Zverejnene patenty 05.11.2010

Teleskopická postrekovacia tyčová sústava pre poľné postrekovače so spínačom dýz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14166

Dátum: 05.11.2010

Autori: Bornemann Ralf, Basten Alexander

MPK: A01M 7/00

Značky: tyčová, postrekovače, sústava, spínačom, poľné, postrekovacia, teleskopická

Text:

...Na zachovanie požadovaného množstva kvapaliny,veľkosti kvapiek a vytvárania striekacieho kužeľa je tu prostredníctvom zbernicového systému možné zapnúť prípadne vypnúť jednu alebo viaceré dýzy viacdýzovej jednotky. 0007 Vynález ďalej predpokladá, že spínacie prvky sú vytvorené ako elektricky alebo pneumatický spínateľné prípadne aktivovateľné. Cez zbemicu dát sa cielene kontaktujú jednotlivé spínacie prvky, ktoré môžu byť následne...

Inhibítory prolylhydroxylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18777

Dátum: 05.11.2010

Autori: Shalwitz Robert, Gardner Joseph

MPK: A61P 35/00, A61K 31/497

Značky: inhibitory, prolylhydroxylázy

Text:

...uvedenou V tabuľke VIII v dávkach l M (E), 10 M (F) a 50 M (G) voči kontrole divokého typu(H) a nezvýšenie expresie PGK v knockoutovaných bunkách HľF-l ako výsledok ošetrenia zlúčeninou uvedenou v tabuľke VIII V dávkach 1 M (A), 10 M (B) a 50 M(C) a knockoutovanou kontrolou HIF-l 0. Oba typy buniek boli ošetrované počas 7 hodín.Obrázok 12 znázorňuje zvýšenie expresie fosfoglycerátkinázy (PGK) v myších embryonálnych ñbroblastoch divokého...

Systém na výrobu viacrýchlostných živicových patrón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18759

Dátum: 05.11.2010

Autori: Oldsen John, Vogus Charles, Simmons Walter John

MPK: B65B 29/10

Značky: viacrýchlostných, výrobu, systém, patrón, živicových

Text:

...alebozgelovatí. Obdobne pojem pomaly tvrdnúca živica označuje živicu, ktorá k stuhnutiu potrebuje dlhšiu dobu. Rýchlo tuhnúca živica bude obvykle tiež vykazovať kratšiu dobu na vytvrdnutie,pričom doba vytvrdnutia je čas, po ktorého uplynutí živica dosiahne plnej adhéznej sily. Doba tuhnutia živice je obvykleovplyvňovaná chemickým zložením živice a zložiek katalyzátora.0006 Rovnako ako LJ vyššie opísaného dvojkomorového živicového systému sú...

Opticky aktívny viacvrstvový systém pre solárnu absorpciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16949

Dátum: 05.11.2010

Autor: Dasbach Reinhard

MPK: F24J 2/48

Značky: systém, opticky, aktívny, solárnu, viacvrstvový, absorpciu

Text:

...vo formecermetu priamo na medený podklad. Táto zmes bola vyvinutá, pretože odstupňovanéchromoxidové vrstvy sú ťažko uskutočniteľné. Existujú totiž ostré prechody stability medzi kovovým chrómom a oxidom chrómu, takže aj malé zmeny výrobných podmienok vedú k naneseniu kovu namiesto oxidu kovu a naopak. Pomoc poskytuje pridanie dusíka k atmosférickému kyslíku, pretože pre nitridy existuje široká škála rôznych stechiometní. Avšak v tomto...

Spôsob a zariadenie pre provisioning aplikácií na SIM kartách mobilného koncového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16894

Dátum: 05.11.2010

Autori: Heuer Jörg, Ren Zhiyun, Zhou Jianshen, Yin Ming, Hofmann Klaus-peter

MPK: H04W 8/18, H04L 29/08

Značky: zariadenia, mobilného, kartách, zariadenie, aplikácii, koncového, provisioning, spôsob

Text:

...pričom sa prenáša identifikácia SIM karty a aplikácie. Na základe týchto identiñkácií možno jednoznačne rozpoznať SIM kartu i aplikáciu. Spravidla ide o MSISDN alebo IMSI danej SIM karty a identifikáciu aplikácie vopred vloženej cez Submit Application. V ďalšom uskutočnení môžu byť navyše prenesené i konñguračné parametre umožňujúce aplikáciu vopred nastaviť.0010 Následne SIM OTA Enabler preverí prípustnost požiadavky na aplikáciu pomocou...

