Archív za 2010 rok

Strana 37

Spôsob prípravy horkej živičnej zmesi so zníženým obsahom spojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19415

Dátum: 21.04.2010

Autor: Carbonneau Xavier

MPK: C04B 26/26, C04B 111/00, E01C 7/22...

Značky: zníženým, spojiva, spôsob, zmesí, horkej, přípravy, obsahom, živičnej

Text:

...spojiva a zmitej zmesi najmenej s obsahom jemných prvkov, čo sú jemné ahrubé štrky, kamenivo a/alebo piesky, pričom uvedený spôsob zahrnuje najmenej tieto po- najprv sa do celej zmitej zmesi umiestnenej v miešačke (l) vpraví len prvá časť stanoveného množstva uhľovodíkového spojiva,- zmes sa mieša za vlhka za účelom prípravy tmelu,- ďalej sa do zmesi vpraví zvyšné množstvo uhľovodíkového spojiva,- zmes sa ďalej mieša.Je samozrejme, že...

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s rozsahom výkonov v rozmedzí 20MVA a viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14172

Dátum: 20.04.2010

Autori: Schwery Alexander, Meyer Bruno, Okai Ricardo, Walser Hanspeter, Cifyildiz Serdar

MPK: H02K 1/28

Značky: napájaný, dvojito, točivý, stroj, výkonov, elektricky, najmä, asynchrónny, rozsahom, rozmedzí, 20mva

Text:

...Vdôsledku toho je možné účinne zachytiť odstredivé sily, pôsobiace na vonkajšiu nalisovanú dosku.Iné usporiadanie sa vyznačuje tým, že vnútomá a vonkajšia nalisovaná doska tak priliehajú k sebe a tak sú vzájomne spojené, že je možné vonkajšiu nalisovanú dosku naklopiť protiĎalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že aspoň časť strížných svomíkov jevyhotovená ako masívne svomíky.Tiež je však myslíteľné a s ohľadom na použitie rôznych...

Kokryštály tramadolu a koxibov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14138

Dátum: 19.04.2010

Autori: Plata Salaman Carlos Ramon, Tesson Nicolas

MPK: A61P 29/00, A61K 31/135, A61K 31/415...

Značky: koxibov, kokryštály, tramadolu

Text:

...vlastnosťami v porovnaní so samotným tramadolom, a tiež dobrým analgetickým účinkom. Takto získané kokryštály majú špecifickú stechiometriu. Pri vhodných podmienkach je to ďalšou výhodou týchto nových tuhých foriem ako liečiv, pravdepodobne s dosiahnutím určitej úpravy farmakologických účinkov. Zatial čo pri API (Aktivnych farmaceutických zložkách), ako napríklad pri tramadole, sa vo všeobecnosti už niekoľko rokov pripúšťa tvorba...

Použitie nifuratelu na liečenie infekcií spôsobených druhmi rodu atopobium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18529

Dátum: 19.04.2010

Autor: Mailland Federico

MPK: A61K 31/7048, A61K 31/422, A61K 45/06...

Značky: druhmi, liečenie, spôsobených, použitie, infekcii, atopobium, nifuratelu

Text:

...sa môžu podávať spoločne s nifuratelom (t. j. môžu byt napríklad obsiahnuté vtej istej kompozícii ako nifuratel) alebo sa möžu podávať oddelene od nifuratelu alebo v časovej blízkosti s ním.0012 Medzi príklady antibiotík patria klindamycín, makrolidové antibiotika, ako sú napriklad erytromycín,oleandomycín, fluritromycín, azitromycín a klaritromycín a ich solí, beta-Iaktámové antibiotiká, ako sú napríklad penicilín, ampicilín, amoxicilín a ich...

Albumín a/alebo manitol na liečenie nosovej polypózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13764

Dátum: 19.04.2010

Autor: Mercuri Luigi

MPK: A61K 31/19, A61K 31/00, A61K 31/047...

Značky: nosovej, liečenie, polypózy, albumín, manitol

Text:

...osmotických činidiel podľa nárokov napoužitie na liečenie nosovej polypózy.Vrozsahu tohto vynálezu je pod výrazom osmotické činidlo definovaná jedna alebo viacero zlúčenín v súlade s nárokmi. Ich použitie na liečenie pacientov postihnutých nosovou polypózou spôsobuje tvorbu osmotického gradientu dostatočného na zníženie vnútorného tlaku samotných polypov.Ďalej, onkotickć činidlá zodpovedajú osmotickým činidlám defmovaným pred...

