Zverejnene patenty 07.04.2010

Viac segmentové peristaltické čerpadlo a zásobníková kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14038

Dátum: 07.04.2010

Autor: Sorensen Gary

MPK: A61M 1/00, A61M 5/142, F04B 43/12...

Značky: čerpadlo, segmentové, peristaltické, zásobníková, kazeta

Text:

...profile druhým čerpadlovým segmentom (napr. vrchol pulzu prvého čerpadlového segmentu môže byť nastavený so spodným pulzom druhého čerpadlového segmentu). V niektorých vyhotoveniach výsledný kombinovaný prietok (ktorý môže byť zdvojený prietok každého samostatného čerpadlového kanálika) môže mať prietokový profil s pulzujúcimi amplitúdami, ktoré sú menšie ako amplitúdy impulzov v jednotlivých prietokových profiloch prvého čerpadlového...

Terapeutické aplikácie v kardiovaskulárnej oblasti chinazolíndiónových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17992

Dátum: 07.04.2010

Autori: Nave Jean-françois, Viviani Fabrice, Marciniak Gilbert, Janiak Philip

MPK: A61K 31/517, A61K 9/00, A61P 9/00...

Značky: derivátov, aplikácie, terapeutické, kardiovaskulárnej, chinazolíndiónových, oblastí

Text:

...PDE 7 B bola detegovaná V pankrease, srdci, štítnej žľaze a v skeletových svaloch (Giembycz et Smith, Drugs Future (2006) 31, 207-229 Wang et al, Biochem Biophys Res Commun (2000) 276, 1271-1277). Koexpresia messengerových RNA (RNAm) PDE 7 A a PDE 7 B je pozorovaná v niektorých tkanívách. To je prípad osteoblastov (Ahlstrom et al, Cell Mol Biol Lett (2005) 10, 305-319) a niektorých oblastí mozgu niekoľko zón mozgovej kôry, gyrus...

Predspracovanie lignocelulózovej biomasy prostredníctvom odstránenia inhibičných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17005

Dátum: 07.04.2010

Autori: Benech Régis-olivier, Benson Robert Ashley Cooper, Dottori Frank

MPK: C08B 1/00, C12P 19/14, C08H 8/00...

Značky: predspracovanie, lignocelulózovej, odstránenia, inhibičných, zlúčenín, prostredníctvom, biomasy

Text:

...intenzívne. Navyše tento prístup je veľmi nepriateľský k životnému prostrediu kvôli potrebe ohromených množstiev premývacej tekutiny,všeobecne vody. Okrem toho toto kompletné odstránenie vytvára obrovský objem toku eluentov,ktoré sa musia koncentrovat pri vysokých nákladoch, ak eluované zlúčeniny sa majú likvidovať alebo pripraviť pre iné účely a eluent regenerovaný pre opätovné použitie. Ako pri iných prístupoch preberaných vyššie, náklady...

Budova a spôsob konštrukcie budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16309

Dátum: 07.04.2010

Autor: Beattie Ronald Peter

MPK: E04B 1/76, E04F 21/08

Značky: spôsob, budovy, budova, konštrukcie

Text:

...súvislo cez konštrukciu podlahy, strešnú0010 Uvedená metóda umožňuje relatívne jednoduchú výstavbu budov s nízkymí alebo dokonca žiadnymi dodatočnými nákladmi vporovnaní stradičným spôsobom výstavby budov, no sdosiahnutím veľmi vysokej úrovne tepelnej izolácie, napríklad súčiniteľ priestupnosti tepla v prípade striech, podláh a vonkajších stien s hodnotou nižšou ako 0,15W/mzl( alebo dokonca len 0,05 W/mZK. Uvedené hodnoty vysoko prevyšujú...

Celozrnná instantná cestovina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15913

Dátum: 07.04.2010

Autor: Battaini Giuseppe

MPK: A23L 1/00, A23L 1/162, A23L 1/16...

