Archív za 2010 rok

Strana 17

Strelná zbraň s výklopnou hlavňou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16258

Dátum: 09.09.2010

Autori: Simek Vladimir, Krutil Josef

MPK: F41A 9/45, F41A 3/58, F41A 35/06...

Značky: hlavňou, výklopnou, střelná, zbraň

Text:

...Strelná zbraň obsahuje závomík 5 určený na uzamykanie zbrane za hlaveň l. V uzamknutom stave zbrane je Závorník 5 zaistený západkou 4, ktorá zapadne do jedného z vybraní 9, ktorým môže byt Výrez9, čím je znemožnené otvorenie zbrane. V uzamknutom stave je zbraň pripravená na výstrel.Odomknutie sa uskutočňuje pomocou predpažbia 3, ktoré je pevne spojené so západkou 4,posunutím dopredu V smere streľby. Týmto je strelná zbraň odomknutá, avšak...

Zariadenie na detekciu a/alebo ovplyvnenie držania tela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15514

Dátum: 09.09.2010

Autori: Kroll-orywahl Olaf, Reinhardt Holger

MPK: A61F 5/37, A61F 5/02

Značky: zariadenie, detekciu, ovplyvnenie, držania

Text:

...nastavenie, pretože tieto oblasti tela sú ľahko dosiahnuteľné. Prvé konce, ktoré sú upevnené na ñxačnom zariadení V driekovej oblasti, sa s výhodou permanentne upevnia, napríklad prostredníctvom zošitiaalebo zvarenia, altematívne sa tiež môžu tieto konce na ñxačné zariadenie v driekovej.3 oblasti upevniť reverzibilne, napríklad prostredníctvom háku aslučky uzáveru (hook loop uzáver) alebo inými tvarovými spojmi, ako sú spony, gombíky...

Mriežková štruktúra na spevnenie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287451

Dátum: 09.09.2010

Autor: Bach Gary

MPK: B32B 3/24, E02D 17/20, B32B 3/12...

Značky: mriežková, materiálů, spevnenie, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález opisuje mriežkovú štruktúru (10) na spevnenie materiálu obsahujúcu pozdĺžne plastové prúžky (14) umiestnené vedľa seba, ktoré sú spojené spolu v priestorovo bočne obmedzenom priestore, plastové prúžky (14) sú schopné roztiahnutia do šírky, tvoriac jednotnú mriežkovú sieť členov (20), pričom uvedené prúžky (14) tvoria steny (18) členov mriežky, z ktorých aspoň jedna stena (18) člena mriežky má otvory (34), ktorý sa vyznačuje...

Guľový čap a spôsob výroby guľového čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14199

Dátum: 08.09.2010

Autori: Bongartz Robert, Müller Kurt, Dorow Reiner

MPK: C21D 9/50, B23P 15/00, F16C 11/06...

Značky: výroby, čapu, spôsob, gulového, guĺový

Text:

...okrajovej vrstvy.0010 Predložený vynález sa týka výroby guľových čapov, ktoré pozostávajú z gule a drieku, ktoré sú spojené prostredníctvom rotačne symetrického zváraného švu. Také guľové čapy nepodliehajú zvyčajne žiadnemu zaťaženiu v ťahu, u ktorého by mohlo byť vytvrdenie okrajovej vrstvy nevýhodné, ale ich životnosť je obmedzená výlučne prostredníctvom medze únavy pri striedavom napätí v ohybe. Ďalej dovoľuje spôsob výroby podľa vynálezu...

Dielenský zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18474

Dátum: 08.09.2010

Autori: Rossato Eride, Comand Alberto

MPK: B66F 7/06, B66F 7/08, B66F 7/20...

Značky: zdvihák, dielenský

Text:

...14 je vytvorené v dvoch oddelených častiach 14, 14 spolu spojených pomocou kompenzačnej valcovej piestovej jednotky 30.0013 Valce 36 sú napájané cez prietokový synchronizátor,ktorý súčasne zabezpečuje rovnomerný pohyb piestových tyčí 24 vo valcoch 26, a tým zabezpečuje synchronizáciu pohybu jazdnýchdráh pri zdvíhaní a klesaní.0014 Prietokový synchronizátor 32 obsahuje v podstate základňu 34, na ktorej sú namontované štyri dvojčinné valce...