Pevné formy pyrazolového amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13761

Dátum: 19.04.2010

Autori: Oberholzer Matthew, Hanagan Mary, Pasteris Robert, Shapiro Rafael

MPK: C07D 417/14, A01N 43/80

Značky: pyrazolového, pevně, formy, amidů

Text:

...kaši a ponechanie kaša, dokiaľ polymorfná forma A neprejde na polymorfnú formu B.0007 Tento opis sa tiež týka fungicídneho prostriedku obsahujúcehoa) aspoň jednu pevnú formu zlúčeniny 1 ab) aspoň jednu ďalšiu zložku vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo surfaktantov, pevných riediacich zložiek a kvapalných nosičov.0008 Tento opis sa tiež týka fungicídneho prostriedku obsahujúcehoa) aspoň jednu pevnú formu zlúčeniny 1 ab) aspoň jeden ďalší...

Elektrický stroj s rotorom a statorom a zariadením na kontrolu vzduchovej medzery medzi rotorom a statorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16974

Dátum: 19.04.2010

Autori: Schwery Alexander, Schmid Matthias, Cifyildiz Serdar

MPK: H02K 11/00

Značky: statorom, vzduchovej, zariadením, elektricky, stroj, medzi, rotorom, kontrolu, medzery

Text:

...stroj so statorom a rotorom, ktoré defmujú vzduchovúNa kontrolu vzduchovej medzery sú upravované optické vlákna so šošovkou konden zora a kolimačnou šošovkou.Preto je úlohou vynálezu, vyvinúť ďalej elektrický stroj skôr uvedeného druhu tak, abyboli včas rozoznané kritické zmeny v geometrii vzduchovej medzery.Úloha je vyriešená súborom znakov nároku 1. Pre riešenie podľa vynálezu je charakteristické, že sú upravené prostriedky na kontrolu...

Zaisťovací mechanizmus pre výškovo nastaviteľné záchranárske nosidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17399

Dátum: 19.04.2010

Autori: Keller Bryan Robert, Valentino Nicholas Vittorio

MPK: A61G 1/04, A61G 1/013, A61G 1/02...

Značky: zaisťovací, záchranárske, mechanizmus, nastavitelné, výškovo, nosidlá

Text:

...88 zapadnúť na kolíky 90, 92. Ked drážky 86, 88 sú pod uhlom k zapadnutiu na kolíky 90, 92 a priečny nosný prvok 58 nesie záťaž,blokovací mechanizmus umožňuje úspešné uchytenie nosidie| v požadovanej polohe.0008 Prevedenia predkladaného vynálezu sa týkajú nového upevňovacieho mechanizmu pre výškovo nastavitelné záchranárske nosidlá, ktoré riešia vyššie uvedené problémy. Vjednom vyhotovení, je opísaný zaisťovací mechanizmus, ktorý má...

Katalyzátory a spôsob hydroaminácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16160

Dátum: 19.04.2010

Autori: Heidemann Thomas, Kehrer Jens

MPK: B01J 29/70, B01J 37/02, C07C 209/60...

Značky: spôsob, olefínov, katalyzátory, hydroaminácie

Text:

...tablety alebo drvina.Bežnými spôsobmi výroby tvarovaných telies sú napríklad extrúzia,tabletovanie, t.j. mechanické zlisovanie alebo peletovanie, t.j. kompaktovanie krúživými alalebo rotačnými pohybmi asú opísané napríklad v Ertl, Knözinger,Weitkamp Handbook of heterogenoeous catalysis, VCH Weinheim, 1997, od strany 98 alebo v US 4,388,288.Na výrobu tvarovaných telies (vytvarovanie) je možné pridať od 2 do 60 hmotn. (vztiahnuté na...

Spôsob výroby rúrkového radiátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11618

Dátum: 19.04.2010

Autor: De' Longhi Giuseppe

MPK: B23K 26/28, B23K 101/14, B23K 11/26...

Značky: radiátora, spôsob, rúrkového, výroby

Text:

...p i výrazne znížených nákladoch. Ďalším predmetom vynálezu je získať rúrkový radiátor,ktorý spĺňa požiadavky na hydraulické a mechanické tesnenie, pričom sa vylepší ak jeho estetická stránka. Technická úloha, ako aj tieto a iné predmety, v súladespôsob výroby rúrkového radiátora podľa tvrdenia l. Vynález predvádza uskutočnenie zvárania s vytváraním švikov tak, aby sa vytvorilo prekrytie medzi zváranými materiálmi a. následne sa takto...

Nové 7-deazapurínové nukleozidy na terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15426

Dátum: 19.04.2010

Autori: Naus Petr, Hocek Michal, Bourderioux Aurelie

MPK: A61K 31/7064, A61P 35/00, C07H 19/23...