Značky: celozrnná, cestovina, instantná

Text:

...výhodnom uskutočnení najmenej 95 , výhodne najmenej 99 čiastočiek semoliny má velkosť čiastočiek menšiu ako 350 mikrónov. Takáto semolina sa môže získať viacfázovým mletím. Môže sa tiež získať komerčne pod názvom SnowWheat od Kampffmeyer Food Innovation GmbH.0021 Veľkosť čiastočiek semoliny sa môže tiež merať pomocou metód ISO prostredníctvom analýzy preosievania.0022 Takáto homogénne zomletá semolina, ako sa používa v tomto vynáleze,...

Zavrtávacia základňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5432

Dátum: 07.04.2010

Autor: Hořánek Petr

MPK: E02D 27/12, E02D 5/80, E02D 27/10...

Značky: zavrtávacia, základna

Text:

...V pôde voči poveternostným vplyvom. Rovnako tak sa diek môže skladať z viacerých, na sebe nadväzujúcich, profilov a kombinovať otvorené proñly s uzatvorenýrni, guľaté prierezy s viachrannýrni, a podobne.Stúpavosť skrutkovice je daná V rozmedzí 0,1 až 90 . Týmto rozsahom je opäť možno zaistiť rôzne varianty zavrtávacích základní pre rôzne druhy pôd, prípadne pre rôzne typy uvažovaných nadzemných zariadení, uchytených na zavrtávaciu...

Stelivo na zachytenie tekutých výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5431

Dátum: 07.04.2010

Autor: Kudrna Otakar

MPK: A01K 23/00

Značky: zachytenie, výkalov, stelivo, tekutých

Text:

...aspoň jednu látku vybratú zo skupiny tvorenej silicami, fenolmi, flavónmi, chinónmi, alkaloidrni alebo ich derivátmi.Z estetických dôvodov však tiež môže byť aspoň časť častíc z bentonitu a surového kaolínu a prípadne40 organíckého výťažku zo zmesi aspoň na časti svojho povrchu vybavená hygienicky nezávadným farbivomPríklady uskutočnenia technického riešenia45 Príklad 1 Stelivo pozostáva z dvoch objemových dielov bentonitu a jedného...

Spúšťacia garniža

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5430

Dátum: 07.04.2010

Autori: Drozdíková Oľga, Venesová Denisa

MPK: A47H 2/00, A47H 1/00, A47H 5/00...

Značky: garníža, spúšťacia

Text:

...a na obr. 10 a obr. l 1 je zobrazený detail dorazu V pohľade z boku a spredu. - Detail D (z obr. l) na obr. 12 a obr. 13 je zobrazený detail krycej lišty V pohľade spredu a z boku - Detail E.Príklad uskutočnenia technického riešeniaSpúšťacia gamiža, tak ako je zobrazená na obr. 1 pozostáva zo záclonovej tyče 1, ktorá je osadená v držiakoch 2, 13 a 14, upevnených v stene nad oknom alebo dverami. Každý držiak tyče je opatrený na voľnom konci...

Prípravok na chemickú modifikáciu starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5429

Dátum: 07.04.2010

Autori: Katuščák Svetozár, Vizárová Katarína, Považanec František, Kazíková Jana, Kirschnerová Soňa

MPK: D21H 17/00

Značky: modifikáciu, prípravok, papiera, starého, chemickú

Text:

...z hľadiska zmeny molekulovej hmotnosti celulózových reťazcov a tiež mechanických vlastností.2,2,6,ó-tetrametylpiperidínové deriváty sú známe pre ich antioxídačné vlastnosti. Tieto veľmi účinne premieňajú radikálové častice na neutrálne molekuly, čím spôsobujú inhibíciu autooxidačnej degradácie polymérov. Čiastočne zdegradovaná celulóza obsahuje hydroperoxidové skupiny. Pomocou predmetného prípravku obsahujúceho 4-substituované deriváty...

