Zverejnene patenty 09.08.2010

Zapojenie asymetrického člena vo viacfázových symetrických sústavách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5506

Dátum: 09.08.2010

Autor: Galbavý Jozef

MPK: H02J 3/26, H02J 3/00

Značky: člena, sústavách, zapojenie, symetrických, viacfázových, asymetrického

Text:

...sústavách je možné použiť zapojenie asymetrického člena vo viacfázových symetrických sústavách, podstata ktorého spočíva v tom, že oblasť fázovo galvanícky oddelenej elektrizačnej sústavy A sa cez symetrický prepoj viacfázových sústav A spojí s asymetrickým členom viacfázových sústav, pričom asymetrický člen viacfázových sústav je spojený cez symetrický prepoj viacfázových sústav B, s oblasťou fázovo galvanicky oddelenej elektrizačnej...

Prístroj na monitorovanie deštrukcie špecifického množstva hmoty tumoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5505

Dátum: 09.08.2010

Autor: Dowlatshahi Kambiz

MPK: A61B 6/00, A61B 18/20, A61B 5/01...

Značky: deštrukcie, prístroj, monitorovanie, množstva, specifického, tumorů, hmoty

Text:

...tumoru. Toto technické riešenie poskytuje grafické zobrazenie alebo reprezentáciu objemu zničenej hmotu tumoru stanovením objemu zničenej hmoty tumoru na základe relatívnych teplôt hmoty tumoru a teplôt hmoty tkaniva obklopujúceho hmotu tumoru, ako je detailne opísané nižšie. Toto zobrazenie výhodne poskytuje lekárom alebo iným operatérom vizuálne monitorovanie deštrukeie hmoty tumoru V reálnom čase tak, aby určili keď je deštrukcia celej...

Vákuová prísavka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5504

Dátum: 09.08.2010

Autor: Kovář Petr

MPK: B27C 5/00, B23Q 3/08

Značky: vakuová, přísavka

Text:

...na báze dreva je konštruovaná ako monolitický plastový blok. Pri tvarovom frézoVaní dosky upnutej niekoľkými vákuovými prísavkami sa stáva, že obsluha prísavku urniestni pred spustením operácie do budúcej dráhy obrábacieho nástroja. Nie je možné, aby obsluha obrábacieho centra včas zasiahla a stroj zastavila skôr, ako nástroj poškodí upínacie zariadenie, teda vákuovú prísavku. Frézovací nástroj väčšinou poškodí prísavku natoľko, že...

Nosná konštrukcia na prichytenie slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5503

Dátum: 09.08.2010

Autor: Lichovník Václav

MPK: F24J 2/00

Značky: slnečného, konštrukcia, kolektora, nosná, prichytenie

Text:

...2, a to v mieste 1500 mm od jeho spoja s úložnou lištou 1. Spojnica 3 je tvorená jäklovým profilom 40 x 40 mm. Manipulačný člen 6 je, ako je vyobrazené na obrázku č. 2, tvorený dvomi kovovými doskami 7 opatrenými pozdĺžnou dilatačnou drážkou 11 a zvislou dílatačnou drážkou 12. Súčasťou konštrukcie na uchytenie slnečného kolektora sú dva kotviace prvky 4, každý tvorený oceľovou rúrkou o svetlosti 70 mm, dĺžky 1550 mm, korešpondujúce tvarovo...

Spôsob riadenia automaticky vedeného vozidla a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5502

Dátum: 09.08.2010

Autori: Mačuš Peter, Michulek Tomáš, Capák Ján, Medvecký Štefan

MPK: G05D 1/02, B62D 6/00

Značky: riadenia, vozidla, spôsob, vedeného, zariadenie, automatický

Text:

...spôsob riadenia automaticky vedeného vozidla a zariadenia realizovaný technickými prostriedkami ďalej opisovanými v tomto úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky zo stavu techniky odstraňuje spôsob riadenia automaticky vedeného vozidla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že automaticky vedené vozidlo je riadené systémovým zariadením, do ktorého vstupujú informácie zo sústavy...

Spôsob riadenia automaticky vedeného vozidla a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5501

Dátum: 09.08.2010

Autori: Capák Ján, Medvecký Štefan, Mačuš Peter

MPK: G05D 1/02, B62D 6/00

Značky: zariadenie, vedeného, automatický, vozidla, riadenia, spôsob

Text:

...sa podstatne znížili nároky inštaláciu magnetickej dráhy a aby sa vylúčili možnosti porúch riadenia.Výsledkom tohto úsilia je novovytvorený spôsob riadenia automaticky vedeného vozidla a zariadenia realizovaný technickýnni prostriedkami ďalej opisovanými v tomto úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky zo stavu techniky odstraňuje spôsob riadenia automaticky vedeného vozidla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu podľa technického riešenia,...