Značky: nukleozidy, nové, použitie, 7-deazapurínové, terapeutické

Text:

...farmaceuticky prijateInej soli na pripravu lieku na inhibíciu neoplastického ochorenia u živočícha.vynález poskytuje aj syntetické postupy a syntetické medziprodukty tu publikované, ktoré sú užitočné pri príprave zlúčenín vzorca l alebo ich solí.Na účely výkladu tejto špecitikácie budú platit nasledujúce definície a kedykoľvek to bude vhodné, pojmy použité vjednotnom čísle budú zahŕňať ajTermín alkyl vtu používanom význame označuje...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 287282

Dátum: 19.04.2010

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04B 1/48, E04C 1/00, E04B 1/02...

Značky: zostava, stavebná

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná zostava pozostáva zo stavebných dielcov (1) s umiestnenými montážnymi puzdrami (2) a zo spojovacích tyčí (3). Stykové steny stavebných dielcov (1) sú vytvarované tak, aby nebolo nutné na ich spojenie používať mokré stavebné procesy, pričom zostavu je možné demontovať bez poškodenia jej prvkov.

Priehľadné vrstvené sklo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14465

Dátum: 19.04.2010

Autori: Dunkmann Benno, Offermann Volkmar

MPK: B60J 1/00, C03C 27/00, B32B 17/10...

Značky: použitie, vrstvené, priehľadné

Text:

...tuhosti a pevnosti, odolnosti proti odletujúcim kamienkom, optickéhoskreslenia v zornom poli, odolnosti plôch proti oderu a poškrabaniu.0017 Ďalej je cieľom vynálezu navrhnúť nové použitie tohto priehľadného0018 Cieľ vynálezu je dosiahnutý znakmi uvedenými v patentovom nároku 1. Priehľadné vrstvené sklo obsahuje priehľadnú vonkajšiu tabuľu s hrúbkou 1,45 mm až 1,8 mm, s výhodou 1,75 mm až 1,8 mm, aspoň jednu polymérnu vrstvu s hrúbkou 0,5 mm...

Stroj na prípravu tureckej kávy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14456

Dátum: 19.04.2010

Autori: Koc Caroline, Lovalvo Sally Ann, Yentur Nil Banu

MPK: A47J 31/18

Značky: kávy, tureckej, přípravu, stroj

Text:

...kávy 2. Varna komora 21. Výtoková čast 22. veko 3. Kapsula330. Stena 331. Rozšírenie 34. Vnútorné telo 340. Strop 341. Výčnelok 4. Prepichovací mechanizmus kapsuly 41. Držiak kapsuly-3 43. Pár ozubených kolies 44. Čap 45. Vodorovné rameno 46. Spojovací člen 47. Prepichovacíe rameno 48. Spínač 401. Solenoid 402. Prepichovací bodec411. Ovládacia páka 5. Vodná nádržka Hadica so studenou vodou 61. Vodná dýza Čerpadlo studenej vody Parný kotlík...

Spôsob získavania nových derivátov naftalénu pre in vivo diagnózu Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16977

Dátum: 17.04.2010

Autori: Rodriguez-tanty Chryslaine, Perez Perera Rafaela, Valdés Sosa Pedro, Perera Pintado Alejandro, Pérez Martínez Carlos Serafín, Rivera Marrero Suchitil, Sablón Carrazana Marquiza, Prats Capote Anaís, López Barroso Rosa María, Vélez Castro Hermán

MPK: C07C 233/07, C07C 233/36, C07C 233/47...

Značky: alzheimerovej, nových, spôsob, derivátov, diagnózu, naftalenu, získavania, choroby

Text:

...ktorý popisuje výrobu tropánového rádiofarmaka ggmTc-TRODAT ako selektívneho markera dopamínového nosiča pri detekcii presynaptickej neurónovej degenerácie pri Parkinsonovej chorobe bez vylúčenia iných chorôb, akou je AD. Okrem toho Zhu et al. v CN 1072020 popisuje komplex ggmTcetylcysteinát dietyl esteru (ggmTc-ECD), ktorý prechádza mozgovo-cievnou bariérou a používa sa pri skúmaní mozgovej perfúzie. S týmto cieľom sa skúmali ďalšie...

Expandovaná polystyrénová častica majúca povrchovú vrstvu s vynikajúcou tvarovateľnosťou, spôsob jej výroby a expandovaný polystyrénový tvarovaný výrobok s použitím tejto častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18703

Dátum: 16.04.2010

Autori: Kim Dong-hyun, Park Bong-kuk

MPK: C08J 9/22, C08J 9/224, C08J 9/16...