Spôsob prípravy doskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287450

Dátum: 08.09.2010

Autori: Van Der Waals Adriaan Cornelis Lambertus Maria, Mattheij Jozef Maria Johannes, Oosting Gerard Evert

MPK: C08K 5/00, C09J 161/00

Značky: doskového, přípravy, materiálů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy doskového materiálu zahŕňa nasledujúce stupne: (I) prípravu aminoplastovej adhezívnej kompozície na báze aminoplastovej živice obsahujúcej formaldehyd s použitím reakcie amínovej zlúčeniny s podielom formaldehydu alebo paraformaldehydu na vytvorenie aminoplastovej živice a prevedenie tejto živice na aminoplastovú adhezívnu kompozíciu prídavkom katalyzátora a formaldehydu alebo paraformaldehydu až do dosiahnutia pomeru F/(NH2)2 v...

Stroj na vytváranie vŕtaných pilót

Načítavanie...

Číslo patentu: 287449

Dátum: 08.09.2010

Autor: Sherwood David

MPK: E02D 5/34

Značky: pilot, stroj, vytváranie, vrtaných

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj obsahuje vodiace prostriedky (100) na zvislé vedenie otáčaciu hlavu (20), vedenú zvisle vo vodiacich prostriedkoch (100), zemný vrták (22), obsahujúci duté jadro (24) a najmenej jedno rebro (26) v tvare skrutkovnice, pričom jadro (24) má horný koniec a otvorený dolný koniec (24a) ďalej predlžovaciu trubicu (28), ktorej dolný koniec je pripojený k hornému koncu jadra (24) zemného vrtáka (22), pričom otáčacia hlava (20) spolupôsobí s...

Kosouhlý úľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 287448

Dátum: 08.09.2010

Autori: Kršák Viktor, Kršák Pavel

MPK: A01K 47/00

Značky: kosouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Kosouhlý úľ pozostáva z dvoch častí, a to z pevnej časti (1) v tvare "C" a z pohyblivej časti (1A), ktorá je zasunutá do pevnej časti (1). Pevná časť (1) v tvare "C" je tvorená vrchom so sklápacou strechou (19), prednou stranou, zvislými bočnými stranami, zvislou zadnou stranou a spodkom. Prednú stranu pevnej časti (1) v tvare "C" tvorí otvorený letáčový priestor (4) s dvomi letáčovými adaptormi (9) a uzatvorený napájací priestor (5). Zvislé...

Nevodné alebo na vodu chudobné suspenzné koncentráty zmesí účinných látok na ochranu rastlín, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287447

Dátum: 08.09.2010

Autor: Sixl Frank

MPK: A01N 25/04, A01P 13/00, A01N 47/28...

Značky: rastlín, ochranu, chudobné, koncentráty, nevodné, účinných, zmesí, výroby, suspenzné, použitie, spôsob, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka nevodných alebo na vodu chudobných suspenzných koncentrátov vo forme suspenzií, ktoré obsahujú a) jednu alebo viac pevných herbicídne účinných látok zo skupiny sulfonylmočovín, b) jednu alebo viac účinných látok, ktoré sú čiastočne alebo celkom rozpustené v komponente c), c) organické rozpúšťadlo alebo zmes rozpúšťadiel, d) jeden alebo viac neionogénnych emulgátorov, e) prípadne jeden alebo viac ionogénnych emulgátorov a f)...

Spôsob prípravy metadóniumchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287446

Dátum: 08.09.2010

Autori: Škoda Alojz, Šulhinová Mária, Proksa Bohumil

MPK: C07C 225/00, A61P 25/00, C07C 221/00...

Značky: přípravy, metadóniumchloridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy metadóniumchloridu Grignardovou reakciou etylmagnézium bromidu so 4-N,N-dimetylamino-2,2-difenylpentánnitrilom, pričom vzniknutý komplex sa hydrolyzuje pri teplote 60 až 70 °C vodným roztokom kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou od 3 do 35 %, po skončení hydrolýzy sa vodno-organická zmes rozdelí, vo vodnej fáze sa prídavkom bázy uvoľní metadon, ktorý sa extrahuje organickým rozpúšťadlom, organický extrakt sa zahustí, surový...

