Zverejnene patenty 12.08.2010

Skúšobná metóda pre pilóty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13312

Dátum: 12.08.2010

Autor: Hayden Martin

MPK: E02D 33/00

Značky: metoda, piloty, skúšobná

Text:

...usporiadanie zodpovedajúce úvodnej časti nároku 1.0007 Všetky známe spôsoby zdieľajú nevýhodu vysoké nároky na skúšky a s tým Spojenými vysokými nákladmi. Ale aj z technického hľadiska je spoľahlivosť takto získaných údajov obmedzená, pretože napr. vložené reakčné pilóty, ktoré nie sú v reálnej záťažovej situácii k dispozícii, môžu zmenami podložia ovplyvňovať výsledok merania. Ďalej nie je známym spôsobom možné oddelene zisťovať únosnosť...

Ložisková zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16732

Dátum: 12.08.2010

Autori: Dilje Alexander, Hauck Helmut, Radina Alfred, Seufert Stefanie, Scharnberger Peter, Beyfuss Berthold, Theuerer Jürgen

MPK: F16C 35/04

Značky: zostava, ložisková

Text:

...nastreknutý prípadne vstreknutý na nosič ložiska a do otvoru.Výhodnejšie sú po obvode nosiča ložiska usporiadané viaceré centrovacie prvky zvlášť hodnešie e tu navrhované o obvode nosiča ložiska us oriadať dva, tri alebo št i VY J J P P yľNosič ložiska výhodnejšie pozostáva zplechového dielu sprincipiálne konštantnou hrúbkou.Nosič ložiska môže napokon Vykazovať priechodné otvory na prestrčenieupevňovacich prostriedkov, predovšetkým...

Spôsob výroby bionafty kyslou transesterifikáciou, ako aj použitie kyseliny sulfónovej ako katalyzátora pri výrobe bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17603

Dátum: 12.08.2010

Autori: Böger Uwe, Becher Uwe, Ingendoh Axel

MPK: C11C 3/10

Značky: výroby, kyseliny, spôsob, sulfónovej, kyslou, katalyzátora, bionafty, výrobe, použitie, transesterifikáciou

Text:

...Predmet vynálezu je preto spôsob výroby bionafty (alkylesterov mastných kyselín)kyslou transesteriñkáciou prírodného oleja s alifatickým alkoholom, pričom alifatický alkoholje metylalkohol a/alebo etylalkohol a pričom je použitá kyselina metánsulfónová ako katalyzátor, vyznačujúci sa tým, že prírodný olej, alifatický alkohol a kyselina metánsulfónovású v uzavretom autokláve zahriate na teplotu medzi 100 a 130 °C.0015 Obzvlášť...

Strihacie zariadenie na strihanie tenkej a lepivej pásky, najmä kordovej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12157

Dátum: 12.08.2010

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B26D 7/02, B26D 1/00, B26D 1/08...

Značky: lepivej, najmä, tenkej, strihanie, pásky, zariadenie, kordovej, strihacie

Text:

...podobne upravená.0016 Pokiaľ strihacie zariadenie slúži na strihanie pásky oceľového kordu, uskutočňuje sa ñxácia respektíve napojenie pásky na magnetickú lištu bezprostredným vzájomným magnetickým pôsobením medzi lištou s perrnanentným magnetom avláknami pásky oceľového kordu. Keď sa magnetické lišta nasadí na pásku, dochádza k magnetickému napojeniu pásky na lištu. Pri ľahkom nadvihnutí lišty sa spolu s ňou nadvihne aj páska, takže...

Usporiadania textilných spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16313

Dátum: 12.08.2010

Autor: Sturman Richard

MPK: D02G 3/44

Značky: spojení, usporiadania, textilných

Text:

...taká veľká, aby znižovala flexibilitu usporiadania spojenia.0014 V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu je priemer podlhovastého spojovacieho prvku menší, než je priemer prvého vlákna alebo menší než priemer prvého aj druhého vlákna. Menší priemer spojovacieho prvku uľahčuje jeho začlenenie do vzájomne prepojených slučiek textilnej štruktúry. To tiež limituje množstvo spojovacieho prvku,ktoré je zavedené do štruktúry pri aktivácii...

Zarážka dverí a / alebo držiak dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15651

Dátum: 12.08.2010

Autor: Sterzel Roy

MPK: E05C 17/50, E05C 17/48, E05C 17/52...

Značky: dveří, zarážka, držiak

Text:

...prvok zapadne a tým zamedzí pohybu dverí. Kyvadlový prvok je vo svojej vodorovnej polohe dižaný pružinoua magnet ťahá kyvadlový prvok proti sile pružiny smerom nadol.0010 Nevýhodou na tomto riešení je, že pri únave alebo poruche pružiny sa kyvadlový prvok trie o zem. Ďalej nastupuje aj pri tomto variante dverového dorazu problém, že pri silnom otváraní dverí silným nárazom dverí na doraz môže dôjsť k veľkým škodám na dverách alebo úplnému...

Poklop varnej nádoby na zabránenie prekypeniu vriacej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15074

Dátum: 12.08.2010

Autor: Harecker Armin

MPK: A47J 27/58

Značky: poklop, nádoby, kvapaliny, vriacej, zabránenie, prekypeniu, varnej

Text:

...prekonávania odporu plochého uzatváracieho dielu, stávajúcemu sa na odpor proti0008 Ľahko poznateľne odpovedá tento odpor V prvom rade komponentu vlastnej hmotnosti, a v druhom rade ešte možnému komponentu deformácie uzatváracieho dielu. Rovnako je tedapoznateľne, že uzatvárací diel musí mať pokiaľ možno malúhmotnosť a musí byť spojený ľahko pohyblivo, aby sa zaistilo0009 Cez otvorený priechodný otvor sa teda vriaca kvapalina dostáva do...

Sigma ligandy na prevenciu alebo liečenie bolesti vyvolanej chemoterapiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19087

Dátum: 12.08.2010

Autori: Vela-hernández José Miguel, Buschmann Helmut Heinrich, Nieto-lópez Francisco-rafael, Baeyens-cabrera José Manuel, Zamanillo Castanedo Daniel

MPK: A61K 33/24, A61K 31/337, A61K 31/5377...

Značky: bolesti, chemoterapiou, vyvolanej, prevenciu, sigma, liečenie, ligandy

Text:

...-CN, -0 Ra, -0 C(O)Ra, -S(0),-R 5, -NRaRg, -NRBC(O)R 9, N 02, -NCRaR 9 a halogén-3 R 2 je vybratý zo skupiny tvorenej substituentmi vodík, substituovaný alebo nesubstituovaný alkyl,substituovaný alebo nesubstituovaný cykloalkyl, substituovaný alebo nesubstituovaný alkenyl,substituovaný alebo nesubstituovaný aryl, substituovaný alebo nesubstituovaný arylalkyl,substituovaný alebo nesubstituovaný, aromatický alebo nearomatický heterocyklyl,...