Značky: expandovaná, polystyrenová, výroby, spôsob, vynikajúcou, expandovaný, tvarovaný, tejto, polystyrénový, výrobok, použitím, povrchovú, majúca, vrstvu, částice, častica, tvarovateľnosťou

Text:

...rozpúšťadlového typu na bázeterrnoplastickej živice používa iný druh lepíaceho prostriedku, ako napríklad lepiaci prostriedokemulzného typu na báze termoplastickej živice, ako spojivo, aj keď nie je obsiahnuté anorganické aditívum, ktoré negatívne ovplyvňuje tvarovateľnosť, tak tento lepiaci prostriedok vykazuje značne slabú tvarovateľnosť (napríklad živicová zložka povrchovej vrstvy sa vylúhuje) v dôsledku vlhkosti v expanznom tvarovacom...

Zariadenia na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13824

Dátum: 16.04.2010

Autori: Hansen Nick Andrew, Bentley Andrew

MPK: A47J 31/36, A47J 31/06

Značky: přípravu, nápojov, zariadenia

Text:

...prípravu nápojov, ktoré používa tento typ zásobníka je opísané v patente EP-A-1440644. Tento typ zariadenia okrem iného zlepšildovtedajší stav techniky tým, že fungoval za nižšieho tlaku, ako predtým známe zariadenia, ktoré boli určené skôr pre komerčné alebo priemyselné trhy, než pre spotrebiteľský trh a preto bolo toto zariadenie vhodnejšie pre spotrebiteľský trh z hľadiska nákladov, spoľahlivosti a výkonnosti. Problémom systémov, ktoré...

Povrchovo upravený papier s vysokou potlačiteľnosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13259

Dátum: 16.04.2010

Autor: Piano Pierino

MPK: D21H 19/10, D21H 19/24, D21H 19/48...

Značky: papier, potlačiteľnosťou, vysokou, výroby, spôsob, povrchovo, upravený

Text:

...povrchovo upraveného papiera s vysokou potlačiteľnosťou a zo spôsobu jeho výroby podľa tohto0018 V nasledujúcich uskutočneníach môžu byt jednotlivé vlastnosti predstavené v súvislostí s konkrétnymi príkladmi v skutočnosti vzájomne zamenené s inými, odlišnými vlastnosťami, existujúcimi V iných uskutočneníach.0019 Vynález sa týka papiera s povrchovou úpravou, vhodného hlavne na tlač a balenie, ktorýobsahuje papierový substrát, ktorý má...

Farmaceutická kompozícia, obsahujúca (1S)-1,5-anhydro-1-[5-(4-etoxybenzyl)-2-metoxy-4-metylfenyl]-1-tio-D- glucitol a metformín a inzulínový sekretagogom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17845

Dátum: 16.04.2010

Autori: Uchida Saeko, Takahashi Teisuke

MPK: A61K 31/155, A61K 31/382, A61K 31/4439...

Značky: glucitol, obsahujúca, 1s)-1,5-anhydro-1-[5-(4-etoxybenzyl)-2-metoxy-4-metylfenyl]-1-tio-d, kompozícia, metformín, farmaceutická, sekretagogom, inzulínový

Text:

...že pacienti s diabetes typ 2, pokiaľ sú vystavení hyperglykemickým podmienkam po dlhšie obdobie, budú trpieť zníženou funkciou beta-buniek ničmenej väčšina antidiabetických agens je neschopných adekvátne potlačiť totozníženie, i keď sú hladiny krvnej glukózy znížené.0003 Z dôvodu vyriešenia týchto problémov pri liečbe jedným liečivom sa uvažuje o kombinačnej liečbe, kedy je použitá kombinácia antidiabetických látok, ktoré pôsobia rôznymi...

Kvapalné formulácie solí 1-[2-(2,4-dimetylfenylsulfanyl)fenyl]piperazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17174

Dátum: 16.04.2010

Autori: Treppendahl Svend, Lopez De Diego Heidi

MPK: A61K 9/08, A61P 25/00, A61K 31/495...

Značky: kvapalné, formulácie, solí, 1-[2-(2,4-dimetylfenylsulfanyl)fenyl]piperazínu

Text:

...ktorou je soľ 1-2(2,4-dimetylfenylsuIfanyI)fenylpiperazínu s pridanou kyselinou D-mliečnou.0012 Vjednom uskutočnení sa vynález týka použitia soli podla predloženého vynálezu vo výrobe kvapalného farmaceutického prostriedkuurčeného na liečbu určitých chorôb.0013 Vjednom uskutočnení sa vynález týka použitia solí podľa predloženého vynálezu pri liečbe určitých chorôb, pričom uvedené soli sú0014 Vjednom uskutočnení sa predložený vynález týka...