Farmaceutické kompozície obsahujúce deriváty azetidínu, deriváty azetidínu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287445

Dátum: 08.09.2010

Autori: Bouchard Hervé, Achard Daniel, Filoche Bruno, Myers Michael, Bouquerel Jean, Grisoni Serge, Hittinger Augustin

MPK: A61K 31/397, C07D 205/00, A61P 25/00...

Značky: azetidínu, kompozície, spôsob, obsahujúce, farmaceutické, přípravy, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa farmaceutické kompozície obsahujúce ako účinnú látku aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená skupinu -N(R4)R5, -N(R4)-CO-R5, -N(R4)-SO2-R6 alebo niektorú z ich farmaceuticky prijateľných solí. Opísané sú i deriváty zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné soli a spôsob ich prípravy.

5-(3,4-Dichlóro-fenyl)-N-(2-hydroxy-cyklohexyl)-6-(2,2,2-trifluóro- etoxy)-nikotinamid a jeho soli ako cholesterol zvyšujúce látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14922

Dátum: 08.09.2010

Autori: Wright Matthew, Roever Stephan

MPK: A61P 3/06, C07D 213/82, A61K 31/465...

Značky: cholesterol, zvyšujúce, látky, 5-(3,4-dichlóro-fenyl)-n-(2-hydroxy-cyklohexyl)-6-(2,2,2-trifluóro, etoxy)-nikotinamid

Text:

...proteínový(CETP) inhibítor, cholesterolový absorpčný inhibítor,cholesterolový syntézny inhibítor, fibrát, niacín, prípravky,obsahujúce niacín alebo ďalšie HM 74 a agonisty, iónomeničovú živicu, antioxidant, ACAT inhibítor alebo sekvestrant žlčovej0007 Predmetu vynálezu je preto poskytnúť zlúčeninu, ktorá je potenciálnym HDL-cholesterol zvyšujúcim agens. Bolo zistené, že zlúčenina vzorca I podľa súčasného vynálezu je veľmi vhodná na liečbu...

Viacúčelové vozidlo na obnovenie bezpečného a zjazdného stavu cesty po automobilových nehodách prostredníctvom vyčistenia povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14286

Dátum: 08.09.2010

Autor: Cacciotti Angelo

MPK: B08B 3/08, B08B 3/02

Značky: prostredníctvom, obnovenie, vozovky, nehodách, vyčistenia, automobilových, zjazdného, bezpečného, povrchu, cesty, stavu, vozidlo, viacúčelové

Text:

...nahlásenie ukončenia činností zásahu auloženic technických afotograñckých dokumentov týkajúcich sa nehody- oznámenie aktuálnej geografickej pozície vozidla operačnému stredisku, ktorú je možné vizuálne znázomiť na každom termínáli alebo na hlavnej obrazovke,a priebežné aktualizovanie prevádzkovej situácie V špecifickej národnej oblastia je vybavené nasledovnými dodatočnými funkciami- poskytnutie dohľadu a kontroly alebo diaľkového riadenia...

Kompaktné usporiadanie svietidla a kompaktnej LED žiarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5531

Dátum: 07.09.2010

Autor: Pokorný Otto

MPK: F21V 19/00, H05B 33/00, F21V 29/00...

Značky: svietidlá, kompaktnej, usporiadanie, žiarovky, kompaktné

Text:

...aplikácie je možné aj také riešenie, kde kontaktná plocha pre odvod tepla z kompaktnej LED žiarovky sa nachádza na bočnej strane tepelného mosta. Pre ešte ďalšie aplikácie je možné aj také riešenie, kde tepelný most je opat 10rený mechanickými úchytmi. Aspoň jeden polovodičový LED čipový modul kompaktnej LED žiarovky môže byť osadený V jednej rovine alebo viacerých rovinách vytvárajúcich priestorový útvar ako napríklad ihlan,kužeľ, valec a...

