPK: A61P 35/00, C07D 213/75, A61K 31/44...

Značky: n-(hetero)aryl,2-(hetero)aryl-substituované, modulátory, acetamidy, signalizácie, použitie

Text:

...bunkách bol c-Myc identifikovaný ako jeden z transkripčných cieľov lł-kateninľľcf (He a kol Science, 2811509-1512 (1998) de La Coste a kol., Proc Natl Acad Sci USA, 95 8847-8851 (1998) Miller a kol., Oncogene, 1827860-7872 (1999) You a kol., J Cell Biol, 157429-440 (2002. 0007 Teda, sú potrebné látky a spôsoby, ktoré modulujú Wnt signálnu dráhu, a tým liečbu, stanovenie diagnózy, prevenciu a/alebo zlepšenie porúch súvisiacich s Wnt...

Usporiadanie airbagov pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10491

Dátum: 01.03.2010

Autori: Lesnik Siegfried, Bergers Helmut

MPK: B60R 21/205

Značky: airbagov, usporiadanie, motorové, vozidlo

Text:

...fólie, u ktorého sa odrezaním materiálu vytvorí voblasti miest žiadaného zlomu čiastočná redukcia hrúbky materiálu.0007 Riešenia stavu techniky všetky vyžadujú spracovanie a/alebo prispôsobenie krycieho materiálu, aby sa v oblasti miest žiadaného zlomu znížila tržná pevnosť krycieho materiálu a dosiahlo sa definované roztrhnutie krycieho materiálu. pri odpojení krytu odnosného dielu. Ďalej je potrebné umiestniť krycí materiál nadnosným...

Pripojovací systém na pripojenie rúrky na hlavné potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18078

Dátum: 26.02.2010

Autori: Hendel Roland, Leihbecher Heiko, Sieber Jürgen

MPK: F16L 41/14

Značky: potrubie, systém, připojovací, rúrky, hlavne, pripojenie

Text:

...krúžok pritlačený na tesniaci prvok alebo aby bola ťažnou silou vonkajšia dosadacia plocha styčnice pritlačená na vnútornú plochu hlavného potrubia, pokračujúc s vytvorením stabilného spojenia pripojovacieho systému s hlavným potrubim,ktoré zabezpečuje účinné utesnenie najmenej od prídržného krúžku až k hlavnému potrubiu sa rozkladajúcej oblasti pripojovacieho systému. Pred alebo počas procesu naskrutkovania je vonkajšia dosadacia...

Komplex agomelatínu s halogenvodíkom a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18066

Dátum: 26.02.2010

Autori: Yuan Zhedong, Huang Yu, Shan Hanbin, Jiang Xudong, Wang Hubo, Yu Xiong, Pan Hongjuan, Cao Xufeng, Cheng Xingdong, Zhang Peng

MPK: C07C 233/18, C07C 231/12

Značky: halogenvodíkom, agomelatínu, spôsob, komplex, přípravy

Text:

...acetónom, acetonitrilom apod. a najviac sa preferuje etyl-acetát. Avšak vhodné nie sú rozpúšťadlá s nízkou polaritou, ako súPrínos tohto vygálezu 0010 Predložený vynález prináša výhodu vtom, že pôvodcovia zistili, že medzi toľkýmikonvenčnými kyselinami môže agomelatín reagovať len s halogenvodíkmi za vzniku stabilnćhokomplexu, ktorého fyzikálne vlastnosti ako stabilita, rozpustnosť a hygroskopickosť, sú lepšie než pri produktoch...