Zverejnene patenty 19.04.2010

Kokryštály tramadolu a koxibov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14138

Dátum: 19.04.2010

Autori: Tesson Nicolas, Plata Salaman Carlos Ramon

MPK: A61K 31/415, A61K 31/135, A61P 29/00...

Značky: koxibov, kokryštály, tramadolu

Text:

...vlastnosťami v porovnaní so samotným tramadolom, a tiež dobrým analgetickým účinkom. Takto získané kokryštály majú špecifickú stechiometriu. Pri vhodných podmienkach je to ďalšou výhodou týchto nových tuhých foriem ako liečiv, pravdepodobne s dosiahnutím určitej úpravy farmakologických účinkov. Zatial čo pri API (Aktivnych farmaceutických zložkách), ako napríklad pri tramadole, sa vo všeobecnosti už niekoľko rokov pripúšťa tvorba...

Použitie nifuratelu na liečenie infekcií spôsobených druhmi rodu atopobium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18529

Dátum: 19.04.2010

Autor: Mailland Federico

MPK: A61K 45/06, A61K 31/422, A61K 31/7048...

Značky: atopobium, liečenie, nifuratelu, druhmi, spôsobených, infekcii, použitie

Text:

...sa môžu podávať spoločne s nifuratelom (t. j. môžu byt napríklad obsiahnuté vtej istej kompozícii ako nifuratel) alebo sa möžu podávať oddelene od nifuratelu alebo v časovej blízkosti s ním.0012 Medzi príklady antibiotík patria klindamycín, makrolidové antibiotika, ako sú napriklad erytromycín,oleandomycín, fluritromycín, azitromycín a klaritromycín a ich solí, beta-Iaktámové antibiotiká, ako sú napríklad penicilín, ampicilín, amoxicilín a ich...

Albumín a/alebo manitol na liečenie nosovej polypózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13764

Dátum: 19.04.2010

Autor: Mercuri Luigi

MPK: A61K 31/19, A61K 31/047, A61K 31/00...

Značky: liečenie, manitol, polypózy, albumín, nosovej

Text:

...osmotických činidiel podľa nárokov napoužitie na liečenie nosovej polypózy.Vrozsahu tohto vynálezu je pod výrazom osmotické činidlo definovaná jedna alebo viacero zlúčenín v súlade s nárokmi. Ich použitie na liečenie pacientov postihnutých nosovou polypózou spôsobuje tvorbu osmotického gradientu dostatočného na zníženie vnútorného tlaku samotných polypov.Ďalej, onkotickć činidlá zodpovedajú osmotickým činidlám defmovaným pred...

Pevné formy pyrazolového amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13761

Dátum: 19.04.2010

Autori: Oberholzer Matthew, Shapiro Rafael, Hanagan Mary, Pasteris Robert

MPK: C07D 417/14, A01N 43/80

Značky: formy, amidů, pyrazolového, pevně

Text:

...kaši a ponechanie kaša, dokiaľ polymorfná forma A neprejde na polymorfnú formu B.0007 Tento opis sa tiež týka fungicídneho prostriedku obsahujúcehoa) aspoň jednu pevnú formu zlúčeniny 1 ab) aspoň jednu ďalšiu zložku vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo surfaktantov, pevných riediacich zložiek a kvapalných nosičov.0008 Tento opis sa tiež týka fungicídneho prostriedku obsahujúcehoa) aspoň jednu pevnú formu zlúčeniny 1 ab) aspoň jeden ďalší...

Elektrický stroj s rotorom a statorom a zariadením na kontrolu vzduchovej medzery medzi rotorom a statorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16974

Dátum: 19.04.2010

Autori: Schmid Matthias, Schwery Alexander, Cifyildiz Serdar

MPK: H02K 11/00

Značky: medzery, medzi, elektricky, statorom, rotorom, vzduchovej, stroj, zariadením, kontrolu

Text:

...stroj so statorom a rotorom, ktoré defmujú vzduchovúNa kontrolu vzduchovej medzery sú upravované optické vlákna so šošovkou konden zora a kolimačnou šošovkou.Preto je úlohou vynálezu, vyvinúť ďalej elektrický stroj skôr uvedeného druhu tak, abyboli včas rozoznané kritické zmeny v geometrii vzduchovej medzery.Úloha je vyriešená súborom znakov nároku 1. Pre riešenie podľa vynálezu je charakteristické, že sú upravené prostriedky na kontrolu...

Zaisťovací mechanizmus pre výškovo nastaviteľné záchranárske nosidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17399

Dátum: 19.04.2010

Autori: Keller Bryan Robert, Valentino Nicholas Vittorio

MPK: A61G 1/013, A61G 1/04, A61G 1/02...

Značky: zaisťovací, nosidlá, mechanizmus, výškovo, záchranárske, nastavitelné

Text:

...88 zapadnúť na kolíky 90, 92. Ked drážky 86, 88 sú pod uhlom k zapadnutiu na kolíky 90, 92 a priečny nosný prvok 58 nesie záťaž,blokovací mechanizmus umožňuje úspešné uchytenie nosidie| v požadovanej polohe.0008 Prevedenia predkladaného vynálezu sa týkajú nového upevňovacieho mechanizmu pre výškovo nastavitelné záchranárske nosidlá, ktoré riešia vyššie uvedené problémy. Vjednom vyhotovení, je opísaný zaisťovací mechanizmus, ktorý má...