Vonné čapíky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5530

Dátum: 07.09.2010

Autor: Kubeníková Soňa

MPK: A61J 3/00, A61K 9/02

Značky: čapíky, vonné

Text:

...vhodnú konzistenciu a zároveň takýto obsah arómy poskytuje dostatočne silnú vôňu na prekrytie nežiaduceho telesného zápachu.Aroma je voňavá látka získavaná z prírodných materiálov alebo vyrábaná umelo. Je výhodné, ak sa ako aróma použije rastlinný, ovocný a kvetinový extrakt alebo ich zmes, Výhodne stopercentný. Výhoda uvedených riešení spočíva vtom, že Vonné čapíky majú okrem Vône aj chut a farbu a sú z prírodných materiálov.V prípade, keď...

Sedací vak plnený polystyrénovou zmesou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5529

Dátum: 07.09.2010

Autor: Ochodnický Pavol

MPK: A47C 5/00, A47C 3/00, A47C 15/00...

Značky: plnený, sedací, zmesou, polystyrénovou

Text:

...potreby zväčšenia objemu náplne sedacieho vaku stačí pneumatický vankúš prostredníctvom ventilu dofúknut. Pneumatický vankúš tvorí len pomernú časť náplne sedacieho vaku. Sedací vak tak nestráca svoju hlavnú vlastnosť poskytovanú polystyrénovou zmesou - náplňou sedacieho vaku, t. j. možnosť vyformovania tvaru podľa potreby užívateľa. Materiál použitý na pneumatický vankúš môže byt vzduchotesná fólia, prípadne textília potiahnutá...

Nohavice na šport s odnímateľnými chráničmi kolien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5528

Dátum: 07.09.2010

Autor: Jiruš Václav

MPK: A41D 13/015, A41D 13/05, A41D 13/00...

Značky: chráničmi, kolien, odnímateľnými, nohavice, šport

Text:

...jednoducho prestrčí pri obliekaní nohavíc.Je výhodné, že návlek má kužeľový tvar a jeho spodný okraj, ktorého priemer je menší ako priemer horného okraja, je upevnený k vnútornej strane nohavice v kolennej alebo podkolennej časti pomocou aspoň jedného príchytného prvku. Príchytný prvok udržuje návlek s chráničom v stabilnej polohe, aby nedochádzalo k jeho zhŕňaniu.Vo výhodnom uskutočnení je príchytný prvok vytvorený z elastického materiálu a...

Prípravok na odkysľovanie a následné zvýšenie pevnosti a stálosti papierových nosičov informácií a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5527

Dátum: 07.09.2010

Autori: Vrška Milan, Vizárová Katarína, Krkoška Pavel, Kováčová Martina, Mináriková Jarmila, Hanus Jozef

MPK: D21H 25/00

Značky: nosičov, informácií, papierových, následné, pevnosti, prípravok, zvýšenie, stálosti, použitia, odkysľovanie, spôsob

Text:

...vlákien (nulovej tržnej dĺžky) modelových hárkov pri urýchlenom starnutí 105 °C.Na obr. 4 sú znázornená zmeny belosti modelových hárkov pri urýchlenom stamutí 105 °C.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa pripravu modelového systému sa použili laboratórne skúšobné hárky pripravené z bielenej ECF sulfátovej buničiny z ihličnanov.Pracovný postup vychádzal z okyslenía neutrálnych skúšobných hárkov roztokom síranu hlinitého s koncentráciou...

Nápoj s obsahom alkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5526

Dátum: 07.09.2010

Autor: Kubík Ivan

MPK: A23L 2/00, C12G 3/00

Značky: nápoj, alkoholů, obsahom

Text:

...schopni zistiť s použítím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia podľa úžitkového vzoru, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robit problém určenie optimálneho pomeru jednotlivých zložiek a výber vhodných druhov minerálnych vôd a vín, preto tieto znaky...

Zariadenie na využitie prúdenia plynov a kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5525

Dátum: 07.09.2010

Autori: Šilhavý František, Milata Milan

MPK: F03D 3/00, F03B 17/00, F03D 11/00...