Ovládací systém elektronického spínača a spôsob ovládania elektronického spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16606

Dátum: 16.04.2010

Autori: Schwarz Marcos Guilherme, Ferreira Nerian Fernando

MPK: H03K 5/1536, H03K 19/003, H03K 17/13...

Značky: spôsob, spínača, ovládací, systém, elektronického, ovládania

Text:

...Ovládací okruh 3 sa prednostné skladá z digitálneho procesora typu mikroovládača alebo z procesora digitálnych signálov (DSP) špeciálne navrhnutého na účely tohto vynálezu.0022 Uvedený zdroj striedavého napätia 4 je elektricky spojený, prostredníctvom prvej koncovky napájania 20, s prvou vodivou koncovkou 25 elektronického spínača 1.0023 Uvedený elektronický spínač 1 môže pozostávať zo zariadenia typu tyristora, ako je TRIAC a podobne. Rovnaký...

Ručný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16030

Dátum: 16.04.2010

Autor: Lauvdal Olav

MPK: B62B 1/14

Značky: vozík, ručný

Text:

...jeden prídržný magnet sa môžu pohybovat dozadu od predmetu a tým uvoľňovať predmet z prídržného magnetu. Aby sa znížila možnost poškodenia povrchu predmetu počas uvolňovania,uvoľňovacia platňa može byt vybavená mäkkým materiálom ako je guma alebo podobne.0015 Vjednom uskutočnení vynálezu je uvolňovací prvok otočne namontovaný na rám ručného vozíka napríklad využitím skrutiek alebo podobne. Taktiež možno použit závesné prostriedky na...

Systém produkcie izotopov a cyklotrón s jarmom magnetu s prijímacou dutinou čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15972

Dátum: 16.04.2010

Autori: Eriksson Tomas, Norling Janas

MPK: H05H 13/00

Značky: dutinou, jarmom, čerpadla, produkcie, izotopov, magnetů, systém, prijímacou, cyklotrón

Text:

...Obrázok 2 je pohľad zo strany na cyklotrón, vyrobený podľa jedného uskutočnenia.0010 Obrázok 3 je pohľad zo strany na dolnú časť cyklotrónu, ukázaného na Obrázku 2.0011 Obrázok 4 je pohľad zo strany na turbomolekulárne čerpadlo, ktoré môže byt použité s cyklotrónom, ukázaným na Obrázku 2.0012 Obrázok 5 je perspektívny pohľad na časť telesa jarma, ktoré môže byť použité v cyklotróne, ukázanom na Obrázku 2.0013 Obrázok 6 je pôdorys...

Spôsob prípravy povrchovo modifikovaného minerálneho materiálu, výsledné produkty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15838

Dátum: 16.04.2010

Autori: Wimmer Guenter, Weitzel Hans-joachim, Schoelkopf Joachim

MPK: C09C 1/02, C09C 1/42

Značky: použitie, povrchovo, minerálneho, modifikovaného, spôsob, výsledné, produkty, materiálů, přípravy

Text:

...zlúčenine obsahujúcej kovčinilod 10 l až 2 l,aminerálneho materiálu v suchom stave,ako prísady do vodnej suspenzíe minerálnych látok majúcich pH medzi 5 a 10, vyznačujúce sa tým, že táto prísada vedie k vytvoreniu maloobjemového ñltračného alebo odstredeného alebo sedímentovaného koláča s vysokým obsahom pevných látok získaného0008 Izoelektrickým bodom minerálneho materiálu je na účely tohto vynálezu hodnota pH, pri ktorej povrch...

Farmaceutická kompozícia, obsahujúca (1S)-1,5-anhydro-1-[5-(4-etoxybenzyl)-2-metoxy-4-metylfenyl]-1-tio-D- glucitol a metformín a ich použitie pri liečbe diabetes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15452

Dátum: 16.04.2010

Autori: Uchida Saeko, Takahashi Teisuke

MPK: A61K 31/155, A61K 31/4439, A61K 31/382...

