Zverejnene patenty 08.07.2010

Spôsob a systém na audiovizuálnu telekomunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18786

Dátum: 08.07.2010

Autori: Scheerbarth Thomas, Schröder Karsten

MPK: H04M 7/00

Značky: telekomunikáciu, audiovizuálnu, systém, spôsob

Text:

...ako nabíjačka prepríslušný telefón a je do určitej miery nutná. Okrem toho môže byť podľa okolností potrebné z najprv hovorového spojenia medzikomunikačnými partnermi prechádzať na audiovizuálnu komunikáciu.0006 V dokumente EP 2 120 440 A 1 sa opisuje riešenie, podľa ktorého medzi dvomi komunikačnými partnermi, prípadne účastníkmi, sa najprv vytvorí hovorové spojenie a potom samočinne - zjavne bez pričinenia účastníkov - obrazové...

Zariadenie na chladenie rozvodnej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13923

Dátum: 08.07.2010

Autori: Spannagl Peter, Hackl Leopold

MPK: H05K 7/20, E01F 9/011

Značky: rozvodnej, skříně, chladenie, zariadenie

Text:

...4. Mostíkom 1 je napríklad montážny mostík pre dopravné značky 5, kamery 6,alebo snímače 6, systému kontroly dopravy, rádiomajáky 7 na rádiovú komunikáciu svozidlami atď. Kvôli umiestneniu spínacích komponentov pre časti 5 - 7 sa na stojan 3 montuje rozvodná skriňa 8.0011 Zobr. 2 je zjavné, že stojan 3 je dutý, na svojom spodnom konci je osadený vstupom 9 pre vzduch ana svojom hornom konci je osadený výpustom 10 vzduchu. Vstup 9 pre vzduch...

Produkcia vysokých titrov poliovírusu na prípravu vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16530

Dátum: 08.07.2010

Autor: Lewis John Alfred

MPK: A61K 39/13, C12N 7/02

Značky: přípravu, poliovírusu, vysokých, vakcíny, titrov, produkcia

Text:

...séra títo autori už uvádzajú, že je potrebný spôsob úplnezbavený séra, a týmto optimalizovaným spôsobom úplne zbavenom séra boli títo autorischopní dosiahnuť titer 63 x 108 TCID 5 o/ml.0012 Kreeftenberg a kol. (2006), zaoberajúci sa prípravou poliovírusu na produkciu vakcín V priemyslovom meradle, tiež zmieňuje výťažky rôznych prirodzene sa vyskytujúcich a Sabinových kmeňov poliovírusu V bunkách Vero pestovaných na mikronosičoch, pričom...

Difenylsulfidové deriváty a lieky, ktoré ich obsahujú ako aktívnu zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17477

Dátum: 08.07.2010

Autori: Fujii Kiyoshi, Taru Momoko, Miyoshi Keita, Kohno Yasushi

MPK: A61P 43/00, A61K 31/662, A61P 31/04...

Značky: difenylsulfidové, deriváty, lieky, aktívnu, obsahujú, zložku

Text:

...ako terapeutický alebo preventívny liek na sepsu. Navyše bolo opísané, že antagonista S 1 P 1 zvyšuje permeabilitu cievnej steny a spôsobuje pulmonálny edém (nepatentová literatúra 8). Preto, aby nový terapeutický alebo preventívny liek na sepsu mal vysokú úroveň bezpečnosti, tento terapeutický alebo preventívny liek by mal mať slabý S 1 P 1 antagonistický účinok, výhodne vykazuje S 1 P 1 agonistický účinok a výhodnejšie nevykazuje...

Deriváty 1,2,4-tiazolidín-3-ónu a ich použitie pri liečbe karcinómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20897

Dátum: 08.07.2010

Autori: Vagberg Jan, Westman Jacob, Hallett Allan

MPK: C07D 417/10, C07D 285/08, A61K 31/433...

Značky: použitie, karcinómu, 1,2,4-tiazolidín-3-ónu, deriváty, liečbe

Text:

...bunkami. Neoplastické bunky syntetizujú lipidy V oveľa väčšej miere, než ich obvyklé náprotivky, a odlišne metabolizujú glukózu. Predpokladá sa, že tento aberantný metabolizmus predstavuje terapeutický cieľ. Interferenciou s jedným alebo, výhodne, niekoľkými bunkovými mechanizmarni kontrolujúcimi dráhu by karcinómove bunky boli senzitívnejšie než netransformované bunky, čím vytvárajú terapeuticke okno. Príklady dráh/cieľov zahrňujú...

Spôsob kryštalizácie 1-(beta-D-glukopyranozyl)-4-metyl-3-[5-(4-fluórfenyl)-2- tienylmetyl]benzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14827

Dátum: 08.07.2010

Autori: Rammeloo Thomas Joachim Landewald, Schildermans Gustaaf Jozef Petrus, De Keyser Ruben

MPK: C07D 309/10

Značky: kryštalizácie, 1-(beta-d-glukopyranozyl)-4-metyl-3-[5-(4-fluórfenyl)-2, tienylmetyl]benzénu, spôsob

Text:

...celkovej dobe spracovania rádovo niekoľko dní, môže byť doba zahrievania a doba ochladzovanía v epizóde teplotných výkyvov každá napr. asi 10 minút až 120 minút. Medzi zahrievaním a ochladzovaním tu môže byť krok udržiavania teploty, napr. v dĺžke asi 5 až 10 minút. Doba zahrievania môže byť výhodne kratšia než doba ochladzovanía, napr. doba zahrievania asi 10 až 15 minút a doba ochladzovanía asi 60 až 120 minút.0015 Všeobecne platí, že...

Jednotka hydraulického ovládania dnového a zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287349

Dátum: 08.07.2010

Autori: Szabo Marek, Kalvoda Vladimír

MPK: F15B 7/00, B61D 5/00, F16K 24/00...

Značky: zavzdušňovacieho, ventilu, ovládania, jednotka, hydraulického, dnového

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná jednotka slúži na spodné vyprázdňovanie kvapalných a viskóznych substrátov zo železničných cisterien s automatickou ochranou proti vzniku podtlaku počas vyprázdňovania a s exaktnou signalizáciou otvorenej a zatvorenej polohy týchto ventilov. Ručnými ovládacími pákami (3) sa ovláda cez kinematický pákový prevod tvorený unášačom (4), prevodovou pákou (5) a kyvnou ovládacou pákou (6) ovládací vlnovcový hydraulický valec (11) s uzavretým...

Spôsob a systém zadávania PIN kódu pri bezhotovostných platbách, nosič PIN kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19056

Dátum: 08.07.2010

Autori: Florek Miroslav, Hubinák Emil, Masaryk Michal

MPK: G06Q 20/34, G07F 7/10, G06Q 20/32...

Značky: bezhotovostných, systém, zadávania, kódu, spôsob, platbách, nosič

Text:

...a identifikátorom je rádiová.Podstatnou črtou predloženého vynálezu je, že identifikátor sa energeticky bezkontaktne napája elektromagnetickým poľom platobného terminálu, kedy sa V identifikátore využíva priama a/alebo počas priblíženia akumulovaná energia elektromagnetického poľa platobného terminálu, k prijatému identiñkačnému súboru sa V procesore identifikátora priradí PIN kód. Výsledný súbor sa elektronicky podpíše pomocou...