Zverejnene patenty 20.09.2010

Prepravná a prezentačná prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18942

Dátum: 20.09.2010

Autori: Orgeldinger Wolfgang, Delbrouck Klaus

MPK: B65D 1/24

Značky: prezentačná, přepravka, prepravná

Text:

...s rovnakou vzdialenosťou od prvej bočnej steny, pričom v tomto prípademôžu byt výstuže vyhotovené teleskopícky na presunutíe uzatváracíeho prvku voliteľne do druhej alebo ďalšej polohy.0007 Podľa ďalšieho aspektu vygenerujú príklady vyhotovenia vynálezu prepravku vyššie uvedeného druhu, ktorá je ďalej vybavená vložkou na uloženie na dno prepravky, pričom táto vložka môže byt upravená v závislostiod výrobkov ukladaných do danej...

Prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17583

Dátum: 20.09.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 85/34, B65D 81/18, B65D 6/18...

Značky: přepravka

Text:

...kvapa|iny do vnútra prepravky. Bočné steny majú spojitý výstužný prvok umiestnený paralelne s prvou a druhou bočnouhranou a paralelne s hornou hranou. Prvý vpust sa nachádza v ľavej častibočnej steny vo vzdialenosti od dolnej hrany s časťou spojitého výstužného prvku medzi druhým vpustom a prvou bočnou hranou a hornou hranou. Druhý vpust sa nachádza v pravej časti bočnej steny vo vzdialenosti od dolnej hrany s časťou spojitého...

Kotúč kontinuálneho optického filmového laminátu s vopred definovanými rozdeľovacími zárezmi a spôsob a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12256

Dátum: 20.09.2010

Autori: Umemoto Seiji, Nakazono Takuya

MPK: G02B 5/30, B32B 37/20, B32B 41/00...

Značky: optického, filmového, vopred, spôsob, rozdeľovacími, kontinuálneho, definovanými, kotúč, zárezmi, zariadenie, výrobu, laminátu

Text:

...filmu s požadovanou šírkou. Tieto pláty sa potom aplikujú na jednotlivo pripravené dopravné médium (t. j. nosičový film), ktoré sa predtým podrobilo uvoľňovaciemu opracovaniu, člm sa vyrobí optický filmový Iaminát. Potom sa tento optický filmovýlaminát podrobl polovičnému rezaniu v priečnom smere pomocou dvoch nožov. ktoré sú od seba vzdialené v požadovanej vzdialenosti v pozdĺžnom smere, pričom dopravné médium zostane neprerezané....

Surovina na výrobu polyuretánov a spôsob jej prípravy z odpadového polyuretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15770

Dátum: 20.09.2010

Autori: Benes Hynek, Vlcek Tomas, Kruliš Zdeněk

MPK: C08J 11/00, C08G 18/83, C08J 11/04...

Značky: přípravy, odpadového, polyuretánov, spôsob, polyuretánu, výrobu, surovina

Text:

...prítomnosti silno kyslého katalyzátora uskutoční reakcia epoxidovej skupiny.3 s vodou, monohydrickým alkoholom (napr. metanolom) alebo polyo lom, napr. glycerolom. V tejto reakcii dochádza k otvoreniu oxiránového cyklu za vzniku hydroxylových skupín. Otvorenie cyklu sa môže tiež uskutočniť za použitia kyselín alebo amínov (US 5,380,886 US 6,433,121 US 6,548,609 US 6,573,354 US 6,686,435 W 0 2006012344 W 0 03029182).0010 Polyuretány na báze...

Prevažne biologicky rozložiteľná oddeľovacia fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20420

Dátum: 20.09.2010

Autori: Schuhmann Michael, Stark Kurt, Sitzmann Stefan

MPK: B32B 27/28, B32B 27/08, B32B 37/26...

Značky: rozložiteľná, oddeľovacia, převážně, biologicky, fólia

Text:

...aditívum má aspoň dve funkčné skupiny, z ktorých aspoň jedna funkčná skupina je skupina,obsahujúca aspoň jednu uhlíkovú dvojitú väzbu.0008 Výraz biologicky rozložitelná pre účely tohto vynálezu znamená, že prírodné, polosyntetické alebo syntetické polyméry v rôznej forme, ako napríkladvrstva oddeľovacej fólie za pôsobenia mikroorganizmov a/alebo enzýmov, sú rozložitelné na vodu, oxid uhličitý a biomasu podľa DIN EN 13432 a vteste rozkladu...

Rozpieracia hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20358

Dátum: 20.09.2010

Autori: Schäffer Marc, Wissling Matthias

MPK: F16B 13/08, F16B 13/06

Značky: hmoždinka, rozpieracia

Text:

...na začiatku vkladania, respektíve na začiatku procesu zaťahovaniarozpínacieho telesa do rozpinacej objímky.0010 Kužeľový úsek rozpínacieho telesa má viachranný prierez. Pod výrazom prierez sa V tejto súvislosti rozumie prierez rozpinacieho telesa, ktorý vytvára rovinu, na ktorú je pozdĺžna os rozpieracej hmoždinky kolmá. Úseky medzi hranami kužeľového úseku rozpínacieho telesa sú v priereze zakrivené a/alebo priame. S výhodou, kužeľový...