Značky: zariadenie, kvapalín, prúdenia, plynov, využitie

Text:

...do značnej miery odstraňuje zariadenie na využitie prúdenia plynov a kvapalín ktoré využíva kinetickú energiu prúdu plynu alebo kvapaliny a prevádza ju na otáčavý pohyb určený na pohon rôznych zariadení, najmä na výrobu elektrickej energie.Podstata tohto technického riešenia je v zariadení ktoré pracuje na princípe odporu obtekaného telesa. Doska nastavená kolmo na smer prúdenia má podstatne vyšší koeficient odporu (Cx) ako doska...

Obytná stavba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5524

Dátum: 07.09.2010

Autori: Spusta Antonín Bohumil, Malhocká Lenka

MPK: E04B 1/26, E04B 2/70, E04H 1/02...

Značky: stavba, obytná

Text:

...základovej dosky 3.Strecha 6, ktorá po celom svojom obvode presahuje obvodovú stenu obytnej stavby 1, je samostatná a je vytvarovaná ako časť, ideálne ako jedna štvrtina povrchu gule. Typ použitej strešnej krytiny je v podstate ľ bovoľný a je obmedzený iba relatívne veľkou krivosťou strechy 6, prípadne aj estetickým vzhľadom materiálov obvodovej steny obytnej stavby 1.Vnútorná dispozícia obytnej stavby 1 podľa technického riešenia je...

Pietna schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5523

Dátum: 07.09.2010

Autor: Horváth Slavomír

MPK: E04H 13/00

Značky: schránka, pietna

Text:

...z pietnych doplnkov schránkyz tesnenia medzi jednotlivými doskarni schránkyz plochy (lk) na osadenie fotovoltaických článkov vytvorenej na zadnej doske (ld) a prepojeného otvorom do priestoru (li).Základová doska (lb) pietnej schránky (la) vonkajším tvarom zodpovedá tvarovej kompozícii telesa pietnej schránky (la) a obsahuje otvor, ktorý svojimi rozmermi a tvarmi poskytuje dostatočný priestor (li) na umiestnenie a uchytenie pietnych doplnkov,...

Montovaná ľahká stavba s nosnou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5522

Dátum: 07.09.2010

Autor: Kovář Milan

MPK: E04B 2/56, E04B 1/02

Značky: nosnou, ľahká, montovaná, konštrukciou, stavba

Text:

...počtu dielov a teda aj s nižšou prácnosťou, náročnosťou a zníženou fyzickou namáhavosťou realizovaných prác. Súčasne je tiež významne znížená celková hmotnosť použitých montážnych dielcov a tým značne klesajú nároky na dopravu. Stenové prvky vďaka svojmu uskutočneniu umožňujú jednoduché riešenie okenných a dverových otvorov. Ďalej odpadá nutnosť opatrenia týchto stenových prvkov špeciálnymi drážkami pre vodorovné vodiace tyče a...

Interiérová profilová lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5521

Dátum: 07.09.2010

Autori: Dvořák Marcel, Todorovič Zdenko, Cimburek Václav

MPK: E04F 19/02

Značky: lišta, interiérová, profilová

Text:

...do zaoblenia alebo do tvaru U.Prehľad obrázkov na výkresochInteriérové proñlová lišta podľa technického riešenia je v priestorovom pohľade znázomené na obr. 1. Na obr. 2 až 11 sú znázomené príklady ďalších možných profilov tejto lišty.Príklad uskutočnenia technického riešeniaInteriérová proñlová lišta je zhotovená z telesa 1 z vytvarovaného pozinkovaného plechu s upevňovacími otvormi 4. Jej povrch je vybavený lcrycou dekoratívnou...

Uloženie konca nosnej konštrukcie mosta na zemnom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5520

Dátum: 07.09.2010

Autor: Stráský Jiří

MPK: E01D 1/00, E01D 19/02, E01D 4/00...