Značky: metformín, kompozícia, liečbe, obsahujúca, diabetes, použitie, glucitol, farmaceutická, 1s)-1,5-anhydro-1-[5-(4-etoxybenzyl)-2-metoxy-4-metylfenyl]-1-tio-d

Text:

...antidiabetických agens je neschopných adekvátne potlačiť toto zníženie, i keď sú hladiny krvnej glukózy znížené. Z dôvodu vyriešenia týchto problémov pri liečbe jedným liečivom sa uvažuje o kombinačnej liečbe, kedy je použitá kombinácia antidiabetických látok, ktoré pôsobia rôznymi mechanizmami. Napriek tomu len málo kombinácií je schopných znížiť uvedené problémy s použitím jedného liečiva. Napr. sulfonylureázy, sú ďalej zvyšované,...

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s výkonovým rozsahom v rozsahu 20 MVA až viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19921

Dátum: 16.04.2010

Autori: Okai Ricardo, Schwery Alexander, Walser Hanspeter, Meyer Bruno, Cifyildiz Serdar

MPK: H02K 1/28

Značky: elektricky, rozsahom, napájaný, rozsahu, stroj, najmä, točivý, výkonovým, asynchrónny, dvojito

Text:

...na Y J Jjednotlivé rovnonorodé časti, keď obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky nadväzujúvždy rovnou naklápacou hranou na vnútomú nalisovanú dosku a keď obvodové časti dosky súvždy uchytené zavesením do vnútornej nalisovanej dosky.Obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky môžu byť s výhodou do vnútornej nalisovanejdosky zavesené pomocou ozubov V tvare kladivka.Ďalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že vnútomá nalisovaná doska má...

Diamidové zlúčeniny vyjazujúce antagonistické pôsobenie na muskarínový receptor a agonistické pôsobenie na beta2 adrenergický receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14461

Dátum: 16.04.2010

Autori: Byun Daniel, Jacobsen John, Stangeland Eric, Wilson Richard, Chen Yan, Hughes Adam, Yen Rose, Fleury Melissa

MPK: A61K 31/444, A61P 11/08, A61P 11/00...

Značky: receptor, pôsobenie, diamidové, zlúčeniny, antagonistické, agonistické, beta2, vyjazujúce, muskarínový, adrenergický

Text:

...receptor, tak aj agonistícké pôsobenie na 32 adrenergický receptor. Takéto zlúčeniny poskytujú bronchodilatáciu, keď sú podané cicavcovi inhaláciou. Pri zlúčeninách z tohto vynálezu bolo zistené, že majú dlhé trvanie účinku, t.j. že poskytujú bronchodilatáciu počas aspoň asi 24 hodin po podaní. Pri zlúčcninách podľa tohto vynálezu sa preto očakáva, že budú prospešné a výhodné ako bronchodilatačné činidlá na liečbu pľúcnych0007 Tento...

Spôsob výroby potláčateľnej stavebnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14369

Dátum: 16.04.2010

Autor: Bauer Jörg

MPK: B32B 13/08, B44C 5/04, E04C 2/04...

Značky: dosky, výroby, potláčateľnej, spôsob, stavebnej

Text:

...vrstvou základového náteru,ktorá vytvára izolačnú vrstvu pre materiál lepidla aktorej voľný povrch zostáva neovplyvnený materiálom lepidla.Základová teleso sa výhodne obojstranne kašíruje tak, že sa napríklad najeho spodnú stranu nalepí papier sprotíťahom, ktorý sa vprípade potreby taktiež potiaľme základovým náterom. Obojstranné kašírovanie vedie k tomu, že sa zhotovované teleso nenaťahuje prípadne sa nezvlní.Základový náter nanesený na...

Otočná príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18679

Dátum: 15.04.2010

Autori: Levin Shalom, Fabian Izhak, Rimer Ofer, Altman Nir, Levin Asaf, Cohen Arik

MPK: A61B 17/064

Značky: príchytka, otočná

Text:

...znázorňuje otočnú príchytku30, vyrobenú a funkčnú podla uskutočnenia tohto vynálezu.0016 Príchytka 30 obsahuje špirálovité teliesko 32, so základňou 34 s uzavretou slučkou a špirálu špirálovitých závitov 36, ktoré prechádzajú od základne 34 a ktoré končia v špičke 38 na prepichovanie tkaniva (nie je ukázané). Ako je vidiet na Obr. 2 B a 2 C, každá z clevok 36 má prierez s vnútorným obvodom, obsahujúcim aspoň jednu oblúkovitú časť a aspoň...