Spôsob riadenia automaticky vedeného vozidla a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5500

Dátum: 09.08.2010

Autori: Michulek Tomáš, Capák Ján, Medvecký Štefan, Mačuš Peter

MPK: B62D 6/00, G05D 1/02

Značky: vozidla, spôsob, vedeného, automatický, zariadenie, riadenia

Text:

...terčov ako identiñkačných značiek. Počet špecifických terčov, ich tvar a prevedenie je ľubovoľné.K tomu bolo vyvinuté systémové zariadenie k riadeniu automaticky vedeného vozidla, ktoré na jednej strane pozostáva zo sústavy optických kamier rozmiestnených nad požadovanou dráhou automaticky vedeného vozidla. Na druhej strane pozostáva z aspoň jedného špecifického terču umiestneného na homej časti automaticky vedeného vozidla. Podstatným...

Systémové nabíjacie zariadenie na automaticky vedené vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5499

Dátum: 09.08.2010

Autori: Mačuš Peter, Medvecký Štefan, Ruttkay Ladislav

MPK: G05D 1/02, G08G 1/123, B60L 11/18...

Značky: zariadenie, nabíjacie, vozidla, vedené, automatický, systémové

Text:

...systémové nabíjacie zariadenie pre automaticky vedené vozidlá podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že na jednej strane pozostáva zo stacionámeho elektrického nabíjača, z ktorého je vyvedený aspoň jeden prívodný vodič aspoň k jednému nabíjaciemu ostrovčeku. Druhou stranou systémového nabíjacieho zariadenia sú elektrické kontakty s pritlačným mechanizmom umiestnené na automaticky vedených vozidlách.Pre niektoré...

Neletálny obranný náboj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5498

Dátum: 09.08.2010

Autori: Suchomel Pavel, Svachouček Václav

MPK: F42B 8/00, F42B 5/00

Značky: obranný, neletálny, náboj

Text:

...náboj a z obrázku 1, ktorého strela tentoraz pozos táva zo štyroch valčekov.Na obrázku 3 je znázomený tretí príklad vyhotovenia náboja kalibru 12 x 70, ktorého strela pozostáva z dvoch kusov stočených plochých útvarov, uložených v kontajneri náboja.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obrázku l je znázomený prvý príklad uskutočnenia neletálneho náboja podľa technického riešenia. Náboj kalibru 12 x 70 pozostáva z klasických...

Držiak na prichytenie škatúľ od nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5497

Dátum: 09.08.2010

Autor: Bartík Michal

MPK: B65D 23/10, B65D 5/46

Značky: prichytenie, škatúľ, držiak, nápojov

Text:

...držiaka - fotky,obr. 4 - znázorňuje uchytenie škatule do držiakov - fotky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaObrázok l znázorňuje rozkreslený držiak škatúľ, ktorý sa skladá z obvodového uchytenia 1 škatule, puzdra držiaka 2, rukoväte 3. Na obrázku 2 je rozkreslený držiak na škatule, do ktorého je zasunutá škatuľa s tým, že cípom 4 škatule, ktorý je zasunutý do puzdra držiaka 2 a obvod škatule je zasunutý do obvodového uchytenia 1...

Zapojenie systému virtuálnej knižnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5496

Dátum: 09.08.2010

Autor: Rybár Slavomír

MPK: G06Q 10/00, G06F 17/30, G06F 3/06...

Značky: knižnice, zapojenie, systému, virtuálnej

Text:

...ktorá je ovládaná riadiacim soñwarom z počítača vyučujúceho a cez prepojovaciu jednotku sú prepojené jednotlivé žíacke alebo študentské pracoviská vybavené slúchadlami s mikrofónom, pričom pracovisko vyučujúceho je taktiež vybavené slúchadlom s mikrofónom, kde vyučujúci zvolí na svojom počítači pomocou riadiaceho software funkciu, ktorá pomocou prepojovacej jednotky je prenesená na jednotlivé pracoviská žiakov alebo študentov a Vyučujúci má...