Značky: nosnej, konštrukcie, zemnom, konca, uloženie, tělese, mosta

Text:

...posuvne uložený na konzole 1111 koncového priečnika 111. Premenlivá medzera medzi vozovkou nosnej konštrukcie 1 mosta a prechodovou doskou 14, prípadne medzera medzi vozovkou 2 a prechodovou doskou 14 je osadená dilatačným Záverom 112.Na obr. 2 je znázomené ďalšie príkladné uskutočnenie uloženia konca nosnej konštrukcie 3 mosta, pri ktorom je nosná konštrukcia 3 mosta vytvorená ako vzperadlový rám 31 ukončený koncovým pricčnikom 311, na ktorý...

Systém na zasklievanie lodžií a terás

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5519

Dátum: 07.09.2010

Autor: Hart Karel

MPK: E06B 3/02, E06B 3/32

Značky: systém, zasklievanie, lodžií, terás

Text:

...Na zaistenie otvorenia krídla okna,tvoreného profilom a zasklievacou tabuľou, je výhodné, ked medzi kladkami, ktoré sú na čape uložené vo vzájomnom odstupe, je vytvorený ozub, a dráha je v oblasti svojho konca vybavená vo vzdialenosti ozubu od dna dráhy zarážkou na uchytenie čapu. Keď sa krídlo okna posunie do svojej krajnej polohy, vo svojej pozícii sa zafixuje a otočí sa na stranu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je ďalej...

Protipožiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5518

Dátum: 07.09.2010

Autor: Heffner Alexander

MPK: E06B 5/00

Značky: protipožiarny, uzáver

Text:

...vyplniť výplňovou hmotou. Výhody konštrukcie protipožiarneho uzáveru vyrobeného z nepožiarneho systémového kovového proñlu 60 s prerušeným tepelným mostom podľa vynálezu sú zjavne z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Podstat 10nou výhodou je fakt, že touto konštrukciou protipožiameho uzáveru sa podstatne zvýši jeho protipožiarna odolnosť, pričom zriaďovacie náklady na jednoduchú úpravu nepožiarnych profilov sú zanedbateľné.Prehľad...

Stavebnicový stavebný systém monolitického plášťa stien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5517

Dátum: 07.09.2010

Autor: Valach Peter

MPK: E04C 2/00, E04B 1/16

Značky: monolitického, systém, stavebnicový, stien, plášťa, stavebný

Text:

...použitý betón zmiešaný s ekostyrénom podľa predpísaných pomerov od výrobcu.Celý systém po montáži obvodového plášťa je pripravený na povrchovú úpravu bez ďalších potrebných zásahov napr. brúsenie betónu. Uprava je možná všetkými známymi spôsobmi úpravy stien z interiéru a exteriéru. Celý systém nám zaručuje rýchlosť výstavby bez potreby ťažkých mechanizmov, bez potreby debnenia a veľkého počtu pracovníkov. Tým, že sa celý systém montuje bez...

Ukončovací hrebenáč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5516

Dátum: 07.09.2010

Autor: Kapusta Marián

MPK: E04D 1/02, E04D 1/30

Značky: ukončovací, hřebenáč

Text:

...aj vnútomý povrch je upravený náterom. Po celom obvode má lem 3.Ukončovací hrebenáč je z plechu hrúbky 0,60 mm vytvorený lísovaním za studená, pozostáva z telesa 1 V tvare pravidelného, podľa pozdĺžnej osi, symetrického výrezu povrchu symetrického valca s prechodom do zrezaného kužeľa, tzv. asymctrického valca, na jednej strane plynulé ukončeného hlavou 2 V tvare symetrického výrezu plášťa gule a na druhej strane je voľne ukončené V tvare...

Zariadenie na integrovanú systémovú ochranu porastu proti lykožrútovi smrekovému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5515

Dátum: 07.09.2010

Autori: Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/00

Značky: zariadenie, integrovanú, lykožrútovi, porastu, proti, smrekovému, systémovú, ochranu

Text:

...s mikrobiáhuym prípravkom Bover-Inok obsahujúcim entomopatogén 2, V počte l ks/lapač. Na vybrané stromy v stene porastu a stromy v hĺbke 2 - 3 m porastu sa na odvrátenú stranu kmeňa vo výške 200a 500 cm pripevnili v rovnomemých vzdialenostiach aktívne odparníky s antiatzraktantom v počte 10 ks antiatraktantov na l feromónový lapač.Pozdĺž smrekovej porastovej steny zbavenej chrobačiarov sa vo vzdialenosti 30 m postavila bariéra...