Zariadenie na čistenie výčapných nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5428

Dátum: 07.04.2010

Autor: Bersch Dirk

MPK: A47L 15/00, A47L 17/00

Značky: zariadenie, výčapných, nádob, čistenie

Text:

...oplachovacej stanice začne prúdiť vzduch na vyrovnanie tlaku v systéme pitnej vody.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je ďalej podrobne popísané vo výhodných príkladoch uskutočnenia pomocou výkresov. Tieto výkresy schematicky znázorňujú obr. l zariadenie na čistenie výčapných nádob v pokojovom stave,obr. 2 zariadenie na čistenie výčapných nádob počas čistiaceho procesu a obr. 3 zariadenie na čistenie výčapných nádob počas...

Kompaktný reduktor pre vrtuľník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5427

Dátum: 07.04.2010

Autori: Dreksler Josef, Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: B64C 27/00, F16H 48/00

Značky: reduktor, kompaktný, vrtuľník

Text:

...jednoduchá a svoju hmotnosť oproti známym konštrukciám znižuje na polovicu. Tým, že sa nepoužije pásová brzda, tak aj prevodový olej v skrini prevodovky sa neznečisťuje abrazívami uvoľňovanými z pásov pásovej brzdy. Naopak, použitie kotúčových bŕzd zabezpečuje dobré chladenie brzdového kotúča.Prehľad obrázkov na výkresochKompaktný reduktor pre vrtuľník podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na...

Bariérový lapač na infikovanie odchyteného hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5426

Dátum: 07.04.2010

Autori: Varkonda Štefan, Ujhelyiová Liana, Nesrsta Miroslav

MPK: A01M 1/00

Značky: bariérový, odchyteného, lapač, infikovanie, hmyzu

Text:

...priláka do lapača cieľový škodca, kde sa infikuje a následne vypusti do prostredia.Najväčším problémom je zabezpečiť pre spóry patogénu vhodné prostredie, v ktorom by boli dostatočne perzistentné, čiastočne chránené pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a v ktorom by bol zabezpečený dostatočný infekčný tlak, t. j. kontakt s cieľovým hmyzom.Riešením problémov zhmutých vyššie sa zaoberá bariérový lapač podkôrneho a drevokazného hmyzu,navnadený...

Pohybujúci sa reklamný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5425

Dátum: 07.04.2010

Autor: Podhradský Jaroslav

MPK: G09F 21/00

Značky: pohybujúci, nosič, reklamný

Text:

...tri spomenuté formy reklamných plôch v pohybe majú ešte jednu spoločnú nevýhodu. Ich možnost pohybuje podmienená priamym kontaktom s promotérom, ktorý spôsobuje či už V menšej, alebo vo väčšej miere zníženú sústredenosť na propagovaný, alebo prezentovaný výrobok či službu.Technickým riešením je pohybujúci sa reklamný nosič, ktorý je špecifický tým, že pozostáva z diaľkovo ovládaného pohyblivého zariadenia, na ktorom je upevnená nosná...

Reakčná kolóna výroby bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie a spôsob výroby bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5424

Dátum: 07.04.2010

Autor: Radovanović Dobrosav

MPK: C11C 3/00, C10L 1/00

Značky: výroby, gravitačným, reakčná, bionafty, separátorom, spôsob, kolona, oddeľovanie

Text:

...a následne jej tangenciálnu rotáciu prúdením.Časť RS kontinuálny protiprúdový reaktor a separátor nachádzajúci sa v strednej časti zariadenia.Kontinuálny protiprúdový reaktor a separátor RS patrí k nepretržite pracujúcim aparátom bez prívodu vonkajšej energie, čo je jeho prednosť oproti aplikácii odstrediviek.Je v ňom zabezpečený nepretržitý prechod ľahkej fázy (zmesi metylesterov a metanolu) zdola nahor a ťažkej fázy (zmesi glycerolu, vody,...

Výherný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5423

Dátum: 07.04.2010

Autor: Kantyka Marian

MPK: G07C 15/00, G07F 17/32, A63F 13/08...

