Zverejnene patenty 25.08.2010

Testovacie metódy pre MDV-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18371

Dátum: 25.08.2010

Autori: Nair Venugopal, Le Galludec Herve, Baigent Susan

MPK: C12Q 1/70

Značky: mdv-1, testovacie, metody

Text:

...qPCR bol tiež vyvinutý (Baigent, nepublíkované) pre rozlíšenie medzi BAC (bakteríálny umelý chromozóm) klonovaným MDV-l a divokým typom MDV-l cielením BAC špecifickej sekvencie BAC klonovanćho MDV-l a US 2 génu divokého typu MDV-l, totomôže byť používané pre rozlíšenie medzi BAC klonovanými vakcinačnými kmeňmi avirulentnými kmeňmi divokého typu, ale iba vtedy, pokiaľ sú tieto vakcínačné kmene BACklonované. Dôležité je, že tento spôsob...

Plastová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17266

Dátum: 25.08.2010

Autor: Glover Andrew

MPK: B65D 23/10, B65D 1/02

Značky: nádoba, plastová

Text:

...uvedených znakov vynálezu je pravdepodobne menej extrémny, než pri konvenčných formových nástrojoch zo skupiny znázomenej na obrázku 25, čo má za následok rovnomemejšiudistribúciu plastu vnútri hrúbky steny.0014 Konñgurácia stopy podľa vynálezu má predovšetkým prospešný účinok v zníženomrozťahovaní banky v deliacej línii formového nástroja (v polohe, ktorá zodpovedá pozdĺžnej osistopy), čo obmedzuje tendenciu miestneho stenčovania v rohu, a...

Viskoelastické gély ako nové výplne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17121

Dátum: 25.08.2010

Autori: Renier Davide, D'este Matteo

MPK: A61L 27/26, A61L 27/58, A61L 27/52...

Značky: výplně, nové, gély, viskoelastické

Text:

...ACP použitá v predkladanom vynáleze, pripravená ako je opísané v EP 0341745. má stredný stupeň zosieťovania medzi 4 a 5 avýhodne sa pripraví za použitia HA so strednou molekulovou hmotnosťou (MW) 200 KDa. Ked sa hydratuje. prezentuje sa ako samozosieťovaný gél bez molekúl cudzích natívnemu polysacharidu, pretože to vyplýva z esterovej väzby medzi karboxylovými a hydroxylovými skupinami toho istého polysacharidového reťazca a l alebo...

Viskoelastické gély ako nové výplne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20484

Dátum: 25.08.2010

Autori: D'este Matteo, Renier Davide

MPK: A61L 27/58, A61L 27/26, A61L 27/52...

Značky: výplně, viskoelastické, nové, gély

Text:

...ako je opísané v EP 1095064 a EP 1853279,výhodne za použitia HA so strednou molekulovou hmotnosťou (MW) 500-730 KDa so stredným stupňom konečnej amídácie/substitúcle medzi 1 a 3 v móloch.0021 HYADD je derivát HA zodpovedný za okamžitú hydratáciu (čo vedie k okamžitej dermálnej výplní) vyvolanú intradermálnym vstreknutím výplne, ktorej sa týka predkladaný vynález.0022 HA zosieťovaná prostredníctvom BDDE (molekula obsahujúca epoxidové...

Spôsob prípravy (1S,4R)-2-oxa-3-azabicyklo((2.2.1))hept-5-énov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20027

Dátum: 25.08.2010

Autori: Franzen Manuela, Noti Christian

MPK: C07D 265/34, C07H 5/00

Značky: přípravy, spôsob, 1s,4r)-2-oxa-3-azabicyklo((2.2.1))hept-5-énov

Text:

...je dosť prekvapujúce, pretože sa zistilo,že štruktúrne pribuzná d-chlórnitrózo zlúčenina pochádzajúca z xylózy podstúpila hetero-Dielsove-Alderove cykloadície s 1,3 cyklohexadiénom a 1,3 ~cykloheptadiénom, ale nedokázala poskytnúť žiadny produkt cykloadície s cyklopentadiénom (A. Hall a kol.,Chem. Commun. 1998, 2251-2252).0007 Vhodné amino-chrániace skupiny PG 1 sú obzvlášť skupiny tvoriace karbamátovú zložku s amino dusíkom, ako sú...