Bypassový prípravok na ovplyvňovanie krvného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16066

Dátum: 05.11.2010

Autor: Doss Mirko

MPK: A61F 2/06

Značky: bypassový, ovplyvňovanie, prípravok, tlaku, krvného

Text:

...pacient naďalej užívat lieky. Užívanie liekov môže byť sprevádzanézávažnými alebo škodlivými vedľajšimi účinkami, takže je stále treba hľadaťkompromis medzi nevyhnutnou reguláciou krvného tlaku a dopadom na zdravie pacienta. Úspešnosť tohto typu liečby je okrem toho do značnej miery závislá na spolupráci pacienta, pokial ide o užívanie liekov.0011 Cieľom vynálezu je poskytnúť prípravok na ovplyvňovanie krvného tlaku, ktoré umožní účinne a...

Stohovateľný prepravný a skladovací zásobník z umelej hmoty a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15323

Dátum: 05.11.2010

Autor: Pick Rolf

MPK: B65D 21/02

Značky: hmoty, skladovací, výroby, prepravný, zásobník, stohovatelný, umelej, spôsob

Text:

...slovami je horný okraj vytvorený tak, že má stohovaciu plochu, ktorá spodný okraj skladovacieho zásobníka, stohovanéhona ňom. obklopuje na aspoň dvoch stranách. Tým. že je prednostné na všetkých štyroch rohoch horný okraj vytvorený takto, nie je možné presúvaníe skladovacieho zásobníka stohovaného na skladovací zásobník.0012 Podľa foriem uskutočnenia vynálezu sú na spodnom okraji skladovacieho zásobníka umiestnené stohovacie prvky Iyžinového...

Adaptér pre tok vzduchu pre dychom aktivovaný inhalátor na suchý prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20462

Dátum: 05.11.2010

Autori: Blair Julian Alexander, Hazenberg Jan Geert, Zeng Xian-ming, Buck Daniel

MPK: A61M 15/00

Značky: aktivovaný, vzduchu, adaptér, dychom, inhalátor, suchý, prášok

Text:

...na distálny koniec adaptéra pre tok vzduchu, od cca 20 do cca 50 výsledného toku vzduchu je cez zmienené aspoň jedno druhé vedenie.0010 Bolo prekvapivo zistené, že navrhnutím dychom aktivovaného inhalátora na suchý prášok zahrňujúceho adaptér pre tok vzduchu saspoň jedným druhým vedením pre umožnenie toku vzduchu zproximálneho konca adaptéra na distálny koniec adaptéra nezávisle od toku vzduchu vo vedení, ked dychom indukovaný nízky...

Rezný nástroj so zariadením na detekciu poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19946

Dátum: 05.11.2010

Autori: Moris Claude, Moris Christophe, Moris Damien

MPK: B23B 51/04, B23B 29/04, B23B 27/14...

Značky: poruchy, řezný, nástroj, detekciu, zariadením

Text:

...Vyžaduje si navyše modiflkáciu stroja, konkrétne vozíka na premiestňovanlenástrojov, aby sa telo nástroja elektricky odizolovalo od zvyšku stroja.0014 Vo francúzskom patente FR~ 1 216 733, ktorý sa týka obrábacieho rezného nástroja podľa úvodu patentového nároku 1, sa navrhuje signalizovat zlomenie nástroja prostredníctvom elektrického drôtu, ktorý sa vedie vývrtom na držiaku nástroja tak, aby jeden obnažený koniec tohto drôtu vyčnieval...

Inhibítory prolylhydroxylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14492

Dátum: 05.11.2010

Autori: Shalwitz Robert, Gardner Joseph

MPK: A61K 31/497

Značky: prolylhydroxylázy, inhibitory

Text:

...dvoma kmeňmi S. aureus, Newman (šrafované stĺpce) alebo MRSA (čieme stĺpce) po predbežnom ošetrení 10 M zlúčeniny opísanej v tabuľke VIII.Obrázok ll znázorňuje zvýšenie expresie fosfoglycerátkinázy (PGK) v myších embryonálnych fibroblastoch dívokého typu ako výsledok ošetrenia zlúčeninou uvedenou v tabuľke VIII v dávkach 1 M (E), 10 M (F) a 50 M (G) voči kontrole dívokého typu(H) a nezvýšenie expresie PGK v knockoutovaných bunkách...

Kompozície a metódy na liečbu kolitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19074

Dátum: 05.11.2010

Autori: Gardner Joseph, Shalwitz Robert

MPK: A61K 31/497

Značky: kolitídy, kompozície, liečbu, metody

Text:

...u ktorých bola indukovaná kolitída TNBS ošetrené zlúčeninou uvedenou v tabuľke VIII dva dni po indukcii choroby a (D) myši, u ktorých bolaindukovaná kolitída TNBS, ktoré boli liečené iba vehikulom.Obrázok 2 c ukazuje celkový počet leukocytov mezenterickej lymfatickej uzliny (mesenteríc lymph node, MLN) u zvierat, ktoré dostali vehikulum (A), u zvierat s kolitídou indukovanou TNBS, ktoré dostali iba etanolové vehikulum (B), u zvierat bez...