Značky: prístroj, výherný

Text:

...prístroj a terminál videohier obsahuje skriňu, V ktorej hornej časti je umiestnený monitor,ďalej je v nej umiestnený akceptor bankoviek a úložný priestor na bankovky, akceptor mincí a úložný priestor na mince, prvky na ovládanie hry alebo nastavenia, vnútri skrine sú vo výherných prístrojoch umiestnené najmä elektronické a elektromechanické časti. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že monitor je pripevnený ku skrini tak, že pri...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5422

Dátum: 07.04.2010

Autor: Sihelník Vladimír

MPK: A46B 11/00

Značky: zubná, kefka

Text:

...technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto prípadné ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho...

Stelivo na zachytenie tekutých výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5421

Dátum: 07.04.2010

Autor: Kudrna Otakar

MPK: A01K 1/00, B01J 20/00, A01K 23/00...

Značky: stelivo, zachytenie, výkalov, tekutých

Text:

...uvoľňujúcu vo vodných roztokoch vodíkové ióny.Zmes tiež môže na zlepšenie svojej atraktivity z hľadiska použitia domácimi zvieratami obsahovať aspoňjednu látku vybratú zo skupiny tvorenej silicami, fenolmi, flavónmi, chinónmi, alkaloidmi alebo ich derivát m 1. Z estetických dôvodov však tiež môže byt aspoň časť častíc z bentonitu a zeolitu a prípadne organického výťažku zo zmesi aspoň na časti svojho povrchu vybavená hygienicky...

Recyklovateľná rohož do auta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5420

Dátum: 07.04.2010

Autor: Vingrálek Pavel

MPK: B60N 3/04

Značky: rohož, recyklovateľná

Text:

...výrobná technológia.Rohože podľa technického riešenia vykazujú vďaka svojmu zloženiu materiálov výbornú odolnosť proti odreniu a tým i dlhú životnosť. Veľmi jednoducho sa ošetrujú bežnými čistiacimi prostriedkami ako je voda a saponát alebo mydlo, a tiež tlakovou vodou. V porovnaní s klasickými gumovými rohožami do auta obsahuje recyklovateľná rohož do auta podľa technického riešenia iba nizke množstvo zatekaných podielov, je preto...

Športové ihrisko s antukovým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5419

Dátum: 07.04.2010

Autor: Černák Martin

MPK: E01C 13/00

Značky: športové, povrchom, ihrisko, antukovým

Text:

...kameniva nachádzajú dve vrstvy antuky s odlišnou frakciou. Prvá vrstva antuky je výhodne vo frakcii do 2 mm a druhá vrstva antuky je výhodne vo frakcii do 0,5 mm. Prvá vrstva antuky má výhodne hrúbku 1 cm až 5 cm a druhá vrstva antuky má výhodne hrúbku 0,5 mm až 4 mm. Zhutnená vrstva kameniva je výhodne vo frakcii do 4 mm a má výhodne hrúbku 3 až 5 cm.Zhutnená vrstva kameniva je výhodne tvorená ostrým lomovým kamenivom, vzhľadom na to, že...

Spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5418

Dátum: 07.04.2010

Autori: Lábaj Ján, Mačuš Peter, Tribula Rastislav, Medvecký Štefan

MPK: B61G 5/00, B60D 1/00

Značky: automatický, pripájania, ťahaného, vozidlu, zariadenie, vedenému, spôsob, vozíka

Text:

...spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie k tomuto spôsobu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že automaticky vedené vozidlo je vedené kolmo na ťahadlo ťahaného vozíka, ktoré sa automaticky pripojí s ťahadlom automaticky vedeného vozidla pri ich vzájomnom kontakte. Ťahadlo automaticky vedeného vozidla v pohotovostnej polohe zaujíma pozíciu za bočným obrysom automaticky vedeného...