Spôsob prípravy izoserínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13665

Dátum: 15.04.2010

Autori: Gelmi Maria Luisa, Gassa Federico, Fontana Gabriele

MPK: C07C 227/32

Značky: izoserínových, spôsob, přípravy, derivátov

Text:

...diastereoizoméry po jednoduchom kryštalizačnom kroku.0019 Podla tohto spôsobu imín 4 sa najskôr generuje in situ z aldehydu (RCHO) a amínu(RzNHg, kde PhCHZNHZ je výhodný) v acetonitrile pri teplote miestnosti a v prítomnosti molekulámych sít alebo pomocou destilácie azeotropickej zmesi acetonitril/voda. Reakčná teplota je znížená na -30 °C a pridáva sa silylový derivát 3. Potom sa pridáva katalyzátor a zmes sa mieša v priebehu 1 hodiny. Surová...

Zariadenie pre vnútorný záber dutých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17448

Dátum: 15.04.2010

Autori: Zimmer Günther, Zimmer Martin

MPK: B65B 21/18, B66C 1/46, B65G 47/90...

Značky: vnútorný, záběr, zariadenie, telies, dutých

Text:

...krúžku (91).0014 V tomto príkladnom uskutočnení má valec (31) dĺžku 40 mm a priemer 32 mm. V osovom smere (11) má dve proti sebe osadené oblasti (32, 33), ktoré sú spojené prostredníctvom spodnej častí (34). Prvá oblasť (32) s väčším priemerom má dĺžku napríklad 21) mm a vnútomý priemer 25 mm. Následná spodná časť (34) orientovaná kolmo na smer osi(11) má vnútorný priemer napriklad 10,1 mm. Jej vnútorná stena (35) má napríklad prstencovú...

Formulácia glatirameracetátu so zníženým objemom a spôsoby jej podávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11997

Dátum: 15.04.2010

Autori: Tomlinson Dalton L, Altman Ayelet, El-gad Tomer, Saltkill Doris

MPK: A61K 9/00, A61K 38/16

Značky: objemom, formulácia, spôsoby, podávania, zníženým, glatirameracetátu

Text:

...potrebné ďalšie klinické testy, ktorých cielom je zistiť, či nejaká modifikácie dokáže účinne znížiť množstvo a závažnosť reakcií v mieste vpichu, pričom sa terapeutická účinnosť tohto lieku ešte v podstate zachová.0014 W 0 2006/029036 opisuje jednotkové dávky s objemom 1 ml, ktoré obsahujú 20 mg glatirameracetátu a 40 mg manitolu.0015 US 2007/161566 opisuje jednotkové dávky s objemom 1 ml, ktoré obsahujú 40 mg...

Abrazivo a proces otryskávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20497

Dátum: 15.04.2010

Autor: Halstenberg Jörg

MPK: B24C 9/00, B24C 11/00

Značky: abrazivo, proces, otryskávania

Text:

...V súlade s vynálezom sa použije abrazivo, ktoré okrem aspoň jedného prostriedku na mechanické opracovanie (ďalej vlastné abrazivo) obsahuje aditívum, ktorého úlohou je odmastiť a vyčistiť povrch určený na otryskávanie a tiež odmastiť a vyčistiť abrazivo. V súlade s vynálezom je pritom aditívom rovnako granulát, ktorý vykazuje menšiu pevnosť ako vlastné abrazivo, ktoré podlieha mechanickému zaťaženiuV priebehu otryskávania. Pritom...

Zariadenie na zaistenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14656

Dátum: 15.04.2010

Autori: Piccolo Lio, Varetto Ener

MPK: B25B 5/08, B25J 15/02

Značky: obrobkov, zariadenie, zaistenie

Text:

...(nie sú zobrazené), sú posk tnuté blízko rohov ochrannej platne 38, pričom každá skrutka križuje taktiež jeden pár pozd žnej priechodnej diery každého krytu 34, 36, pričom voľný koniec takýchto skrutiek zaberá do príslušnej závitovej diery upevňovacej platne 22 s cieľom zaistiť platňu 38 a kryty 34 a 36 vzhľadom na platňu 22.0015 Každý kryt 34, 36 má taktiež pár rovnobežných priechodných dier 40 priečne na os zariadenia 10, z ktorých...

Deriváty imidazo[1,2-A]pyridínu ako inhibítory kinázy FGFR na použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19273

Dátum: 15.04.2010

Autori: Freyne Eddy Jean Edgard, Papanikos Alexandra, Saxty Gordon, Bonnet Pascal Ghislain André, Ligny Yannick Aimé Eddy, Murray Christopher William, Wroblowski Berthold, Berdini Valerio

MPK: A61P 35/00, A61K 31/437, C07D 471/04...