Katalyzátory a spôsob hydroaminácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16160

Dátum: 19.04.2010

Autori: Heidemann Thomas, Kehrer Jens

MPK: B01J 37/02, C07C 209/60, B01J 29/70...

Značky: katalyzátory, olefínov, spôsob, hydroaminácie

Text:

...tablety alebo drvina.Bežnými spôsobmi výroby tvarovaných telies sú napríklad extrúzia,tabletovanie, t.j. mechanické zlisovanie alebo peletovanie, t.j. kompaktovanie krúživými alalebo rotačnými pohybmi asú opísané napríklad v Ertl, Knözinger,Weitkamp Handbook of heterogenoeous catalysis, VCH Weinheim, 1997, od strany 98 alebo v US 4,388,288.Na výrobu tvarovaných telies (vytvarovanie) je možné pridať od 2 do 60 hmotn. (vztiahnuté na...

Spôsob výroby rúrkového radiátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11618

Dátum: 19.04.2010

Autor: De' Longhi Giuseppe

MPK: B23K 101/14, B23K 26/28, B23K 11/26...

Značky: rúrkového, radiátora, spôsob, výroby

Text:

...p i výrazne znížených nákladoch. Ďalším predmetom vynálezu je získať rúrkový radiátor,ktorý spĺňa požiadavky na hydraulické a mechanické tesnenie, pričom sa vylepší ak jeho estetická stránka. Technická úloha, ako aj tieto a iné predmety, v súladespôsob výroby rúrkového radiátora podľa tvrdenia l. Vynález predvádza uskutočnenie zvárania s vytváraním švikov tak, aby sa vytvorilo prekrytie medzi zváranými materiálmi a. následne sa takto...

Nové 7-deazapurínové nukleozidy na terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15426

Dátum: 19.04.2010

Autori: Hocek Michal, Bourderioux Aurelie, Naus Petr

MPK: C07H 19/23, A61P 35/00, A61K 31/7064...

Značky: 7-deazapurínové, nové, terapeutické, použitie, nukleozidy

Text:

...farmaceuticky prijateInej soli na pripravu lieku na inhibíciu neoplastického ochorenia u živočícha.vynález poskytuje aj syntetické postupy a syntetické medziprodukty tu publikované, ktoré sú užitočné pri príprave zlúčenín vzorca l alebo ich solí.Na účely výkladu tejto špecitikácie budú platit nasledujúce definície a kedykoľvek to bude vhodné, pojmy použité vjednotnom čísle budú zahŕňať ajTermín alkyl vtu používanom význame označuje...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 287282

Dátum: 19.04.2010

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04B 1/48, E04C 1/00, E04B 1/02...

Značky: zostava, stavebná

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná zostava pozostáva zo stavebných dielcov (1) s umiestnenými montážnymi puzdrami (2) a zo spojovacích tyčí (3). Stykové steny stavebných dielcov (1) sú vytvarované tak, aby nebolo nutné na ich spojenie používať mokré stavebné procesy, pričom zostavu je možné demontovať bez poškodenia jej prvkov.

Priehľadné vrstvené sklo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14465

Dátum: 19.04.2010

Autori: Dunkmann Benno, Offermann Volkmar

MPK: B60J 1/00, C03C 27/00, B32B 17/10...

Značky: priehľadné, použitie, vrstvené

Text:

...tuhosti a pevnosti, odolnosti proti odletujúcim kamienkom, optickéhoskreslenia v zornom poli, odolnosti plôch proti oderu a poškrabaniu.0017 Ďalej je cieľom vynálezu navrhnúť nové použitie tohto priehľadného0018 Cieľ vynálezu je dosiahnutý znakmi uvedenými v patentovom nároku 1. Priehľadné vrstvené sklo obsahuje priehľadnú vonkajšiu tabuľu s hrúbkou 1,45 mm až 1,8 mm, s výhodou 1,75 mm až 1,8 mm, aspoň jednu polymérnu vrstvu s hrúbkou 0,5 mm...

Stroj na prípravu tureckej kávy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14456

Dátum: 19.04.2010

Autori: Koc Caroline, Lovalvo Sally Ann, Yentur Nil Banu

MPK: A47J 31/18

Značky: kávy, stroj, přípravu, tureckej

Text:

...kávy 2. Varna komora 21. Výtoková čast 22. veko 3. Kapsula330. Stena 331. Rozšírenie 34. Vnútorné telo 340. Strop 341. Výčnelok 4. Prepichovací mechanizmus kapsuly 41. Držiak kapsuly-3 43. Pár ozubených kolies 44. Čap 45. Vodorovné rameno 46. Spojovací člen 47. Prepichovacíe rameno 48. Spínač 401. Solenoid 402. Prepichovací bodec411. Ovládacia páka 5. Vodná nádržka Hadica so studenou vodou 61. Vodná dýza Čerpadlo studenej vody Parný kotlík...