Planétový reduktor otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5514

Dátum: 07.09.2010

Autor: Vyroubal Karel

MPK: F16H 1/28, F16H 3/44

Značky: planetový, reduktor, otáčok

Text:

...ako obmedzene príkladov uskutočnenia technického riešenia na uvedené prípady. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť pri použití rutinného experimentovania väčší či menší počet ekvivalentov ku špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré sú tu špeciálne opísané. I tieto ekvivalenty budú zahrnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.V jednom uskutočnení, znázornenom na obr. l a obr. 2, je planétový...

Nosič obalu s výstražným trojuholníkom alebo výstražného trojuholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5513

Dátum: 07.09.2010

Autori: Golier Jozef, Hlinka Marian, Šulc Jozef

MPK: B60R 11/00, B60Q 7/00

Značky: trojuholníka, obalů, výstražného, trojuholníkom, výstražným, nosič

Text:

...toto možné ľahko vykonať či už s použitím nástroja alebo bez použitia nástroja, v závislosti od dĺžky presahu voľného konca.Taktiež je výhodné ak pevný koniec pružnej západky, má presah na stranu upínacieho prvku a presah je opatrený západkou na zachytenie upínacieho prvku.Toto usporiadanie prispieva k zjednodušeniu konštrukčného vyhotovenia západkového uchytenia nosiča ako aj zachytenia upínacieho prvku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické...

Zdroj elektrickej energie pre systémy diaľkového riadenia a odpočtu tepla a vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5512

Dátum: 07.09.2010

Autor: Lošťák Jan

MPK: F03B 17/00, H02J 7/00

Značky: tepla, zdroj, diaľkového, elektrickej, systémy, energie, odpočtu, riadenia

Text:

...je nasledujúci. Pretekajúca voda roztáča vodnú turbínu, ktorá uvádza do pohybu rotor s permanentnými rnagnetrni. Meniace sa magnetické pole následne indikuje V indukčných cievkach elektrický prúd. Regulovaním prietoku vody vodnou turbínou je možné získať požadovaný elektrický výkon. Takto vyprodukovaná elektrická energia sa ukladá do integrovanej batérie. Z integrovanej batérie sú potom napájané pripojené zariadenia ako komunikačné moduly a...

Zariadenie na zlepšenie čitateľnosti displeja prenosného zariadenia vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5511

Dátum: 07.09.2010

Autor: Ambroz Milan

MPK: G06K 9/00

Značky: zariadenie, displeja, vozidle, zariadenia, přenosného, čitateľnosti, zlepšenie

Text:

...priestor alebo na držiak mobilného zariadenia.Technické riešenie sa týka zariadenia na zlepšenie čitateľnosti zobrazovaných údajov na displeji prenosného zariadenia vo vozidle.Doteraz sa na zlepšenie víditeľnosti zobrazovaných údajov na displeji prenosného zariadenia (napr. mobilného telefónu, navigácie atď.) nepouživali žiadne zariadenia.Uvedené nedostatky rieši zariadenie, ktorého podstata spočíva vtom, že sa na držiak prenosného...

Prietoková turbína s otočnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5510

Dátum: 07.09.2010

Autor: Varga Peter

MPK: F03B 3/00, F03B 7/00

Značky: prietoková, otočnými, turbina, lopatkami

Text:

...5 m.Podľa štúdií o možnostiach hospodámeho a ekologického využitia vodného kinetického potenciálu doteraz prevažujúcimi vodnými zariadeniami (vodné nádrže spojené s výstavbou priehradných múrov) sa nepredpokladá ich masový nárast výstavby, v porovnaní s ostatnými technikami výroby elektrickej energie.Snahou zdokonaliť turbínu pre pomaly prúdiace toky, s parametrami pomaly rotujúcej prietokovej turbíny, s možnosťou umiestnenia pod hladinou...