Zapojenie elektronického predradníka s detektorom riadiaceho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5495

Dátum: 09.08.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/54, H05B 37/02

Značky: zapojenie, signálu, predradníka, riadiaceho, elektronického, detektorom

Text:

...využíva na reguláciu výkonu samostatné vedenie. Týmto vedením sa z riadiaceho centra prenášajú pokyny určujúce výkon akým má svetelný zdroj svietiť.Nedostatkom takéhoto riešenia je zložitosť, a nevyhnutnosť použiť pre reguláciu ďalšie vedenie, čo komplikuje rozvody osvetlenia.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo sériovo vyrábaného regulovateľného elektronického predradníka, detektora a svetelného zdroja. Sériovo...

Zapojenie elektrického regulátora s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5494

Dátum: 09.08.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 41/38, H05B 37/02

Značky: ovládáním, diaľkovým, elektrického, regulátora, zapojenie

Text:

...a výstup bloku (7) synchronizácie je pripojený k bloku (l) riadenia a zároveň blok (8) detektora a blok (7) synchronízácie sú pripojené k napájaciemu vedeniu (9), pričom krajný vodič (L) vedenia (9) je pripojený k vstupu bloku (4) výkonový spinaci prvok, výstup bloku (4) je pripojený k vstupu bloku (6) výkonový spinaci prvok, ďalej neutrálny vodič (N) vedenia (9) je pripojený k vstupu bloku (3) výkonový spinaci prvok, výstup bloku (3)...

Spôsob dynamickej kalibrácie valcových skúšobní bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5493

Dátum: 09.08.2010

Autor: Kučera Ľuboš

MPK: G01M 17/00, G01L 5/28

Značky: spôsob, válcových, kalibrácie, brzd, dynamickej, skúšobní

Text:

...jednotke VSB a meracom počítači.V meracom počítači nastaví počiatočný stav zaťaženia od účinkov brzdnej sily na hodnotu rovnú nule.Technik spustí meranie a kamerový záznam.S meracím vozidlom vôjde s meracou nápravou na VSB. Spustí sa systém merania na VSB a plynulým pribrzďovaním meracej nápravy pedálom brzdy v meracom vozidle postupne zvyšuje brzdný účinok až na maximum. Postup opakuje minimálne tri krát. Technik po ukončení merania z...

Zariadenie na meranie izolačného odporu napájacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5492

Dátum: 09.08.2010

Autori: Doubek Pavel, Burda Martin, Prokopec Radek, Šrotýř Milan, Vodička Petr

MPK: G01R 31/00, G01R 31/08

Značky: izolačného, odporu, meranie, zariadenie, sústav, napájacích

Text:

...50 Hz počas 1 minúty. Druhý kondenzátor C 2 spoluvytvára s väzobným rezistorom 2 napäťový delič, ktorého funkciou je prepäťová ochrana štvrtého spínača S 4. Za rovnakým účelom je spoločný bod druhého spínača S 2 a prvého referenčného rezistora 3 pripojeného k druhej svorke SlB meranej napájacej sústavy 1 cez prvý kondenzátor C 1 pripojený k spoločnému bodu prvého spínača Sl a prvej zemniacej svorky ZA.Analogickým spôsobom sú na...

Zapojenie aktivácie rozbehového člena vo viacfázových sústavách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5491

Dátum: 09.08.2010

Autor: Galbavý Jozef

MPK: H02J 3/00, H02J 3/26

Značky: sústavách, zapojenie, rozběhového, aktivácie, člena, viacfázových

Text:

...asymetrickej zložky napätia spojený s napäťovou sústavou a výstup bloku logického súčinu je cez prepoj rozbehového člena s kontrolovanou dĺžkou logického vstupného signálu spojený s rozbehovým členom s kontrolou dĺžky logického vstupného signálu.Zapojenie aktivácie rozbehového člena vo viacfázových sústavách, rozširuje možnosť aktivácie zariadení pracujúcich vo viacfázových synchrónnych sústavách.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l...

Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5490

Dátum: 09.08.2010

Autor: Šiška Jozef

MPK: C05F 17/02

Značky: spracovanie, rozložiteľného, biologicky, zariadenie, odpadů

Text:

...dekarni 32, vyhotovených s výhodou vo forme pohyblivo spojených tepelno-izolačných blokov 320 napríklad zo speneného polystyrénu. V blizkosti zdrojovej kopy 11 a prípravných kôp 111 je umiestnená časť 13 mechanickej predúpravy a triedenia zdrojového materiálu, s výhodou zastrešená, v ktorej je umiestnený drvič biomasy 131 a/alebo štiepkovacie zariadenie 132 a úložisko 133 drevnej štiepky a úložisko 134 palivovej hmoty.Prehľad obrázkov na...