Značky: inhibitory, použitie, kinázy, terapii, deriváty, imidazo[1,2-a]pyridínu

Text:

...tiomorfolinyluR a R 5 každý nezávisle predstavujú vodík, 01.6 alkyl, Czealkenyl, Czealkynyl,Cgącykloalkyl, Cgącykloalkenyl, Cmalkanol, haloCmalkyl, -(CH 2)-NR 9 R, (CH 2)s-COOR, -(CH 2)-0-(CH 2)m-OH, -(CHg)-aryI, -(CH 2)-O-aryl, -(CHg)heterocyklyl alebo-(CH 2)-O-heterocyklyl, kde uvedená 01.5 alkylová, C 2. galkenylová, Cgőalkynylová, C 34 cykloalkylová, 03.3 cykloalkenylová, arylová a heterocyklylová skupina môže byt volitelne substituovaná...

Zdvižný ručný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14285

Dátum: 15.04.2010

Autor: Van Der Helm Hermanus Cornelis

MPK: B62B 5/02, B62B 5/00, B62B 1/10...

Značky: ručný, vozík, zdvižný

Text:

...kolesá zabrzdené a otáčali sa na pokyn dopredu a dozadu pomalou polohovacou rýchlosťou.0013 Je tiež možné, aby motor poháňal kolesá v jazdnej polohe relatívne rýchlou rýchlosťou pohybu a aby motor blokoval kolesá a/alebo ich poháňa brzdeným spôsobom pomalou polohovacou rýchlosťou v zdvíhacej polohe.0014 Je možné, aby motor a brzda boli samostatné časti alebo aby motor a brzda boli jedinou jednotkou s motorom plníacim tiež brzdiacu...

Kormidlová plutva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18837

Dátum: 14.04.2010

Autor: Kuhlmann Henning

MPK: B29L 31/30, B29C 70/86, B63H 25/38...

Značky: plutva, kormidlová

Text:

...na schopnosť manévrovania lodí, zahŕňajúce list kormidla a plutvu.Tu vykazuje plutva kormidla teleso plutvy, ktoré najmenej čiastočne pozostáva z neohybného tuhćho vláknového kompozitného materiálu a ktoré najmenej z väčšej časti vytvára vonkajší povrch plutvy, pričom plutva je prostrednictvom pripojného zariadenia klbovo pripojená na liste kormidla, pričom plutva v hornej koncovej oblasti plutvy zahŕňa najmenej jeden upinací/kĺbový...

Debnička so skladacími bočnými stenami so stabilnou konštrukciou bočných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13977

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/34, B65D 6/18, B65D 6/22...

Značky: stien, bočných, konštrukciou, debnička, stabilnou, stenami, skladacími, bočnými

Text:

...potravín, je potrebné, aby vnútorné strany prepravnejdebničky boli čo najhladšie, aby sa vo vnútri tejto prepravnej debničky nemohli zachytiť žiadne zvyšky potravin. Súčasne má byť však táto prepravná debnička stabilná, čo sťažuje použitie veľkých hladkých plôch. Ďalej má byť zaručená dobrá spôsobilosť na čistenie týchto prepravných debničiek, čo vyžaduje na jednej strane hladké povrchy, na druhej strane však musí byť daná možnosť, aby v...

Skladacia debna so sklopiteľnými a samozaistiteľnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13737

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/22, B65D 6/18, B65D 6/34...

Značky: skladacia, sklopiteľnými, samozaistiteľnými, debna, stenami

Text:

...strane vyžaduje hladké povrchy, na strane druhej musí byť ale daná aj možnosť, aby čistiaci prostriedok použitý v automatizovaných pracích zariadeniach príp. voda mohli zdebny počas čistenia odtekať. Toto si vyžaduje odtokové otvory alebo perforácie, ktoré sú však opäť v rozpore s požadovanou vysokou stabilitou. Ohľadom čistenia sa pritom tiež obzvlášť žiada, aby aspoň niektore zvonkajších stien zostali vodklopenom stave samovoľne...

Spôsob a zariadenie na recykláciu plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18341

Dátum: 14.04.2010

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus, Wendelin Gerhard

MPK: B29B 17/04, B29B 17/00, B29C 47/64...

Značky: recykláciu, spôsob, plastov, zariadenie

Text:

...sa homogenizácia uskutočňuje pri takto zvýšených teplotách.0011 Okrem toho dáva riadenie spôsobu v presne tomto poradi spracovateľských krokov vysokú kvalitu produktu pri súčasne efektívnom riadení spôsobu. Predovšetkým je V tejto súvislosti tiež výhodné, že homogenizačný krok len po filtrácii, avšak pred odplyňovaním taveniny prináša výhody, nakoľko sa týmto spôsobom homogenizácia nezhoršuje následkom možných hrubých nečistôt alebo pevných...