Zverejnene patenty 15.04.2010

Otočná príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18679

Dátum: 15.04.2010

Autori: Levin Asaf, Rimer Ofer, Altman Nir, Fabian Izhak, Cohen Arik, Levin Shalom

MPK: A61B 17/064

Značky: otočná, príchytka

Text:

...znázorňuje otočnú príchytku30, vyrobenú a funkčnú podla uskutočnenia tohto vynálezu.0016 Príchytka 30 obsahuje špirálovité teliesko 32, so základňou 34 s uzavretou slučkou a špirálu špirálovitých závitov 36, ktoré prechádzajú od základne 34 a ktoré končia v špičke 38 na prepichovanie tkaniva (nie je ukázané). Ako je vidiet na Obr. 2 B a 2 C, každá z clevok 36 má prierez s vnútorným obvodom, obsahujúcim aspoň jednu oblúkovitú časť a aspoň...

Spôsob prípravy izoserínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13665

Dátum: 15.04.2010

Autori: Gelmi Maria Luisa, Gassa Federico, Fontana Gabriele

MPK: C07C 227/32

Značky: izoserínových, přípravy, spôsob, derivátov

Text:

...diastereoizoméry po jednoduchom kryštalizačnom kroku.0019 Podla tohto spôsobu imín 4 sa najskôr generuje in situ z aldehydu (RCHO) a amínu(RzNHg, kde PhCHZNHZ je výhodný) v acetonitrile pri teplote miestnosti a v prítomnosti molekulámych sít alebo pomocou destilácie azeotropickej zmesi acetonitril/voda. Reakčná teplota je znížená na -30 °C a pridáva sa silylový derivát 3. Potom sa pridáva katalyzátor a zmes sa mieša v priebehu 1 hodiny. Surová...

Zariadenie pre vnútorný záber dutých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17448

Dátum: 15.04.2010

Autori: Zimmer Günther, Zimmer Martin

MPK: B65B 21/18, B65G 47/90, B66C 1/46...

Značky: vnútorný, záběr, telies, dutých, zariadenie

Text:

...krúžku (91).0014 V tomto príkladnom uskutočnení má valec (31) dĺžku 40 mm a priemer 32 mm. V osovom smere (11) má dve proti sebe osadené oblasti (32, 33), ktoré sú spojené prostredníctvom spodnej častí (34). Prvá oblasť (32) s väčším priemerom má dĺžku napríklad 21) mm a vnútomý priemer 25 mm. Následná spodná časť (34) orientovaná kolmo na smer osi(11) má vnútorný priemer napriklad 10,1 mm. Jej vnútorná stena (35) má napríklad prstencovú...

Formulácia glatirameracetátu so zníženým objemom a spôsoby jej podávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11997

Dátum: 15.04.2010

Autori: Tomlinson Dalton L, El-gad Tomer, Altman Ayelet, Saltkill Doris

MPK: A61K 9/00, A61K 38/16

Značky: podávania, spôsoby, glatirameracetátu, zníženým, formulácia, objemom

Text:

...potrebné ďalšie klinické testy, ktorých cielom je zistiť, či nejaká modifikácie dokáže účinne znížiť množstvo a závažnosť reakcií v mieste vpichu, pričom sa terapeutická účinnosť tohto lieku ešte v podstate zachová.0014 W 0 2006/029036 opisuje jednotkové dávky s objemom 1 ml, ktoré obsahujú 20 mg glatirameracetátu a 40 mg manitolu.0015 US 2007/161566 opisuje jednotkové dávky s objemom 1 ml, ktoré obsahujú 40 mg...

Abrazivo a proces otryskávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20497

Dátum: 15.04.2010

Autor: Halstenberg Jörg

MPK: B24C 11/00, B24C 9/00

Značky: proces, otryskávania, abrazivo

Text:

...V súlade s vynálezom sa použije abrazivo, ktoré okrem aspoň jedného prostriedku na mechanické opracovanie (ďalej vlastné abrazivo) obsahuje aditívum, ktorého úlohou je odmastiť a vyčistiť povrch určený na otryskávanie a tiež odmastiť a vyčistiť abrazivo. V súlade s vynálezom je pritom aditívom rovnako granulát, ktorý vykazuje menšiu pevnosť ako vlastné abrazivo, ktoré podlieha mechanickému zaťaženiuV priebehu otryskávania. Pritom...

Zariadenie na zaistenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14656

Dátum: 15.04.2010

Autori: Piccolo Lio, Varetto Ener

MPK: B25B 5/08, B25J 15/02

Značky: zariadenie, zaistenie, obrobkov

Text:

...(nie sú zobrazené), sú posk tnuté blízko rohov ochrannej platne 38, pričom každá skrutka križuje taktiež jeden pár pozd žnej priechodnej diery každého krytu 34, 36, pričom voľný koniec takýchto skrutiek zaberá do príslušnej závitovej diery upevňovacej platne 22 s cieľom zaistiť platňu 38 a kryty 34 a 36 vzhľadom na platňu 22.0015 Každý kryt 34, 36 má taktiež pár rovnobežných priechodných dier 40 priečne na os zariadenia 10, z ktorých...

Deriváty imidazo[1,2-A]pyridínu ako inhibítory kinázy FGFR na použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19273

Dátum: 15.04.2010

Autori: Murray Christopher William, Freyne Eddy Jean Edgard, Bonnet Pascal Ghislain André, Ligny Yannick Aimé Eddy, Wroblowski Berthold, Saxty Gordon, Papanikos Alexandra, Berdini Valerio

MPK: C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00...

Značky: imidazo[1,2-a]pyridínu, deriváty, použitie, kinázy, terapii, inhibitory

Text:

...tiomorfolinyluR a R 5 každý nezávisle predstavujú vodík, 01.6 alkyl, Czealkenyl, Czealkynyl,Cgącykloalkyl, Cgącykloalkenyl, Cmalkanol, haloCmalkyl, -(CH 2)-NR 9 R, (CH 2)s-COOR, -(CH 2)-0-(CH 2)m-OH, -(CHg)-aryI, -(CH 2)-O-aryl, -(CHg)heterocyklyl alebo-(CH 2)-O-heterocyklyl, kde uvedená 01.5 alkylová, C 2. galkenylová, Cgőalkynylová, C 34 cykloalkylová, 03.3 cykloalkenylová, arylová a heterocyklylová skupina môže byt volitelne substituovaná...

Zdvižný ručný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14285

Dátum: 15.04.2010

Autor: Van Der Helm Hermanus Cornelis

MPK: B62B 5/00, B62B 5/02, B62B 1/10...

Značky: zdvižný, vozík, ručný

Text:

...kolesá zabrzdené a otáčali sa na pokyn dopredu a dozadu pomalou polohovacou rýchlosťou.0013 Je tiež možné, aby motor poháňal kolesá v jazdnej polohe relatívne rýchlou rýchlosťou pohybu a aby motor blokoval kolesá a/alebo ich poháňa brzdeným spôsobom pomalou polohovacou rýchlosťou v zdvíhacej polohe.0014 Je možné, aby motor a brzda boli samostatné časti alebo aby motor a brzda boli jedinou jednotkou s motorom plníacim tiež brzdiacu...