Spôsob výroby prírodnej usne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5417

Dátum: 07.04.2010

Autor: Vitteková Patrícia

MPK: C14C 13/00, C14B 7/00

Značky: spôsob, výroby, prírodnej

Text:

...len z behákovej časti nožičiek od hrabavej alebo vodnej hydiny najmä morky.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto prípadné ekvivalenty budú patriť do rozsahu...

Multidýzový dvojsmerný generátor tlaku na ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5416

Dátum: 07.04.2010

Autori: Török Pavol, Kalas Ladislav

MPK: A61M 16/00, A61M 16/04

Značky: multidýzový, pľúc, tlaku, generátor, ventiláciu, dvojsmerný

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaMultidýzový dvojsmerný generátor tlaku znázornený na obr. l a obr. 2 je tvorený telesom 1, V ktorom je vytvorená priechodnú diera 2. Vstup 3 telesa 1 je vybavený kužeľom 31 na pripojenie generátora tlaku k armatúre neznázorneného zvlhčovacieho okruhu. Výstup 4 telesa 1 je vybavený samosvomým kužeľom 41 na pripojenie intubačnej kanyly 14 alebo neznázorneného bronchoskopu alebo dýchacej masky. Po obvode...

Liečivé tonikum na obnovu buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5415

Dátum: 07.04.2010

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61K 36/185, A61P 39/00, A61K 31/683...

Značky: obnovu, liečivé, buniek, tonikum

Text:

...biotín a tiež železo, draslík, fosfor, horčík, selén a zinok. Brokolica nie je náchylná na vstrebávanie dusíka z pôdy, ako ostatné kapustovité rastliny.Vlastnosti cytostatikum, kancerostatikum, antisklerotikum, antiseptikum, expektorans, imunostimulans,dietetikum, a antioxidant s vysokým obsahom betakaroténu - provitamínu A. Karotka obsahuje vitamíny B B 2, B 5, C, P, H, E, K a tiež draslík, horčík, Vápnik, fosfor, sodík a selćn.plod...

Spôsob regulácie výkonu splyňovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5414

Dátum: 07.04.2010

Autori: Valíček Jan, Müller Miroslav, Borovička Alojz, Műllerová Jana, Lupták Miloslav, Hloch Sergej

MPK: F23N 1/02, F23N 3/00

Značky: výkonu, kotla, regulácie, spôsob, splynovacieho

Text:

...zvyšuje bezpečnosť,ekológiu a ekonomiku prevádzky kotla. Prevádzkové, ekologické a ekonomické výhody a dôležitosť využitia kontroly hlavných technologických parametrov v reálnom čase navrhovaným spôsobom podľa nameraných teplôt komplexne znázorňuje príklad kontroly správneho vzťahu týchto parametrov u novo vyvinutého kotla s ozn. MAGA-23 (turbo), kde sa využitím technického riešenia dosahuje prekročenie projektovaného výkonu na takomto...

Prírodné antioxidanty na protirakovinovú liečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5413

Dátum: 07.04.2010

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61K 36/11, A61K 36/185, A61P 35/00...

Značky: protirakovinovú, prírodne, antioxidanty, liečbu

Text:

...betakarotén - provitamín A, vitamíny C (najviac z liečivých rastlín), E, F, P, K, tiež vitarriíny skupiny B a minerály železo, meď, draslík, horčík, fosfor, Vápnik, jód, sodík, vodík, dusík a síru.Vlastnosti antioxidant, imunostimulans, metabolikum, antisklerotikunr, tonikum, antiulkusum, cytostatikum, kancerostatikum. Obsahuje betakarotén - provitamin A, vitaminy C, E, kyselinu listovú, niacín, biotín a minerály selén, zinok, železo,...