Postupy a medziprodukty na prípravu analógov 1-kyanokarbanukleozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14998

Dátum: 20.09.2010

Autori: Xu Jie, Kim Choung, Cho Aesop, Saunders Oliver, Metobo Samuel, Zhang Lijun, Butler Thomas, Graetz Benjamin, Waltman Andrew

MPK: C07H 19/23, C07H 1/00

Značky: postupy, přípravu, analógov, medziprodukty, 1-kyanokarbanukleozidu

Text:

...5 B sú dôležité vo vývoji HCV terapií, pretože HCV nereplikuje V laboratóriu a existujú problémy vo vývoji testov na bunkovom základe a preklinických zvieracích systémoch.0005 V súčasnosti existujú najmä dve antivírusové zlúčeniny,ribavirín, nukleozidový analóg a interferón alfa (d)(IFN),ktoré sa používajú na liečbu chronických HCV infekcií u človeka. Ribavirín samotný nie je účinný v redukcii hladín vírusovej RNA, má významnú toxicitu a je...

Prepravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287458

Dátum: 20.09.2010

Autor: Syrovátko Bedřich

MPK: A21D 8/02, A21C 9/00

Značky: prepravný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravný prostriedok, najmä prepravný prostriedok na prepravu, skladovanie, tvarovanie a značenie pekárenských výrobkov v čase pred kysnutím a v priebehu ich kysnutia, skladajúci sa z nosnej časti (1), poťahu (2) a prichytenia k dopravníku, kde je nosná časť (1) pokrytá poťahom (2), ktorý sa skladá zo sieťoviny (3) s pravidelnou alebo nepravidelnou sieťovou štruktúrou, pričom poťah (2) sa v mieste umiestnenia kysnúceho výrobku (6) nedotýka...

Zariadenie a spôsob čistenia, leptania, aktivácie a následné úpravy povrchu skla, povrchu skla pokrytého kysličníkmi kovov a povrchu iných materiálov pokrytých SiO2

Načítavanie...

Číslo patentu: 287455

Dátum: 20.09.2010

Autor: Černák Mirko

MPK: H01L 21/00, H01J 37/32, C03C 23/00...

Značky: leptania, materiálov, skla, povrchu, zariadenie, úpravy, následné, kovov, čistenia, iných, spôsob, aktivácie, pokrytých, kysličníkmi, pokrytého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na čistenie, leptanie, aktiváciu a následné úpravy povrchu skla, povrchu skla pokrytého kysličníkmi kovov, povrchu iných materiálov pokrytých SiO2 a materiálov pokrytých vrstvou SiO2, na ktorej sa nachádza vrstva organického materiálu účinkom difúznej plazmy. Zariadenie obsahuje aspoň jeden systém elektród (1) pozostávajúci zo sústav elektród (2) a (3), ktoré sa nachádzajú vnútri telesa (4) z dielektrického materiálu....

Prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14890

Dátum: 20.09.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: přepravka

Text:

...aj najhorším spôsobom, žiadna z častí bočných stien nebude siahať nad horný koniec výbežku. Hoci toto rieši problém ohladne častísiahajúcich nad výšku posk|adanej prepravky, súčasne to zvyšuje výšku posk|adanej prepravky a tým obmedzuje celkový počet posk|adaných prepraviek, ktoré sa môžu poukladať a prepraviť. Hoci sa môže zdať, že toto je len menší problém, keď sa pozeráme iba na jednu prepravku, musíme vziať do úvahy situáciu, keď...

Vystužená prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14889

Dátum: 20.09.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 85/34, B65D 6/18, B65D 1/42...

Značky: vystužená, přepravka

Text:

...spôsobom, žiadna z častí bočných stien nebude siahať nad horný koniec výbežku. Hoci toto rieši problém ohladne častísiahajúcich nad výšku poskladanej prepravky, súčasne to zvyšuje výšku poskladanej prepravky a tým obmedzuje celkový počet poskladaných prepraviek, ktoré sa môžu poukladat a prepraviť. Hoci sa môže zdať, že toto je len menší problém, ked sa pozeráme iba na jednu prepravku, musíme vziať do úvahy situáciu, ked sa skladá a...

Prepravka, stojan, systém a spôsob prezentácie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19061

Dátum: 20.09.2010

Autor: Ringler Werner

MPK: A47F 3/14, B65D 83/00, A47F 5/16...

Značky: přepravka, prezentácie, výrobkov, spôsob, systém, stojan

Text:

...12 a spôsobom podľa nároku 14.0010 Tento vynález vytvára prepravku s dnom, dvomi koncovými stenami a dvomi bočnými stenami. V dne sa nachádza väčší počet otvorov, ktoré sú dimenzované tak, aby sa do každého z nich dala umiestniť nosná tyč. Okrem toho sú otvory usporiadané tak, aby nosné tyče, ktoré sa zasunú do otvorov,rovnomerne zdvihli nosný prvok vložený do prepravky a aby ho dostali do polohy nad dno. Podľa príkladov vyhotovenia...