Lišta na uloženie a prichytenie mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5489

Dátum: 09.08.2010

Autor: Šulek Anton

MPK: G07F 1/00, G07F 9/06

Značky: prichytenie, mincí, lišta, uloženie

Text:

...obrázkov na výkresochRiešenie bude bližšie priblížená na výkresoch, kde na obr. l je znázomené jedno vyhotovenie základnej prítlačnej lišty znázornenej V náryse, V ľavom a pravom bokoryse. Na obr. 2 je znázomené Vyhotovenie koncovej prítlačnej lišty s ľavou aj pravou Vertikálnou vodiacou bočnicou lišty znázornenej V náryse, v ľavom a pravom bokoryse.V jednom prikladnom výhodnom vyhotovení je predstavená lišta (základná), podľa technického...

Pancierovaný automobil s možnosťou nesenia rôznych účelových nadstavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5488

Dátum: 09.08.2010

Autor: Valášek Jozef

MPK: F41H 7/00, B62D 65/00

Značky: nadstavieb, rôznych, nesenia, pancierovaný, účelových, možnosťou, automobil

Text:

...kabíny 2 vodiča vybavenej protirnínovou ochranou 8, klimatizácíou a pretlakovou filtroventiláciou. Tá je umiestnená v prednej časti podvozku 1. Automobil ďalej zahŕňa pancierovanú nadstavbu 3 automobilu s protimínovou odolnosťou, s klimatizáciou, zdrojovou jednotkou 7 a pretlakovou ñltroventiláciou, ktorá tvorí samostatný demontovateľný celok namontovaný vzadu za kabínou 2 na strojový spodok l. Medzipriestor 4 medzi kabínou 2 a nadstavbou...

Spôsob konzervovania sušeného ovocia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5487

Dátum: 09.08.2010

Autor: Kernová Elena

MPK: A23B 7/005, A23B 7/02, A23B 7/00...

Značky: sušeného, spôsob, ovocia, konzervovania

Text:

...a skladujú sa podľa potreby, najlepšie v tmavých priestoroch. Po otvorení a vysypaní ovocie zasa dostane pôvodný tvar.Takým spôsobom si ovocie uchová vlhkosť akú mu ponecháme pri sušení v percentách. Má dlhú použiteľnosť a stále je rovnako chutné. Je čisto bez konzervačných látok, bez pridávania cukru a tým spĺňa pravidlá biologickej výroby potravin. Takto sa môžu uchovávať jablká, rnarhule, orechy, hrušky, Čerešne, slivky a iné ovocie...

Indazolové inhibítory Wnt signálnej dráhy a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20196

Dátum: 09.08.2010

Autori: Hood John, Kc Sunil Kumar, Wallace David Mark

MPK: A01N 43/56, A61K 31/415, A61K 31/416...

Značky: použitie, inhibitory, terapeutické, indazolové, signálnej, dráhy

Text:

...J. Hum. Genet (2004),74 f 3), 558-63, regresia avirilizácia Müllerových vývodov EngL J. Med. (2004), 351(8),792-8, SERKALOV syndróm Am. J. Hum. Genet. (2008), 820), 39-47, diabetes mellitus typu 2 Am. J. Hum. Genet. (2004), 75(5), 832-43 N. Engl. J. Med. (2006), 355 G), 241-50,Fuhrmannov syndróm Am. J. Hum. Genet. (2006), 79(2), 402-8, Al-Awadi/RaasRothschild/Schinzel phocomelia syndróm Am. J. Hum. Genet. (2006), 79(2), 402-8, odonto...

Liečenie mozgových metastáz pomocou inhibítorov endotelínových receptorov v kombinácii s cytotoxickým chemoterapeutickým činidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19282

Dátum: 09.08.2010

Autori: Fidler Isaiah, Kim Sun-jin

MPK: A61K 31/337, A01K 67/00, A61K 31/4188...

Značky: inhibítorov, metastáz, mozgových, pomocou, endotelínových, činidlom, liečenie, cytotoxickým, kombinácii, receptorov, chemoterapeutickým

Text:

...as monotherapy in patients with stage IV metastatic melanomarelates, Can. Physiol. Pharmacol., sv. 86, 473-484 (2008). Táto publikácia sa týka úlohy endotelínovej osi a liečebného významu antagonistov receptora pre endotelín-l pn liečbe rakoviny.0009 Akhavan a kol., Endothelín Receptor A Blockade Enhances Taxane Effects in Prostate Cancer, Neoplasía, sv. 8, 725-732 (2006). Táto štúdia ukazuje, že antagonísta endotelínu-A atrasentan má...