Zariadenie na polohovanie priestorovo tvarovaných profilov a spôsob polohovania s ním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5412

Dátum: 07.04.2010

Autori: Pašák Jozef, Kabát Vojtech, Baranovič Ján

MPK: E04B 1/18, A63G 21/00

Značky: priestorovo, polohovanie, spôsob, profilov, tvarovaných, zariadenie, polohovania

Text:

...a osi pohybov sa pretínajú v jednom priesečníku v strede dráhy profilov.Spôsob polohovania dráh zariadení sa s výhodou vykoná tak, že sa zariadenia uložia do sústavy minimálne troch zariadení na polohovanie priestorovo tvarovaných profilov, umiestnených za sebou v smere profilov,ktorých tvar je zadaný priestorovými súradnicami.Výhodou zariadenia na polohovanie je jeho kompaktnosť, univerzálnosť, rýchla nastaviteľnosť, veľká presnosť...

Mobilné lisovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5411

Dátum: 07.04.2010

Autor: Soška Tomáš

MPK: A23N 1/00, B30B 9/00

Značky: mobilné, zariadenie, lisovacie

Text:

...má jabloňový sad o výmere 3 hektáre. Jablká sú menej kvalitné a očakáva sa nižšia výkupná cena. Preto je rozhodnuté jablká využiť na výrobu muštu a pevného extraktu na výrobu ekologického paliva - peletiek. Pretože nie je ekonomicky rentabilné obraté jablká odvážat do muštáme, je rozhodnuté zhotoviť mobilne lisovacie zariadenie podľa tohto technického riešenia.Na kolesovú traktorovú vlečku, tvoriacu platformu 10, je umiestnené mycie...

Sťahovacie konštrukcie vysokonapäťových polovodičových meničov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5410

Dátum: 07.04.2010

Autori: Müller Zdeněk, Vydra David, Hauptman Radim

MPK: H02M 7/00

Značky: konštrukcie, sťahovacie, meničov, vysokonapäťových, polovodičových

Text:

...polovodičové súčiastky s obojstranným chladením, sa naďalej zvyšujú rozmery a hmotnosť konštrukcie, pretože každá výkonová polovodičová súčiastka musí byť stiahnutá medzi dvoma časťami chladičovej sústavy, aby bolo zabezpečené Obojstranné chladenie súčiastky. Značné rozmery takejto konštrukcie prinášajú aj problémy v prípade riešenia núteného chladenia slqine pomocou ventilátora. Nevýhody tohto rozloženého rámového vyhotovenia sa prejavujú...

Zostava konektora, konektor a zásuvka prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5409

Dátum: 07.04.2010

Autori: Xia Yuexue, Toh Mui Lian Jessica, Loh Chee Foo Richard

MPK: H01R 13/627

Značky: konektora, zostava, prístroja, zásuvka, konektor

Text:

...30. Usporiadanie je také, že keď sa zarážka 30 zasunie do lôžka 33 a puzdro 16 sa bežným lisovacím postupom pokryje výliskom, materiál použitý na lisovania nemôže prenilcnúť pod tlačidlo 24 a blokovací výstupok 26.Pri výrobe konektora 10 sa elektrické svorky 20 urniestnia do kanálikov 31 a krycia časť 27 puzdra sa zasunie do základnej častí 29 tak, aby svorky 20 zostali v tejto polohe. Zarážka 30 sa potom zasunie do lôžka 33 a puzdro 16 sa...

Modul na úpravu signálu ovládača elektrických servopohonov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5408

Dátum: 07.04.2010

Autori: Benda Milan, Weinhauer Jaroslav

MPK: G05B 6/00

Značky: signálu, elektrických, ovládača, servopohonov, úpravu, modul

Text:

...Výstupom modulu 3.1 je upravený riadiaci signál 5 privedený na vstup ovládača 1, kde, pokiaľ je úroveň riadiaceho signálu 4 2 prahovej úrovni v bode B, je upravený riadiaci signál 5 na výstupe modulu 3.1 úpravy riadiaceho signálu zhodný s riadiacim signálom 4 na vstupe.Pokiaľ je úroveň riadiaceho signálu 4 ako prahová úroveň v bode B, je úroveň upraveného riadiaceho signálu 5 znížená na definovanú úroveň upraveného riadiaceho signálu 5 na...