Stojanový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5509

Dátum: 07.09.2010

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stojanový, stromček

Text:

...vodorovného platňového rámu 16, zo základu 17 a z nadstavby 18 s tým, že nadstavba 18 je upevnené na základ 17 súosovo odhora, a rám 16 súosovo rovnomeme prečnievajúco odspodu, pričom základ 17 predstavuje duté krížové teleso a nadstavba 18 predstavuje obrátené duté krížové teleso, a každé obvodové stojanovíté teliesko 12, a aj prípadné stredové stojanovité teliesko 13 tvoria krížové telesá, 1,5 až 4 -krát menšie ako je základ 17...

Hydraulické zapojenie prvkov na vykurovanie a prípravu TUV v bytových domoch a objektoch občianskej vybavenosti s využitím dodávky tepla tepelným čerpadlom v kombinácii s externým zdrojom tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5508

Dátum: 07.09.2010

Autori: Černák Vojtech, Silný Ján

MPK: F24D 3/00, F24D 10/00, F24D 17/00...

Značky: vybavenosti, domoch, zdrojom, bytových, hydraulické, přípravu, externým, dodávky, využitím, tepelným, občianskej, kombinácii, vykurovanie, čerpadlom, zapojenie, prvkov, objektoch, tepla

Text:

...systémov rozvodu TUV a UK pre tento objekt.Navrhované riešenie hydraulického zapojenia zariadeni pre výrobu tepelnej energie pre UK prípravu TUV je možné použit všade tam, kde pre to existujú technické a ekonomické podmienky.Realizácia úžitkového vzoru je podmienená hlavne ekonomickou výhodnosťou, ktorá sa stanoví pred začatím realizačných činností na základe jestvujúcich a očakávaných ekonomických pomerov (ceny energií,ceny komponentov...

Skladacia univerzálna hnacia náprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5507

Dátum: 07.09.2010

Autor: Boledovič Jozef

MPK: B62K 25/00

Značky: skladacia, hnacia, náprava, univerzálna

Text:

...umožňuje bezpečné zloženie a opätovné rozloženie oboch zadných ramien trojkolesových jednostopových dopravných prostriedkov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia, ktoré sú predmetom ochrany, sú znázornené na priložených obrázkoch. Obrázok č. 1 znázorňuje celkový pohľad na univerzálnu skladaciu hnaciu nápravu.Obrázok č. 2 znázorňuje pohľad na univerzálnu skladaciu hnaciu nápravu zozadu po upevnení na konštrukciu...

Doska výmenníka tepla a doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17765

Dátum: 06.09.2010

Autor: Romlund Jens

MPK: F28D 9/00, F28F 3/02

Značky: doska, výmenníka, výmenník, tepla, doskový

Text:

...sa vyznačuje tým, že sa podporná plochažliabkov primárnych dosiek zvažuje vo vzťahu k bočnej rovine aže podporná plocha vrcholov sekundárnych dosiek sa zvažuje vo vzťahu k bočnej rovine.0012 Pretože sa podporná plocha žliabkov primárnych dosiek a podporná plocha vrcholov sekundárnych dosiek zvažuje, spojovací bod, ktorý je vytvorený medzi týmito podpornými plochamicplochu V porovnani s tým, keď sú tieto podporné plochy0013 Podľa...

Emulzia typu voda v oleji určená na liečbu ochorení oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14806

Dátum: 03.09.2010

Autori: Garrigue Jean-sébastien, Lallemand Frédéric

MPK: A61K 47/14, A61K 9/00, A61K 9/107...

Značky: určená, emulzia, liečbu, ochorení, oleji

Text:

...z dvoch nezmiešateľných prvkov, napr. oleja a vody. Jeden prvok (dispergovaná fáza) je prítomný vo fonne kvapiek rozptýlených v druhom prvku, ktorý predstavuje kontinuálnu fázu.Emulzia typu voda v oleji emulzia pozostávajúca z kvapiek vody (t.j. dispergovaná fáza) rozptýlených v olejovej fáze (t.j. kontinuálna fáza). Emulzia typu voda v oleji tiež obsahuje povrchovo aktívne látky (v súlade svymedzením uvedeným ďalejv texte), ktore bránia...