Prepojenie skladových systémov obchodných partnerov a príloha faktúry na toto prepojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5407

Dátum: 07.04.2010

Autor: Dermíšek Peter

MPK: G06Q 90/00

Značky: systémov, skladových, obchodných, prepojenie, príloha, faktúry, partnerov

Text:

...riešenia sa pohyb pri prijme tovaru na sklade odberateľa prej avi bez potreby ručného vkladania a indexovania.Toto technicke riešenie tiež popisuje prílohu faktúry, dodacieho listu alebo obdobného účtovného a/alebo daňového dokladu, ktorý je vystavený v papierovej a/alebo elektronickej podobe pri obchodnom styku medzi dodávateľom a odberateľom. Papierové podoba týchto dokladov je stále najpoužívanejšou formou vedenia účtovných a daňových...

Zariadenie na signalizáciu nárazových síl na zaparkovaný automobil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5406

Dátum: 07.04.2010

Autor: Kalaš Andrej

MPK: B60R 25/10

Značky: nárazových, automobil, signalizáciu, zariadenie, zaparkovaný

Text:

...10, druhý výstup je spojený s elektronickým vysielacím zariadením mobilného telefónu 11, ktorý je diaľkovo spojené s prijímacím elektronickým zariadením mobilného telefónu 1 2 s telefónnym číslom užívateľa 12 a tretí výstup elektronického zariadenia 9 je diaľkovo spojený s prijímačom pultu centrálnej ochrany 13 s tým, že elektronické zariadenie 9 je spojený s autobatériou 14.Zariadenie na signalizáciu nárazových síl na zaparkovaný...

Solárny zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5405

Dátum: 07.04.2010

Autor: Nedliak Peter

MPK: F24J 2/00

Značky: zásobník, solárny

Text:

...s dnom kolektoru ohraničuje medzi priestor. Pre letné slnečné obdobie je výhodné vykurovací priestor, blízko hornej časti zabudovaného solárneho kolektoru, zabezpečiť vetracím prieduchom s klapkou,jej poloha rovnako ako miera stiahnutia či vytiahnutia žalúzie s reílexným povrchom môže byť nastavovaná manuálne. Poloha klapky alebo žalúzie s reflexným povrchom môže byť nastavovaná aj akčnýun prvkom,napr. servomotorom, ktorý je ovládaný...

Systém podkladových vrstiev športového ihriska s umelým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5404

Dátum: 07.04.2010

Autor: Černák Martin

MPK: E01C 13/00

Značky: povrchom, podkladových, vrstiev, umělým, ihriska, športového, systém

Text:

...15 mm a/alebo vrstva sypkého materiálu výhodne s hrúbkou od 1 mm do 300 mm.Povrch športového ihriska podľa tohto technického riešenia je vyspádovaný. Spád môže byť typu korytnači chrbát, strešný, ľavostranný alebo pravostranný. Umiestnenie zvodného žľabu závisí od typu spádu športového ihriska. Pri ľavostrannom spáde je žľab umiestnený na ľavej dlhej strane športového ihriska. Pri pravostrannom spáde je žľab umiestnený na pravej dlhej strane...

Mantinelový systém pre športové ihriská

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5403

Dátum: 07.04.2010

Autor: Černák Martin

MPK: E04H 3/14, A63C 19/00, A63B 71/02...

Značky: mantinelový, športové, ihriska, systém

Text:

...slcrutkami.Taktiež je výhodné, ak sú stĺpy osadené do betónových skruží uložených v zemi. Z hľadiska pevnosti a trvácnosti je výhodné, ak sú stĺpy zhotovené z pozinkovaného železa. Platné sú výhodne zhotovené z plastu alebo iného odolného materiálu, aby kontakt s nimi nebol pre športovcov bolestivý.Výhodou navrhovaného riešenia je stabilita, pevnosť a trvácnosť mantinelov. Ďalšou výhodou je, že mantinel podľa tohto technického riešenia má...